Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Agadplano por 2005

Elŝuti 19.24 Kb.

Agadplano por 2005
Dato28.05.2017
Grandeco19.24 Kb.

Elŝuti 19.24 Kb.
Agadplano por 2005

La estraro deziras daŭrigi la vojon de la antaŭaj jaroj: plu oganizante aranĝojn celantajn altigi la lingvonivelon kaj enmovadigi novajn lernantojn, kaj diskonigante esperanton al la ekstera publiko; el financa vidpunkto, serĉante novajn enspezofontojn, kiuj permesus en 2006 altigi la salajron de nia dungito per kiel eble plej malalta altigo de la kotizoj, kaj kiuj permesus nin financan sendependecon disde ABC-Enciklopedioj; kaj el organiza vidpunkto, finfine atingante duongostabilecon, kiuj permesus entrepreni la planado de pli ambiciaj projektoj je kelkjara perspektivo.

 1. Grupoj kaj membraro

KEA klopodos laŭ siaj ebloj helpi la agadon de la grupoj en Katalunio, unuavice de la aliĝintaj sed ne nur.

Celo de la estraro estus altigi la membronombron je 5% en ĉi tiu jaro: tio postulus ĉ. 25 novajn membrojn. 1. Aranĝoj

Ni daŭrigos la ritmon de trimestraj sezonaj aranĝoj.

 1. Provizora kalendaro

— 4a, 5a kaj 6a de marto: Kapeguja renkontiĝo (en Mataró), al kiu ĝis nun aliĝis 80 homoj.

— 17a de marto: prezento de la jubilea libro en la Muzeo de Historio de Katalunio

— 9a de aprilo [konfirmote]: prelegaro pri historio de la esperanto-literaturo (Amikoj de Unesko)

— 23a de aprilo: librobudoj en Barcelono kaj Sabadell

— 7a kaj 9a de majo [konfirmote]: Printempa renkontiĝo en Vilafranca de Conflent

— 11a de septembro: Asoci-foiro en Barcelono

— septembro [konfirmote]: Renkontiĝo kunorganizita de Centro de Esperanto-Sabadell

— novembro [konfirmote]: Renkontiĝo 1. Eksteraj aranĝoj

KEA klopodos organizi esperanto-tagon malfermitan por la publiko fine de la jaro, grandparte muzikan, verŝajne en Barcelono.

 1. Aranĝoj 2006

KEA planas okazigi sian kongreson en aŭtuno 2006 en Amposta.

 1. Informado

KEA klopodos daŭrigi la inform-sukceson de la pasinta jaro.

  1. TTT-ejo

La TTT-ejo de KEA estos renovigita dum la jaro por faciligi ĝian ĉiaman aktualecon kaj allogon.

  1. Ret-informilo

Surbaze de projekto de Joan Català, ni lanĉos dum la jaro katalunlingvan ret-informilon pri esperanto kaj pri endanĝerigataj lingvoj.

  1. Amaskomunikiloj

Ni daŭrigos la pli-mapli monatan cirkuleron al amaskomunikiloj pri esperanto.

La kreado de bona gazetdosiero montriĝis malfacila tasko. Ni klopodos plu zorgi pri ĝi. 1. Instruado

  1. Ĉeestaj kursoj

KEA klopodos ĉiel helpi aktivulojn, por ke ili organizadu ĉeestajn kursojn.

  1. Retkursoj

Ni plu reklamos la katalunigitajn retkursojn kaj daŭrigos la korektadon de ekzercoj senditaj de retlernantoj kaj klopodos ilin venigi al niaj renkontiĝoj kaj informi pri la praktikaj eblecoj de esperanto.

La koresponda kurso plu funkcios, sed ni ne investos pri ĝia diskonigo. 1. Eldonaĵoj

  1. Indymedia

Ni daŭrigos la tradukadon en esperanton de la ĉefartikoloj de Indymedia Barcelono. Ĝi estas unu el niaj montrofenestroj al la ekstera publiko.

  1. ABC-Pack

Ni klopodos sukcese fini la serĉadon de eksterlandaj kunlaborantoj, kiuj povus transpreni la tutan aŭ parton de la traduklaboro, por senpezigi la laciĝantan tradukskipon... kaj uzi ĝin por aliaj celoj.

  1. Kataluna Esperantisto

Kataluna Esperantisto plu aperos kvar-foje kun entute 80 paĝoj (2004: 64 paĝoj; 2003: 52 paĝoj). Pro buĝetaj kialoj, ĉiuj numeroj estos blank-nigraj.

  1. Lumdisko

Kiel pasintjare, ni kreos lumdiskon prezentotan dum la librotago kun informoj, lerniloj, muziko k.a.

  1. Flugfolioj

Ni pretigos verŝajne du flugfoliojn profesi-nivele altirajn kaj eldonos en po 2000 ekzempleroj.

  1. Libromarkilo

Montriĝis, ke libromarkiloj estas populara kolektaĵo kaj furoras en surstrataj foiroj. Ni kreos iun aparte belan kaj eldonos 1000-2000-ekzemplere.

 1. Kolekto Delfí Dalmau

Post denova fiasko de la premio Delfí Dalmau, la organiza komisiono pripensis ŝanĝi ĝin al librokolekto pri ekolingvistiko, omaĝe al nia elstara pioniro. Oni povus eldoni unu libron ĉiun duan jaron, laŭ la ritmo de la iama konkurso. Ĝi havus la formaton de la Jubilea libro kaj povus esti, kiel ĉi tiu, sufiĉe amase disdonita al bibliotekoj. La enhavo estas ankoraŭ pritraktata de la komisiono. La unua libro de la serio aperus en 2006, okaze de la kataluna kongreso.

 1. Servoj por la membraro

KEA deziras plifortigi la servojn al sia membraro. Tio unuflanke faciligas la altigon de la kvalito kaj la plumembriĝon, sed aliflanke permesas enspezi monon.

  1. Libroservo

Kiel pasintjare, KEA kunlaboros kun CES por la aktualigo kaj popularigo de la libroservo, kun speciala zorgo al la facilaj kaj popularaj legaĵoj.

  1. Perado

KEA daŭrigos pri sia ĉi-jara agado pri perado de revuoj kaj aranĝoj.

 1. Financado de la asocio

KEA devos plu zorgi pri la fonto de siaj enspezoj.

Malgraŭ konsiderindaj profitoj en la lastaj du jaroj, danke al unuopaj enspezoj, la financoj de la asocio ne estas sufiĉe stabilaj. Unuflanke, montriĝis, ke la buĝetitaj 5300 eŭroj jare por dungito (same en la pasinta kiel en la nuna buĝeto) estas ne sufiĉaj por longe ligi valorajn aktivulojn. Aliflanke, tio reprezentas tre konsiderindan parton de niaj elspezoj (ĝi egalas la enpezojn por regulaj kotizoj), kaj altigo de tiu fako implikus la drastan malkreskadon pri niaj investaĵoj en informado. Krome la enpezoj pro la tradukoj de ABC-Pack estas sekurigitaj nur ĝis la fino de la jaro.Tial estas esenca tasko klopodi atingi novajn eksterajn financ-rimedojn, kaj samtempe altigi la nombron de regulaj kromkotizantoj (10% de la membraro), por ne riski en la venonta jaro novan drastan altigon de kotizon aŭ kopernikan ŝanĝon de la asoci-modelo.
Elŝuti 19.24 Kb.

 • Aranĝoj Ni daŭrigos la ritmon de trimestraj sezonaj aranĝoj. Provizora kalendaro
 • Aranĝoj 2006 KEA planas okazigi sian kongreson en aŭtuno 2006 en Amposta. Informado
 • Instruado Ĉeestaj kursoj
 • Eldonaĵoj Indymedia
 • Lumdisko Kiel pasintjare, ni kreos lumdiskon prezentotan dum la librotago kun informoj, lerniloj, muziko k.a. Flugfolioj
 • Perado KEA daŭrigos pri sia ĉi-jara agado pri perado de revuoj kaj aranĝoj. Financado de la asocio

 • Elŝuti 19.24 Kb.