Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Aliĝilo por la konferenco de Ĉea (Nymburk 25. 28. 10. 2013)

Elŝuti 48.28 Kb.

Aliĝilo por la konferenco de Ĉea (Nymburk 25. 28. 10. 2013)
Dato16.03.2017
Grandeco48.28 Kb.

Elŝuti 48.28 Kb.

Aliĝilo por la konferenco de ĈEA (Nymburk 25. - 28. 10. 2013)

La aliĝilon plenigu kaj sendu perpoŝte al

Ing. Vratislav Hirš, Ruprechtov 117, CZ-683 04 Drnovice,

plenigu kaj sendu al ret-adreso de la ĈEA-kasisto vhirsx@email.cz.
La kasisto konfirmos vian aliĝon kaj kun li vi interkonsentos ankaŭ pri pagoeblecoj por ne perdi tro da mono por bankokostoj!

Eblas pagi ankaŭ en eŭroj laŭ la aktuala kurzo. Por orientiĝi bv. la sumojn dividi per 25 por havi proksimuman ekvivalenton en eŭroj (foje ili estas en krampoj).

Familia nomo: ……………………………………………. Titolo: ……………


Persona nomo: ……………………………….
Adreso

strato: ….…………………………………………………….….

Poŝtkodo + loĝloko: ……..….…………………………………………………

Ret-adreso: ……………...........………………… telefono ...............……......

Vojaĝ/civitana legitimilo: ……………….....……… Vegetarano: JES / NE

(necesa por tranoktejoj) (por mendantoj de manĝo)
Mi konsentas kun publikigo de bazaj informoj el la aliĝilo en la konferencaj materialoj: JES / NE
Mi volas loĝi kun:……………….....………...............................................................

(skribu 1-2 personojn) ..................................................................................................

Certigita loĝado en ĉambroj por du personoj!

Nur se vi tamen enskribos 2 kunloĝantojn, ni certigos 3-litan ĉambron.

Se vi ne skribos kunloĝanton, ni dividos la aliĝintojn en ĉambrojn laŭ sekso kaj aĝo!Mi aliĝas al la konferenco de Ĉeĥa Esperanto-Asocio en Nymburk,

mi mendas kaj devoligas min pagi (signu per kruco):Baza konferenca kotizo300 CZK (12 €)

Rabatita partoprenkotizo por ĈEA-membroj

aliĝintaj ĝis 15.9.2013200 CZK (8 €)

Rabatita partoprenkotizo por ĈEA-membroj

aliĝintaj post 15.9.2013250 CZK (10 €)

Honora aŭ blinda membro de ĈEA0 CZK

Kiel studento ĝis 26-jara

mi postulas 50 %-an rabaton de la partoprenkotizo
Duontaga busekskurso al la kastelo Loučeň

(dimanĉe posttagmeze - buso + enirpago)nur la unuaj 45 personoj


Sole kastelo 220 CZK (9 €)
kastelo+labirintaro 270 CZK (11 €)


Kiel studento ĝis 26-jara aŭ pensiulo super

65-jara mi postulas rabaton 50 CZK

de la ekskursoprezo
http://www.zamekloucen.cz

kaj samtempe mi mendas rabatitan kompletan pakaĵon de la servojEn Junularhejmo kaj Hotelo SOŠ kaj SOU Nymburk
http://www.copnb.cz/cz/sluzby.php?page=15

3 tranoktoj en 2-lita ĉambro

kaj WC/duŝoj por 2 ĉambroj

+ manĝo ekde vendreda vespermanĝo ĝis lunda tagmanĝo
1.350 CZK

Mi mendas 1-litan ĉambron kontraŭ alpago de 420 CZK sumeDisponeblas nur limigita nombro de tiaj ĉambroj

Ni garantias al vi tranoktadon en parto nomata hotelo Garni (2 plej altaj etaĝoj de la konstruaĵo). Individue eblas trakti ankaŭ pri pli luksaj enurbaj hoteloj!

3-litaj ĉambroj troviĝas nur en malpli altaj etaĝoj de la konstruaĵo.Mi mendas nur unuopajn servojn de tranoktado kaj manĝado (signu per kruco):

Rimark.: Ĉiuj, kiuj jam mendis „paketon“ pli frue, ne mendu la servon duan fojon!

Necesas ĉiam mendi minimume 2 tranoktojn

(vendrede signifas nokte de vendredo al sabato ktp.)Servo

Prezo

Vendredo

Sabato

Dimanĉo

Lundo

Mi mendas 1-litan ĉambron kontraŭ alpago de 140 CZKč/noktoNokto

en 2-litaj ĉambroj280 CZK/nokto


Matenmanĝo

po 50 CZK


Tagmanĝo

po 80 CZK


Vespermanĝo

po 75 CZK


Propravola donaco al ĈEA

CZK
Alpago por aliĝoj post 15. 10. 2013


Alpago al surloka pago
surlokaj aliĝoj estas sen ajna garantio!

100 CZK
100 CZKSume mi pagos

dato ...........................

(kontrolon aŭ (re)kalkulon faros ĈEA-kasisto,

kiu la aliĝon ankaŭ senprokraste konfirmos)

.............. CZK

Supozata sumo en

por eksterlandaj pagoj
Rekalkulo surbaze de la hodiaŭa kurzo CZK/€


Mi volas komune pagi ankaŭ por ...................................................

Mian pagon aranĝos en komuna pago s-an(in)o ..............................................................

En ........................................ dato ...........................2013 .........................................................

subsktibo (por aliĝiloj perpoŝte)

En kazo de malaliĝo la partoprenkotizo ne estas redonata!

Aliĝilo estas valida nur post pago

Malaliĝo post 20.10. estos solvata individue kaj pagoj kovros nenuligeblajn servojn.Eksterlandaj gastoj bv. proponi siajn eblojn (proponeblas ekz. ĈEA-subkonto ĉe UEA) kaj ni komune interkonsentos pri pagovojo.

Slovakoj povas post konfirmo facile pagi en eŭroj al FIO BANKA, kontonumero 2800186228/8330


KIEN SENDI ALIĜILON:

La aliĝilon vi povas plenigi elektronike post klako al https://docs.google.com/forms/d/12Rp72y7aHA3e9Dz_ldfjeQU1TCUeij2qSmfDCV944Ko/viewform

aŭ sendi retpoŝte tiun ĉi aliĝilon al ĈEA-kasisto vhirsx@email.cz

aŭ plenigi ĝin permane kaj sendi per normala poŝtoal Vratislav Hirš, Ruprechtov 117, CZ-683 04 Drnovice, Ĉeĥio.
Precizigaj informoj kontinue aperados en la retpaĝaro de ĈEA (www.esperanto.cz) en „Kalendaro de aranĝoj“ kaj krome ĉiujn informojn komplete ni planas sendi al ĉiuj aliĝintoj ĝis 15.10.2013.
KONTAKTPERSONOJ :

ĈEA-kasisto Vratislav Hirš, vhirsx@email.cz - aliĝoj, pagoj

ĈEA-komitatanino Pavla Dvořáková, pavla.esperanto@gmail.com

- programo

ĈEA-prezidanto Vladimír Dvořák, vl.dv@centrum.cz - ĉio alia


Elŝuti 48.28 Kb.

  • La kasisto konfirmos vian aliĝon kaj kun li vi interkonsentos ankaŭ pri pagoeblecoj por ne perdi tro da mono por bankokostoj!
  • Mi mendas nur unuopajn servojn de tranoktado kaj man ĝ ado
  • Sume mi pagos dato ...........................
  • Eksterlandaj gastoj bv. proponi siajn eblojn
  • Vratislav Hirš, Ruprechtov 117, CZ-683 04 Drnovice, Ĉeĥio. Precizigaj informoj kontinue aperados en la retpaĝaro de ĈEA (
  • KONTAKTPERSONOJ : ĈEA-kasisto Vratislav Hirš

  • Elŝuti 48.28 Kb.