Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Baha-a internacia komunumo

Elŝuti 26.43 Kb.

Baha-a internacia komunumo
Dato24.03.2017
Grandeco26.43 Kb.

Elŝuti 26.43 Kb.

BAHA-A INTERNACIA KOMUNUMO
Modelo por la homara unuigxo

Religia Projekto de Zamenhof.
Zamenhof kreis modelon de monda lingvo. Li tamen esence celis fratan tutmondan komunumon. Unikan modelon de tia komunumo formas la internacia bahaanaro. La internacia bahaa komunumo estas samtempe plene tutmonda, pleje diverseca kaj mirige unueca. Cxu jen al kio strebis L. L. Zamenhof ? Por Zamenhof Esperanto esence estis ilo por atingi celon multe pli grandan ol lingve sin reciproke komprenantaj homoj. Li celis “ interfratigitan homaron ”.

Konvinkite ke “ la intergenta diseco kaj malamo plene malaperos nur tiam, kiam la tuta homaro havos unu lingvon kaj unu religion ”, li ecx provis apud la internacia lingvo vivigi ankau universalan etikon kiel ponton inter la diversaj religioj. Tiu lia Homaranismo-projekto de “ politika-religia kredo ” tamen neniam vere efektivigxis.

La plej juna filino de Zamenhof, Lidia, sin konsideris la heredanto de la idearo de sia patro. Meze de la dudekaj jaroj sxi konvinkigxis, ke la idealo de tutmonda socio unuigita per la sama kredo realigxas en la bahaa komunumo. Sxi sekve bahaanigxis kaj fidele servadis al Bahaismo gxis la malfelicha vivofino en la nazia amaspereigejo en Treblinka.

Homara unueco helpe de internacia lingvo
Por garantii la transvivon de la homaro urgxe bezonatas :

1 ) rekono de la unueco de la tuta homaro,

2 ) akordigxo inter religio kaj scienco,

3 ) samrajteco inter virinoj kaj viroj,

4 ) aliro por cxiuj al edukado kaj profesia trejnado,

5 ) eliminado de la ekstremoj de ricxeco kaj povreco,

6 ) la realigo de universala paco.
Survoje al dauriva tutmonda socio krome esencas lau Bahaismo la enkonduko de internacia helpa lingvo. Bahá'u'lláh postulis : “ Ho membroj de la parlamentoj tra la mondo ! Elektu vi ununuran lingvon por la uzo fare de cxiuj surtere kaj adoptu vi same skribon komunan. ... Tio cxi kauzos unuecon ... kaj montrigxos la plej granda ilo por antauenigi harmonion kaj civilizacion, ho ke tion vi perceptu ! ”

Kaj en oktobro 1995 la Bahaa Internacia Komunumo ( NRO reprezentanta la tutmondan bahaanaron ) jene sin direktis al Unuigxintaj Nacioj: “ Ni proponas la nomumon de altnivela komisiono kun membroj venantaj el diversaj regionoj kaj el rilataj terenoj, enklude de lingvistoj, ekonomistoj, socisciencistoj kaj homoj el edukado kaj la amaskomunikiloj, por komenci zorgan studadon de la afero de internacia helpa lingvo kaj adopto de komuna skribo. ” “ Ni antauvidas, ke fine la mondo neeviteble devos adopti unu universale agnoskitan helpan lingvon kaj skribon por instruigxo en lernejoj tra la tuta mondo kiel suplementon al la lingvo au lingvoj de cxiu lando. La celo estas faciligi la transiron al globala socio pere de plibonigita komunikado inter nacioj, reduktado de administraj kostoj por komercado, registaroj kaj aliaj envolvitaj en globalajn entreprenojn, kaj gxenerala fortikigo de pli elkoraj rilatoj inter cxiuj anoj de la homara familio. ”Religia unueco
Centra inter la bahaaj spiritaj instruoj estas la principo de la unueco de Dio kaj la unueco de la religioj : estas nur unu sola Dio kaj la grandaj religioj de la mondo estas fonditaj far Mesagxistoj au Manifestigxoj de tiu unu sola Dia Realeco : far Abrahamo, Moseo, Krisxno, Zoroastro, Budho, Jesuo, Mahometo kaj Bahá'u'lláh, kiuj estas senditaj de la Kreinto unu post la alia por gvidi la homaron.

La spirita esenco de cxiuj grandaj religioj estas lau Bahaismo la sama : ke la homo estas kreita por koni kaj adori Dion kaj por realigi la “ Regnon de Dio ” surtere. Ja diversas la sociaj instruoj de la unuopaj religioj cxar ili sin adaptas al la bezonoj de la epoko en kiu ili estigxas. Tiuj diferencoj tamen ne dividu sed ricxigu. La bahaa perspektivo estas do optimisma; gxi konsideras la akumulitajn spertojn kaj sagxojn de la sinsekve estigxintaj religioj kiel fundamenton de “ cxiam antauenigxanta kulturo ”. La devizo estu: “ unueco en diverseco. ”Modela komunumo
Aktuale cxirkau 6 milionoj membras en la internacia bahaa komunumo. Ili reprezentas pli ol 2000 etnajn kaj tribajn grupojn kaj vivas en cxirkau 130.000 lokoj praktike cxie en la mondo. Bahaanoj venas el cxiuj klasoj kaj rasoj. Ili sin dedicxas al la antauenigo de la homara interfratigxo kaj unuigxo surbaze de klara, ampleksa kaj inspira vizio pri nia komuna estonteco.

Unuigas la bahaanojn la kora ligigxo al la sama transcenda fonto, la kredo je Bahá'u'lláh kiel Dia sendito por la hodiaua epoko, kaj unika organiza strukturo per kiu ili sin mem estras tra elektitaj konsilioj, la lokaj kaj naciaj Spiritaj Asembleoj kaj la Universala Domo de Justeco, la plej supera organo kun sia sidejo en la internacia bahaa centro en Haifa/Israelo.Spiritaj kaj moralaj instruoj
Antaukondicxo por la unuigxo kaj interfratigxo de la homaro estas persona transformigxo. Tiucele Bahá'u'lláh donis universalajn spiritajn kaj moralajn instruojn, kiujn bahaanoj klopodas sekvi.

Kerna inter tiuj estas la individua, sendependa sercxado de la vero: cxiu estas alvokata forlasi supersticxojn kaj antaujugxojn, senraciajn tradiciojn kaj blindan imitadon por memstare strebi al la vero.

Orientigxi je la Kreinto estas centra neceso. Tial Bahá'u'lláh instigas cxiutage pregxi kaj studi la sanktajn skribojn, meditadi kaj unufoje jare fasti.

Bahá'u'lláh ankau faris dietajn rekomendojn kaj malpermesis la konsumadon de alkoholo kaj aliaj substancoj, kiuj malutilas al la sano au ecx gxin detruas. Li celis la plej bonan korpan, mensan kaj spiritan evoluon de cxiu unuopulo kaj de la tuta socio.

Pro tio Li ankau ellaboris ampleksan etikon kaj moralon kaj i.a. malpermesis mortigi, SXteli, damaghi, mensogi, adulti kaj malcxasti, kaj emfazis la gravecon esti honesta kaj fidinda, modesta kaj prudenta, eviti klacxojn kaj kalumniojn kaj servadi al la homaro.

Al la centraj instruoj de Bahá'u'lláh apartenas la bezono je morala kaj spirita edukado de infanoj kaj ke la kernon de la komunuma vivo devas formi harmoniaj familioj. Bahá'u'lláh ankau postulis, ke cxiu per profesia okupigxo kontribuu al la socia bono. Samtempe Li levis al rango de diservo laboron plenumitan en konscio de servado al la socio.Socia kaj ekonomia disvolvigho
Bahaajn porevoluajn aktivecojn iniciatas au bahaaj administraj institucioj au individuoj au grupoj. Kune tiuj aktivecoj kontribuas al tutmonda diskonigo de bahaa aliro al socia kaj ekonomia disvolvigxo. Aktuale da tiaj aktivecoj distingeblas tri kategorioj.

1 ) Aktivecoj de limigita dauro : La plej multaj bahaaj klopodoj pri socia kaj ekonomia disvolvigxo estas relative simplaj aktivecoj de limigita dauro je kiuj en vilagxoj kaj urboj tra la mondo bahaanoj reagas per la aplikado de spiritaj principoj al la problemoj kaj defioj en iliaj hejmlokoj. Tiaj aktivecoj originas au el la bahaaj komunumoj mem au estas respondoj al kunlaborinvitoj far aliaj organizajxoj. Takseblas, ke da tiaj aktivecoj estis chirkau 1.460 en la jaro 1998. Ili inkludis arbarigajn kaj mediopurigajn projektojn, sano-staciojn, laborgrupojn kaj seminariojn pri temoj kiel rasa unueco au antauenigo de la virinoj, kaj mallongajn trejnkursojn.

2 ) Dauraj projektoj : La dua kategorio de bahaaj aktivecoj por socia kaj ekonomia disvolvado konsistas el proksimume 300 da_0raj projektoj. La plej multaj el ili estas lernejoj; aliaj traktas terenojn kiel: alfabetigo, baza sanedukado, imunigado, drogmisuzado, infanprizorgado, akrikulturo, medioprotektado au mikroentreprenoj. Kelkaj el tiuj projektoj estas estrataj far evoluo- organizajxoj kaj havas la potencialon kreski lau amplekso kaj graveco.

3 ) Organizajxoj kun la kapablo entrepreni kompleksajn aktivecojn : Certaj bahaaj evoluoprojektoj akiris staton de evoluoorganizajxoj kun relative kompleksaj programstrukturoj kaj signifa influo. Ili sisteme trejnas homojn kaj gvidas surbaze de kunordigita, interfaka maniero diversajn aktivecojn reage al problemoj de lokaj komunumoj kaj regionoj. Al tiu cxi kategorio ankau apartenas kelkaj institucioj - precipe ankau grandaj lernejoj - kiuj, malgrau ke ili okupigxas pri nur unu tereno, havas la potencialon esti signife influa. En tiu cxi kategorio trovigxas aktuale 33 da tiaj organizajxoj, kiuj trovigxas sur cxiuj kontinentoj de la terglobo.Statistike (stato: 1998)
Tutmonda nombro da bahaanoj: pli ol 5 milionoj

Landoj / dependaj teritorioj kie la Bahaa Kredo estas establita: 190 landoj kaj 45 teritorioj

Kontinentaj Konsilantoj: 81 Helpkonsilantoj tra la tuta mondo: 990

Naciaj / Regionaj Spiritaj Asembleoj: 175

Lokaj Spiritaj Asembleoj kaj ilia geografia distribuo lau kontinentoj : Afriko 4.053; Azio 3.897; Amerikoj 3.520; Europo 958; Australazio 804; cxiuj kune 13.232

Lokoj kie vivas bahaanoj: 131.933

Triboj, rasoj kaj etnaj grupoj reprezentataj en la bahaa komunumo: 2.112

Lingvoj al kiuj skriboj de Bahá'u'lláh estas tradukitaj: 802

Bahaaj eldonejoj: 31

La internacia reprezenta institucio: B.I.K. Bahaa Internacia Komunumo / B.I.C Bahá'í International Community
Bahaa Internacia Komunumo / Bahá'í International Community (BIK/BIC) estas neregistara organizajxo akreditita kun konsila statuso cxe UNO kaj reprezentanta la tutmondan bahaanaron. Ghi havas plurajn buroojn en diversaj mondopartoj:

> Internacian sekretariaton en la bahaa monda centro en Hajfo, Israelo

> Oficejojn por publika informado en la bahaa monda centro en Hajfo (Israelo) kaj en Parizo (Francio)

> UNO-oficejojn en Novjorko, Usono (kun oficejoj pri medioprotaktado kaj la promociadon de virinoj) kaj Ghenevo, Svisio

BIK/BIC - publika agado : Dum sia pli ol kvindekjara ekzisto BIK/BIC publikigis vastan gamon da deklaroj kaj dokumentoj, kiuj traktas praktike cxiujn temojn okupantaj la internacian socian kaj politikan vivon. Inter la temoj traktitaj estas : monda paco, homara estonteco, evolupolitiko, medioprotektado, UN-reformado, egalrajteco kaj partnereco inter virinoj kaj viroj, antauenigo de la statuso de virinoj kaj knabinoj kaj certigo de iliaj rajtoj, junularo, senperfortaj familioj, eleminado de rasismo, socia kaj ekonomia disvolvigxo, morala kaj spirita evoluo, homaj rajtoj, alfabetigo, protekado de minoritatoj, civila socio, scienco, teknologio, kulturo, arto, religia toleremo, mondcivitanismo.

BIK/BIC tra i.a. sia hejmpagho www.bahai.org alirebligas tiajn dokumentojn kaj krome amplekse informas pri la instruoj kaj principoj de Bahaismo kaj la trajtoj, evoluoj kaj aktivecoj de la tutmonda bahaa komunumo. Ankau peras gxi kontakton al la preskau 200 bahaaj Naciaj au Regionaj Spiritaj Asembleoj, kiuj povas eventuale liveri tradukojn de tiuj tekstoj kaj doni


informojn pri Bahaismo kaj pri la bahaa komunumo en tiu lando en la koncerna(j) lingvo(j).

Ankau eldonas BIK/BIC la kvaronjaran novajxleteron ONE COUNTRY, kiu prezentas la tutmondan disvolvigxon kaj agadojn de la bahaa komunumo, dokumentas aktualajn eventojn kaj evoluojn precipe cxe UNO kaj en la internacia politika kaj socia vivo kaj ankau vaste traktas diversajn tiurilatajn temojn. ONE COUNTRY aktuale aperas en ses diversaj lingvoj (angla, cxina, franca, germana, hispana, rusa). Por informoj, provekzemplero au abono oni turnighu al : ONE COUNTRY, Bahá'í International Community, 866 United Nations Plaza, Suite 120, New York, NY 10017-1822, USA, <1country@bic.org> <http://www.onecountry.org>
Bahaa Esperanto-Ligo ( B.E.L. )

Eppsteiner Str. 89, DE-65719 Hofheim-Langenhain, Germanio
T +49-(0)6192-9929-16 F +49-(0)6192-9929-99
< http://www.bahai.de/bahaaeligo >

< bahaaeligo@bahai.de >


Elŝuti 26.43 Kb.

  • Homara unueco helpe de internacia lingvo
  • Spiritaj kaj moralaj instruoj
  • Socia kaj ekonomia disvolvigho
  • Statistike (stato: 1998)
  • La internacia reprezenta institucio: B.I.K. Bahaa Internacia Komunumo / B.I.C Baháí International Community
  • 1country@bic.org

  • Elŝuti 26.43 Kb.