Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


33 Ekonomia scienco. Politika ekonomio ĝenerale

Elŝuti 0.53 Mb.

33 Ekonomia scienco. Politika ekonomio ĝenerale
paĝo6/17
Dato14.03.2017
Grandeco0.53 Mb.

Elŝuti 0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

342 Ŝtata juro. Konstitucia juro

1380


La dua humanista manifesto / translated into the intemational language Esperanto byMark Starr. -[S.l.] : Sennarieca Revuo, 1974. - 15-20. p. ; 21 cm. La originalo aperis en la revuo The Humanist. - Depreso el la Sennacieca Revuo 1974. 3308
1381

Kitabatake Tikahusa

Zinnoo Sjootoo Ki : La historio de la japana imperiestra trono, fondita pratempe en la dia epoko kaj laŭleĝe heredata ĝis nuntempe de la posteularo de la fondinto / [verkis Kitabatake Tikahusa] ; tradukis K. Nohara. - [Tokio] : Japana Esperanto-Instituto, [ca 1941]. - XI, 209 p. ; 18 cm 183


1382

Konstitucio de Ĉeĥoslovaka Respubliko : Konstitucia leĝo el 9. majo 1948 / [tradukis Jaroslav Mařik, kunlaboris T. Pumpr kaj R. Hromada]. - Praha : Instituto de Esperanto-Servo, 1948. - 69 p. ; 14 cm. - (Biblioteko ; vol.l.) 870
1383

Konstitucio de Popola Respubliko Bulgario / [tradukis el bulgara lingvo Minko Conkovski]. - Sofia : Bulgara Esperantista Kooperativo, 1950. - 21 p. ; 20 cm 871
1384

Konstitucio de Popola Respubliko Bnlgario / [tradukis Genĉo Genĉev] ; [redaktis Kunĉo Vâlev] ; [eldonis] Bulgara Esperantista Asocio. - [Sofioj : Bulgara Esperantista Asocio, 1980. - 48 p. ; 19 cm. 4324
1385

Konstitucio (Fundamenta Leĝo) de la Unio de Sovetaj Socialismaj Respublikoj / [tradukis el rusa lingvo P. Gavrilov] ; [esperantlingve redaktis N. Nekrasov]. - Moskvo : Centra Komitato de Sovetia Esperantista Unio, 1937. - 23 p. ; 20 cm 3235
1386

Privat, Edmond

Federala sperto : [Studo pri du sukcesoj kaj unu malsukceso] / Edmond Privat. - Hago : Universala Ligo, 1958. - 78 p. ; 19 cm 912


1387

Roelofs, W. P.

Nia malsana socio : Kontribuo al diagnozo kaj terapio / de W. P. Roelofs. - Purmerend : J. Muusses, 1953. - 45 p. ; 20 cm. Represaĵo el Scienca Revuo, Vol. 5-a, no-roj 1. kaj 2. 1953. 3981


6872

Deklaro de la registaro de la Ĉina Popola Respubliko la 29-an de oktobro, 1971. - [Pekino]: [El Popola Ĉinio], [1972]. - [2] p.; 26 cm. Speciala suplemento al ,,El Popola Ĉinio"; No 1, 1972. 20494


6873

Esperanto kaj Parlamento : Bulteno de la Inter-Parlamenta Esperanto-Grupo, Num 1982/1. - Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio, 1982. - [4] p. : il. ; 30 cm. 7766


6874

HOLZHAUS, Adolf

Cenzuraj datoj / [Adolf Holzhaus]. - [Columbus, Indiana] : [Holzhaus], 1977. - 3 p. ; 28 cm 20577
6875

La konstitucio de la regno Japanio / trad. de Masuzo Ionue kaj Riej Hasegaŭa. - [Osaka]: KLEG, 1964. -19 p.; 22 cm. Kopiaĵo. 9336


6876

PIGNERO, Johano

Propono de deklaracio por la protekto de la homa digno / [Johano Pignero]. - Crisenoy [Francio]: [Pignero], 1955. - [16] p.; 14 cm. 9053
6877

Preslibereco kaj presdeliktoj : (Resumo de la Enkonduka Raporto) / [Internacia Asocio de Juristoj-Esperantistoj]. - Wembley : JATE, 1958. - 2 p. ; 26 cm. Aldono: Letero de Ivo Lapenna al juristoj, (2 p.). 20374


6878

Pri la projekto de konstitucio (Baza lego) de Unio de Sovetaj Socialismaj Respublikoj kaj pri la rezultoj de ties tutpopola pridiskuto : Raporto de kamarado L. I. Breĵnev en la Sesio de Supera Soveto de USSR la 4-an de okt. 1977. - Moskvo: ,,Moscow News", 1978. - 16 p. ; 30 cm Moscow News : Suplement to issue; No 10 (2790), 1978. 20219343 Kriminologio. Kriminala juro. Proceda juro kriminala

1388.


Auschwitz = Óświęcim : 1940-1945 / [redakta kolegiumo, ĉefredaktoro] Kazimierz Smoleń ; [el pola lingvo tradukis Alojzy Turek]. - Laŭ 4-a pola eldono kompletigita kaj plivastigita. - Óświęcim : Ŝtata Muzeo, 1967. - 105 p. : il. ; 20 cm 526
1389

Meyer-Wichmann, Clara

Kontraŭ la regantaj perceptoj pri krimo kaj puno / de Klara Mejer-Viĥman ; [el la nederlanda lingvo tradukita de Nikune]. - Amsterdamo : Komitato por Agado kontraŭ la regantaj Perceptoj pri Krimo k Puno, [1930?]. - 8 p. ; 18 cm 2116


1390

Preparantoj de militio : Akuza konkludo en la proceso de industria partio. - Moskvo : CKSEU, 1930. - 72 p. ; 22 cm 1761
1391

Salokannel, Hugo

Malpermesa leĝo en Finnlando / H. Salokannel. - [Helsinki] : [Salokannel], [1922]. - 7 p. ; 22 cm. Parolado farita por la XIV. Universala Kongreso de Esperanto en Helsinki 1922. 2254


1392

Vámbéry Rusztem

Kriminologio / de Rustem Vámbéry ; tradukis el la hungara V. Tóth. - Budapest : Hungara Esperanto Instituto, 1924. - 86 p. ; 16 cm. - (Kulturo kaj scienco.). 1260


6879

Auschwitz (Ošwięcim), 1940-1945 / laŭ 4-a pola eldono kompletigita kaj plivastigita [de redakta komitato] Kazimierz Smoleń [et al.]; [el pola lingvo tradukis Alojzy Turek]. - Ošwięcim : Ŝtata Muzeo, 1967. - 105 p.: il.; 20 cm. La tradukinto dediĉis tiun ekzempleron al Ludoviko Kökény. 5905


6880

Bolŝeva komuno de OGPU / el rusa lingvo tradukis V. Polakov. - Leipzig : EKRELO, 1931. - 16 p. ; 15 cm OGPU = Unuigita Ŝtata Politika Administracio. 6179


6881

CASTRO, Fidel

La historio absolvos nin / Fidel Castro ; [tradukado Asociación Cubana de Esperanto]. - Havano : Eldonejo José Martí, 1984. - 62 p. ; 20 cm. Kubo. 6679
6882

KONCZ Dezső

Koncepto de krimo laŭ la hungara kriminala juro / de Dezidero Koncz. - Eger : [Koncz], 1982. - 5 p. ; 30 cm. Stencilita. 20101
6883

Lernu Esperanton! : Paroloj pri homoj, kiuj detruas pacon kaj preparas militon / [laŭ Krilenko]. - Moskvo : CKSEU, 1930.-72 p. ; 21 cm. La teksto aperis ankaŭ sub titolo "Preparantoj de milito :Akuza konkludo en la proceso de Industria Partio". Krilenko. 6357
6884

Rajk László és társai a Népbíróság előtt: 40 év távlatából ... : Az ún. ,,Kék Könyv" hasonmás kiadása / a bevezető tanulmányt írta Zinner Tibor. - Budapest : Magyar Eszperantó Szövetség, 1989. - XXXIII, 271 p. ; 21 cm. ISBN 963 571 282 0. Szalai András (ekzekutita). Gayer Imre, Kökény Lajos (esperantistoj). 7256


6885

RÓZSÁS János

Hungaroj en punlaborejoj de Gulag. Pri Solĵenicin / János Rózsás ; [el la hungara trad. Tibor Szabadi]. - Debrecen : Debrecena Bulteno, 1997. - 52 p. ; 21 cm. - (Debrecena Bulteno ISSN 0865- 9559). Kovriltitolo: Faktoj pri Gulag. Solženicyn, Aleksander Isaevič

9756


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Elŝuti 0.53 Mb.

  • 343 Kriminologio. Kriminala juro. Proceda juro kriminala

  • Elŝuti 0.53 Mb.