Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Agadraporto de 2003

Elŝuti 47.79 Kb.

Agadraporto de 2003
Dato26.08.2017
Grandeco47.79 Kb.

Elŝuti 47.79 Kb.
Agadraporto de 2003

La jaron 2003 markis grandaj ŝanĝoj. Instigis ilin Manel Vinyals, kiu lanĉis internacian entreprenon bazitan sur esperanto, kiu permesas la partan profesiigon de la aktivado en KEA. Ĉirkaŭ tio gravitis grandparte la laboro de la estraro dum la jaro. Tamen ne nur la estraro laboris, sed, kiel vi povos rimarki, ĉirkaŭ deko da aliaj homoj rimarkinde aktivis kaj entreprenis multajn agadojn, kiujn la sola estraro ne povus preni sur sin.

 1. Estraro

La estaro vigle kunvenis kvarfoje inter ambaŭ asembleoj. Aktive partoprenis kvin plenumkomitatanoj – kvar en la dua duono de la jaro pro malsaniĝo de Joan Inglada.

 1. Profesiigo de la asocio

La estraro interkonsentis kun Manel Vinyals pri du projektoj:

    • La traduko de la libro Amb l’esperanto a la motxilla en esperanton

    • La traduko de la enhavo de la portalo www.abc-pack.com en esperanton

La unua tasko estas unu-foja (pago: 2000 eŭroj), dum pri la dua oni interkonsentis por la momento por du-jara periodo (pago: 250 eŭroj por monato, plus elcentaĵo de la fakturado); se la portalo funkcias, tiu laboro longiĝos kaj povos fariĝi pli granda, pro la lanĉo de novaj fakaj portaloj.

La estraro taksis tiujn taskojn kiel regulajn enspezojn kaj decidis profiti el ili por dungi aktivulon. Tiu ĉi aktivulo ne okupiĝos pri taskoj, kiujn povas plenumi volontula laboro, sed pri vigligo de diversaj fakoj neglektitaj pro manko de laborfortoj. Tamen, ĉar tiuj du taskoj estas tre laborpostulaj, la estraro decidis mone rekompenci la kunlaborantojn per 20% de la enspezoj – la ceteraj 80% estos uzataj por la financado de la asocio.

La dungado okazas laŭ la sekvaj parametroj:


    • Duontaga laboro (po 20 horoj semajne); el tiu tempo 5/6 estos por KEA kaj 1/6 por Espero, kiu kunpagas la dungadon laŭ tiu ĉi proporcio

    • Hejma laboro: la dungito ne laboros en la sidejo de KEA, sed hejme. Tio permesas pli larĝan elekton de kandidatoj kaj ŝparon de kostoj (ne laste, iom pli malaltan pagon)

    • Fiksa dungokontrakto: la celo de KEA estas longdaŭra dungado, tial ĝi evidentigas sian kompromison per regula laborkontrakto (anstataŭ la iom malpli multekosta kontrakto kiel memstara laboristo). Dum 2004 la dungo havos fiksitan tempolimon; ekde 2005, ne plu (akorde kun la nuna laborleĝaro)

    • Buĝeto: La estraro buĝetis 6300 eŭrojn por tiu celo, inkluzive de socialaj asekuroj kaj la honorarioj de la peristo.

Oni faris tute malfermitan proponon por tiu laborposteno en la septembra numero de Kataluna Esperantisto. Alvenis kvar kandidatiĝoj, el kiuj la estraro elektis tiun de Josep Maria Milla. La laborrilato komenciĝis je la 1a de januaro.

La dungito ĉefe okupiĝos pri aranĝoj kaj informado. Li devas laŭeble klopodi serĉi la helpon de aktivuloj. Lian laboron rekte kontrolos la sekretario de KEA, kun kiu li kunvenos ĉiusemajne, almenaŭ dum la unuaj monatoj. [KE 03/3 p. 2, 5, 16; 03/4 p. 3] 1. Aranĝoj

  1. Renkontiĝoj

Okazis du renkontiĝoj, kvankam neniu el ili estis rekte aranĝitaj de nia asocio: ni nur iom instigis aŭ helpis.

   1. KEJ organizis renkontiĝon por la unua fojo en la lastaj jaroj la 31an de majo kaj 1an de junio. Bedaŭrinde partoprenis nur ses homoj, sed ni esperas, ke tio estas la komenco de nova serio. [KE 03/2 p. 6]

   2. Du aktivuloj (Ramon Cardona kaj Christian Pinard) memstare organizis renkontiĝon en Prada de Conflent. Partoprenis dudekkelkaj homoj en tre amikema etoso. Oni antaŭvidas reguligi la aferon. [KE 03/4 p. 4]

  1. Prelegoj

Okazis diversaj prelegoj (4 en Amikoj de Unesko, 1 en Barcelona Esperanto-Kontaktejo) [1/2: Lluís Garcia; 29/3: Marcos Salas; 26/4: Manel Vinyals; 28/6 Brian Kruegger; Hedwig Fischer: 8/8] organizitaj de KEA. La nivelon ni taksas konvena, same kiel la nombron de partoprenantoj. Ni klopodos reguligi ilin. [KE 03/1 p. 2 k p. 7, 03/2 p. 2 , 6; 03/3 p. 4]

  1. 32a Kataluna Kongreso de Esperanto

La estraro demarŝis ĉe la urba konsilantaro de Ceret kaj oni jam preparas la venontjaran kongreson en tiu urbo, kie oni festos la centjaran jubileon de la unua tutkataluna esperanto-asocio. [KE 03/4 p. 4]

 1. Informado kaj ekstera agado

Informado restis iom neglektata de la estaro, pro manko de fortoj.

  1. Vilaweb

La ĉefa laborinvesto estis farita por atingi esperanto-fakon en la retĵurnalo Vilaweb. Demarŝoj estis faritaj en marto, sed ili stagnis pro internaj problemoj en Vilaweb. Denove la afero estis reprenita fine de oktobro, sed en la momento verki ĉi tiun dokumenton, aferoj denove stagnas denove pro la samaj kialoj. La estraro taksas, ke ĝi fariĝos la ĉefa aliro al la publiko. [KE 03/1 p. 8; 03/4 p. 5]

  1. TTT-ejo

La TTT-ejo de KEA ( www.esperanto-ct.org ) estas la ĉefa montrofenestro de la asocio. Ĝin bonege flegis Joan Inglada, sed restas sufiĉe neglektata, de kiam li ne plu povas okupiĝi pri ĝi. Hektor Alos faras la minimumajn ĝisdatigojn, pro tempomanko, sed la estraro ne sukcesis trovi respondeculon por ĝi. La iom farita laboro tamen fruktodonas: la TTT-ejo duobligis la vizitojn kompare kun la pasinta jaro. [KE 03/1 p. 10; 03/4 p. 6]

  1. Prelegoj

Kelkaj aranĝoj estis organizitaj por la ekstera publiko.

   1. Manel Vinyals prezentis sian libron en Sabadell, Lleida kaj Reus, danke al la helpo de lokaj esperantistoj. La aranĝoj ne estis bedaŭrinde aparte sukcesaj. [KE 03/3 p. 3-4]

   2. Hektor Alos prelegis pri esperanto en aranĝo organizita de la Fondaĵo Joan Amades en decembro antaŭ ĉ. 60 homoj. Llibert Puig zorgis pri eta libroservo.

  1. Amaskomunikiloj

Esperanto dise aperis en diversaj ĵurnaloj kaj radioj: Avui (17/2, tre videbla artikolo; 8/7, artikolo; 15/11, aludo en novaĵo), Diari de Reus (aŭguste, novaĵeto), Diario de Mallorca (15/4, novaĵeto), El Mundo (16/11, aludo en novaĵo), El Periódico (9/5, elstarigita letero), El Punt (videbla novaĵeto: 25/7; novaĵeto: 23/4; mencioj: 3/1, 26/1, 14/8, 1/12; negativa mencio: 25/8), Esquerra Nacional (oktobre, artikolo), La Canya (el Mataró, novembre, tre videbla intervjuo), La Vanguardia (30/3, letero), Levante (25/4, novaĵeto), L’Indépendant (19/11, novaĵeto; 21/11, artikolo), Presència (14/2, videbla novaĵo), Sàpiens (julio, tre videbla dokumento), Spais7 (el Reus, aŭguste, tre videble), Vilaweb (31/1, 17/4, 7/11: novaĵoj; 21/1, 4/4, 10/6, 14/8: mencioj) Ràdio Castelldefels (18/11 18:30, 15-minuta intervjuo). En tiu fako indas mencii la laboron de Eugeni-Lluís Batalla, David Berga, Martí Guerrero, Christian Pinard, Francesc Poblet kaj Luz Vázquez. [KE 03/2 p. 7; 03/3 p. 3; 03/4 p. 6-7]

La televidfelietono El Cor de la Ciutat aludis al esperanto en la ĉapitroj de la 26/2 kaj 6/3. [KE 03/2 p. 7]

La retbulteno Subversats el Maresme enkondukis esperanto-resumon en siajn artikolojn, danke al Josep Maria Milla. [KE 03/1 p. 7]

Indas mencii, ke esperanton subtenis la listo Candidatura d’Unitat Popular de Mataró en la municipaj balotoj. [KE 03/2 p. 7]  1. Forumo por monda parlamento

Joan Inglada partoprenis la retdiskutojn por Monda Parlamento inter oktobro 2002 kaj marto 2003. [KE 03/3 p. 5]

  1. Kontraŭmilita kaj kontraŭfaŝisma agadoj

Danke al instigo de BEK, dudeko da esperantistoj kunmarŝis en la giganta kontraŭmilita manifestacio februare en Barcelono sub tre videbla tolafiŝo [KE 03/1 p. 1]. BEK ankaŭ gastigis ekspozicion pri kontraŭmilite garnitaj balkonoj de nia samasocio Francesc Poblet [KE 03/2 p. 6]. Majorka Esperantistaro, siaflanke, aliĝis al la omaĝo al la murditoj de faŝismo la 14an de aprilo. [KE 03/2 p. 5]

  1. Solidaraj subskriboj de manifestoj

KEA aliĝis al la jenaj manifestoj kaj platformoj:

   1. Kontraŭ la fermo de la ĵurnalo Egunkaria (pro mandato de la pasinta asembleo), ĝi subskribis manifeston, partoprenis kunvenon (Lluís Garcia) kaj disvendis ekzemplerojn de la kataluna eldono Egunkaria Endavant dum la librotago. [KE 03/1 p. 1, KE 03/2 p. 5]

   2. Aliĝo al la Asembleo de Intelektuloj, Profesiuloj kaj Artistoj kontraŭ la milito. [KE 03/2 p. 5]

   3. Aliĝo al la denunco de prof. Terricabras kontraŭ la hispanaj ministroj pro malhelpoj al la eŭska lingvo. [KE 03/3 p. 4]

   4. Aliĝo al la protesto kontraŭ pri-programaj patentoj de EU. [KE 03/3 p. 5]

   5. Aliĝo al la “manifesto por la efektiva normaliĝo de la kataluna lingvo kaj por la sociala uzo de la kataluna”. (decembre)

   6. Aliĝo al la manifesto de la universitata reto Joan Lluís Vives por la unueco de la kataluna lingvo. (decembre)

   7. Skriba subteno al la Culturalnord, grupiĝo de kulturaj asocioj en Nord-Katalunio por la kataluna lingvo. (januare)

 1. Kunlaboro kun aliaj asocioj

  1. Espero

La alvoko por Vasvija Zvirac lanĉita de Espero havis rimarkindan reeĥon inter la katalunaj esperantistoj. [KE 03/1 p. 9, KE 03/2 p. 3]

  1. Eŭropa Komunikad-Centro

Traduko kaj disvastigo de la Deklaracio de UEA okaze de la Libro-Tago. [KE 03/2 p. 5]

Traduko kaj disvastigo de la Deklaracio de UEA okaze de la Tago de Eŭropo. [KE 03/2 p. 5] 1. Eldonaĵoj

  1. Elektronika eldono de la esperanta-kataluna vortaro

Nia samasociano Ferran Marín, eldonisto, kreis elektronikan eldonon de la vortareto de Alòs kaj Carbonell. Ĝi fariĝis la plej furora ero de nia TTT-ejo, kun jam pli ol 1000 elŝutoj ekde majo. [KE 03/2 p. 5]

  1. Katalunigo de la brazila ret-kurso

La plej fama ret-kurso de esperanto estis tradukita katalunen kaj alŝutita reten en majo. Jam kelkaj novuloj lernis per ĝi. [KE 03/2 p. 5]

  1. Preleglibro de la kongreso de Sóller

Dum la jaro pretiĝis la preleglibro de la kongreso de Sóller, pretigita laŭ estrara decido. Ĝi estos senpage distribuita al la partoprenintoj en la kongreso kaj donacita al la partoprenontoj en niaj KEA-aranĝoj. Eldonkvanto: 150 ekzempleroj. Senpage elŝutebla el la reto. [KE 03/4 p. 5]

  1. Jubilea libro

La estraro starigis jubilean komisionon. Kvankam estis pliaj ideoj, mankis fortoj, tiel ke fakta rezulto de tiu laborgrupo estis komisii al Francesc Poblet la verkadon de jubilea broŝuro prezentota dum la kongreso en Ceret. [KE 03/3 p. 5]

  1. Mondvojaĝa libro

Hektor Alos (iom helpita de Karles Berga) tradukis la mondvojaĝan libron de Manel Vinyals kaj Joaquim Marcoval surbaze de la kronikoj antaŭe tradukitaj de Llibert Puig. Pro tempopremo, hastege reviziis la tradukon (parte aŭ plene) Llibert Puig, Abel Montagut kaj Josep Virgili. La ĉ. 300-paĝa libro prezentiĝos dum la venonta Universala Kongreso en Pekino. [KE 03/4 p. 10]

  1. ABC-Pack

Ses-kapa teamo (Llibert Puig, Pedro Martín, Robert Navarro, Ferriol Macip, Josep Maria Milla, Hektor Alos) tradukas ekde oktobro la enhavon de la pak-portalo www.abc-pack.com. [KE 03/4 p. 10]

  1. Kataluna Esperantisto

Kataluna Esperantisto ŝanĝis redaktoran skipon (Hektor Alos, Ferriol Macip, Ramon Perera): renoviĝis la enhavo kaj la prezento. Aperis 4 numeroj kun entute 52 paĝoj, akurate fine de ĉiu trimestro. La enhavo de la revuo estis citita de la revuoj La Kancerkliniko kaj Esperanto, same kiel de Pola Radio.

  1. TTT-ejo

La TTT-ejo ricevis mezume po 56 vizitojn tage (2002: 24). La monato pinto estis po 72 vizitoj tage (2002: 38). Impona kresko. Bildo de ĝia frontpaĝo aperis en la revuo Esperanto. [KE 03/4 p. 6]

  1. Ret-listo

La retlisto havas 54 membrojn, el kiuj 34 kontribuis en 2003 (2002: 33) per entute 846 mesaĝoj (2002: 719), tamen la du ĉefaj kontribuintoj akaparis 65% de la mesaĝoj (2002: 49%): pli da mesaĝoj, sed praktike el malpli da partoprenantoj ol en 2002. [KE 03/4 p. 6 – ĉi tie informoj estas ĝustigitaj]

  1. Informoj pri Katalunio

Danke al atentigo de Carles Vela, oni ĝustigis la artikolon pri Katalunio en la Vikipedio [NL 03.04.16 01:10]

La aŭgusta numero de Fonto aperigis tradukon de novelo de Quim Monzó fare de Hektor Alos. [KE 03/4 p. 8]Monato 03/9 aperigis artikolon de Hektor Alos pri la municipaj balotoj en Katalunio [KE 03/3 p. 6]

Josep Franquesa prelegis pri Katalunio kaj diverse diskonigis ĝin dum sia aŭtuna vojaĝo al Japanio [KE 03/4 p. 7]  1. Esperanto-rilataj eldonaĵoj de niaj membroj

   1. Manel Vinyals kaj Joaquim Marcoval publikigis Amb l’esperanto a la motxilla. La volta al món en 79 dies, granda propaganda libro pri esperanto distribuita tra la tuta lando kaj bone disvendita. [KE 03/2 p. 6]

   2. Abel Montagut publikigis la junularan detektivan romanon El manuscrit de Jules Verne, kie esperanto estas menciita [KE 03/4 p. 8]

   3. Jordi Solé Camardons publikigis la sciencfikcian romanon La síndrome dels estranys sons, kie esperanto estas menciita [NL 03.12.12 19:53]

   4. Abel Montagut publikigis la detektivan romanon La enigmo de l’ar@neo en esperanto. [KE 03/4 p. 8]

   5. Julie aperis la Granda Vortaro Hispana-Esperanta de Fernando de Diego, en kies reviza teamo partoprenis Hektor Alos. [KE 03/3 p. 6]

 1. Membraro

Dum 2003 aliĝis 7 novaj membroj (2002: 3).

 1. Grupoj

Ĝenerale, la agado de la grupoj pli kaj pli stagnas en la lastaj jaroj. Ĉiuj tamen baziĝas ekskluzive sur la laboro de po 1-2 unuopuloj, krom eventuale en Majorko. Ni informas pri la grupoj, kun kiuj ni tenas kontaktojn, sendepende de tio, ĉu ili estas aliĝintaj al KEA aŭ ne.

  1. Centro de Esperanto Sabadell [Llibert Puig]

   1. 90 membroj (malkreska tendenco en la lastaj jaroj).

   2. Elementa kurso por du lernantoj (ekde majo) kaj por kvin lernantoj (ekde novembro).

   3. Asembleo (16 partoprenintoj), tri vespermanĝaj membrokunvenoj kaj Zamenhof-festo (19-homa tagmanĝo).

   4. Disponigo de la sidejo por aranĝo de la kvartala ĉeffesto.

   5. Prezento de la libro de Vinyals, bedaŭrinde malsukcesa.

   6. Surstrata budo dum la librotago.

   7. Eldonado de unu numero de la grupa bulteno kaj dissendado de du cirkuleroj.

  2. Amikoj de Unesko [Ramon Perera]

   1. Du bazaj kursoj (po 6 kaj 4 lernantoj); por progresantoj: 2 homoj; konversacia rondo: 4 partoprenantoj (averaĝe).

   2. Kursofina festeto (10 homoj) kaj Zamenhof-tago (15 homoj).

   3. Gastigo de kvar prelegoj organizitaj de KEA.

  3. Vilanova [Joan Inglada]

Kunvenoj foje semajne fare de kvar membroj por praktiki la lingvon.

  1. Tarragona [Ferran Marín]

Monataj babilkunvenoj.

  1. Majorka Esperantistaro [Mankas informoj]

  2. BEK [Karles Berga]

   1. Kurso komencita en oktobro, foje en semajno, kun kvin lernantoj.

   2. Mentoro por retlernantoj en la projekto Nesto.

   3. Lanĉita retbulteno (principe monata, 7 numeroj dum 2003).

   4. Partopreno en eksteraj agadoj, kunvenoj, manifestoj, k.s.

   5. Libroservo.

  3. Prada de Conflent [Christian Pinard]

   1. Ok membroj

   2. Du kursoj (por komencantoj kaj por progresantoj), po unu horo semajne

   3. Partopreno en aranĝoj (SAT-Amikaro kaj KEA)

   4. TTT-ejo: http://perso.wanadoo.fr/esperanto-conflent

  4. ILEI-Kat [Pedro Martín]

Respondo al 9-10 informpetoj. 2 novaj aliĝintoj al la koresponda kurso.
Elŝuti 47.79 Kb.

 • Aranĝoj Renkontiĝoj
 • 32a Kataluna Kongreso de Esperanto
 • Informado kaj ekstera agado Informado restis iom neglektata de la estaro, pro manko de fortoj. Vilaweb
 • Forumo por monda parlamento
 • Solidaraj subskriboj de manifestoj
 • Kunlaboro kun aliaj asocioj Espero
 • Eldonaĵoj Elektronika eldono de la esperanta-kataluna vortaro
 • Katalunigo de la brazila ret-kurso
 • Esperanto-rilataj eldonaĵoj de niaj membroj
 • Membraro Dum 2003 aliĝis 7 novaj membroj (2002: 3). Grupoj
 • Centro de Esperanto Sabadell
 • Vilanova

 • Elŝuti 47.79 Kb.