Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Arkivo de novaĵoj 201 3 Moskva e-asocio "masi" 28. 12. 2013 04. 01. 2014

Elŝuti 163.21 Kb.

Arkivo de novaĵoj 201 3 Moskva e-asocio "masi" 28. 12. 2013 04. 01. 2014
Dato14.03.2017
Grandeco163.21 Kb.

Elŝuti 163.21 Kb.

Arkivo de novaĵoj *2013* Moskva E-Asocio “MASI”


28.12.2013 - 04.01.2014 Kelkaj MASIanoj - Mirina, Klera, Norden, Tenera, Miri kaj Flor' - partoprenis en la 5-a JES en Ŝĉavno-Zdruj, Pollando. Mirina kontribuis al la programo per la prelegoj pri SES-Rusio kaj Moskva LF, Klera - per prelego "Semantikaj universalaĵoj kaj bazaj konceptoj". Miri aktivis en Ukulele-kurso kaj elpaŝis kun aliaj ludantoj dum du koncertoj. Post JES ni sukcesis registri du intervjuojn - 1) kun Mirina kaj 2) kun nia kunvojaĝantino Tanjo el Ĉeboksari, kiu iĝis la unua aliurba membro de MEA „MASI“. Vi povas aŭskulti ilin ĉe la rubriko "MASI-podkastoj".

18.12.2013 La 18-an de decembro 2013 en Belga konsulejo de Sankt-Peterburgo pasis solena akcepto de esperantistoj okaze de la Zamenhof-Tago. La ĉ. 60 gastojn salutis en Esperanto la Ĝenerala Konsulo Marie-Louise Vunherk. Solenaj paroladoj alternis kun la belega kantado en Esperanto de profesiaj muzikistinoj. Fine okazis riĉa regal-festeno. La solenaĵon organizis la Sankt-Peterburga E-klubo "Kariljono", prezidata de Svetlana Ejst. La iniciinto kaj animo de la evento estas la elstara mondfama muzikisto-kareljonisto Jozef Willem Haazen. Enkadre de la festo okazis honorigo de kelkaj poresperantaj agantoj. Inter tiuj estis unu aliurba invitito - Irina Gonĉarova ricevis la Honoran Diplomon "pro la florado de Esperanto en Rusio kaj en la mondo" :)

15.12.2013 Sukcese okazis en Moskvo grandioza 8-a Moskva Lingva Festivalo, kiun ĉi-foje kun Moskva Esperanto-Asocio "MASI" kunorganizis kaj gastigis Ruslanda Ŝtata Sociscienca Universitato (RGGU). Dum la festivalo estis prezentitaj 100 diversaj prilingvaj kaj prilingvistikaj programeroj, fine estis internacia koncerto. Laŭ la unuaj kalkuloj la 8-an MLF-n vizitis pli ol 1000 homoj.
Pri ceteraj detaloj de la MLF vi povas legi ĉe La Balta Ondo: http://sezonoj.ru/2013/12/masi-8/#more-5017

04.12.2013 Finiĝis la Daŭriga Kurso (por kursanoj de Faro-39). Ni gratulas la kursfinintojn: Belfor/Ŝiro, Rivera, Tenera, Sindona! Ĉiuj disciplineme partoprenis ĉiujn aktivaĵojn, plenumis hejmajn taskojn, soifis je novaj kuriozaj gramatikaĵoj, pro tio ĉiuj multe progresis kaj havas bonajn rezultojn.
Sed halti ĉe tio neniu planas - antaŭen!

01.12.2013 Sukcese pasis Rondo de Legado 4/3. Venis 8 homoj, ni legis 7 librojn. La legaĵoj estis vere interesaj, despli ke kelkaj legis escepte artisme.

19.11.2013 Startis en la hejmo de Oĉjo la 40-a baza E-kurso FaRo. La 1-an lecionon vizitis 7 homoj, 6 el kiuj planas daŭrigi la studadon.

16.11.2013 Okazis poezia-kanta vespero en Moskva junulara klubo "Ĝeri Rubin".  Ĝi estis organizita por lokanoj, esperantistoj kaj ekstera publiko. El MASIanoj ĉeestis la organizantoj de la vespero - Nikos kaj Miri, krome estis Milda, Norden, Mirina. Kantis Mikaelo Povorin, Irina Mironova kaj anoj de la klubo "Ĝeri Rubin", Mirina organizis lernadon de du kantoj: "Rajdis" kaj "Ju-pi-ja" - cxiuj diligente plenumis cxion: skribis la vortojn kaj hore kantis.

Nikos okazigis kvizon pri divenado de rusaj poetoj laux la E-tradukoj. Fine okazis ankaŭ deklamado de poeziaĵoj en du lingvoj: esperanto kaj la rusa.11.11.2013 Hodiaŭ vespere en libera spaco "Ciferblat" ĉe Puŝkinskaja okazis enkonduka prelego pri Esperanto por nova FaRo-40. Mirina elokvente rakontis pri ideologia fundamento de Esperanto, pri Lingvaj Festivaloj kaj pri baza gramatiko de la lingvo. Venis 6 interesiĝantoj, ĉiu el kiuj havas sian propran motivon por lerni Esperanton. Preskaŭ ĉiuj elmontris deziron frekventi la kurson kaj donis al ni siajn retadresojn. Post la prelego estis tre interese interparoli kun kelkaj venintoj kaj pridiskuti eblajn direktojn de kunlaboro.

10.11.2013 Rondo de Legado 3/3 okazis  en la hejmo de Scianta. Ĝi koincidis kun la naskiĝtago de Mirina, do, estis speciala festa kaj amika etoso. Al ĉiuj partoprenintoj multajn dankojn pro la Interesegaj legaĵoj, foje en vere artisma plenumo, kaj varma ujuteco! 

Venis 13 homoj (el MASI estis Mirina, Ĵenja G., Sindona, Maksim, Norden, Digna, Valter, Oĉjo, Scianta kaj Klera). 07.11.2013 La rektoro subskribis skribordonon pri la okazigo de la Moskva Lingva Festivalo-8 en fama Moskva universitato - Rusia Ŝtata Universitato de Neekzaktaj sciencoj (ruse РГГУ). Ĝi estas planita por la 15-a de decembro, 2013.

Grandega parto de klopod- kaj preparlaboroj estis plenumita de Anton Somin. Restas tamen multo farenda kaj en kaj ekster la universitato, do ni komencu prepari nian MLF-n!1 - 4.11.2013 La 1-4-an de novembro 2013 en proksima apudmoskvo, ĉe Mendelejevo, sukcese pasis la unua Alternativa Lingva Trejnado Esperanta - nova aranĝo de la Moskva Esperanto-Asocio MASI. Tio estas studa lingva trejnado por esperantistoj ekde la nivelo B1, kiuj deziras pliriĉigi sian lingvaĵon, plibonigi la gramatikon kaj multe praktiki parolan Esperanton. La tuta renkontiĝo konsistas el E-lecionoj, sed ne ofte ili similas al kutima studado. Estas multe da literatura kreado, teatrumado, lernaj ludoj kaj amuziĝoj. Laŭ la anticipa decido la eventon partoprenis ĝuste 20 homoj, 16 el kiuj estas MASI-membroj, plejparte gejunuloj, sed estis ankaŭ du reprezentantoj de moskva spertula esperantistaro kaj du aliurbanoj. 

La partoprenintoj agrable surprizis la organizantojn je sia disciplinemo, lernemo, malkrokodilemo kaj preteco sekvi la Leĝojn. Tiuj estis: la tagordo (ĉiu aranĝo startas en la planita tempo), partopreno (neniu rajnas neglekti iun ajn programeron), lingva disciplino (neniu krokodilado) kaj amikemo-interhelpo. 

La programo estis tre riĉa kaj enhavis multajn nekutimaĵojn. Ekzemple, dum du vesperoj el tri ni havis lumbildprezentadojn far’de preskaŭ ĉiuj partoprenintoj pri la temoj: “Nekonataj faktoj pri konataj landoj”, “Faktoj el naturaj sciencoj”, kiuj enhavis analizon de la lernenda leksiko. Dum literaturaj kaj teatraj trejnadoj, dum prelegoj pri E-gramatiko kaj ekzercadoj pri aŭdkompreno ni studis, vere, tre multon. 

Pliajn detalojn eblas trovi en la VK-grupo “ALTE-Alternativa Lingva Trejnado” http://vk.com/1alte2013.27.10.2013 Okazis solena enmanigo de la KER-Diplomoj, en la logxejo de Scianta. Diplomojn al MASI-anoj enmanigis prezidanto de REU - Svetlana Smetanina.

23.10.2013 4 el 5 kursanoj de FaRo-39 tre sukcese pasis la Lingvan Olimpikon. La ekzamenantoj - Nikolao Gudskov (Moskvo) kaj Jelena Nadikova (Ĉeboksari) alte taksis sukcesojn de la lernintoj. Jelena konfesis, ke en sia komencanta periodo ŝi ne sciis tiom multe da vortoj kaj ne scipovis tiel bone paroli. Ŝi gratulis ne nur la kursfinintojn, sed ankaŭ la instruistinon - pro la efikeco de la metodo. Tamen mi devas diri, ke sen penoj de la lernantoj neniuj sukcesoj eblas.

Ĉiuj ili aliĝis al MEA MASI - niaj novuloj estas: Sindona (Irina Konopljanova), Tenera (Oksana Ĉaban), Rivera (Tatjana Fjodorova) kaj Belfor (Dmitrij Bogatov).19.10.2013 Okazis "Moskva Esperanto-kunveno" (MEK), organizita de Dmitrij Ŝevĉenko, kaj dauxris cx.8 horojn. Gxin partoprenis 16 esperantistoj. El MASIanoj ĉeestis Mirina, Klera, Oĉjo, Scianta. Mirina kaj Klera kontribuis al la programo per siaj rakontoj pri someraj E-aranĝoj, Oĉjo et-koncertis.
Menciindas, ke cxiuj parolis strikte nur en Esperanto.

Ruslingvan raporteton kun iom da fotoj vi povas vidi en la reto: http://esperanto.su/mek-118.10.2013 Okazis du Aktivulaj Kunvenoj: AK-5/3 (pri MLF kaj ALTE) kaj AK-6/3 (pri SES-Rusio). La kunvenojn partoprenis Mirina, Digna, Kajto, Miri, Maksim, Klera kaj Tenera.  Ni skizis la ĝeneralajn taskojn de SES kaj zondis la preferatajn laborkampojn de la venintoj.

15.10.2013 Al Konversacia Rondo 2/3 venis 2 MASIanoj (Klera kaj Oĉjo) kaj Katja - esperantistino el St-Pbg. Ni agrable interbabilis kaj pridiskutis kelkajn gramatikajn malfacilaĵojn de E-o.

14.10.2013 En libera spaco "Ciferblat" okazis prelego pri Esperanto far' de Klera. Temis ne pri gramatiko - sed ĉefe pri la kampoj de funkciado kaj aplikado de la lingvo en moderna internacia medio.
Venis, bedaŭrinde, nur du interesiĝantoj.

12.10.2013 En Moskva junulara klubo "Ĝeri Rubin" solene malfermigxis Moskva Esperanto-biblioteko. Post fermo de la "Domo sub arbo", kie ni antaŭe disponigis librojn, nia kolekto atendis la novajn bretojn en la nova loko. Kaj jen - aparta cxambro en stabila moskva klubo de junulara libertempopasado, ekzistanta dum pli ol 20 jaroj. :) La malfermo estis signita per simbola trancxado de verda bendo, ferminta la eniron en la bibliotekon. En la festo partoprenis lernantoj de okazantaj en la klubo esperanto-kursoj, esperantistoj el MASI kaj ceteraj interesigxantoj. En la programo estis: spektado de muzikaj filmetoj de esperanto-muzikistoj (Miri), prelego pri Moskva esperanto-asocio MASI (Mirina), prezento "Konatigxu: esperanto-libro" (Klera, Nikos), kaj ankaux interesega kvizo (Nikos) kaj teumado. Kaj la biblioteko ekhavis la novan leganton - Belfor. Interalie, la unua libro, prenita el gxi,estis esperanta traduko de unu el verkoj de Strugackij-oj. La tempo trapasis nerimarkeble, dankon al cxiuj pro agrabla vespero kaj bona kompanio. Venu por preni librojn, baldaux estos novaj suplementoj!

07 - 13.10.2013 La 9-a de oktobro estas Tutmonda Tago de Poŝto. Kaj la semajno de la 7-a ĝis la 13-a de oktobro ĉi-jare estas Internacia Semajno de Leter-skribado. Omaĝe al ĝi Klera lanĉis kaj gvidis novan MASI-projekton: Esperanto-Poŝtkruciĝo-1. Detalan statistikon ni diskonigos poste.

06.10.2013 Rondo de Legado 2/3.

30.09.2013 Okazis aktivula kunveno, dum kiu Nikos, Miri, Mirina kaj Klera pretigis kaj pridiskutis la programon de baldaŭa aranĝo okaze de malfermo de Moskva Esperanto-Biblioteko en klubo "Ĝeri Rubin".

18.09.2013 Okazis la unua leciono de la baza E-kurso "FaRo-39", kiun gastigas ĉi-foje Oĉjo. Al la leciono venis 5 lernantoj.

16.09.2013 En "Grabli/Eŭropa" ĉe m."Kievskaja" fruktodone pasis la dua en la tria laborperiodo-2013 Aktivula Kunveno (AK 2/3), dediĉita al la kunlaboro inter MEA MASI kaj la klubo "Ĝeri Rubin". Kunvenis Mirina, Nikos, Miri, Klera kaj Norden. Estis priparolitaj kaj planitaj E-aranĝoj en "ĜR", kiuj pasos unufoje dum ĉiu monato. Miri protokolis la kunvenon - kaj ŝia raporto baldaŭ aperos en MASIaj interret-resursoj. Ni traktis ankaŭ la diskutforman E-agadon en la liberaj spacoj de la librovendejo "Ciolkovskij" kaj la kulturcentro "Fabriko". Post foriro de Nikos kaj - badaŭrinde! - la SERanino Miri la resta triopo (Mirina, Norden kaj Klera) pridiskutis la funkciadon de la novula VK-grupo "SinEspRimo" (SER).

15.09.2013 MEA MASI finfine prezentis la fotokolekton "Mia vorto: IJK-69" ĉe la paĝaro. Detalajn informojn kaj fotojn vidu ĉi-tie. :)

12.09.2013 En la loĝejo de Oĉjo okazis Verda Lampo - 1/3. Ĝin partoprenis: Oĉjo, Scianta, Roĉjo, Nikos, Mirina, Klera, Norden. Laŭplane tiu ĉi VL estis dediĉita al Naskiĝtago de Andreo Ĉe. Krome, one parolis pri aktualaj projektoj kaj planoj de MASI:

- pasinta prelego pri Esperanto en Ciferblat

- Lingva Festivalo

- SES en Rusio

- nova novembra renkontiĝo

- ritmo kaj temoj de diversaj MASI-kunvenoj

- MASI-paĝaro

- Libera Esperanta Biblioteko

- agado en la klubo "Ĝeri Rubin"

10.09.2013 Sukcese pasis prelega renkontiĝo por la baza E-kurso FaRo-39 en la Libera Spaco "Ciferblat ĉe Puŝkinskaja". Ĉeestis 10 gastoj kaj tri masianoj: mi, Klera kaj Norden. La du horoj traflugis rapide, aktive kaj gaje, laŭ la kutima programo (rakonto pri la historio de la lingvo, pri la gramatiko, pri la ideologia bazo). Tri homoj ĝuste decidis viziti la kurson, la aliaj lasis la kontaktojn. Estas certe, ke ĉiuj gastoj restis bone impresitaj pri Esperanto.

08.09.2013 MASIanoj Nikos, Miri kaj Norden aktive partoprenis la aranĝojn okaze de la tago de malfermitaj pordoj de la kluboerri Rubin". Do, la Esperanta rondeto plenumis "La Espero"-n. Eĉ kelkajn fojon. Ni kantis ĥore en la blusa stilo Esperante kaj poste ruse. Ankaŭ homoj kantis rep-version, alternante postrofe. Iom poste unu knabino plenumis la kanton "La kosma aventuro" de la grupo "La perdita generacio".  Krome, ni spektaklis (en la rusa) kun teatraĵo surbaze de la rakonto de Jurij Koval "Laktolo", kiun la Asocioa antaŭnelonge tradukis Esperanten kaj sonregistris.

07.09.2013 Gemute pasis ĉe Scianta la unua dum tiu ĉi jartriono "Rondo de Legado". Ĉeestis 8 homoj: Scianta, Mirina, Digna, Maksim, Klera, Oĉjo, Garik.

05.09.2013 En "Ciferblat" ĉe Pokrovka okazis Konversacia Rondo 1/3.  Ĉirkaŭ 10 esperantistoj babilis pri someraj travivaĵoj kaj 2 interesiĝantoj pri Esperanto kontentigis sian scivolemon kaj entuziasmiĝis pri E-kursoj.

30.08.2013 En la loĝejo de Oĉjo okazis spontana kunveno de la MASI-aktivuloj (aktivec-grado 1-2): Mirina, Klera, Oĉjo, Digna.

Temis pri:

- ejo por MLF-8;

- ejo por SES-Rusio-14;

- ejo kaj reklamado de la Novembra studa renkontiĝo;

- fari kalendaron de MASI-aranĝoj;

- la MASI-paĝaro (traduki ĉion en Eon kaj en la rusan; aldoni kalendaron de MASI-aktivecoj; aldoni priskribojn de tradiciaj MASI-aranĝoj kaj de la novaj projektoj);

- daŭrigi laboron de Verda Lampo, krei Teatran Studion :)

15.08. - 28.08.2013 Mirina, Klera kaj Spegulino partoprenis la 69-an IJK-n (Mirina kaj Klera - ankaŭ la antaŭkongreson).
Nemirinde, MASIanoj sufiĉe multe kontribuis al la kongresa taga programo: organizis la ludon "Ĉapelo" kun ĉiuj dezirantoj; Mirina faris prelegojn pri MEA MASI, pri Moskva Lingva Festivalo, pri FaRo-kurso kaj spertinterŝanĝon pri pornovula agado de lokaj E-komunumoj; Klera prelegis pri absurda lingva projekto "Globish".

08.08.2013 En la centro de Moskvo okazis MASI-kunveno, kiun partoprenis 8 MASIanoj kaj gaste vizitis esperantisto el Penza Ilja Gnusarjov. Dum la kunveno estis pridiskutataj gravaj aktualaj E-temoj, ekzemple, planado de SES en Rusio kaj Moskva Lingva Festivalo. Ĉiuj aktive partoprenis ankaŭ la diskuton pri E-Vikipedio. La kunveno ĝenerale pasis tre fruktodone kaj entuziasmige. La plenan raporton legu en la dokumento: RAPORTO pri MASI-KUNVENO (08.08.2013)


20.07. - 27.09.2013 La MASIano Forĝisto partoprenis la  98-an Universalan Kongreson de Esperanto  en Rejkjaviko, la ĉefurbo de Islando.

10.07.2013 En fama Moskva nternacia multimedia inform-centro "RIA" okazis publika klerega prelego "Esperanto-mondo: pri la lingvo de internacia komunikado" far' de Nikolaj Gudskov. La video spekteblas ĉi-tie.

09.07-24.07.2013 Du MASIanoj - Mirina kaj Miri - veturis en Slovakion, kie partoprenis la tradician Eŭropan aranĝon - Somera Esperanto-Studado. Mirina gvidis la kurson pri instruado de E-o, kaj Miri lernis en la grupo de B-1-niveluloj.  Pli detalan rakonton kaj impresojn de la partoprenintoj legu en nia VK-grupo.

09.07 - 14.07.2013 En svislanda Cxaudefono okazis la kvara Ateliero pri redakta kreivo organizita de Kultura Centro Esperantista sub la auxspicio de Feminisma Esperanta Movado. Ĝin partoprenis la MASIanino Hela. Sub gvidado de sinjoro Giorgio Silfer kvin partoprenantoj perfektigxis jxurnalisme kaj pri la redaktado de la revuo «Femina». La vasta spektro de demandoj ligitaj al Esperantio kaj feminismo estis pridiskutitaj kaj skizitaj je novaj temoj por publikajxoj. 
Krom la intensa cxiutaga laboro oni interkomunikigxis, vizitis kinejon kaj organizis la komunan Verdan vesperon kun aliaj esperantitinoj de Cxaudefono. Fine de la semajno senjoro Silfer okazigis la belegan didaktikan ekskurson dum kiu partoprenantoj promenante en la urbo rigardis vidindajxojn kaj vizitis la urban muzeon. 

Rezulte de tiu aktiva semajno la bona rilato de nia asocio MASI kun Kultura Centro Esperantista, Feminisma Esperanta Movado kaj la revuo «Femina» intstaligxis. Hela iĝis kunlaborantino de la revuo kaj havas nun multe da interesaj projektoj por artikoloj kaj dosieroj. La revuo «Femina» interesigxas pri novaj kontribuantoj kaj oferas al la ruslandaj esperantistoj - prefere esperantistinojn - kunagadon.
Vi povas legi pli pri la Ateliero cxi tie: http://www.esperantio.net/index.php?id=2204

24.06.2013 Okazis la lasta ĉi-sezona kunveno de la Moskva E-klubo "Lev Tolstoj". Post skizo de Svetlana pri la vivo de la MEK "Lev Tolstoj", Mirina raportis pri la ĉefaj direktoj de la MASI-agado. Sekvis la promesita deklamado de la "Tabla Laktolo". 

MASIanoj venis en rimarkinda kvanto - 12 homoj: Mirina, Klera, Oĉjo, Roĉjo, Nikos, Dimbor, Miri, Elfor, Kajto, Forĝisto, Marina, Scianta. Estis kun ni tri gastinoj, inter kiuj Slava - nia trejnistino el Kievo.

La "Laktolon" prezentis: Oĉjo, Roĉjo, Dimbor, Marina, Mirina, Nikos, Scianta.  Preskaŭ ĉiuj venintaj MASIanoj ricevis la membrokartojn-2013 de REU. Dank'al nia partopreno la kuvveno estis vigla kaj interesa por ĉiuj.

15.06.2013 En la distrikto Pavŝinskaja Pojma rande de Moskvo, okazis la Unua Libera Esperanto-Renkontiĝo (LER). Ĝin partoprenis 12 personoj, el kiuj - MASIanoj Mirina kaj Klera. La partoprenintoj sukcesis realigi distran kaj seriozan programon, kadre de kiu:

oni pridiskutis la nunan staton kaj perspektivojn de Esperanto-movado en Rusio

okazis prezentado de Esperanto-libroj de la eldonejo "Impeto"

• Mikaelo Povorin plenumis kelkajn kantojn en Esperanto

En la unua parto de la renkontiĝo Ludmila Novikova rakontis pri sia vojaĝo al la 7-a Azia Esperanto-kongreso. La rakonton akompanis demonstrado de granda kvanto de fotaĵoj kun sonakompano (kantoj en Esperanto, ligitaj kun la kongreso kaj Israelo). Estis pridiskutata ankaŭ la plua evoluo de la la revuo “Scienco kaj kulturo”.

13.06.2013 Okazis jam la dua leciono de la Baza Gramatika Kurso de Esperanto kun du lernantinoj kaj ilia instruistino - Mirina.

10.06.2013 Kelkaj MASIanoj (Mirina, Forĝisto, Nikos, Klera, Oĉjo, Scianta) vizitis la kunvenon de la E-klubo "Lev Tolstoj". Tie estis interesa programo - rakonto de L.Novikova  pri Azia E-Kongreso en Israelo, kun kantoj, versaĵoj kaj fotoprezentaĵoj.

08.06.2013 Gratulon al ĉiuj partoprenintoj de la 3-a moskva sesio de la KER-Ekzameno! Grandan rolon en la organizado de la sesio ludis la kunordiganto de MEA "MASI" - Mirina (Irina Gonĉarova), pro kio ankaŭ al ŝi dankon kaj laŭdon.

Ekzameniĝis ĉirkaŭ 15 homoj, el ili - 9 MASIanoj:  Scianta, DimBor kaj Oĉjo (C1), Hela, Prodo kaj Norden (B2), Miri, Gajna kaj Ĵenjo (B1). Speciale agrablas la kuraĝo kaj serioza prepariĝo de la novulinoj - Miri, Ĵenjo kaj Gajna. Ne tiom gravas la rezulto, kiom la impeto kaj la partopreno, la deziro kontroli kaj perfektigi siajn sciojn! 

02.06.2013 Mirina, Klera kaj Hela vizitis "SocialCamp Russia" en Jaroslavl, bedaŭrinde, nur por 1 tago. Krom multaj impresoj pri civitaj aktivadoj ni sukcesis ankaŭ rakonti pri niaj organizaĵoj: la MEA MASI kaj la MLF - kvankam nur afiŝe, sed certe por ĉiuj rimarkeble! La sekvan fojon necesas prepariĝi pli serioze kaj nepre prelegi!

"SocialCamp" - estas internacia neformala konferenco pri socia aktivado en urba kaj interreta spaco.
Grupo de la aranĝo en VK: http://vk.com/socamp

Fotoj de la aranĝo: en VK; en Facebook.

24.05.2013 Vespere finfine okazis la delonge preparita intervjuo kun nia nova MASIanino Ĵenjo Kaduŝnaja, kiu nun prepariĝas al la KER-ekzameno (B2). La intervjuon trovu en la baldaŭ aperonta rubriko "podkastoj kaj sonregistraĵoj".

23.05.2013 Okazis la 1-a leciono de la Daŭriga/Preparekzamena gramatika kurso.

22.05.2013 Okazis la Lingva Olimpiko de la kursfinintoj de FaRo-38, kiun tre sukcese pasis Norden Fortvol, Prodo Elmit, Belonia Niabel kaj Miri Miagi. GRATULOJN!  Kontrolis iliajn sciojn Klera, Oĉjo kaj Scianta.

09-12.05.2013 En ĉarmega urbeto Pljos okazis tradicia arnaĝo "VsPLESk", kiun jam multfoje kunorganizas Moskva Esperanto-Asocio "MASI" kaj Ivanova Medicina Esperantista Asocio. La aranĝon partoprenis ĉirkaŭ 60 homoj el kelkaj rusiaj urboj. La tagordo enhavis multajn Esperanto-aranĝojn, ekzemple, konkurso de interpretistoj kaj "strategia sesio: kiel realigi Esperanto-projekton" ktp.

02.-04.05.2013 Mirina, Rocxjo kaj Marina vizitis la bonegan tradician renkontigxon de la Ural Siberia regiono "EsPrimo-9", kiu okazis la 2-4-an de majo en Tjumen'. La arangho havis varian, interesan programon, kies granda parto estis dedichita al 40-jara jubileo de tjumena E-klubo REVO. “EsPrimo – 9” havis bonan ekvilibron inter seriozaj kaj distraj programeroj, inter
agha kaj juna generacioj.

28.04.2013 En la loĝejo de Scianta okazis Rondo de Legado. Laŭtradicie, partoprenas ĝin ne nur esperantistoj, la programo plene pasas en la rusa lingvo kaj ĉiuj legemaj konatoj de MASIanoj estas bonvenaj. Ĉi-foje la RdL-n vizitis: Scianta, Nastja (Digna), Norden, Mirina, Klera, Savanta (Aljona), Miri, Maksim, Oĉjo, Verdalin kaj Garik. Estis prezentitaj kaj voĉlegitaj 10 libroj. La etoson plibonigis ankaŭ multegaj bongustaĵoj, per kiuj nin regalis la majstrino.

23.04.2013 En librovendejo "Ciolkovskij" centre de Moskvo MEA "MASI" organizis la unuan aranĝon, dediĉitan al internacia Tago de la Tero. Klera preparis subtitolojn por 2-minuta video pri TdT kaj montris al ĉeestantoj filmon pri la ekologiaj problemoj de Midŭej-insuloj.
Filmo estas la produkto kaj suma termino por kinematografio kaj ĉiuj ties aspektoj-artaj, teknikaj, komercaj, kaj sociaj. Komune kun la presaro, radiodisaŭdigo kaj televido, ĝi apartenas inter la komunikaj rimedoj kun la plej granda agdistanco kaj influo.
Ĉeestis la aranĝon: Mirina, Onjo kaj Luis, Nikos, Klera, Andre kaj du hazardaj gastoj de la librovendejo. Ni pridiskutis la planojn pri festado de TdT sekvontjare.

13-14.04.2013 En Moskvo estis organizita Konferenco de Rusia Esperantista Unio. Estis elektita nova prezidanto - Svetlana Smetanina kaj nova estraro. Entute la konferecon partoprenis 27 homoj (inter kiuj 3 - distance per Skajp) el 8 urboj. La Moskvan Asocion MASI reprezentis Mirina, Klera, Nikos, Forĝisto kaj Roĉjo. Mirina kaj Klera raportis antaŭ la konferecanoj pri la agado de MASI dum la jaro 2012. Roĉjo estis elektita estrarano de REU kaj Nikos iĝis membro de la Kontrol-Revizia Komisiono de REU. Ĉiuj ĉeestintaj MASI-anoj ricevis atestilojn pri la KER-ekzemeno.

07.04.2013 La 1-a ĉefprovludo de la MASI-Radioteatro: "Tabla Laktolo".
La bela ronda tablo en la gastama hejmo de Scianta tre hajmigis la etoson. Klera estis nia sontektikisto - kaj bonege prizorgis la registradon: ĉio funkciis! Jen la roloj: Aleksandro legis la aŭtoran tekston. Nia kara onklo Zuj - neanstataŭebla Jona. Marina tutplene enroliĝis - bonega nia Mironiha! Revanta pri radioteatro Mirina - emocia aĝulino Ksenja. Scianta estas modestmallaŭta Manjka.

04.04.2013 FaRo-38 komenciĝis! Ĵaŭde al la dua Unua FaRo-leciono venis 6 homoj, kaj ili intencas vizitadi la kurson. Do, sume, mi kredas, estos minimume 8 homoj. Al la finfina sukceso ni multe ŝuldas al Nikos kaj Klera. Nikos kreis intereson al Esperanto en sia medio kaj rekomendis nian kurson, Klera atenteme laboris kun ĉiu trovita kandidato. Ankaŭ mi mem iom kontribuis :) Klera asistis min dum la unua Unua leciono (sabate), dum la dua Unua leciono (ĵaŭde) helpis min Denaska. Al ambaŭ koran dankon!
La 2-a leciono okazos lunde, la 8-an de aprilo, en la loĝejo de Vova (m.Avtozavodskaja), je la 19.30.
Estas la lasta ŝanco aliĝi por novuloj. Sed anticipa averto nepras! La grupo de FaRo-38 dume estas malfermita: http://vk.com/faro_38

30.03.2013 Moskva amatora Esperanto-teatro "Manpremo" laŭ iniciato de Nikos aranĝis malferman provludon de la teatraĵo "La servanto de Don Juan" en la klubo "Gerry Rubin". Rolis Nikos, Dimbor kaj Tejulino (Julja Tenegolc el Kalugo). Ĉeestis ankoraŭ unu fantoma persono-fotisto.

26.03.2013 La 26-an de marto en la Lingva eko-kafejo "D'Ivan" sukcese pasis la enkonduka renkontiĝo por la baza E-kurso FaRo-38. Gvidis Mirina, venis helpi Klera kaj subteni - Kurt kaj Scianta. Estis ankaŭ la gastoj - 10 gejunuloj. Interesas rimarki, ke el ili nur unu knabino venis pro la anonco en la VK-evento de la kafejo "D'Ivan", 1 estis venigita de Klera, du aktivis en MLF, du lingvistinoj venis, verŝajne, dank'al anonco en TkP kaj 4 troviĝis en la Domo sub la Arbo: estas la gejunuloj, kiuj ekinteresiĝis pri Esperanto, vidinte nin flue paroli dum kaj post la sabata malfermita evento "Знакомьтесь - эсперанто-книга", al kiu ne venis ekstera publiko. Jen inda respondo al la demando: kiucele okazigi eventojn por ekstera publiko, se al tiuj venados nur esperantistoj? Do, ne rekte, sed oblikve, tamen - funkcias!

23.03.2013 Konatiĝu: Esperanto-libro!  Moskva Esperanto-Asocio "MASI" okazigis interesanan publikan aranĝon, dediĉitan al transdono de la libroj de Kaliningrada eldonejo "Sezonoj" al Libera Esperanto-Biblioteko en Moskvo. En programo estis:

- skiza rakonto pri eldonado de E-libroj ĝenerale

- detala rakonto pri la eldonejo "Sezonoj"

- prezentado de ĉiuj donacitaj libroj

- deklamado de la pecoj de kelkaj el la libroj

- transdono de libroj de la eldonejo "Impeto"

La aranĝon vizitis nur esperantistoj, sed tio ne estis malbonaĵo - ĉio pasis en Esperanto.

Fotoj de la aranĝo: http://vk.com/album-51141488_171705776

Artikolo pri ĝi: http://sezonoj.ru/2013/04/masi-5/

15.03.2013 Sukcesis la unua provo kunlabori kun Muzaiko! La MASI-intevjuo pri "Apero-7" estis ludata en Muzaiko la 15an de marto, inter la 4a kaj la 5a laŭ UTC, kaj poste estis ripetita ĉiun trian horon, do entute ĝi ludiĝis en Muzaiko 8-foje. Do, bonan aŭskultadon! La materialon trovu ĉi-tie.

13.03.2013 Startis la nova iniciato:  Aperta Esperanta Salono (AES) "Libera Spaco". 
Ĝi pasis en la antikafejo “Wooden Door” ekde la 19.30 kaj daŭris... ĝis la lasta vizitanto. La renkontiĝon partoprenis 11 homoj: Aleksandr, Elfor, Hela, Helmar, Maks, Marina, Merite, Mirina, Oĉjo, Scianta, estis ankaŭ unu neesperantisto - Alisa, finstudinto de RGGU, venigita de Elfor. Ni pridiskutis, per kio la Salono diferenciĝu de la Verda Lampo kaj poste simple babilis - laŭ la kutimoj de KoRo: ĉiu ion rakontis. Tamen intertempe ni priparolis planojn por la agdo de la Asocio. Oĉjo iom kantis. Ni bone pasigis la tempon en Apera malkrokodila etoso :) AES nepre okazos regule akoraŭ multfoje!

02.03.13 Fiere pasis en Kaluga la 2-a Lingva Festivalo. Kvar masianoj ĝin  partoprenis, tri el kiuj - kiel la prezentantoj. Miŝa Ĥaminskij (Unuel) laboris en 3 el 3 eblej blokoj (la japana / la portugala, hispana, katalana, galisia / la rusa, ukraina, belorusa), Klera rakontis pri la hebrea kaj tok-pisin, Mirina, nature, prezentis Esperanton (bedaŭrinde, konforme al la formato de la LF, nur unufoje). Kiel gastoj venis la masianoj Marina Itpekova kaj Jona, en Kaluga estis kun ni nia gaja APERanino Julja Tenengolc. Estis multegaj agrablaĵoj, verdire. Inter ili - ke la kaluganoj daŭre strikte sekvas la formaton de la MMLF, tre estime rilatas al nia Asocio kaj ĝentile ĉie ĝin mencias, mi antaŭ tre ege multnombra publiko (mankis sidlokoj en la gimnazia salonego) rakontis pri la revo de Zamenhof, ke Eo iĝu la dua lingvo post la gepatro - tial espoj faras na LF. Ne sufiĉis sidlokoj ankaŭ en mia klasĉambro, kie mi rakontis pri Eo, ĉiuj geknaboj tre ekinteresiĝis kaj ni eĉ ekis kolekti ligilojn de la ĉeestantoj. Estis sukceso, unuvorte. Tre agrablas, ke oni pripagis al ni ĉiujn elspezojn, inkluzive la manĝojn!

28.02.2013 Verda Lampo 6/2013. La etoso de la Apero-7 ne nur daŭras, sed disfloras. 14 homoj vizitis hieraŭ la hejmon de Oĉjo por partopreni la 6-an kunvenon de laVerda Lampo”. En tre amika, senĝena kaj gaja atmosfero ni faris gravajn aferojn:

- aktive priparolis la ĵus pasintan “Aperon-7” kaj skribis impresojn pri ĝi;

- elektronikforme ĉiu ĉeestanto subskribis la peticion al Eŭropa Unio por ke Eo iĝu la 24-a lingvo de EU http://www.avaaz.org/fr/petition/Esperanto_langue_off..

- kaj decidis traduki ĝin al la rusa lingvo (jam farite de Jona!);

- Forĝisto registris du kantojn de Oĉjo por la podkastoj, kaj ni ĝuis lian kantadon kaj tiun de AlVik kaj komune kantis kun la ĉarma Viko la “Flavan submarilon” en Eo;

- spektis filmetojn de Viko pri Palestino kaj aŭskultis rakontojn pri lia riska pacista agado;

- iom konatiĝis kun la gasto el Ivanovo Vladimir Koŝelev, retaktiva esperantisto, kiu trafis viglan E

kompanion kaj parolis Eon kun ni la unuan fojon.

Dankon al ĉiuj pro la bonega vespero, kiun mi vere ĝuis! Tiun kunvenon partoprenis 15 geesperantistoj:
Oĉjo, Forĝisto, Nikos, Dimbor, Alvik, Merite, Elfor, Kajto, Klera, Mirina, Marina, Scianta, Jona, Vladimir (Ivanovo), Viko (Eŭropo)

21-24.02.13 Sukcese pasis ĉijara apudmokskva Esperanto-renkontiĝo "Apero-7". Entute ĝin partoprenis 45 homoj, kiuj strikte obeis Lingvan Desciplinon kaj eĉ en siaj sonĝoj parolis nur Esperante ;) Partoprenintoj venis el diversaj urboj de Rusio, plejparte el Moskvo, estis ankaŭ tri eksterlandanoj - Sergeo el Latvio, Viko el Bologne kaj Daniel el Ĉilio. La programo konsistis el klerigaj prelegoj, rakontoj pri landoj kaj vojaĝoj, kantado, dancado, diskutoj, poezia vespero ktp. Dum Apero ni sukcesis okupiĝi pri sonregistrado de intervjuoj kaj tre ĝojas pri tio.

24.02.13  Ĉe la retpaĝo de Varsovia Vento estis publikigita la 88-a elsendo, en kiu eblas aŭskulti raporton el la okazinta Esperanto-renkontiĝo "Apero-7", kiu konsistas el intervjuo kun la kunordiganto de MEA "MASI" Mirina kaj ĝoja komuna kantado de l'printempa kanto, dediĉita al "Apero".
En la 2-a parto de la elsendo aŭskultu intervjuon kun Mirina pri Moskvaj Lingvaj Festivaloj far'de Irek.
Dankon al Irek, Forĝisto kaj Mirina, sen kiuj tiuj materialoj ne trafus Varsovian Venton!
http://www.podkasto.net/2013/02/24/la-88a-elsendo/

14.02.13 Bonege pasis la Verda Lampo-5/13 - kun niaj unuaj eksterlandaj gastoj (el Svisio) kaj enorma kvanto da partoprenantoj - 15 homoj. Krome, laŭ la mendo de la redakcio, Mirina verkis artikolon pri Moskvaj antikafejoj por la gazeto "La Ondo de Esperanto".

12.02.13 La 1-a leciono de la baza E-kurso kun Mirina en la nekafejo "Nevesomost'"(Odincovo) pasis sukcese. Al la kurso aliĝis nur 3 gelernantoj, do, tio ne estas FaRo. Amuze: NeFaRo en NeKafejo :)  Dume la geknaboj montras sin tre talentaj - ni sukcesis prilabori grandan materialon, ĉion planitan ankoraŭ iom. Ĉarmas, ke la estroj etosumis en koridoro, lasinte la kursanojn solaj en la ĉefa salono.

10.02.13 Rondo de Legado. Post longa paŭzo finfine pasis la unua en tiu ĉi jaro "Rondo de Legado" - la ruslingva MASI-aranĝo por MASIanoj kaj ties proksimuloj. La evento okazis en la nova loĝejo de Verdalin, tial estas ŝi, kiu invitis la gastojn. Ĉeestis 12 homoj, estis prezentitaj 8 libroj. La raporton eblas legi en la VK-Renkontiĝo, estas ankaŭ la fotoalbumo:  http://vk.com/event49406535

06.02.13 Devis okazi kunveno, dediĉita al lernado de Esperanto, venis la preleganto - Mirina kaj unu gasto.

05.02.13 En apudmoskva urbo Odincovo Mirina okazigis la unuan en Odincovo publikan prelegon pri Esperanto en antikafejo "Nevesomostj" (esp. "Senpezeco"), kiun ĉeestis 3 tuj-entuziasmiĝintaj pri E-o gejunuloj, loĝantoj de Odincovo. La etoso de la kunveno estis estepte amikema. Espereble, surbaze de tiu ĉi grupo ni sukcesos lanĉi la kurson "FaRo" en Odincovo, kaj, konsekvence, peni starigi en tiu ĉi urbeto kultur-klerigan vivon, por ke gejunuloj pli aktive kaj interesite plivastigu sian intelektan horizonton.

04.02.13 Estis anoncita enkonduka porpublika prelego pri esperanto far de Mirina en antikafejo "Verda Pordo", sed ĉeestis nur esperantistoj: Helmar, Elfor, Maraero kaj Klera.

01.02.13 Inspiranta komenco de februaro. Hodiaŭ Mirina prelegis pri Esperanto en la "Domo sub la arbo". La publiko estis tre agrabla. Inter venintoj - 3 MASIanoj: Marina, Elfor kaj Nikos. Ankaŭ venis al la renkontiĝo Mikaelo Povorin por kantante subteni ĉiujn. Unu el la gastoj - Aleksandr Lebedev (kiu,cetere,memstare komencis lerni Esperanton) - jam ekvolis frekventi la FaRo-n.

30.01.13 Hodiaŭ Mirina prelegis pri Esperanto en «Wooden Door». Ĉeestis 6 homoj, inter kiuj – 3 MASIanoj: Elfor, Helmar kaj Klera. Sed la celgrupon formis 3 interesintoj: Jura, Anja, Boris. Kial la homoj venis al la prelego? – estas kutima demando. Ĉiuj tri venintoj respondis diverse: Anja ĝenerale interesiĝas pri lingvistiko, Jura jam lernas la lingvon kaj intencas prelegi pri E-o en u. Ĵukovskij, kaj por Boris ŝajnas interesa la historio kaj ideologio de la lingvo. Mirina komencis per respondado de demandoj, poste sekvis rakonto pri ideologia bazo de E-o, pri “homaranismo” kaj poste estis priskribo de la gramatika strukturo de la lingvo.Ĉiuj aŭskultis tre atente kaj rezulte de la prelego, kiu daŭris 2 h., ĉiuj esprimis altan intereson pri E-kursoj kaj iomete kleriĝis pri la internacia lingvo Esperanto. Sukcesa promocio kaj reklamo, ĉu ne? :)

13.01.13 La 13-an de januaro,2013 "Varsovia Vento" publikigis en interreto la 86-an elsendon, kiu estas dediĉita al la pasinta JES-4, kiun partoprenis niaj asocianoj Mirina kaj Klera, al novjaraj festoj kaj agado de kelkaj lokaj Esperanto-grupoj. La "Varsovia Vento" intervjuis Klera. Dum tiu interparolo ŝi rakontis pri nia asocio kaj ĝia agado. Do aŭskultu kaj informiĝu:

https://www.dropbox.com/s/d1jrppho7icxcsj/Varsovia Vento Jan2012 - Klera pri MASI.mp3

La plena elsendo troviĝas ĉe: http://www.podkasto.net/2013/01/13/la-86a-elsendo/

08.01.13 En la Domo sub la Arbo malfermiĝis Libera Esperanto-Biblioteko "Scioforto"! Ĉiuj vizitantoj de la Domo povas veni tien ekde 14.00 ĝis 24.00 ĉiutage kaj legi multajn librojn kaj periodaĵojn. Eblas ankaŭ teŭmadi, ludi Karkasonon (kaj aliajn tabloludojn, kompreneble) kaj uzi WiFion tie, do ĉiuj Esperantistoj (eĉ komencantoj) estas bonvenaj! Jen la ligilo de la Domo:
http://vk.com/dompodderevom

28.12.12 - 02.01.13 Ĉi-jare Mirina kaj Klera, niaj samasocianinoj, partoprenis la 4-an JES-on en Naumburg, Germanio.Elŝuti 163.21 Kb.


Elŝuti 163.21 Kb.