Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Biografio de Povilas jegorovas

Elŝuti 18.37 Kb.

Biografio de Povilas jegorovas
Dato18.03.2017
Grandeco18.37 Kb.

Elŝuti 18.37 Kb.

Biografio de Povilas JEGOROVAS
Povilas JEGOROVAS ( 1955 - ). Litovo. Civitano de Litovia Respubliko. Naskighis la 11-an de Marto, 1955 en vilagho Jauniškiai, distrikto Utena en kamparana familio. En 1965 ekloghis en vilagho Suginčiai, distrikto Molėtai. Ekde 1967 ghis 1973 loghis en distrikta urbo Molėtai. Patro Kazys KUNIGĖLIS ( 1910-1986 ), patrino Marija JEGOROVA ( 1916-1967 ). Havas unu fraton kaj du fratinojn.

En 1973 kun ora medalo finis mezlernejon-internulejon en Molėtai. En 1973-1978 studis juron en Jura fakultato de Vilniusa universitato, kie diplomighis per diplomverko „Internacia jura statuso de Universala Esperanto-Asocio“ kun laudo.

Ekde 1978 ghis nun ( 2016 ) praktikas en diversaj advokataj oficejoj de Kaunas. En 1987-1995 membro de prezidio kaj konsilio de Litovia advokata kolegio. En 1988-1991 vicestro de advokata oficejo de Kaunas. En 1995-1999 kaj ekde 2008 havas sian propran advokatan oficejon.

Edzighis en 1979 . Edzino Lilija JEGOROVIENĖ ( TVARIJONAITĖ ) estas denta teknikistino. Filino Neringa JEGOROVAITĖ naskighis en 1980, edzinighis en 2005 kaj ekhavis familinomon ŽUKAUSKIENĖ . Ekde 2013 shi ankau estas advokato en Kaunas. Nepino Vasarė ŽUKAUSKAITĖ naskighis en 2007. Chiuj ne estas esperantistoj, tamen edzino kaj filino iom lernis Esperanton kaj elemente komprenas kaj parolas.

Ekde 1978 loghas en Kaunas, nuntempe en str. Vilniaus 74A-2 .

Esperantistighis en 1970 en mezlernejo-internulejo de Molėtai, kie funkciis fakultativa instruado de Esperanto, instruisto Balys MATIUKAS.

En 1974-1976 – prezidanto de Vilniusa junulara Esperanto-klubo „Juneco“.

Ekde 1993 – chefdelegito de UEA en Litovio. Dum 1980-1985 vicdelegito de UEA en Kaunas, dum 1980-1987 junulara delegito de UEA en Kaunas, ekde 1980 ghis nun fakdelegito de UEA pri Esperanto-movado kaj juro en Kaunas, ekde 1986 ghis nun delegito de UEA en Kaunas.

Dum 1979-1988 – redakciano kaj unu el kompilintoj de periodajhoj „Horizonto de Soveta Litovio“ kaj „Litovio hodiau“ ( 1987-1988 ).

En 1975-1979 - sekretario de Sovetia Esperantista Junulara Movado ( SEJM ).

En 1979-1988 – la unua vicprezidanto de Litovia filio de Asocio de sovetiaj esperantistoj ( ASE ).

En 1983-1988 – estrarano de Asocio de sovetiaj esperantistoj ( ASE ).

En 1988-1993 – la unua vicprezidanto de Litova Esperanto-Asocio.

Ekde 1989 ghis nun – komitatano A de UEA.

Dum 1991-2005 – redakciano de periodajho de Litova Esperanto-Asocio „Litova stelo“.

Ekde 1993 ghis nun – prezidanto de Litova Esperanto-Asocio ( reelektita en 1998, 2003, 2008, 2013 ).

Dum 1995-1998 – estrarano de UEA.

Dum 2002-2005 – membro de elekta komisiono de UEA.

Ekde 1996 ghis 1999 komitatano de Fondumo Zamenhof, dum 2006-2010 – estrarano de Fondumo Zamenhof ( Pollando ).

Dum 1996-2002 estrarano de Esperanta Jura Asocio.

Membro de Societo Zamenhof ekde 1994 ( UEA, Nederlando ).

Membrighis en UEA en 1978.

Per sia persista agado atingis, ke en Vilnius en 2005 okazu la 90-a Universala Kongreso de Esperanto, ghis nun la unua UK en postsovetia lando. Estis prezidanto de Loka Kongresa Komitato de tiu UK.

En 2008 en Vilnius organizis la unuan Tutmondan kongreson de esperantistoj-jhurnalistoj.

En 1988 ankorau dum sovetia periodo estis iniciatinto kaj realizinto de restarigo de en 1919-1940 funkciinta en Litovio Litova Esperanto-Asocio, la unua tiaspeca organizajho en Litovio . Pro liaj iniciato kaj klopodoj Litova Esperanto-Asocio en 1989 farighis kolektiva alighinta landa asocio de UEA, kiam Litovio ankorau ne estis sendependa lando.

Danke al liaj klopodoj registaro de Litovio en 1991 transdonis al Litova Esperanto-Asocio por eterna senpaga uzado la iaman domon de bopatro de L. ZAMENHOF Aleksandro ZILBERNIK en Kaunas, str. L.Zamenhof 5 , kie instalighis oficejo de Litova Esperanto-Asocio, biblioteko de Esperanto-literaturo, kunvenejoj, kursejoj, turisma oficejo , kelkaj gastochambroj k.s. sub komuna titolo Litovia Esperanto-Domo.

En 1999 li fondis Vilniusan filion de Litova Esperanto-Asocio.

Krome, li organizis la 65-an kongreson de Sennacieca Asocio Tutmonda ( SAT ) en 1992 en Kaunas, la 4-an NITOBE-simpozion en Vilnius en 2005 lau temo „Lingvopolitikaj aspektoj de la pliampleksigo de Europa Unio“ kaj multajn aliajn internaciajn kaj naciajn Esperanto-aranghojn au partopenis en ilia organizado ( ekz. la 8-a Internacia medicina esperantista konferenco en Kaunas en 1991, Internacia konferenco pri metodiko de Esperanto-instruado en Kaunas en 1994, la 2-a Europa Esperanto-Forumo en Kaunas en 1995, la 11-a ekumena Esperanto-kongreso en Kaunas en 1995, la 57-a Internacia katolika esperantista kongreso en Kretinga en 2004, la 38-a Internacia konferenco de ILEI en Kaunas en 2005, la 71-a Internacia kongreso be blindaj esperantistoj en Vilnius en 2005, la 36-a Internacia infankongreseto en Vilnius en 2005 k.a. ).

Li ekde 1978 ghis 2016 inkluzive partoprenis 28 Universalajn kongresojn de Esperanto en diversaj landoj kaj multajn aliajn internaciajn kaj naciajn Esperanto-aranghojn. Organizis kelkajn grupajn kolektivajn vojaghojn de litovaj esperantistoj al UK-oj.

Li organizis dekunu Baltiajn Esperanto-Tagojn en Litovio ( en 1983, 1986, 1989, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016 ).

Litova Esperanto-Asocio sub gvidado de Povilas JEGOROVAS en 2003 ricevis „Trofeo Fyne“, pli frue premion „Cigno“ ( 1995 ) kaj premion de Fondajho Anton Grabowski (1997 ).

Lau iniciato kaj klopodoj de Povilas JEGOROVAS en 1991 estis restarigita revuo de Litova Esperanto-Asocio „Litova stelo“, kiu estis eldonata en 1918-1940. Li estis aktiva kunlaboranto de tiu revuo. Ankau konstante kunlaboris en „Aktuale“, „Kurte“, „Informa bulteno de ASE“, „La Ondo de Esperanto“. Dum 1974-1990 aranghis eksterleghan presadon de praktike chiuj eksterleghaj ( ‚samizdataj“ ) periodajhoj ( ekz. „Aktuale“, „Amikeco“ , „Kurte“ k.a. ) kaj aliaj eldonajhoj de Sovetunio kaj Litovio.

Povilas JEGOROVAS estas autoro de pli ol 500 artikoloj pri Esperanto-movado en litova kaj Esperanta gazetaro. Li estas ofta gasto en radio kaj televidaj elsendoj. Multe prelegis pri Esperanto por diversaj auditorioj kaj publikoj.

Subvenciis multajn movadajn projektojn en Litovio.

Li tradukis el litova lingvo al Esperanto libron de Kęstutis TREČIAKAUSKAS kaj Aloyzas URBONAS „Neliksi vienišas „ ( eldonita kiel „Por la homo“ en 1988 en eldonejo „Mintis“ en Vilnius ). Kune kun verkisto kaj jhurnalisto Aloyzas URBONAS li en litova lingvo verkis libron „Esu Esperanto eilinis“ ( Mi estas soldato de Esperanto ). Eldonis „Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas“ en Vilnius en 2003. En 1972 ankorau estante lernejano li tradukis el Esperanto al litova lingvo rakonton de vjetnama verkisto Nguyen SANG „La drinkejo de l mutulo“ ( Nebylio smuklė ), kiu estis publikigita en tri numeroj de distrikta gazeto de Molėtai „Pirmyn“ ( La 19-an de Augusto, 1972 – Nr.98 ( 2569 ), la 22-an de Augusto, 1972 - Nr.99 ( 2570 ), la 24-an de Augusto, 1972 – Nr.100 ( 2571 ). Recenzis por eldonejoj kelkajn litovlingvajn librojn pri Esperanto, ekz. libron de Laurynas Algimantas SKŪPAS „Esperanto tarptautinė kalba“ ( eldonejo „Mokslas“, Vilnius, 1987 ) kaj libron de Petras ČELIAUSKAS „Nuo Babelio iki Esperanto“ ( eldonejo „Vyturys“, Vilnius, 1989 ).

Menciinda organiza agado de Povilas JEGOROVAS en instruado de Esperanto en diversaj urboj de Litovio invitante Esperanto-instruistojn el eksterlando. Tiamaniere en Litovio Esperanton instruis esperantistoj el Australio, Brazilo, Bulgario, Pollando, Slovakio k.a. Dum 2000-2005 tiaspecan kurson de Esperanto finis pli ol 1000 litovoj.

Povilas JEGOROVAS ankau tre grave kaj rezultodone aktivis organizante kaj koordinante eldonadon en litova lingvo kaj en Esperanto de gravaj esperantologiaj, interlingvistikaj, historiaj , instruaj k.a. libroj en diversaj prestighaj eldonejoj de Litovio – dum 2000-2010 en Litovio aperis pli ol 100 tiaspecaj fundamentaj libroj pri Esperanto kaj pri Litovio en Esperanto.

Povilas JEGOROVAS pro esperantista agado estas dekorita:

En 1987 per Honorfolio de Litovia societo de amikeco kaj kulturaj ligoj kun eksterlando.

En 1995 Internacia Societo de Amikeco kaj Bona volo ( Usono ) atribuis honoran titolon de internacia ambasadoro.

En 1999 kaj 2005 per Honorfolio de Litovia ministerio pri kulturo.

En 2005 per Honorfolio de Litovia Advokata Konsilio

En 2005 per Dankfolio de Litovia parlamento ( Sejmo).

En 2005 per Dankfolio de Litovia ministerio pri edukado kaj scienco.

En 2005 per Dankfolio de urbestro de Vilnius.

En 2005 per Dankfolio de urbestro de Kaunas.

En 2005 per Dankfolio de regionestro de Kaunas.

En 2005 estas atribuita titolo „Esperantisto de la Jaro“.

En 2008 estas atribuita premio „Spegulo“.

En 2014 estas enmanigita honorinsigno de Kaunas „Santaka“ de la 3-a grado.

En 2016 per Dankfolio de Litovia ministerio pri eksterlandaj aferoj.
Bibliografio:

1.Kęstutis TREČIAKAUSKAS, Aloyzas URBONAS. Por la homo. Vilnius, Mintis, 1988. Tradukis al Esperanto Povilas JEGOROVAS.

2.Aloyzas URBONAS, Povilas JEGOROVAS. Esu Esperanto eilinis. Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.
Pri li: Esperanta kaj litova Vikipedio.

Cibulevskij D. Enciklopedio de historio de la Esperanto-movado en USSR. Harkiv: dmic, 2002. Paghoj 65-66.

Urbonas A., Jegorovas P. Esu Esperanto eilinis = Mi estas soldato de Esperanto. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. Paghoj 172-173.

Paulo Jegorovas 50-jara ( Litova stelo, 2005, Nr.2 ).

Povilas Jegorovas la Esperantisto de la Jaro: Intervjuo ( La Ondo de Esperanto, 2006, Nr.1 ).

Cibulevskij D. SEJM: historia skizo. Moskvo: Impeto, 1994. Paghoj 111-112.

Kas yra kas Lietuvoje 1990-2010. Lietuvos valstybės metraštis. Kaunas: Leidybos studija, 2013. Pagho 430.

Povilas Jegorovas. Ghenerale , Esperanto farighis maniero de mia vivo ( Komencanto 2005, Nr.1 ).


Kaunas,

La 5-an de Novembro, 2016


Elŝuti 18.37 Kb.

  • Bibliografio
  • Kaunas, La 5-an de Novembro, 2016

  • Elŝuti 18.37 Kb.