Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


50-a jubileo de fondiĝo de Esperanto rondeto „amikeco“ en urbo

Elŝuti 9.65 Kb.

50-a jubileo de fondiĝo de Esperanto rondeto „amikeco“ en urbo
Dato21.03.2017
Grandeco9.65 Kb.

Elŝuti 9.65 Kb.

50-a jubileo de fondiĝo de Esperanto rondeto „AMIKECO“ en urbo

Česká Třebová, Ĉeĥio.
Dum tagoj de 17-a ĝis 19-a de oktobro 2010 okazis en Česká Třebová festado de

50-jara jubileo de fondiĝo de loka esperanta rondeto „Amikeco“.
La festado komenciĝis per seminario kun temo: „Rolo de Esperanto en moderna mondo“, kiun vizitis 80 partoprenantoj el Ĉeĥio kaj fremdaj landoj.
Kun subteno de la Urba muzeo kaj Urba oficejo ili renkontiĝis en bele ornamita salono de Kultura Centro. Prelegantoj, tri Ĉeĥoj kaj du fremdlandanoj el Germanio kaj Danio, parolis pri historio de la internacia lingvo Esperanto, pri ĝia rolo en nuntempaj kondiĉoj, pri ĝia uzado en fervoja medio, pri aplikado de la faka terminologio kaj pri historio de la rondeto Amikeco. Poste ili respondis diversajn demandojn de la ĉeestantoj. Por partoprenantoj, kiuj ne konis esperanton, estis prelegoj tradukitaj en la ĉeĥan lingvon.

Je fino de la seminario okazis komuna vespermanĝo kaj babilado en la kafejo „ESPERANTO“, dum kiu regis vere amika etoso.
En septembro de la 1960-a jaro, Jiří Pištora kun grupeto da interesuloj, fondis Esperanto rondeton kun titolo „AMIKECO“. Baldaŭ aliĝis unuopuloj, jam sciantaj la lingvon kaj alvenadis interesuloj pri la lingvo. Multaj ellernis ĝin kaj daŭrigis en la laboro por ĝia disvastigado. Rondeto funkciis sub Uzina klubo de fervojistoj, ĉar en tiu tempo la urbo ŝajnis kiel urbo de la „blua armeo“, laŭ bluaj uniformoj, kiujn portis laboristoj de la fervojo.

Rondeto prosperis, la anoj vizitadis diversajn kongresojn de la fervojistoj aŭ universalajn kongresojn en la mondo. Siajn spertojn ili poste transdonadis al pluaj gesamideanoj eĉ en aliaj rondetoj. Okazis ankaŭ personaj vizitoj en fremdaj landoj kaj geamikoj vizitadis anojn de esperanto rondeto Amikeco.

Iamaj esperantaj baloj por la nefumantoj estis tre ŝatataj de la civitanoj.
Progresis kunlaboro kun gesamideanoj el ĉirkaŭaj rondetoj en urboj Svitavy, Lanškroun, Litomyšl, Žamberk, Polička, Šumperk kaj Pardubice. Multaj renkontiĝoj vere ne povas esti forgesitaj....
Kiam sinjoro Pištora fariĝis direktoro de la urba muzeo, li kaptis ideon, fondi en ĝi esperantan parton. Li kolektis kvanton da esperanta materialo. Multaj libroj fariĝis veraj raraĵoj kaj nun ili restas en muzea depozitejo.

Samideano Pištora jam foriris el sia posteno kaj en lia laboro daŭrigas gesamideanoj el urbo Svitavy, kie en la jaro 2008 estis inaŭgurita Esperanto muzeo, kiel ununura en Ĉeĥio.
Sabate renkontiĝis 115 homoj en urba parko „Javorka“, por ĉeesti malkovron de la esperanta memorŝtono, okaze de 50-a jubileo de la Esperanto rondeto. La ŝtono

staras sub esperanta arbo - tilio.

Post solena ceremonio partoprenantoj atingis duan celon de la renkontiĝo, pilgrimlokon kun ekskursa restoracio „Na Horách“. Solenaĵo komenciĝis per ĉampana altosto kaj daŭrigis per tagmanĝo en ornamita granda salono de la restoracio.

Suna vetero ebligis malgrandan promenon en ĉirkaŭaj arbaroj. Ankaŭ historio de ĉi tiu bela loko, iam vizitata de famkonata verkistino Božena Němcová, aŭtorino de la romano „Avinjo“, interesis multajn.

En la malgranda kapeleto de „Virgulino Maria Helpanta“ estis komune kantita speciala mariana kanto, konata nur ĉi tie.
Dum posttagmeza solena programo estis honorigitaj kvar, ĝis nun vivantaj fondintoj de la rondeto kaj pluaj eminentuloj, per belaj diplomoj kaj floroj.

Tralegitaj salutvortoj de geamikoj el la mondo ĝojigis ĉeestantojn, same kiel salutoj de 15 gastoj el 5 landoj, diritaj per propraj vortoj surloke.

Fine sekvis filmeto el komencaj tempoj de laboro en la rondeto. Ĉiuj povis vidi personojn, kiel ili aspektis antaŭ multaj jaroj........
Organizantoj ne forgesis ankaŭ tiujn membrojn, kiuj ne plu vivas. Iliaj tomboj estis ornamitaj per floroj kaj kandeloj.
Por trarigardo kaj refreŝigo de la memoro estis prezentita kroniko de la rondeto, kiu

nun havas jam kvin volumojn. Riĉa tombolo dum amuza vespero pligajigis elgajnintojn same, kiel ĝisvespera danco kaj komuna bonhumoro.
Dum dimanĉa antaŭtagmezo okazis komputila kurso. Ĉeestantoj kaptis informojn, kiel pli rapide orientiĝi en esperantaj retpaĝaroj en la komputilo.

Plua parto de la gastoj trarigardis urbon kun historiaj memoraĵoj.

Ili ne forgesis viziti tute novmalfermitan trafikterminalon antaŭ la fervoja stacidomo, kiu tre plaĉis al ili.

Fremdlandanoj ankoraŭ restis iom da tagoj por persone viziti siajn geamikojn.
Jana Křížková kaj inĝ.Ladislav Kovář, ER Amikeco en Česká Třebová


Elŝuti 9.65 Kb.

  • La festado komenciĝis per seminario kun temo: „Rolo de Esperanto en moderna mondo“, kiun vizitis 80 partoprenantoj el Ĉeĥio kaj fremdaj landoj.
  • Je fino de la seminario okazis komuna vespermanĝo kaj babilado en la kafejo „ESPERANTO“, dum kiu regis vere amika etoso.
  • Iamaj esperantaj baloj por la nefumantoj estis tre ŝatataj de la civitanoj.
  • Samideano Pištora jam foriris el sia posteno kaj en lia laboro daŭrigas gesamideanoj el urbo Svitavy, kie en la jaro 2008 estis inaŭgurita Esperanto muzeo, kiel ununura en Ĉeĥio.
  • En la malgranda kapeleto de „Virgulino Maria Helpanta“ estis komune kantita speciala mariana kanto, konata nur ĉi tie.
  • Tralegitaj salutvortoj de geamikoj el la mondo ĝojigis ĉeestantojn, same kiel salutoj de 15 gastoj el 5 landoj, diritaj per propraj vortoj surloke.
  • Organizantoj ne forgesis ankaŭ tiujn membrojn, kiuj ne plu vivas. Iliaj tomboj estis ornamitaj per floroj kaj kandeloj.
  • Dum dimanĉa antaŭtagmezo okazis komputila kurso. Ĉeestantoj kaptis informojn, kiel pli rapide orientiĝi en esperantaj retpaĝaroj en la komputilo.
  • Fremdlandanoj ankoraŭ restis iom da tagoj por persone viziti siajn geamikojn. Jana Křížková kaj inĝ.Ladislav Kovář, ER Amikeco en Česká Třebová

  • Elŝuti 9.65 Kb.