Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


33 Ekonomia scienco. Politika ekonomio ĝenerale

Elŝuti 0.53 Mb.

33 Ekonomia scienco. Politika ekonomio ĝenerale
paĝo5/17
Dato14.03.2017
Grandeco0.53 Mb.

Elŝuti 0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

34 Juro. Jurscienco

6838


FERENCZ György

Pri la rajtoj de maljunuloj / G. Ferencz. - Budapest : [Ferencz], 1980. - 10 p. ; 30 cm. Bibliogr.: 10. p. Manuskripto, tajpita. 20336


6839

Internacia Asocio de Juristoj-Esperantistoj

Membrolisto en aprilo 1961 : Anglujo, Aŭstrujo, Belgujo ... / Sven Ziegler. - Kopenhago : [I.A.J.E.], 1961. - 5 p.; 30 cm. Aldono: Korektoj kaj aldonoj al la membrolisto (1 p.). 20376
6840

Internacia Asocio de Juristoj-Esperantistoj (IAJE) Statuto, kiel akceptita de la fondkunveno en Marseille, 7. VIII. 1957. - Marseille : [IAJE], [1960]. - 2 p.; 30 cm Funkciperiodo de IAJE aŭg 1957- aŭg. 1960. - Prezidanto : Lapenna, Ivo. 20051


6841

Internacia Asocio de Juristoj-Esperantistoj (IAJE) Statuto de la Internacia Esperanto-Asocio de Juristoj / [prilaboris Ludwig Röll.] - Höchstädt/Donau: [IEAJ], 1966. -[5]p. ; 31 cm. 20050


6842

LAPENNA, Ivo

Kelkaj aspektoj de la lingva problemo en internacia publika juro kaj kompara juro / de Ivo Lapenna. - Londono : Lapenna, 1962. - 7 p. ; 30 cm. Resuma raporto, prezentita al la Internacia Konferenco pro la Lingva Problemo en la Scienco, 1. (1962) (København). 20984
6843

La pozicio de advokato en diversaj landoj : Raportoj faritaj okaze de la publika kunveno de Internacia Asocio de Juristoj-Esperantistoj en Bruselo, okaze de la 45-a Universala Kongreso de Esperanto. - Vanlose : Internacia Asocio de Juristoj-Esperantistoj, 1960. - 17 p. ; 30 cm. Universala Kongreso de Esperanto, 45. (1960) (Bruxelles). 20803


6844

RÖLL, Ludwig

Proponoj pri verkado de jura vortaro / Ludwig Röll. - Höchstädt: [Röll], 1963. - [5] p. ; 30 cm. Al la membroj de la Internacia Asocio de Jnristoj-Esperantistoj. 6677
6845

ŜOOTOKU (Japanio : kronprinco)

La kodo de kronprinco Ŝootoku / tradukita de Cuna Takaiŝi. - Kioto : Japana Budhana Ligo Esperantista, 1932. - 24 p. ; 15 cm. 6137
6846

SVANE, Eskil

,,The conclusion of contracts" : Disertaĵo : [Resumo en Esperanto] / Eskil Svane. - [København]: [Svane], [1962?]. - 77-85. p.; 30 cm. Aldono : Letero de Sven Ziegler al Juristoj. La resumo temas pri juro en Skandinavio, Dana juro, La juro en U.S.A. Internacia Asocio de Juristoj-Esperantistoj. 20375

341 Internacia juro

1361


Alberdi, Juao Bautista

La krimo de l'milito : (Eseo) / Johano Bautisto Alberdo ; elhispane tradukis Ergoto de Bonaero. - Buenos Aires : Argentina Esperanto-Instituto, 1973. - 212 p. ; 15 cm 2587


1362

Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj kaj Statuto de la Internacia Kortumo / tradukitaj de Ralph Harry, Ivo Lapenna, Eskil Svane. - Rotterdam : UEA, 1970. -93 p. ; 11 cm. - (Dokumentoj de Internacia Kunlaboro ; N-ro 1.) 3636
1363

L'Esperanto comme langue auxiliaire internationale : Rapport du Secrétariat général adopté par la troisième Assemblée de la Société des Nations / Société des Nations. - Genève : Societe des Nations,[1923] - 44 p. ; 21 cm. Ligo de Nacioj. 1715
1364

Fernández Menéndez, Manuel

El Hombre en su Camino = La homo sur sia vojo : Krestomatia lernolibro hispana-Esperanta / Manuel Fernández Menéndez. - Montevideo : Eldonis ,,La Bona Semisto", 1965 [1966]. - 373 p. : il. ; 20 cm. Unuiĝintaj Nacioj. - UNESKO. 2249


1365

Honnorat, André

La sendanĝereco de Francujo : Unu el la problemoj de la paco : Tekstoj kaj dokumentoj / André Honnorat ; [kunlaboris al la traduko revidita de Grosjean-Maupin: Bastien et al.]. - Paris : ,,L'idée Française a L'étranger", 1924. - 158 p. ; 19 cm. - (Eldonaĵoj de la Societo de la Historio de la Milito) 1397


1366

Ĵivkov, Todor

Triumfu la politiko de paco kaj paca kunekzistado, oni metu finon al la kolonia jugo : Paroladoj, raportoj, interparoloj kaj eldiroj konekse kun la XV Sesio de la Asembleo de UNO / Todor Ĵivkov. - Sofio : Eldonejo de Fremdlingva Literaturo, 1960. -166 p. ; 20 cm. Traduko el bulgara lingvo. 239


1367

Kontrakto de la Ligo de Nacioj = Covenant of the League of Nations = Pacta de la Société des Nations / [la esperantistaj tradukintoj Daniel Eyquem, E. Grosjean-Maupin, W.M. Page]. - Paris : Office Central Espérantiste, [1919]. - 30 p. ; 24 cm. - (Publications de la Société des amis de L'esperanto ; No7.). 1820
1368

La landlima problemo inter Ĉinio kaj Hindio. - Pekino : La Fremdlingva Eldonejo, 1963. - 133 p., [13] mapoj ; 19 cm. Deklaroj, leteroj de registaro de Ĉina Popola Respubliko. 690


1369

Lapenna, Ivo

Aktualaj problemoj de la nuntempa internacia vivo / originale verkita en Esperanto de Ivo Lapenna. - Ro-terdamo : [S. n.], 1952 (Rotterdam : Drukkerij Zwagers). - 141 p. ; 20 cm. 392


1370

Lapenna, Ivo

La jura karaktero de rekomendoj / de Ivo Lapenna. - Kopenhago : Sciencaj Studoj, 1958. - 83-92. p. ; 25 cm. Represo el ,,Sciencaj Studoj" 1958. 1292


137.

Manifesto de la ,,Defenda Ligo por la Teritoria Unueco de Hungarlando" al la esperantistoj de la mondo!. - [S.l.] : [S.n.] [ca 1922] ([Budapest] : Stephaneum nyomda). - 4 p. ; 23 cm. 3334
1372

O.M.S. : La Organizaĵo Monda de Saneco / [tradukis Paul Bouvier]. - [S.l.] : [S.n.], 1955 (Eastbourne : Sumfield). - 5 p. ; 21 cm. Represita el Revuo Esperanto, aprilo 1955. 3674
1373.

Parolas japanoj / Verda Majo kaj aliaj. - Canton, Ĉinio : Asocio por Internacia Kontakto, 1938. - 22 p. : il. ; 19 cm. Kolekto da justaj opinioj de japanoj pri la invada milito. 3481
1374

Retenu ilian kriman manon! / [Alvoko de la Nacia Fronto de Liberigo de Sudvjetnamio]. - [S.l.] : [S.n.], [ca 1962]. - 14 p. ; 19 cm 1116
1375

Rollet de L'Isle, Maurice

La plus forte garantie de la Société des Nations : Une langue internationale / M. Rollet de L'Isle. -Paris : Office Central Esperantiste, 1919. - 15 p. ; 22 cm. - (Société des Amis de 1'Esperanto ; No 6.). 4830


1376. Steiner, Hugo

Sudtirolo en la jaro 1960 / Hugo Steiner. - Bisamberg : La aŭtoro, 1960 (Wien : Österreichische Staatsdruckerei). - 61 p. ; 21 cm. Bibliogr. 2. p. 2143


1377

UNESKO kaj UEA : Pri la kontribuo de Universala Esperanto-Asocio al la laboro de UNESKO : 1954-1974. - Rotterdam : UEA, [1975]. - 9 p. ; 21 cm. - (Esperanto-Dokumentoj, nova serio ; 1.). Tradukita el la angla. 2664


1378

UNESKO, kio ĝi estas, kion ĝi faras, kiel ĝi funkcias / [eldonis] Organizo de Unuiĝintaj Nacioj pri Edukado, Scienco kaj Kulturo. - Paris : UNESKO, 1979. - 20 p. : il. ; 21x9 cm. 4049
1379

Vjetnamio : Kiaj homaj rajtoj? / [verkis Nguyen Khac Vien et al.] ; [esperantígis Minh Kinh]. - Hanojo : Periodaĵo Vjetnama Kuriero : Vjetnama Pacdefenda Esperantista Asocio, 1981. - 145 p. ; 16 cm. 850
6847

Asocio por la Ligo de Nacioj: Kimra nacia konsilantaro. - [Magdeburg]: [Esperanto Presejo Paul Göring], [1923?]. - [4]p. ; 21 cm. Kopiaĵo. Populinstrua Konsilantaro de l'Kimra Asocio por la Ligo de Nacioj. 8266


6848

BEHRENDT, Arnold

Internationaler Rundfunkdienst und Esperanto / von Behrendt. - Lübeck : Verlag Franz Westphal, [1925?]. - 11 p.; 21. Kopiaĵo. 9425
6849

La Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj / Esperanto traduko de Ralph Harry [et al.]. - Camberra : Departemento de Eksterlandaj Aferoj, 1952. - 56 p. ; 17 cm. 5361


6850

Deklaracio de la ŝtatoj-anoj de Varsovia Kontrakto : Deklaro de la gvidantoj de komunistaj kaj laboristaj partioj kaj registaroj de PRB, HPR, GDR, PPR, USSR, ĈSSR... Moskvo : Moscow News, 1979. - 16 p. ; 30 cm. Moscow News Weekly : Suplement to issue; No 7(2839), 1979. 20203


6851

Dua raporto prezentita al sinjoro Ĉefministro de la komisiono starigita por konstati la agojn faritajn de la malamiko malrespekte al la leĝoj de la popolrajto / [G. Payelle et al.]. - Paris : Komitato por Francujo, per Esperanto, 1915. - 16 p. ; 23 cm. Tradukita. Kopiaĵo. 6059


6852

El idioma interaacional y la contribución del Movimiento de Esperanto a los fines de la UNESCO / redactado Ivo Lapenna. - London : UEA Centro de Esploro kaj Dokumentado, 1954. - [8] p. ; 27 cm. Documento CED/4.Tradukita el originala Esperanta teksto. - UNESCO = United Nations, Scientific and Cultural Organization. 20461
6853

Eŭropa unueco. - [Rotterdam] : [UEA], 1977. - [4] p. ; 21 cm. Seplingva informo pri parolado de ĝenerala direktoro da UNESKO okaze de UK en Rejkjaviko, 1977. Li agnoskis utilecon de Esperanto-lingvo por interparola komunikado. 8115


6854

GADOS László

Az egyesülő Európában társalogjunk vagy dadogjunk? / Gados László. - Budapest: HEXACO GNH Kft., 1996. -

160 p. ; 24 cm. Bibliogr.: 153-157. p. ISBN 963 04 6511 6. Internacia Lingvo. 9665


6855

GADOS László

Virágozzék minden nyelv!: Soknyelvűségért és egyenjogú nyelvi érintkezésért Európában / Gados László. - Budapest : MESZ, 2001.-31 p. ; 20 cm. ISBN 963 571459 9. Aldono: Praha manifesto. 9820
6856

GORBAĈEV, Mihail Sergeeviĉ

Parolo en Unuiĝinta Naciaro / Miĥail Gorbaĉov ; [tradukis E. Ŝevĉenko, L. Novikova, N. Ŝoroĥova]. - Moskvo : APN, 1988. -29 p. ; 19 cm. 6941
6857

HAMBURGER, Kurt

UNESCO e mundlingue / Kurt Hamburger. - St. Gallen : Interlingue-Centrale, 1955. - 16 p. ; 21 cm. 5535
6858

HYDE, H. E.

Internacia Parlamento : Ĉu Britujo montros la vojon? : Propono de novzelandano / verkis H. E. Hyde ; tradukis M. C. Butler. - London : Hyde, [ca 1930]. - 11 p.; 17 cm. 6246
6859

KJAŬ, Guanhua

Parolado de Kiaŭ Guanhua ... ĉe la plena kunveno de la 28-a sesio de la Ĝenerala Asembleo de la Unuiĝintaj Nacioj. - Pekino : Fremdlingva Eldonejo, 1973. - 22 p. ; 19 cm. 7880
6860

Konciza klarigo de la principoj de la Unuiĝo por akceli la starigon de la Unuigitaj Ŝtatoj de Eŭropo. - Haarlem : Sekretariejo de la Unuiĝo..., [ca 1926]. - 11 p. ; 19 cm. 5961


6861

LAPENNA, Ivo

Les soixante-dix de la Langue Intemationale / Ivo Lapenna. - Wembley : Universala Esperanto-Asocio, 1957. - [4] p. ; 27 cm. Tradukita el la originalo - Esperanto. 20740
6862

LAPENNA, Ivo

Rapport sur la langue intemationale Espéranto / Ivo Lapenna. - London: Universala Esperanto-Asocio, [1953]. - [4] p. ; 27 cm. Tradukita el la esperanta originalo. 20741
6863

Malgranda Entento. Konferenco (1930)(Štrbské Pleso)

La ekonomia kooperativo de la ŝtatoj de Malgranda Entento / prezentis Jan Pekárek. - [Praha] : Esperanto kaj Komerco Societo], [1930]. - [12] p. : il. ; 24 cm. Esperantigis kaj publikigis: Esperanto kaj Komerco

Societo por apliko de Esperanto en komerco kaj industrio (Praha). 7555
6864

Organizo de Unuiĝintaj Nacioj por Edukado, Scienco kaj Kulturo. Ĝenerala Konferenco (1974)(Paris) Rekomendo pri Edukado por Internaciaj Kompreniĝo : Kunlaboro kaj Paco : Edukado rilate al Homaj Rajtoj : Fundamentaj Liberecoj. - Parizo : UNESCO, 1977. - 8 p.; 26 cm. 20369


6865

Principoj kaj esenca enhavo de la totala solvo al la sudvjetnama problemo, kontribue al la pacrestarigo en Vjetnamio. - Sud-Vjetnamio : Giai Phong - Eldonejo, 1970. - 7 p.; 18 cm. 5934


6866

STAHLBERG, Walter

La kartludo pro Supera Silezio / de Walter Stahlberg. - Berlin : Nova Esperanto-Eldonejo, 1921. - 24 p. ; 23 cm. Adresata de la rifuĝintoj el Supera Silezio al la tutmonda esperantistaro. 7348
6867

Unua raporto prezentita al sinjoro Ĉefministro de la komisiono starigita por konstati la agojn faritajn de la malamiko malrespekte al la leĝoj de la popolrajto / [G. Payelle et al.] ; traduko en lingvo internacia Esperanto kun antaŭparolo de Tristan Bernard. - Paris : Komitato por Francujo, per Esperanto, 1915. - 63 p. ; 23 cm. Kopiaĵo. 6058


6868

Unuiĝintaj Nacioj (Novjorko)

Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj kaj Statuo de la Internacia Kortumo / eldonis en Esperanto la Oficejo de Publika Informado Unuiĝintaj Nacioj laŭ kontrakto kun Universala Esperanto-Asocio kaj laŭ teksto aprobita de tiu asocio. - New York : Oficejo de Publ. Informado Unuiĝ. Nacioj, 1979.-34p. ; 21 cm. 5373
6869

Unuiĝintaj Nacioj

Konferenco pri la juro de traktatoj, projekto de artikoloj pri la juro de traktatoj. - [S.l.]: [S.n.], [ca 1980]. - 6 p.; 30 cm. 20283
6870

Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj / la Esperantan tekston eldonis Universala Esperanto-Asocio. - Rotterdam : UEA, 1963.- 12 p. ; 16x8 cm Pri la Universala Deklaracio Ivo Lapenna. 8121


6871

Varma gratulo al oficiala subskribo de la Pariza Interkonsento pri la Vjetnama problemo. - [Pekino] : El Popola Ĉinio, 1973. - 22 p. : il.; 26 cm Aldono al No 4, 1973. El Popola Ĉinio. - "Interkonsento pri finado de la milito kaj restarigo de paco en Vjetnamio" 200211   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Elŝuti 0.53 Mb.

  • 341 Internacia juro

  • Elŝuti 0.53 Mb.