Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Bibliografia prof dr hab inż. Mariana Mazura (1909-1983)

Elŝuti 136.7 Kb.

Bibliografia prof dr hab inż. Mariana Mazura (1909-1983)
paĝo1/3
Dato16.09.2017
Grandeco136.7 Kb.

Elŝuti 136.7 Kb.
  1   2   3

http://autonom.edu.pl
Bibliografia prof. dr hab. inż. Mariana Mazura (1909-1983)
(wersja robocza)
Data ostatniej aktualizacji: 22.08.2007 r.

Autor: Mirosław Rusek (mirrusek@poczta.onet.pl)


Drugie imię: Al.... (brak rozwinięcia w dostępnych mi źródłach).
Nota biograficzna: Profesor dr inż. elektryk, prekursor polskiej cybernetyki, twórca własnej szkoły naukowej elektrotermii, specjalista w dziedzinie terminologii technicznej, naukoznawca. Prac. Zakładu Elektrotermii resortowego Instytutu Elektrotechniki w Międzylesiu (1948-1967), Zakładu Prakseologii PAN (1967-1973), Instytutu Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego PAN (1974-1979).

Źródło noty: Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej online.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Mazur_(naukowiec) - biografia Mariana Mazura w Wikipedii.
Drogi Czytelniku, ten wykaz bibliografii powstał w wyniku przeglądu publikacji dostępnych w księgarniach, bibliotekach, a także notek bibliograficznych w książkach i artykułach Mariana Mazura, Józefa Kosseckiego i innych autorów. Jeżeli zauważysz jakąś nieścisłość w poniższych notkach, znasz lub znajdziesz nowe publikacje tego autora, napisz o tym do mnie na podany adres: mirrusek@poczta.onet.pl.
Legenda:

Notki wytłuszczone – to te publikacje, do których dotarłem osobiście.

Notki niewytłuszczone – noty pozycji bibliograficznych znane mi tylko ze źródeł pośrednich.

??? – oznaczają braki informacji.

( ) – w nawiasach podałem własny komentarz.

Dla większej czytelności pogrubiłem nazwy i numery czasopism oraz hasła konferencji naukowych w notkach nie przejrzanych przeze mnie.
Podstawą opracowania bibliografii były zbiory publikacji Profesora zamieszczone w 2 (1996) i 3 (1999) wydaniu „Cybernetyki i charakteru”, oraz Postępach Cybernetyki nr 2/1987.
Najważniejsze zmiany od ostatniej aktualizacji (15.12.2006 r.):

Efekty gruntownego przeglądu kilku czasopism, w których Mazur często publikował. Podział na publikacje zweryfikowane, nie zweryfikowane, zweryfikowane negatywnie. Dodanie kategorii „Inne publikacje i opracowania Mariana Mazura lub z nim związane”, „Wywiady z Marianem Mazurem”, „O Marianie Mazurze i jego działalności naukowej (nie zweryfikowane)”, „Publikowane recenzje książek Mariana Mazura”.


Książki zweryfikowane i redakcja prac zbiorowych:

 1. Oświetlenie i ogrzewanie elektryczne. Kurs licealny. Wyd. Państwowe Technicum Korespondencyjne, Warszawa 1949, ss. 215. (Pisownia nazwy wydawnictwa „Technicum” z oryginału! – uwaga M. R.).

 2. Urządzenia elektryczne. Kurs licealny. Wyd. Państwowe Technicum Korespondencyjne, Warszawa 1950, ss. 624. (Na stronie tytułowej: „Wykłady przeznaczone dla studiujących w Państwowym Technicum Korespondencyjnym” – uwaga M. R.).

 3. Oświetlenie elektryczne. PWT, Warszawa 1950, ss. 147.

 4. Suszenie podczerwienią w przemyśle chemicznym. PWT, Warszawa 1951, ss. 45.

 5. Elektryczne urządzenia grzejne. PWT, Warszawa 1953, ss. 375.

 6. Nagrzewanie promiennikowe. PWT, Warszawa 1953, ss. 176.

 7. Słownik elektryczny rosyjsko-polski. pod red. M. Mazura, PWT, Warszawa 1956, ss. XXXII 1122.

 8. Mazur M., (red.) 1956, Zastosowanie przemysłowe grzejnictwa indukcyjnego i pojemnościowego. PWT, Warszawa, ss. 259. (Marian Mazur był autorem wstępu oraz rozdziałów: 1 – „Pojęcia podstawowe”, 2 – „Urządzenia zasilające”. Strony 6-22. Współautorzy: Skrzypek T., Siciński R., Parowski S.; Niektóre źródła błędnie informują, że książkę pod tym tytułem prof. Mazur wydał w 1954 roku. Oferowana do sprzedaży m.in. przez Antykwariat Naukowy Verbum http://www.antykwariat-verbum.pl/oferta/technika.html - uwaga M. R.).

 9. Terminologia techniczna. PWT, Warszawa 1961, ss. 252. (Zbiera artykuły poświęcone terminom technicznym pisane przez Mazura. Między innymi 14 zasad terminologicznych, przydatnych nie tylko w odniesieniu do tworzenia terminów technicznych – uwaga M. R.).

 10. Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1964, ss. 360.

 11. Cybernetyczna teoria układów samodzielnych. PWN, Warszawa 1966, ss. 228.

 12. Informacja i informowanie. Sympozjum krajów członkowskich RWPG na temat: „Informacja ekonomiczna i techniczno-ekonomiczna dla organów zarządzania i kadr kierowniczych”, Centralny Instytut Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, Zakład Informacji Centralnej, Warszawa, 20-22 listopad 1968, ss. 23.

 13. Cybernetyka a zarządzanie. Wyd. MSW, Departament Szkolenia i Wydawnictw, Warszawa 1969, ss. 181. Biblioteka wybranych zagadnień wiedzy współczesnej. (Publikacja „Do użytku wewnętrznego”, niskonakładowa, trudnodostępna. Zawiera podstawy cybernetyki, teorii informacji, teorii systemów autonomicznych, prakseologii, teorii podejmowania decyzji – uwaga M. R.).

 14. Jakościowa teoria informacji. WNT, Warszawa 1970, ss. 223. (W 1974 roku została wydana w ZSRR w tłumaczeniu na język rosyjski. Prawdopodobnie została również przetłumaczona na język francuski i wydana w Belgii w 1976 roku. Wraz z „ogólną jakościową teorią informacji” Józefa Kosseckiego opisaną w „Metacybernetyce” tworzy kompletną teorię informacji w ogóle, a nie jedynie jakościowe uzupełnienie teorii (tele)komunikacji Shannona, stanowiącej fragment teorii Mazura!!! – uwaga M. R.).

 15. Historia naturalna polskiego naukowca. PIW, Warszawa 1970, ss. 127. (Poszczególne rozdziały były wcześniej w latach 1969?-1970 - wydawane jako artykuły w czasopiśmie „Kultura” - uwaga M. R.).

 16. Cybernetyka i charakter. Wyd. 1, PIW, Warszawa 1976, ss. 443. Seria: Biblioteka Myśli Współczesnej. Plus Minus Nieskończoność.

 17. Mazur M., 1992, Sekrety charakteru czyli Poznaj samego siebie. Wyd. Agencja PIAST-Europa, Warszawa, ss. 48. (Streszczenie książki „Cybernetyka i charakter” opracowane przez Profesora Mazura. Wydanie tej broszury nastąpiło za sprawą Pani Barbary Kulpińskiej – uwaga M. R.).

 18. Cybernetyka i charakter. Wyd. 2, uzupełnione i poprawione, AULA, Podkowa Leśna 1996, ss. 358. (Biografia i wykaz publikacji prof. M. Mazura, s. 347-354. Podtytuł na okładce: „Psychologia XXI wieku” – uwaga M. R.).

 19. Cybernetyka i charakter. Wyd. 3, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa 1999, ss. 388. (Wykaz publikacji prof. Mariana Mazura, s. 375-380; fotografia Mazura oraz informacja o tym wydaniu dostępne pod adresem: http://krakow.janski.edu.pl/ksiazki/cybern.html – uwaga M. R.).

 20. Mazur M., b.d., Tajemnice charakteru czyli poznaj samego siebie. Wyd. EFECT Centrum Optymalizacji, Warszawa, ss. 48. (Streszczenie książki „Cybernetyka i charakter” opracowane przez Profesora Mazura. Wydanie tej broszury nastąpiło za sprawą Pana Jerzego Jarosława Palucha: http://www.podatki-doradca.pl/index.htm. Tematyka głównie z zakresu cech charakteru i konfiguracji charakterologicznych. Nie podano roku wydania, poprzednia właścicielka egzemplarza który posiadam twierdziła, że wydany w roku 1999, prawdopodobnie inne wydanie broszury nr [17] – uwaga M. R.).


Książki nie zweryfikowane:

 1. Promieniowanie zwrotne oporowych skrętek grzejnych. Maszynopis pracy doktorskiej, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1951, ss. 30??. (Przedrukowana jako artykuł w Pracach Instytutu Elektrotechniki, z. 1 (4), 1952 – uwaga M. R.).

 2. Zasady pracy stalowniczych pieców łukowych (skrypt). Instytut Elektrotechniki, Warszawa 1953, ss. ???.

 3. Materiały oporowe do grzejnictwa. Materiały ogniotrwałe i termoizolacyjne. Poradnik materiałoznawstwa elektrycznego. PWT, Warszawa 1954, ss. ???. (Wcześniejsze wydanie książki [14]? Mogą to być artykuły w „Poradniku materiałoznawstwa elektrycznego”. Wcześniejsze wydanie „Poradnika materiałoznawstwa technicznego” z 1959 roku ??? – uwaga M. R.).

 4. Słownik elektryczny rosyjsko-polski. Elektrotermia. pod red. M. Mazura, Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1954, ss. ???. (Błędna data? Artykuł w książce zbiorowej? Możliwe, że to jedynie opracowanie tłumaczenia terminów z zakresu elektrotermii w książce nr [13] - uwaga M. R.).

 5. Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne. Wyd. 2, WNT, Warszawa 1965, ss. 3??.

 6. Качественная теория информации. Москва, Мир, 1974. (Rosyjskie wydanie „Jakościowej teorii informacji”. Źródłem noty jest Wikipedia Polska – uwaga M. R.).

 7. Jakościowa teoria informacji. Belgia 1976. (Wydanie w języku francuskim – uwaga M. R.).

 8. Mazur M, 19??, The ABC of Character – The Elementary Guide To Human Potential. Wyd. ???, ???, ss. ???. (Tłumaczenie na język angielski książki „Cybernetyka i charakter”, wydane prawdopodobnie w Australii – uwaga M. R.).

 9. Mazur M, 19??/200?, Abc of character: Elementary. Wyd. John Reed Book Distribution, ???, ss. ???. (Prawdopodobnie kolejne tłumaczenie na język angielski książki „Cybernetyka i charakter”, wydane w Australii. Informacja o nim dostępna na stronie: http://www.booktopia.com.au/featuredbook1.asp?StoreUrl=booktopia&bookid=0646323431&db=au – uwaga M. R.).


Artykuły zweryfikowane:

 1. Dławiki. Kwartalnik Telekomunikacyjny, z. 2, R. 1, 1938, s. 30-32. (Inne bibliografie błędnie podają zeszyt 1 – uwaga M. R.).

 2. Dławiki. Kwartalnik Telekomunikacyjny, z. 4, R. 1, 1938, s. 62-64. (Inne bibliografie błędnie podają zeszyt 3. Pod tytułem informacja w nawiasie „(Dokończenie do str. 32 Nr. 2/38, Kwartalnika Telekomunikacyjnego)” – uwaga M. R.).

 3. Suszenie podczerwienią. Przegląd Elektrotechniczny, z. 4/5/6, R. XXVI, 1950, s. 250-253. (Inne bibliografie podają błędny tytuł czasopisma „Przegląd Elektryczny”. Łączony numer czasopisma – uwaga M. R.).

 4. Osiągnięcia i perspektywy elektrotermii. Przegląd Elektrotechniczny, z. 4/5/6, R. XXVI, 1950, s. 253-255. (Inne bibliografie podają błędny tytuł czasopisma „Przegląd Elektryczny” oraz błędny tytuł artykułu „Perspektywy elektrotermii” – uwaga M. R.).

 5. Suszenie podczerwienią w przemyśle chemicznym. Przemysł Chemiczny, nr 4, R. 30 (VII), 1951, s. 204-215. (Rok 30 ukazywania się czasopisma, pierwotnie mającego tytuł „Metan”. Jednocześnie rok VII po wojnie, stąd podwójna numeracja roczników – uwaga M. R.).

 6. Częstość czy częstotliwość. Problemy, nr 12 (69), R. VII, 1951. s. 843–844. (Inne bibliografie podają błędny tytuł „Częstotliwość czy częstość”. Artykuł był reakcją Mazura na artykuł Włodzimierza Zona pt. „Wojna błędom”, Problemy, nr 10, 1951, – uwaga M. R.).

 7. Promieniowanie zwrotne oporowych skrętek grzejnych. Prace Instytutu Elektrotechniki, z. 1 (4), Rok II, Warszawa 1952, s. 1-30. (W innych bibliografiach traktowany błędnie jako książka. Najprawdopodobniej pełny tekst pracy doktorskiej Mariana Mazura. Poprzedza go notka: „Praca zgłoszona jako praca doktorska na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Część pomiarowa pracy została wykonana w ramach prac planowych Instytutu Elektrotechniki. Egzamin ścisły i obrona pracy doktorskiej odbyły się w dniu 4 października 1951 r. na posiedzeniu Rady Wydziału Elektrotechniki Politechniki Warszawskiej przed Komisją pod przewodnictwem prof. K. Drewnowskiego z udziałem promotora prof. dr B. Dębickiego i koreferenta prof. dr W. Pogorzelskiego.” Autor artykułu opisany już jako „Dr inż.” – uwaga M. R.).

 8. Iskrowa obróbka metali. Cz. 1. Zasada działania. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 3, R. XII, 1952, s. 49-51. (Rozbieżne oznaczenia: na okładce „zeszyt”, w środku „numer”. Inne bibliografie podają błędny tytuł „Obróbka iskrowa metali” – uwaga M. R.).

 9. Iskrowa obróbka metali. Cz. 2. Zastosowania. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 4, R. XII, 1952, s. 76-77. (Inne bibliografie podają błędny tytuł „Obróbka iskrowa metali” – uwaga M. R.).

 10. Lutowanie indukcyjne prądami wielkiej częstotliwości. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 5, R. XII, 1952, s. 99-102.

 11. O organizacji i metodyce prac nad słownictwem elektrycznym. Przegląd Elektrotechniczny, z. 5/6, R. XXVIII, 1952, s. 235-236. (Inne bibliografie podają błędny tytuł czasopisma „Przegląd Elektryczny” oraz artykułu „O metodyce i organizacji prac nad słownictwem elektrycznym”. Informacja o autorze: „DR INZ. M. MAZUR sekretarz CKSE” – uwaga M. R.).

 12. Wielki – mały czy wysoki – niski. Częstotliwość sieciowa. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 6, R. XII, 1952, s. 139-140. (W dziale „Słownictwo elektrotechniczne”. Dwa wyjaśnienia terminologiczne jeden raz podpisane nazwiskiem autora. Inne bibliografie podają jedynie pierwszy człon. Treści opisane w tym i następnych artykułach poświęconych terminom elektrycznym zostały wykorzystane później w książce „Terminologia techniczna” – uwaga M. R.).

 13. Skala. Skalowanie. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 7, R. XII, 1952, s. 165-166. (Dwa wyjaśnienia terminologiczne jeden raz podpisane nazwiskiem autora. Inne bibliografie podają błędny tytuł „Skala – skalowanie” – uwaga M. R.).

 14. Elektryka – elektrotechnika. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 8, R. XII, 1952, s. 189-190. (Inne bibliografie podają błędny zeszyt – „9”. W dziale „Słownictwo elektrotechniczne”. – uwaga M. R.).

 15. Metody nagrzewania elektrycznego. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 9, R. XII, 1952, s. 195-198.

 16. Błąd – uchyb. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 9, R. XII, 1952, s. 215. (Inne bibliografie podają błędny zeszyt – „12”. W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 17. Zagadnienie reformy terminologii oporności. Przegląd Elektrotechniczny, z. 10, R. XXVIII, 1952, s. 417-419. (Informacja o autorze: „Dr inż. Marian Mazur Sekretarz Centralnej Komisji Słownictwa Elektrycznego SEP” – uwaga M. R.).

  Marian MAZUR (naskiĝis la 7-an de decembro 1909 en Radom - mortis la 21-an de januaro 1983 en Varsovio) - pola sciencisto okupiĝanta pri termoelektro kaj kibernetiko, kreinto de pola kibernetika skolo. 18. Wielkość – wartość. Natężenie prądu - prąd. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 12, R. XII, 1952, s. 281-282. (W dziale „Słownictwo elektrotechniczne”. Dwa wyjaśnienia terminologiczne razem opisane nazwiskiem autora. Inne bibliografie podają jedynie tytuł „Wielkość – wartość” – uwaga M. R.).

 19. Zagadnienie reformy terminologii oporności. Przegląd Telekomunikacyjny, nr 12, R. 25 (19), 1952, s. 391-395.

 20. Terminologia ogólna urządzeń elektrycznych. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 1, R. XIII, 1953, s. 18-19. (W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 21. Automatyczny – samoczynny. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 2, R. XIII, 1953, s. 46-47. (W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 22. Oporniki dodatkowe. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 3, R. XIII, 1953, s. 70. (W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 23. Prędkość obrotowa. Prędkość czy szybkość. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 4, R. XIII, 1953, s. 94. (W dziale „Słownictwo elektrotechniczne”. Dwa wyjaśnienia terminologiczne razem opisane nazwiskiem autora. Inne bibliografie podają jedynie pierwszą część – uwaga M. R.).

 24. Suszenie elektrotermiczne. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 5, R. XIII, 1953, s. 99-101. (Marian Mazur [książka nr 9??] błędnie podaje, że to nr 4 – uwaga M. R.).

 25. Zabezpieczenie – ochrona. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 5, R. XIII, 1953, s. 117. (W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 26. Studzenie – chłodzenie – oziębianie. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 6, R. XIII, 1953, s. 141. (W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 27. Nazwa jednostki częstotliwości. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 7, R. XIII, 1953, s. 167-168. (W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 28. Podział częstotliwości. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 8, R. XIII, 1953, s. 190-191. (W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 29. Styk – kontakt. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 9, R. XIII, 1953, s. 213. (W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 30. Przebieg i charakter prac nad polskim słownictwem elektrycznym. Przegląd Elektrotechniczny, z. 8, R. XXIX, 1953, s. 340-343. (Inne bibliografie pomijają słowo „polskim” w tytule, podają również błędny zeszyt 9 – uwaga M.R.).

 31. Własność – właściwość. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 10, R. XIII, 1953, s. 236-238. (W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 32. Systematyka elektrycznych urządzeń grzejnych. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 11, R. XIII, 1953, s. 262-263. (W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 33. Wielkości wektorowe w elektryce. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 12, R. XIII, 1953, s. 281-282. (W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 34. Termometry termoelektryczne. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 1, R. XIV, 1954, s. 22-23. (W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 35. O zasadach terminologii opisowej. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 2, R. XIV, 1954, s. 47. (W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 36. Przymiotnikowe wyrażenia opisowe. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 3, R. XIV, 1954, s. 70. (W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 37. Pojęcia stykowe w świetle dyskusji. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 4, R. XIV, 1954, s. 93-95. (W dziale „Słownictwo elektrotechniczne”. Odpiera zarzuty dwóch osób na artykuł „Styk – kontakt” – uwaga M. R.).

 38. Nowe idee w elektrotermii. Przegląd Elektrotechniczny, z. 4, R. XXX 1954, s. 169.

 39. Czynności łączeniowe. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 5, R. XIV, 1954, s. 113-114. (W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 40. Wolt. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 6, R. XIV, 1954, s. 141-142. (W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 41. Elektro-. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 7, R. XIV, 1954, s. 166-167. (Inne bibliografie błędnie podają tytuł „Elektron”. Chodzi o terminy rozpoczynające się od przedrostka „elektro”. W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 42. Ocena prawidłowości nazw technicznych obcego pochodzenia. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 8, R. XIV, 1954, s. 191-192. (Nie podawany w innych bibliografiach. W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 43. Środowisko – ośrodek. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 9, R. XIV, 1954, s. 213. (Nie podawany w innych bibliografiach. W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 44. Układy elektryczne. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 9, R. XIV, 1954, s. 213-214. (Nie podawany w innych bibliografiach. W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 45. Elementy wymienne. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 10, R. XIV, 1954, s. 239. (Nie podawany w innych bibliografiach. W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 46. Cewki. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 11, R. XIV, 1954, s. 262-264. (Nie podawany w innych bibliografiach. W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 47. Rdzenie magnetyczne. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 12, R. XIV, 1954, s. 281-282. (Nie podawany w innych bibliografiach. W dziale „Słownictwo elektrotechniczne” – uwaga M. R.).

 48. Ceramika elektrotermiczna. Przegląd Elektrotechniczny, z. 10/11, R. XXXI, 1955, s. 681-682.

 49. Metoda określania skrośnego rozkładu temperatur za pomocą momentów strumieniowych na podstawie analogii elektroenergetycznej. Prace Instytutu Elektrotechniki, z. 17, 1956, s. 12-19. (Na okładce i w artykule autor opisany jako „Prof. dr inż. Marian Al. Mazur”, drugie imię to Albert, Alfred, Alfons...? – uwaga M. R. ).

 50. Organizacja nauki a rozwój gospodarki. Nauka Polska, nr 4 (16), 1956, s. 87–96.

 51. Wstęp. [w:] Zastosowanie przemysłowe grzejnictwa indukcyjnego i pojemnościowego. Pod red. M. Mazura, PWT, Warszawa 1956, s. 6-??. (Strony 6-22. Niektóre źródła błędnie informują, że książkę pod tym tytułem prof. Mazur wydał w 1954 roku. - uwaga M. R.).

 52. Pojęcia podstawowe. [w:] Zastosowanie przemysłowe grzejnictwa indukcyjnego i pojemnościowego. Pod red. M. Mazura, PWT, Warszawa 1956, s. ??-??. (Strony 6-22. Współautorzy książki: Skrzypek T., Siciński R., Parowski S.; - uwaga M. R.).

 53. Urządzenia zasilające. [w:] Zastosowanie przemysłowe grzejnictwa indukcyjnego i pojemnościowego. Pod red. M. Mazura, PWT, Warszawa 1956, s. ??-22.

 54. Wskaźniki elektrotermiczne jako podstawa oceny urządzeń elektrotermicznych. Przegląd Elektrotechniczny, z. 3, R. XXXIII, 1957, s. 296-297.

 55. Mazur M., Kruszyński M., Korekcja przypadkowych uchybów pomiarowych na zasadzie ciągłości przez przestawianie zmiennych. Archiwum Elektrotechniki, Tom VI, z. 3, 1957, s. 461-472. (Inne bibliografie nie podają nazwiska współautora – uwaga M. R.).

 56. Aktualny stan grzejnictwa promiennikowego. Przegląd Elektrotechniczny, z. 7/8, R. XXXIII, 1957, s. 360-363.

 57. Zadania działu „Elektrotermia” w aktualnym stanie elektrotermii. Przegląd Elektrotechniczny, z. 12, R. XXXIV, 1958, s. 657. (Nie podawany w innych bibliografiach. W dodatku „Elektrotermia”, Rok I, Nr 1, redagowanym z ramienia Polskiego Komitetu Elektrotermii przez M. Mazura – uwaga M. R.).

 58. Podstawy analizy ekonomicznej zastosowań elektrotermicznych. Przegląd Elektrotechniczny, z. 5, R. XXXV, 1959, s. 193-196.

 59. IV Międzynarodowy Kongres Elektrotermii w Stresie. Przegląd Elektrotechniczny, z. 12, R. XXXV, 1959, s. 521-524. (Nie podawany w innych bibliografiach. W dodatku „Elektrotermia”, Rok II, Nr 6, redagowanym przez M. Mazura – uwaga M. R.).

 60. Wskaźniki elektrotermiczne. Prace Instytutu Elektrotechniki, z. 22, R. VII, 1959, s. 29-39. (Marian Mazur był jednym z redaktorów działowych, co najmniej od zeszytu 20 – uwaga M. R.).

 61. Słownictwo elektryczne. [w:] Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich 1919 – 1959. Pod red. J. Pląskowskiego. Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT, Warszawa 1959, s. 223–236. (Nie podawany w innych bibliografiach. W książce również mowa o Centralnej Komisji Słownictwa Elektrycznego – s. 122, i Polskim Komitecie Elektrotermii – s. 315-320, w których działał Mazur - uwaga M. R).
  1   2   3


Elŝuti 136.7 Kb.


Elŝuti 136.7 Kb.