Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Bonvolu plusendu tiun-chi Informilon al la plej diversaj naciaj, internaciaj kaj fakaj dissendolistoj kaj al apartaj personoj, aperigi en la plej diversaj retejoj

Elŝuti 14.16 Kb.

Bonvolu plusendu tiun-chi Informilon al la plej diversaj naciaj, internaciaj kaj fakaj dissendolistoj kaj al apartaj personoj, aperigi en la plej diversaj retejoj
Dato26.08.2017
Grandeco14.16 Kb.

Elŝuti 14.16 Kb.

Bonvolu plusendu tiun-chi Informilon al la plej diversaj naciaj, internaciaj kaj fakaj dissendolistoj kaj al apartaj personoj, aperigi en la plej diversaj retejoj, gazetoj kaj revuoj

B E T – 5 2

I N F O R M I L O

Pri la 52-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj ( BET – 52 )

Litova Esperanto-Asocio invitas vin partopreni vicajn ĉiujarajn internaciajn somerajn tradiciajn la 52-ajn Baltiajn Esperanto-Tagojn (BET-52).

DATO: La 2-10-an de Julio, 2016. Veni al la aranĝo eblas jam la 1-an de Julio.

CELOJ kaj TASKOJ: studi problemojn de Esperanto-movado, elstarigi nuntempajn ĉefajn taskojn de Esperanto-agado, interŝanĝi sperton pri esperantista laboro, perfektighi en Esperanto, enhavoriĉe pasigi la tempon. BET okazas ekde 1959 chiujare lauvice en Latvio, Estonio, Litovio.

LOKO: BET-52 okazos en la malgranda urbeto BIRŠTONAS, kiu situas 40 kilometrojn for de Kaunas kaj 90 kilometrojn for de chefurbo de Litovio Vilnius apud la ĉefa rivero de Litovio Nemunas. En la urbeto loĝas 4300 loĝantoj, ĝi okupas 13 kvadratajn kilometrojn de areo. La urbeto estas en la suda parto de Litovio, ĝi situas en la centro de la regiona nacia naturparko, ĉirkaŭita de belegaj pinarbaroj. BIRŠTONAS estas antikva kaj fama balneologia kuracloko de Litovio, ghi estas fondita en 1382. La ĉefa lokalo de BET-52 estos la moderne kaj bonege ekipita sanatorio „Versmė“ ( str.B.Sruogos 9 ), kie loĝos kaj laboros partoprenantoj de la aranĝo. Urbo kaj sanatorio estas ideala loko por laboro kaj ripozo. La loko estas libere kaj facile atingebla buse kaj automobile. Kontraŭ aparta pago eblos uzi multegajn ( pli ol 50 ) diversajn kuracajn kaj sanigajn procedurojn kaj servojn de la sanatorio, naĝejon, saŭnon, sportan salonon k.a. Eblos rajdi per ĉevaloj, veturi per ĉaro, rivera shipo, lui biciklojn, boatojn k.s. Partoprenantoj de BET-52 libere povos uzi chiujn ejojn kaj servojn de la sanatorio ( salonoj, auditorioj, la plej modernaj teknikajhoj, muzikiloj, multaj komputiloj kun libera reta aliro, videoekipajhoj por internaciaj forestaj konferencoj k.s. ). BET-52 havos subtenon, kunlaboron kaj diversflankan helpon de la urba municipo. Programeroj de BET-52 okazos en ejoj de la sanatorio, urba kulturcentro kaj en la urba municipo mem. Kunsidejoj kaj loghlokoj estas apude kaj estas atingeblaj perpiede. En BIRŠTONAS jam okazis BET-40 en 2004.

PARTOPRENO: ni invitas ĉiujn esperantistojn. Speciale ni dezirus vidi esperantistojn el la landoj chirkaŭ la Balta Maro, sed ankaŭ de ĉiuj aliaj najbaraj kaj pli foraj landoj. La kvanto da partoprenantoj ne estas limigita.

ANTAU KAJ POST BET-52 estas ebleco lau moderaj prezoj aktive ripozi, plibonigi sian sanon, uzi multegajn sanigajn kaj kuracajn procedurojn kaj servojn, kuraci sin en unu el tri tre altnivelaj kaj modernaj sanatorioj kaj kuracejoj de BIRŠTONAS „Versmė“, „Tulpės“ kaj „Eglė“ au en urbaj hoteloj, gastejoj, turismejoj kaj ripozejoj. Interesighantoj pri tio bonvolu aparte petu informojn che Organiza komitato.

ALIĜKOTIZO: Ghis 31.12.2015 :

a) 25 euroj por esperantistoj el Estonio, Latvio, Litovio.

b) 35 euroj por esperantistoj el ekssovetiaj landoj.

c) 45 euroj por esperantistoj el ekssocialismaj eŭropaj landoj.

d) 55 euroj por okcidentanoj kaj egaluloj.

Ekde 01.01.2016 alghkotizo por chiuj alighkategorioj kreskas plus je 10 euroj ( do, 35, 45, 55, 65 euroj ).

Infanoj , lernantoj kaj studentoj aliĝkotizon ne pagas. Pageblas en ajna konvertebla valuto.

ALIĜO: por aliĝi necesas plenigi aliĝilon kaj sendi ĝin poshte al Litova Esperanto-Asocio: p.k. 167, LT-44287 Kaunas, Litovio. Eblas aliĝi telefakse 370-37-228616 aŭ rete al litova.ea@mail.lt . Retan aligheblecon Vi povas trovi en retejo www.esperanto.lt . Samtempe pagu aliĝkotizon. Aliĝiloj riceveblas ĉe LEA kaj estas troveblaj rete.

PAGEBLECOJ:

1) sendi poŝte/ghire al konto de kasistino de BET-52 respondeca sekretariino de Litova Esperanto-Asocio Irena ALIJOŠIŪTĖ - LT687300010016104421 en SWEDBANK, SWIFT/BIC kodo HABALT22, kodo de la banko 73000 . Koresponda banko por pagantoj en euroj estas Deutsche Bank AG , Frankfurt, SWIFT: DEUTDEFF BLZ 500 700 10 .

2) pagi per kontanta mono dum la esperantistaj aranghoj al s-ino Irena ALIJOŠIŪTĖ kaj aliaj organizantoj de BET-52.

3) interkonsenti kun la Organiza Komitato pri alia pagmaniero.

4) esceptokaze konsente de OK pagi surloke ĉe veno al la arangho, se ne eblas anticipa pago.

Aliĝkotizo ne estas repagebla. Aliĝo sen pago de kotizo ne validas (krom speciale interkonsentitaj kazoj).PREZOJ: Litovio nur ekde 2015 transiros al euro, tial indikitaj prezoj pro loghado kaj manghado estas nur orientigaj. Precizaj prezoj estos anoncotaj en Julio de 2015.

LOĜADO: ekzistas kelkaj loĝeblecoj:

1) en 2-4-litaj ĉambroj de la gastejo de Litovia sporta universitato – str. Birutės 19. Entute estas 80 litoj. Prezo – 4-6 euroj pro unu tagnokto. Dushejo kaj necesejo estas en koridoro.

2) en 2-4-litaj chambroj de gastejo „Birštono tulpė“ – str.Birutės 21. Entute estas 74 litoj. Prezo – 15 euroj pro unu tagnokto. www.birstonotulpe.lt . En chiu chambro estas dushejo , WC , TV, sendrata retaliro.

3) en 1-2-litaj chambroj de gastejo „Birštono banginiukas“ – str.Birutės 29. Entute estas 33 litoj. Prezo – 30-40 euroj pro unu tagnokto. www.birstonobanginiukas.lt . En chiu chambro estas retaliro, satelita TV, dushejo, WC.

4) en 1-2-litaj ĉambroj de la sanatorio "Versmė" - str.B.Sruogos 9. Estas multaj chambroj. Prezo – 20-30 euroj pro unu tagnokto. En chiu chambro estas retaliro, TV, dushejo, WC. www.versme.com .

5) eblas mendi ĉambrojn en urbaj hoteloj. Prezoj varias . Rigardu retejojn de la hoteloj.

Estas ankau aliaj nemultekostaj eblecoj por tranoktado. Ili estos uzataj laubezone.

Pagu same kiel aliĝkotizon, dezirinde laŭeble pli frue, esceptokaze eblas pagi ankau surloke veninte dum registrado.MANĜADO: en la manĝejo de la sanatorio "Versmė" organizite. Tri manĝoj tage. Eblos organizi vegetaran manĝon. Unutaga bonkvalita trifoja manĝado kostos inter 10 kaj 15 euroj. Preciza prezo estos anoncota en Julio de 2015. Pagu same kiel aliĝkotizon, laŭeble pli frue, esceptokaze eblos pagi ankaŭ surloke veninte dum la registrado.

GRAVE: Esperantistoj, kiuj grave kontribuos al la programo de la aranĝo aŭ/kaj signife helpos organize, pro loĝado ( krom hoteloj ) au manĝado lauelekte ne pagos.

PROGRAMO: tradicia, t.e. somera universitato, paroligaj kaj perfektigaj kursoj, literaturaj aranĝoj, muzikaj kaj artaj vesperoj, debatoj pri situacio kaj problemoj de Esperanto-movado en baltiaj landoj, tradukista kurso, pedagogia seminario, seminario de klubestroj kaj aktivuloj, movada lernejo, sciencteknikaj kaj fakaj aranĝoj, instruado de kantoj, junularaj aranĝoj, konkursoj, kvizoj, distraj programeroj, ekskursoj , ripozado en naturo, diskutoj, forumoj, libroservo, diservo, interkona vespero, baza konatiĝo kun litova lingvo kaj kulturo, ekspozicioj, filmoj kaj lumbildoj, gazetara konferenco, sportaj ludoj, oficiala malfermo kaj fermo, adiaŭa vespero.

La Organiza Komitato atendas proponojn, sugestojn, ofertojn por la programo, ankaŭ sinproponojn.KELKAJ GRAVAJ RETEJOJ:

1.Urba retejo de BIRŠTONAS – Jaunimo str. 2 - www.birstonas.lt .

2.Urba turisma informcentro – B.Sruogos str. 4 – www.visitbirstonas.lt .

3.Sanatorio „Versmė“ – str. B.Sruogos 9 – www.versme.com .

4.Sanatorio „Tulpės“ – B.Sruogos str. 4 – www.tulpe.lt .

5.Sanatorio „Eglė“ – Algirdo str. 14 – www.medicalspa.lt ; www.sanatorija.lt .

6.Hotelo-kuracejo „Karališkoji rezidencija“ – Pakalnės str. 3 – www.karaliskojirezidencija.lt .

7.Hotelo „Nemuno slėnis“ – Verknės str. 8 – www.nemunoslenis.lt .

8.Hotelo „Sofijos rezidencija“ – Jaunimo str. 6 – www.sofijosrezidencija.lt .

9.Hotelo „Sonata“ – Algirdo str. 34 – www.sonatahotel.lt .10.Gastejo „Audenis“ – Lelijų str. 3 – www.audenis.lt .

VIZOJ: al Litovio senvize rajtas veni civitanoj de chiuj landoj de Europa Unio kaj de multaj aliaj landoj. Aliaj vizojn havigu en Litoviaj ambasadejoj kaj konsulejoj en diversaj landoj. En problemaj kazoj turnu vin por helpo al Litova Esperanto-Asocio. Se necese, LEA povas sendi oficialan inviton.

ALIAJ GRAVAĴOJ: Komence de Junio, 2016 rete aperos Informilo N-ro 2 kun pli detalaj kaj aktualaj informoj pri BET-52. Ni antaŭvidas eldonon de ĉiutaga gazeto dum la tuta periodo de la aranĝo. Aktualajn informojn pri BET-52 Vi povas trovi en retejo de Litova Esperanto-Asocio www.esperanto.lt .

KONTAKTADRESO: p.k. 167, LT-44287 Kaunas, Litovio, Litova Esperanto-Asocio. Poshtelefonoj de LEA estas +370-687-12219 ; +370-686-69875. Telefakso estas: +370-37-228616. Retadresoj de LEA estas: litova.ea@mail.lt ; irenaa@takas.lt ; pjegorovas@takas.lt . Retejo de BET-52 estas www.esperanto.lt .

BONVENON AL LITOVIO !

Organiza komitato

22.11.2014


Elŝuti 14.16 Kb.

  • Litova Esperanto-Asocio invitas vin partopreni vicajn ĉiujarajn internaciajn somerajn tradiciajn la 52-ajn Baltiajn Esperanto-Tagojn (BET-52). DATO
  • Ekde 01.01.2016 alghkotizo por chiuj alighkategorioj kreskas plus je 10 euroj ( do, 35, 45, 55, 65 euroj ).
  • PREZOJ
  • GRAVE
  • BONVENON AL LITOVIO ! Organiza komitato 22.11.2014

  • Elŝuti 14.16 Kb.