Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Agadraporto de 2004

Elŝuti 54.87 Kb.

Agadraporto de 2004
Dato22.08.2017
Grandeco54.87 Kb.

Elŝuti 54.87 Kb.
Agadraporto de 2004

En la jaro 2004 efektiviĝis grandaj ŝanĝoj en nia asocia agado, komencintaj en la antaŭa jaro. La asocio profesiiĝis, sed la procezo montriĝis malfacila kaj stumbla. Tamen ĝi permesis bonan aranĝan agadon, kaj ĝi katalizis eksterordinaran sukceson en informado, danke al la kontribuo de preskaŭ 20 aktivuloj.

 1. Estraro

La estaro kunvenis kvarfoje inter ambaŭ asembleoj. Retpoŝto ligis estraranojn por fari decidojn inter kunsidoj.

 1. Profesiigo de la asocio

La jaro estis markita per la enkonduko de profesiigo de la asocio. Bedaŭrinde, ĝi estis multe pli incident-plena ol antaŭvidite pro eksiĝoj de la du unuaj postenuloj: Josep Maria Milla laboris inter februaro kaj majo, kaj Karles Berga – inter junio kaj septembro. Ekde decembro laboras Ferriol Macip (ĉi-okaze, ne kiel dungito, sed kiel memstara profesiulo, kiu fakturas siajn servojn al la asocio). La tri estas famaj kaj delongaj aktivuloj, kies meritoj kaj kapabloj estas bone konataj. Ilia laboro estis tute nemalhavebla por la atingo de la jaraj rezultoj.

 1. Aranĝoj

La okazigo de aranĝoj por altigi la lingvonivelon kaj enmovadigi disajn retlernantojn estis unu el la prioritatoj de la agadplano, kaj unu el la ĉefaj okupoj de niaj dungitoj.

  1. Renkontiĝoj

Okazis du renkontiĝoj.

   1. Renkontiĝo okazis maje en Porta (Alta Cerdanya) kun 20 partoprenintoj. [KE 04/2 p. 6]

   2. Septembra enkontiĝo en Sau (Osona) kun 13 partoprenintoj [KE 04/3 p. 4]

Krome, semajnfina laborkunveno pri informado okazis septembre en Dorres (Alta Cerdanya) kun 8 partoprenantoj.

  1. Semajnfina kurso por komencantoj

La 5an kaj 6an de junio okazis en La Sénia semajnfina esperanto-kurso kun dekkelkaj lernantoj.

  1. Prelegoj

Ĉi-jare okazis tri prelegoj kunorganizitaj de KEA: Flavio Rebelo pri la projekto de ITV, tuj post la pasinta asembleo, Firdaus Ŝukurov pri Taĝikio en marto kaj Aleksander Korĵenkov pri Dostojevski en esperanto; la du unuaj ĉe Amikoj de Unesko, dum la tria en Centro de Esperanto Sabadell. [KE 04/1 p. 5, KE 04/2 p. 3, KE 04/4 p. 4]

  1. 32a Kataluna Kongreso de Esperanto

Nia asocio festis la centjaran jubileon de la unua tutkataluna esperanto-asocio en vigla kongreso en Ceret, al kiu aliĝis ĉ. 120 esperantistoj. Rimarkindas la nombro de okcitanaj partoprenantoj. [KE 04/2, p. 7, KE 04/3 p. 16, 04/4 p. 1]

  1. Kurso en Mataró

SOV-Mataró petis nian kunlaboron por organizi esperanto-kurson. Pro la kvanto da aliĝintoj, du niaj aktivuloj (i.a. nia dungito) paralele instruas en ĝi. [KE 04/4 p. 5]

 1. Instruado

  1. ILEI-Kat [Pedro Martín]

Respondo al dudeko da informpetoj [2003: 9-10]. 4 novaj aliĝintoj al la koresponda kurso [2003: 2].

  1. Retkursoj

Dum la jaro estis 16 lernantoj ĉe la NESTO-kurso (brazila) kaj 11 ĉe Lernu! Kelkaj jam partoprenis aranĝojn kaj abonis revuojn.

 1. Informado kaj ekstera agado

Informado konsiderinde pliboniĝis.

  1. Budoj

Por la unua fojo nia asocio organizis budon en la Libro-tago kaj dum la asoci-foiro en la nacia tago [KE 04/2 p. 3; 04/3 p. 1]. Aliaj budoj estis starigitaj en Sabadell kaj Prada [KE 04/2 p. 3 k 5]

  1. Libroprezento

La 6an de majo okazis prezento de la libro “Amb l’esperanto a la motxilla” en librejo Catalònia de Barcelono.

  1. Partopreno en alies aranĝoj

Nia asocio kunlaboris kun UEA kaj TEJO en du aranĝoj de la kultur-forumo en Barcelono:

   1. Linguapax-kongreso en majo, per prelego de Abel Montagut [KE 04-2 p. 8]

   2. Monda Junulara Festivalo en aŭgusto, per helpo, kune kun BEK, al la partoprenantaj TEJO-aktivuloj [KE 04-3 p. 3]

Hèctor Alòs prezentis esperanton en Lingvo-forumo en Barcelono [KE 04-4 p. 4]

  1. Indymedia

La asembleo de Indymedia Barcelono akceptis en septembro la enkondukon de esperanto, samnivele al la kataluna, hispana kaj angla. La afero efektiviĝis fine de novembro. Instigis ĝin Joan Català kaj kvar aktivuloj partoprenas en la traduka skipo. [KE 04-3 p. 5, KE 04-4 p. 1]

Klopodoj enkonduki esperanton en la fremdlingvajn informilojn de BTV fiaskis [KE 04-4 p. 5]. Oni ĉi-jare ne denove klopodis ĉe Vilaweb.  1. TTT-ejo

La TTT-ejo de KEA ( www.esperanto-ct.org ) estas la ĉefa montrofenestro de la asocio. Malgraŭ laboroj super tio, oni ne sukcesis ĝin refasoni, sed ĝia frontpaĝo estis regule renovigita dum la jaro (23 fojojn). La TTT-ejo pasis de po 56 mezumaj vizitoj tage en 2003 al 85 kaj plu regule kreskas.

  1. Jubileaj aranĝoj en Manresa kaj Vilanova

Nia asocio kunlaboris en la jubileaj aranĝoj organizitaj de la lokaj grupoj en Manresa kaj Vilanova i la Geltrú. [KE 04/4 p. 8]

  1. Amaskomunikiloj

La kvanto kaj kvalito de novaĵoj aperintaj en la amaskomunikiloj estas senprecedenca ĉe ni, minimume de post la jubilea jaro 1987. El inter pli ol cent artikoloj, intervjuoj, novaĵoj kaj mencioj, el 48 diversaj komunikiloj, ni elstarigas la jenajn:

   1. Gazetoj: Avui (27/2: granda foto; 30/10: duonpaĝa artikolo), Catalunya (septembro: tutpaĝa artikolo), Diari d’Andorra (14/10: lastpaĝa intervjuo), Diari del Baix Penedès (23/7: tripaĝa historia artikolo), Diari de Sabadell (15/1/2005: tutpaĝa artikolo), Diari de Vilanova (29/10: opini-artikolo), L’Indépendant (27/4: duonpaĝa novaĵo; 24/10: kvin-kolumna novaĵo; 8/11: duonpaĝa novaĵo), Heraldo de Castellón (25/4: tripaĝa artikolo), Lletres (decembro: tutpaĝa novaĵo), La Mañana (7/11: tutpaĝa intervjuo), El País (16/3: duonpaĝa artikolo; 19/11: trikvaron-paĝa artikolo), Presència (19/3, 13/8: novaĵoj; 29/10: tutpaĝa artikolo, 7/1/2005: kvarpaĝa artikolo), El Punt (13/5: tre favora artikolo), Regió 7 (10/12: preskaŭ tutpaĝa artikolo plus novaĵo), Sàpiens (aŭgusto: kvarpaĝa artikolo), Segre (30/10: duonpaĝa artikolo), El Triangle (8/11: dupaĝa artikolo), La Vanguardia (19/1/2005: trikvaron-paĝa artikolo).

   2. Televid-kanaloj: TV3 (3/11 14:30: “L’apunt final” de la tagmezaj novaĵoj), City TV (10/12: novaĵo), BTV (21/2, 24/4, 1/5, 13/11, 20/11: novaĵoj), El 9 TV (5/11, 3 min: intervjuo).

   3. Radio-elsendejoj: Catalunya Ràdio (24/10, 6:30 min), Catalunya Cultura (8/11, 9 min), RAC 1 (3/1/2005, 30 min), Ona Catalana (12/8, 20 min), Ràdio Arrels (22/10, 45 min), Ràdio Nacional d’Andorra (18/10, 45 min); ankaŭ Ràdio Sabadell, Ràdio Ribes.

   4. Ret-gazetoj: Vilaweb (9/3, 7/7, 23/7, 30/10: novaĵoj), La Malla (15/8, 23/8, 10/10: web del dia)

  1. Kontraŭmilitaj kaj kontraŭfaŝismaj agadoj

Dekkelkaj esperantistoj sub granda afiŝo manifestaciis en Barcelono kontraŭ la okupacioj de Irako kaj Palestino en marto [KE 04/2 p. 3]. Nia asocio tradukis al esperanto pacmarŝan manifeston [KE 04/3 p. 5]. Majorka Esperantistaro, siaflanke, aliĝis al la omaĝo al la murditoj de faŝismo la 14an de aprilo. [KE 04/2 p. 6] Ĝi ankaŭ kunmarŝis kontraŭ la detruo de Majorko [KE 04/2 p. 6]

  1. Solidaraj subskriboj de manifestoj

KEA aliĝis ĉi-jare nur al unu manifesto:

   1. Por la internacia agnosko de la kataluna rugbe-federacio. [KE 04/2 p. 6]

 1. Kunlaboro kun aliaj asocioj

  1. Espero

Funkciis kunlaboro por kundungi Josep Maria Milla kaj Karles Berga.

  1. Federació d’Organitzacions Catalans Internacionalment Reconegudes

Neus Moly plu reprezentis KEAn ĉe FOCIR. [KE 04/2 p. 5]

  1. Eŭropa Esperanto-Unio

KEA estis akceptita kiel observanta asocio en la komitato de EEU. [KE 04/3 p. 4]

  1. Universala Esperanto-Asocio

Josep Franquesa estis elektita C-komitatano ĉe UEA. [KE 04/3 p. 4]

 1. Eldonaĵoj

  1. Lumdisko

Okaze de la Librotago estas preparita inform-riĉa optika disko kun informoj, lernolibroj, vortaroj, muziko, ktp. Ĝi estis eldonita en 200 ekzempleroj, kiuj preskaŭ elĉerpiĝis dum la jaro. [KE 04/2 p. 4]

  1. Flugfolio

Okaze de la Librotago estis kreita blank-nigra flugfolio kun la devio “No se’n parla, però es parla”. [KE 04/2 p. 4]

  1. Jubilea libro

La dulingva libro “Els inicis del moviment esperantista a Catalunya / La komenca esperanto-movado en Katalunio” de Francesc Poblet estis eldonita en 250 ekzempleroj ĉe O Limaco Edizions. Ĝi estis donace distribuita al 50 bibliotekoj en Sud-Katalunio kaj Balearoj. [KE 04/4 p. 19]

  1. Katalunigo de ret-kursoj

La ret-kursoj de esperanto Nesto kaj Lernu! estis tradukitaj katalunen kaj publikigitaj en marto, respektive en junio.

  1. Libro-distribuado

Nia asocio okupiĝis pri la diskonigado kaj distribuado de “Amb l’esperanto a la motxilla” kaj ĝian hispanan tradukon “Con el esperanto en la mochila”, same kiel de la komiksoj de Arnau Torras. [KE 04/2 p. 4]

  1. ABC-Pack

Ĉefe kvar homoj (Llibert Puig, Pedro Martín, Gerard Escuer kaj Hektor Alos) tradukadas la enhavon de la pak-portalo www.abc-pack.com. Temas pri regula kaj aparte laborpostula tasko. Nia asocio kunlaboras ankaŭ en la diskonigo de la entrepreno en internaciaj medioj [KE 04/2 p. 7]

  1. Kataluna Esperantisto

Aperis kvar numeroj Kataluna Esperantisto kun entute 64 paĝoj (2003: 52), akurate fine de ĉiu trimestro.

  1. TTT-ejo

La TTT-ejo ricevis mezume po 85 vizitojn tage (2003: 56, 2002: 24). La monato-pinto estis po 111 vizitoj tage (2003: 72, 2002: 38). Denove impona kresko.

  1. Ret-listo

La retlisto havas 66 membrojn (2003: 54), el kiuj 45 kontribuis en 2004 (2003: 34, 2002: 33) per entute 1948 mesaĝoj (2003: 846, 2002: 719). La partopreno estis pli vigla, ĉar la du ĉefaj kontribuintoj akaparis 47% de la mesaĝoj (2003: 65%, 2002: 49%). La listo fariĝis grava komunikilo kaj diskutejo.

  1. Esperanto-rilataj eldonaĵoj de niaj membroj

   1. Kaj Tiel Plu lanĉis sian duan diskon Plaĉas al mi. [KE 04/4 p. 9]

   2. Manel Vinyals kaj Joaquim Marcoval publikigis la hispanan kaj esperantan versiojn de Amb l’esperanto a la motxilla. La volta al món en 79 dies. [KE 04/2 p. 3, KE 04/3 p. 7]

   3. Ramon Rius aperigis kvar elektronikajn librojn ĉe la eldonejo Hel-Ikso. [KE 04/2 p. 10]

   4. Roĝer Borĝes aperigis sendependan albumon en Interreto. [KE 04/4 p. 9]

   5. Francesc Poblet publikigis la romanon Berlín, via morta, kun mencioj al esperanto. [KE 04/3 p. 10]

   6. Maria Dolors Macarulla kaj Ricard Jordana publikigis la vidpoemaron La vida, rai. La guerra, mai, kun poemo en esperanto. [KE 04/3 p. 10]

   7. Christian Pinard lanĉis la ektradukon de la raporto de la usona parlamento pri la atencoj de la 11an de septembro. Parta traduko enretiĝis. [KE 04/3 p. 7]

 1. Membraro

Dum 2004 la membraro kreskis nur je 3 membroj (2003: 7, 2002: 3): aliĝis 24 novaj membroj, sed diverskaŭze eksiĝis 21.

 1. Grupoj

Ĝenerale, la agado de la grupoj pli kaj pli stagnas en la lastaj jaroj. Ĉiuj tamen baziĝas ekskluzive sur la laboro de po 1-2 unuopuloj, krom eventuale en Majorko. Ni informas pri la grupoj, kun kiuj ni tenas kontaktojn, sendepende de tio, ĉu ili estas aliĝintaj al KEA aŭ ne.

Dum la jaro KEA klopodis iom vigligi lokan agadon, sed la rezultoj estas ankoraŭ magraj. La plej gravaj lokaj aranĝoj, la jubileaj en Manresa kaj Vilanova i la Geltrú, estis lanĉitaj memstare de lokaj aktivuloj, kiujn KEA subtenis per prelegantoj kaj materialoj.  1. Centro de Esperanto Sabadell [Llibert Puig]

La agado dum 2004 estis ege magra, tamen ni denove organizis du kursojn (elementa kaj progresanta) kun po 3 lernantoj.

Daŭre ni partoprenis en la librofoiro en la ĝardenoj de la Ŝparkaso Sabadell.

Ni okazigis la ĉiujaran asembleon kun malkreska partoprenantaro rilate la antaŭan jaron.

Kiel tradicie ni disvendis kristnaskan loterion

Ankaŭ ni organizis kursfinan vespermanĝon kaj tagmanĝon en loka restoracio dum la Zamenhof-tago.

La libroservo bone funkciis ĉefe pro nia partopreno en la kataluna kongreso en Ceret. Kaj ni organizis aŭtunan renkontiĝon en la dig-lago ĉe Sau laŭ peto de KEA.Per tri cirkuleroj ni tenis kontakton kun nia membraro. Ĝia nombro ne ŝanĝiĝis dum 2004.

  1. Amikoj de Unesko [Mankas informoj]

  2. Vilanova [Joan Inglada]

   1. Kurso foje semajne al du komencantoj.

   2. Kunvenoj foje semajne fare de kvar membroj por praktiki la lingvon.

  3. Majorka Esperantistaro [Mankas informoj]

  4. BEK [Mankas informoj]

  5. Prada de Conflent [Christian Pinard]

   1. Naŭ membroj

   2. Unu kurso (por komencantoj kaj por progresantoj), po du horoj semajne

   3. Organizo de la renkontiĝo de Porta (kaj laborkunveno en Dorres)

   4. Partopreno en aranĝoj (jubilea kongreso kaj loka forumo de asocioj)

   5. TTT-ejo: http://perso.wanadoo.fr/esperanto-conflent

   6. Venkinto de la unua Lagado-konkurso

  6. ILEI-Kat [Pedro Martín]

   1. Respondo al dudeko da informpetoj [2003: 9-10]. 4 novaj aliĝintoj al la koresponda kurso [2003: 2].

   2. Parta renovigo de la TTT-ejo per unikodo

  7. Kataluna Esperanto-Junularo

KEA klopodis revigligi de KEJ i.a. per la instigo de asembleo en Ceret, kiu fine ne okazis pro foresto de la KEJ-estraro, malgraŭ antaŭa interkonsento.
Elŝuti 54.87 Kb.

 • Estraro La estaro kunvenis kvarfoje inter ambaŭ asembleoj. Retpoŝto ligis estraranojn por fari decidojn inter kunsidoj. Profesiigo de la asocio
 • Semajnfina kurso por komencantoj
 • 32a Kataluna Kongreso de Esperanto
 • Instruado ILEI-Kat
 • Informado kaj ekstera agado Informado konsiderinde pliboniĝis. Budoj
 • Partopreno en alies aranĝoj
 • Jubileaj aranĝoj en Manresa kaj Vilanova
 • Kontraŭmilitaj kaj kontraŭfaŝismaj agadoj
 • Solidaraj subskriboj de manifestoj
 • Federació d’Organitzacions Catalans Internacionalment Reconegudes
 • Eldonaĵoj Lumdisko
 • Katalunigo de ret-kursoj
 • Esperanto-rilataj eldonaĵoj de niaj membroj
 • Membraro Dum 2004 la membraro kreskis nur je 3 membroj (2003: 7, 2002: 3): aliĝis 24 novaj membroj, sed diverskaŭze eksiĝis 21. Grupoj
 • Centro de Esperanto Sabadell
 • Amikoj de Unesko
 • Kataluna Esperanto-Junularo

 • Elŝuti 54.87 Kb.