Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


90a sat-kongreso (29a de julio-5a de aŭgusto 2017, Gimpo/Seulo) Aliĝilo

Elŝuti 25.68 Kb.

90a sat-kongreso (29a de julio-5a de aŭgusto 2017, Gimpo/Seulo) Aliĝilo
Dato18.03.2017
Grandeco25.68 Kb.

Elŝuti 25.68 Kb.

90a SAT-Kongreso (29a de julio-5a de aŭgusto 2017, Gimpo/Seulo)

Aliĝilo

Bv. nepre plenigi la kampojn kun stelo (*)
Personaj datumoj

Mi estas* : s-ro( )/ s-ino( )

Antaŭnomo*: ( )

Familia nomo*: ( )

SAT-Matrikulo: ( )

Lando*: ( )

Poŝtkodo*: ( )

Urbo*: ( )

Strato*: ( )

Numero*: ( )

Telefono: ( )

Retadreso*: ( )

( ): Mi konsentas, ke miaj nomo kaj adreso aperu en la kongreslibro.

( ): Mi konsentas, ke miaj nomo kaj retadreso aperu en la kongreslibro.


Kotizoj*:

Aliĝo antaŭ dato : 31.12.2016/ 28.02.2017/ 30.04.2017/ 30.06.2017/ Poste

1. SAT-membro : 40eŭroj/ 45eŭroj/ 50eŭroj/ 55eŭroj/ 60eŭroj

2. SAT-paro (ambaŭ SAT-anoj): 30eŭroj/ 35eŭroj/ 40eŭroj/ 42eŭroj/ 45eŭroj

3. SAT-junulo (ĝis 25-jara)): 15eŭroj/ 20eŭroj/ 25eŭroj/ 30eŭroj/ 35eŭroj

4. Ne-membro de SAT: 50eŭroj / 55eŭroj/ 60eŭroj/ 65eŭroj/ 70eŭroj

5. Juna ne-membro de SAT: 20eŭroj/ 25eŭroj/ 30eŭroj/ 35eŭroj/ 40eŭroj

• Infanoj ĝis 15jaroj ne pagas kotizon.

• La partoprenantoj el Ĉeĥio, Estonio, Hungario, Litovio, Latvio, Pollando kaj Slovakio ĝuas 30% rabaton.

• La partoprenantoj el Albanio, Bulgario, Rumanio, eksa Jugoslavio (krom Slovenio), kaj eksa Sovetunio (krom Estonio, Litovio kaj Latvio) kaj ekster Eŭropo (krom Aŭstralio, Izraelo, Japanio, Kanado, Sud-Afriko kaj Usono) ĝuas 50% rabaton.

• Kongresaneco ne estas transdonebla al alia persono.

• La kotizo ne estas repagebla senkonsidere pro kia kaŭzo la aliĝinto ne povas partopreni la kongreson.

• La kotizo ne inkluzivas loĝadon, ekskursojn, kaj aliajn aparte pagendajn aferojn, ankaŭ nenian asekuron.

• Aliĝilon kaj mendon de loĝado sen pago de la kotizo la OKK ne traktos.

• La mendiloj por loĝado kaj ekskursoj estos traktataj nur post ricevita 30%-a antaŭpago.

• Ĉiu mendo estas transdonebla al alia persono kun informo al OKK ĝis unu semajno antaŭ la kongreso.

• Okaze de la kompleta nuligo de la mendo la OKK retenas 10% de la mendita servo.

• Sciu ke la kongresa helpofonduso ekzistas por helpi senmonajn kongresontojn.

--------------------------------

( ): Mi bezonas invitilon kaj kontaktos OKK por individua traktado.

--------------------------------

Donaco al la kongresa kaso : ( ) eŭroj

---------------------------------------------------------------

Kontribuo al la programo

Mi povas kontribui al la kongresa programo per:

Prelego (temo): ( )

Debato (temo): ( )

Kultura programero (priskribo): ( )

Alitipa programero (priskribo): ( )

Por proponi rezolucion/diskuton kadre de la laborkunsidoj, bv. turni vin al SAT.

Por peti fak-kunsidon, frakci-kunsidon aŭ soci-politikan forumon, bv. turni vin al OKK.

------------------------------

Mendo de tranoktado*

Mi devas antaŭpagi kun mia kongreskotizo 30% de la tranoktadkosto laŭ la ĉi tie elektita kategorio.

(La kongresejo estas la hotelo Yakam Tourist Hotel(http://english.visitkorea.or.kr/enu/ACM/AC_EN_4_8.jsp?cid=351882, http://www.yakam.co.kr), kies tranoktkosto inklude de la matenmanĝo kaj uzo de varma fonto estas modesta kaj multe pli malalta ol ĉe aliaj kvarstelaj hoteloj, kaj ĉirkaux ĝi ne troviĝas taŭgaj aliaj hoteloj. Tial OKK prezentas nur ĝin kaj aliajn oni devas memtrovi.)La prezoj estas 20eŭroj por unu nokto kaj unu persono. La ĉambroj plejparte estas dulitaj, kaj laŭbezone la hotelo povas aldoni unu liton kaj fari trilitan ĉambron(trilita ĉambro estas pli granda ol dulita).

de ( ) julio/aŭgusto 2017 - ĝis ( ) julio/aŭgusto 2017

Mi volas tranokti en dulita( )/trilita( ) ĉambro, kun kongresano: nomo( )/iu ajn( )

----------------------------------------------

( ): memzorganto - OKK ne respondecas

-------------------------------------------------------Mendilo*

(Atenton: tranoktantoj en la Hotelo Yakam ricevos matenmanĝon normalan, ĝi estas en la tranoktkotizo. Do ĉi tie ne trovas mendon de matenmanĝo)

Prezoj// Tagmanĝo (7eŭroj)/ Vespermanĝo (7eŭroj))

---------------------------------------------------------------------------------------

Sabato 29.07 / ( ) / ( )

Dimanĉo 30.07 / ( ) / ( )

Lundo 31.07 / ( ) / ( )

Mardo 1.08(tuttaga ekskurso) ( )/ ( )

Merkredo 2.08 / ( ) / ( )

Ĵaŭdo 3.08 / ( ) / ( )

Vendredo 4.08 / ( ) / ( )

Sabato 5.08 / ( ) / ( )

( ): Vegetarano

( ): Ĉiomanĝanto

( ): Manĝoj memzorge

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ekskursoj

(Se al ĉiu ekskurso la aliĝantoj estos malpli ol 25 personoj, la ekskurso povos nuliĝi aŭ la aliĝintoj povus esti petata ŝanĝi la ekskurscelon. TT: Tuttaga ekskurso; DT: Duontaga ekskurso

( ): TT1: Kultura centro de Seulo, ĉarma palaco.belarta strato.katedralo ktp., kun tagmanĝo: 28eŭroj

( ): TT2: Buyeo, ĉefurbo de antikva Baekje-regno, muzeo.templo.maŭzoleo ktp., kun tagmanĝo: 30eŭroj

( ): DT1: Kelkajn lokojn de Ganghwa-insulo, templo.muzeo.bazaro ktp.: 18eŭroj

( ): DT2: Ganghwa insulon veturante triciklon, veturigite de triciklisto: 24eŭroj

--------------------------------------------------------Alveno – forveturo

Mi alvenos en la ( )a tago julio/aŭgusto 2017, ( )a horo.

( ): Mi alvene veturos ekde la 102a UK tuj post ĝia fermo en la 29a julio 2017, per la luita aŭtobuso kun la veturkosto : 10eŭroj.

---------------------------------------------------------------------------------------------

# Mi komprenas, ke la aliĝo validas nur post kompleta pago de la kongreskotizo kaj 30%-a antaŭpago de la kromaj servo-mendoj en unu el la jenaj manieroj (indiku vian pagmanieron):

( ): Poŝtkonto n∘ 1234-22 K, Paris; IBAN: FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064; BIC: PSSTFRPPPAR

( ): Konto de SAT ĉe UEA: satx-s

( ): Konto de OKK (en Koreio): KEB Hana Bank 105-891353-38807

Al SAT: sendu kopion de via aliĝilo al kune kun la pago(ĝiru la monon tra banko aŭ konto de SAT ĉe UEA, nur francaj bankĉekoj povas akcepti en SAT-sidejo) aŭ informoj pri ĝi: SAT, 67, avenue Gambetta FR-75020 PARIS – FRANCIO


Adreso de la OKK: No.301(3f), 356 Gwanggyo-hosu-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16940 Korea

Reto: paze23@gmail.comTel.: +82-10-32151151


Elŝuti 25.68 Kb.

  • Kotizoj* : Aliĝo antaŭ dato : 31.12.2016/ 28.02.2017/ 30.04.2017/ 30.06.2017/ Poste 1. SAT-membro
  • Kontribuo al la programo
  • Mendo de tranoktado* Mi devas antaŭpagi kun mia kongreskotizo 30% de la tranoktadkosto laŭ la ĉi tie elektita kategorio.
  • Mendilo* (Atenton: tranoktantoj en la Hotelo Yakam ricevos matenmanĝon normalan, ĝi estas en la tranoktkotizo. Do ĉi tie ne trovas mendon de matenmanĝo)
  • (Se al ĉiu ekskurso la aliĝantoj estos malpli ol 25 personoj, la ekskurso povos nuliĝi aŭ la aliĝintoj povus esti petata ŝanĝi la ekskurscelon. TT: Tuttaga ekskurso; DT: Duontaga ekskurso
  • 30eŭroj
  • Mi alvene veturos ekde la 102a UK tuj post ĝia fermo en la 29a julio 2017, per la luita aŭtobuso kun la veturkosto : 10eŭroj.

  • Elŝuti 25.68 Kb.