Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Asocio de esperantistoj – handikapuloj en Pardubice elkore invitas vin al la 7-a internacia kongreso de aeh

Elŝuti 10.91 Kb.

Asocio de esperantistoj – handikapuloj en Pardubice elkore invitas vin al la 7-a internacia kongreso de aeh
Dato16.03.2017
Grandeco10.91 Kb.

Elŝuti 10.91 Kb.


Asocio de esperantistoj – handikapuloj en Pardubice
elkore invitas vin al

la 7-a internacia kongreso de AEH,

kiu realiĝos en Rekrea centro Zámeček (Kasteleto) en Hodonín ĉe Kunštát en la tagoj de 21-a ĝis la 23-a aprilo 2017 kun sekvanta lingva seminario ĝis 28-a de aprilo 2017.


La Rekrea centro Zámeček estas plene senbariera kun liftoj, sociaj salonoj kaj gimnastikejo. La tranoktado estas en 2- ĝis 4 litaj ĉambroj kun lavujo. Necesejoj kaj duŝoj estas en koridoroj.

https://api.mapy.cz/mediastorage/firm/?url=https://img.firmy.cz/premisenb/medium/201407/0705/70/53ba314a70b18310e8610900?v=1&fl=res,400,225,2,000000


Temo de la kongreso:

toleranco – limo de toleranco – interhomaj rilatoj


Ni proklamas literaturan konkurson al tiu ĉi temo, la plej bonaj artikoloj estos tralegitaj dum la kongreso, publikigitaj en Informilo kaj premiotaj pere de libro. Vian laboron sendu ĝis la fino de februaro 2017 en dimensio de unu paĝo A4.
Provizora programo:

vendrede: posttagmeze alveno, organ.aferoj por tranoktado, vespermanĝo, interkonatiĝa vespero, videoj aŭ filmo

sabate: antaŭtagmeze kongresa traktado kaj balotoj por nova komitato, posttagmeze ekskurso: burgoj Pernštejn aŭ Svojanov, vespere danc-amuzo kun viva muziko

dimanĉe: antaŭtagmeze prelegoj, kunveneto de la unua nova komitato, posttagmeze hejmen-forveturo; por partoprenantoj de la sekva seminario ekskurso, ekzemple Kunštát, aŭ Olešnice, kie ni povos viziti produktadon de blupreso sur tekstilaĵo; vespere ni kantos kun gitaro aŭ harmoniko aŭ ni partoprenos pluajn aktivaĵojn.
De lundo 24.4. ĝis vendredo 28.4.2017 okazos lingvaj seminarioj. Antaŭtagmeze kurzoj, konversacio ktp., posttagmeze ekskursoj al Letovice, burgo Svojanov, Nové Město, Moravia Karsto ktp. laŭ intereso aŭ manlaboroj.
Devigan aliĝilon por la 7-a kongreso de AEH sendu al la redakcio en Pardubice per poŝto aŭ elektronike (e-mail) plej malfrue ĝis la 15-a de februaro 2017. Vi pagos surloke (preparu monon - ne porpagan karton).

Adreso de la redakcio: Asocio de E-handikapuloj, Na Okrouhlíku 953/21, CZ 530 03 Pardubice, Ĉeĥa respubliko e-mail: aeh@esperanto-aeh.eu


La prezo: tuta restado .............................................. 125,- euroj

  • tranoktado kun manĝoj por 2 kongresaj tagoj ... 40,- euroj

  • sekvanta seminario 5 tagoj kun manĝoj............. 85,- euroj

La prezo por la ekskursoj estos pagataj surloke.
Ĝojatendas Vin la komitato de AEH

Lenka Angelová, prezidantino telefono por demandoj:

Angelová +420 775 323 903

c:\users\esperanto\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\9uaj69ln\mapa hodonín u k..png

DEVIGA ALIĜILO
por la 7-a kongreso de AEH en Rekrea centro Zámeček Hodonín ĉe

Kunštát en la tagoj de 21.4. — 28.4.2017.


Nomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . naskiĝo . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
Adreso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numero de pasporto . . . . . . . . . . . . . . . telefono . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viro* virino*
dieto: ne* jes* vegetarano* diabetulo* alia*
Mi partoprenos nur la kongreson* seminarion* tutan okazaĵon*
Mi povas kontribui al la programo por prelegi je temo . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kunligo per trajno* buso* per aŭtomobilo*

*bonvolu signi


noto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En .................... dne ............. .............................subskribo


Elŝuti 10.91 Kb.

  • Temo de la kongreso
  • Provizora programo: vendrede
  • De lundo 24.4. ĝis vendredo 28.4.2017
  • DEVIGA ALIĜILO

  • Elŝuti 10.91 Kb.