Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


33 Ekonomia scienco. Politika ekonomio ĝenerale

Elŝuti 0.53 Mb.

33 Ekonomia scienco. Politika ekonomio ĝenerale
paĝo15/17
Dato14.03.2017
Grandeco0.53 Mb.

Elŝuti 0.53 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

654 Telegramo. Telefono. Radio. Televizio

1670


Isbrücker, J.R.G.

La evoluo de la telefonio / J.R.G. Isbrücker. - Berlin : Rudolf Mosse, 1928. - 48 p., [14] t. : il. ; 17 cm. - (Biblioteko Tutmonda ; Noj 21-22.) 505


1671

Preskorektado : Resuma gvidlibreto / eldonita de Hertzs Bogtrykkeri. - Kopenhago : Hertz, [193?]. - [11] p. ; 22 cm 3266
1672

Verda stacio : Esperanta almanako de la Ĉeĥoslovaka Radio / [redaktis Dalibor Chalupa kaj Jiři V. Šamla]. - Brno : Radiojournal, [1937?]. - 78 p. : il. ; 21 cm. 2522
7386

BECKMANN, Karl

Esperanto en la Viena Radio / Karl Beckmann. - Vieno : Esperanto-Redakcio de ORF, 1985. - 20, [6] p.: il.; 29 cm 20430
7387

La direktoro de la USONA Nacia Scienca Fondaĵo respondis al Pola Sciencisto en Esperanto-Programo de la Voĉo de Ameriko. - [Washington] : [Voĉo de Ameriko], 1960. - 2 p. ; 28 cm Waterman, Alan T. (direktoro) Grębecki, Andrzei (delegito de ISAE) 20944


7388

DÖHLER, Walter

Esperanto kaj radio / de Walter Döhler. - Berlin: Deutscher Esperanto-Bund e. V.,1928. - 39 p. ; 21 cm. Kopiaĵo.

Represo el ,,Das Esperanto ein Kulturfaktor", Band 8. - Kongreslibro de la Germana Esperanto Kongreso, 17. (1928) (Potsdam). 8206
7389

JUHÁSZ Margit

Centjara estas la telefono en Hungario / Juhász Margit. - [Vecsés] : Juhász, [1981?]. - 12 p. ; 30 cm Diplomlaboraĵo, manuskripto tajpite. 21312
7390

JURKOVIĈ, Vlado

La 12-jara datreveno de Espemataj elsendoj en radio Zagreb / Vlado Jurkoviĉ. - Jugoslavia Fervojisto, 1965. - [1] p.: il.; 30 cm. El la Jugoslavia Fervojist. - Zagreb, 1965. No. 95; 43. p. 21044
7391

Szeged és góckörzete telefonelőfizetőinek névsora 1984 / [Szegedi Postaigazgatóság]. - Szeged : Postaigazgatóság, 1984. - 117 p. ; 28 cm. Paĝo. 116-117. Esperantlingvaj informoj pri telefonado. Entiu ĉi telefonlibro aperis unuafoje Esperanta teksto. 20822655 Libropresado. Tipografio. Libroeldonado. Librokomerco

7392


Centre de Dokumentation et d'Etude sur la Langue Intemationale (La Chaux-de-Fonds) Interlingvistika Libroservo de CDELI : Librolisto 2 (septembro 1973) / [publikigis Reinhard Haupenthal]. - Dudweiler: Libroservo de CDELI Haupenthal, [1973]. - 4 p. ; 21 cm. 7682
7393

CORRET, Pierre

Esperantaj presliteroj / [de P. Corret]. - Paris : Presa Esperantista Societo, [19??]. - 18 p.; 21 cm. El Lingvo Internacia. Kopiaĵo. 8168
7394

GILTAY, J.

Formuloj en esperantaj revuoj / de J. Giltay. - [Purmerend]: ,,Scienca Revuo", 1949. - 23-24. p. ; 21 cm Kopiaĵo. - El "Scienca Revuo" vol. 1.; No 1.15. 03. 1949. - 8294
7395

Kiel kontribuaĵoj al la centjara jubileo de Esperanto : En 1987 aperas du aktualaj libroj prezentataj ĉi-sube. -[Herzberg/Harz] : [Giessner], [1986?]. - [4] p. ; 22 cm Konigo de du libroj: La lastaj infanoj de Oldrovalo /de G. Pausewang; trad. Joachim Giessner. - La fratoj Leonkoro I de A. Lindgren ; tradukita de Kerstin Rohdin, pri-laborita Joachim Giessner. 7344


7396

LAZAROVA, Paulina

Provizora listo de libroj en Esperanto eldonitaj en Bulgario ĝis 1944 / [kompilis Paulina Lazarova]. - [Sofia] : [Lazarova], [1984]. - 3 p. ; 30 cm. Tajpita. 20389
7397

Listo de libroj, eldonitaj en Bulgario en periodo ĝis 1944 en Esperanto = Bulgarski knigi 1878-1944. Tom VI. Copija 1983. p. 348-351. ; 30 cm. 20373


7398

Mohorjeva založba - Hermagoras Verlag = Eldonejo de sankta Hermagoro (Klagenfurt) Eldonejo, kiu ligas popolojn, kulturojn kaj lingvojn ... /Mohorjeva založba - Hermagoras Verlag. - Klagenfurt : Mohorjeva, 1992. - [6] p.: il.; 21 cm. Slovenujo. Oslak, Vinko (esp. verk.) 7924


7399

La ,,Populara Esperanto-Biblioteko" : Rekomendoj / Brita Esperantista Asocio. - London : BEA, [ca 1933]. - 2 fol.: il.; 20 cm .Kopiaĵo. 5173


7400

SZABÓ Valéria

Kiadói, szerkesztési és könyvtechnikai ismeretek / Szabó Valéria. - [Budapest] : [Magyar Eszperantó Szövetség], [196?]. - 50 p. ; 29 cm. Noto por la kursoj pri arta tradukado ĉe HEA 20167
7401

SZILÁGYI Mihály

Lengyel Pál eszperantista nyomdász (1868-1932) / [összeáll. Szilágyi Mihály, Demeter Annamária]. - Szekszárd : Szilágyi, 1986. - [8] p. ; 19 cm. La teksto hungare kaj Esperante. 6358
7402

SZILÁGYI Mihály

Lengyel Pál eszperantista nyomdász (1868-1932) / Szilágyi Mihály ; [előszó Máthé Árpád]. - Szekszárd : Szilágyi, 1988.-50 p. ;30 cm. Manuskripto tajpite. Antaŭparolo Esperanta, hungara. 20193
7403

SZILÁGYI Mihály

Lengyel Pál eszperantista nyomdász, újságíró, akadémikus / Szilágyi Mihály ; [tradukis Annamaria Demeter]. - Szekszárd : Tolna-Departementa Komitato de HEA: Szekszárdi Nyomda, 1988. - 136 p. : il. ; 20 cm Bibliogr.: 95-97 p. ISBN 963 01 88 70 8 Titolo sur la kovrilo: Paŭlo Lengyel. - Dulingva. Dediĉo en la ekzemplero al Károly Fajszi. 6774

656 Funkciigo de la trafiko kaj poŝto

1673


Behrendt, Arnold

Universala poŝtmarko : Raporto al la kvara kongreso de Universala Esperanto-Asocio / verkis Arnold Behrendt. - Genève : Universala Esperanto-Asocio, 1913. - 12 p. ; 16 cm 2484


1674

Brigole, Alexandre

Santos-Dumont : La aerpioniro / [verkis] A. Brigole ; [esperantigis Maria do Amaral Malheiro]. - Rio de Janeiro : Ministerio por Eksterlandaj Aferoj, 1945. - 30 p. : U. ; 23 cm 1548


1675

Burmeister, R.

Katalogo pri Poŝtaj Esperanto Stampoj / R. Burmeister. - 3. prilab. eld. - Karl-Marx-Stadt : Burmeister, 1978. - 23 p. ; 21 cm 3267


1676

Historio de la Fervojista Esperanto-Movado : 1908-1968 / Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. - Amsterdam : IFEF, 1968. - 40 p. : il. ; 20 cm 1940
1677

Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)

Statuto, Ĝenerala regularo, Kongresa regularo / Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. -[S.l.] : IFEF, [cal966]. - 16 p. ; 21 cm 2002


1678

Internaciaj konvencioj pri fervojaj person-, pakaĵ- kaj fretaĵtrafikoj / tradukis J. Rebiček - Olomouc : Moraviaj Esperanto Pioniroj, 1930. - 251 p. : il. ; 16x20 cm 2115
1679

Internaciaj konvencioj pri fervojaj person- pakaĵ... trafikoj / tradukis J. Rebiček. - Olomouc : Moraviaj Esperanto pioniroj, 1930. - 70 p. ; 16x21 cm 3121
1680.

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (Amsterdam)

La historio de la K.L.M. / [eldonis la gazetara servo de la K.L.M.]. - [Amsterdam] : K.L.M., 1949. - 12 p. ; 21 cm 3815


1681

Konciza katalogo de Esperanto-poŝtmarkoj / [enkondukis E. Paesmans] ; eldonis ,,LaVerdaStelo". -Antverpeno : ,,La Verda Stelo", 1979. - 8 p. ; 15 cm. Du folioj ne broŝuritaj. 3268
1682

Macukaŭa : Pri la renversita vagonaro en Orientnorda Japanio. - Toyonaka : Esperanto-Tusinsya, 1954. - 15 p. ; 18 cm 1316
1683

Mészáros Vince

La kultura kaj ekonomia integrado de la homaro en la historio de la trafika kaj fervoja teknika evoluo : Faka prelego dum la 51-a U.K. de Esperanto okaze de la fervojista fakkunveno de IFEF / [verkita de Vince Mészáros] ; [tradukita de Lajos Kökény]. -[Budapest] : [Mészáros V.], [1966]. - 14 p. ; 21 cm 2885


1684

Poŝtmarkoj de la Ĉina Popola Respubliko / kompilita de la Ĉina Filatela Kompanio. - Pekino : Ĉina Esperanto-Ligo, 1959. - 88 p. : il. ; 27 cm. 1790
1685

Resumo de provkatalogo pri Esperantaj poŝtstampoj, uzitaj en la tuta mondo / la kompletan esperantlingvan katalogon verkis W. Simon kaj G. Saget. - Wien : Int. Esperanto-Muzeo, 1954. - 12 p. ; 20 cm. - (Eldonaĵoj de Int. Esperanto-Muzeo ; 2.). 1800
1686. Saget, E.

Esperantaj poŝtstampoj : Provkatalogo / [prilaboris E. Saget kaj A. Wenclewski] ; [redaktis L. Kosieniak]. - Varsovio : Ełdonaĵo de Pola Esperanto-Asocio, 1965. - 48 p. ; 19 cm 1472


1687

Sredić, Gvozden

Ekonomičnost prevoza robe u kontenerima = Ekonomieco de transporto de varoj en konteneroj / Gvozden Sredič ; [tradukis Josip Zupanić]. - Beograd : Jugoslavia Asocio de Fervojistoj Esperantistoj, [1973?]. - 39 p. : il. ; 14x21 cm 2282


1688

Viruly, A.

Por la honoro de nia lando : Pledo por aviado super la militpensado / de A. Viruly ; el nederlanda lingvo tradukis P. W. van Sijn. - Rotterdam : D. van Sijn kaj Zonen, [ca 1937]. - 22 p. : il. ; 19 cm. 2091


1689

Zsebmenetrend : A debreceni vasutigazgatóság menetrendkivonata : Érvényes 1978. május 28-tól / kiadja MÁV Debreceni Igazgatóság Forgalmi osztály. - Debrecen : MÁV Igazgatóság, 1978. - 80 p. ; 10x13 cm. Sur la p. 25. anonco pri Esperanto-kurso. 630


7404

BÁCSKAI István

A sinek országokat kötnek össze ... / Bácskai István. - Budapest: Magyar Eszperantó Szövetség Központí Vasutas Szakcsoportja, 1981. - 8 p.; 30 cm. Elektaĵo el jarlibro "Világ és Nyelv", 1980. 20153
7405

Universala leterafranko : Raporto al la IIIa Kongreso de Universala Esperanto-Asocio Krakow (11-18 Aŭgusto 1912) / verkis Araold Behrendt. - Dijono : Laborista Kooperativa Presejo, [1912]. - 16 p. ; 16 cm. Universala Esperanto-Asocio. Kongreso, 3. (1912) (Krakow). 7910


7406

BORMANN, Artur

Memorandum über eine grundlegende Vereinfachung im internationalen Verkehr durch die Verwendung von zweisprachigen Dokumenten = Memorando pri fundamenta plisimpligo en internacia trafiko per uzado de dulingvaj dokumentoj / [de Artur Bormann]. - Bielefeld : [Germana Esperanto-Asocio], 1950. - 9 p. ; 30 cm + 8 ald. 20304
7407

BORMANN, Wemer

La merkato de trafíkservoj: Priskribo de la trafiko / Wemer Bormann. - Hamburg : Bormann, 1992. - 72 p. ; 21 cm. - (AIS-Teksto; 101.). Bibliogr.: 71-72. p. Studmaterialo por kurso dum la Universitata Semajno, 11. (1992) (San-Marino). 8450
7408

BURMEISTER, Rudolf

Katalogo de Esperanto-poŝtstampoj, 1983 / [kompilanto, redaktoro Rudolf Burmeister]. - [Solna, S.] : [Karl-Marx-Stadt, DDR]: ELF : AREK, [ca 1986]. - 27 p. ; 21 cm Esperanto Ligo Filatelista Amika rondo de Esperantaj-kolektantoj. 6294
7409

Congressus Eucharisticus Internationalis, 34. (1938) (Budapest) = Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, 34. (1938)(Budapest) Postai tájékoztató : XXXIV Congressus Eucharisticus Intemationalis Budapest 25-29 maii 1938. - Budapest: M. kir. Posta, 1938. - [16] p. ; 23 cm. Plurlingva. 5773


7410

Esperanto markoj : Katalogo pri porokazaj : Glumarkoj kaj poŝtmarkoj / komp. de Reinhold Jensen. - Silkeborg : Nova Espero, 1962. - 58, [36] 1. ; 32 cm. Kopiaĵo. Jensen, Reinhold. 21457


7411

Az eszperantó mozgalom a vasút szolgálatában. -[Budapest] : Magyar Vasutasok és Hajósok Szabad Szakszervezete [1947]. - 104-109. p. ; 20 cm Eltiraĵo el la raporto de la Landa Centro de Libera Sindikato de Hungaraj Fervojistoj kaj Ŝipistoj la farita laboro en 1946, trovebla en la biblioteko de Trafika Muzeo. 6115


7412

Fervojista Esperanto-Societo 35-jariĝo, 1954-1989 / [eldonis Zagreba Esperanto-Ligo kaj Fervojista Esperanto-Societo Zagreb] ; [respondeca redaktoro Radenko Milošević]. - Zagreb : Zagreba Esperanto-Ligo : Fervojista Esperanto-Societo, 1989. - 32 p.; 15 cm. - (Serio : Historio ; No 1.) 7311


7413

Fervojista Fako de Hungara Esperanto-Asocio (Budapest) Beszámoló a Magyar Eszperantó Szövetség Vasutas Szak-osztálya éves munkaülésére : 1979. I. 21. - [Budapest] : [Vasutas Szakosztály], [1979]. - 18 p. ; 30 cm 20345


7414

Fervojista Fako de Hungara Esperanto-Asocio (Budapest) Jelentés a Magyar Eszperantó Szövetség Vasutas Szakosz-tályának 1967. évi tevékenységéről. - Budapest: [Vasutas Szakosztály], 1968. - 6 p.; 30 cm. 20342


7415

Fervojista Fako de Hungara Esperanto-Asocio (Budapest) A Magyar Eszperantó Szövetség Vasutas Szakosztály Vezetőségének jelentése 1963. évi munkájáról. - Budapest: [Vasutas Szakosztály], 1963. - 16 p. ; 31 cm. 20347


7416

Fervojista Fako de Hungara Esperanto-Asocio (Budapest) A Magyar Eszperantó Szövetség Vasutas Szakosztályának 1979. évi munkaterve. - Budapest: [Vasutas Szakosztály], 1979.- 12 p. ; 30 cm. 20343


7417

Filateliâ SSSR: nauĉno-populânyj illüstrirovannyj ĵurnal / hl. redaktor I. V. Ĉehov. - 1. 1980. - Moskva : Central'noe Filatelistiĉeskoe Agentstvo, 1980. - 64 p. : il.; 23 cm. ISSN 0130-5689. Moskva Olimpiada-80. - Esperanto âzyk druĵby /A. Dobin, kiu dediĉis al K. Fajszi. 5920

7418
GADANECZ Béla

Adalékok a magyarországi vasutasok 1917-1918-as háborúellenes tömegmozgalmainak történetéhez I. / Gadanecz Béla. - [Budapest]: KÖZDOK, 1978. - 289-315. p.: il.; 24 cm. Aparta represo el la jarlibro „Vasuti Tud. Kut. Int.", 1978. 5609


7419

GADANECZ Béla

Adalékok a magyarországi vasutasok 1917-1918-as háborúellenes tömegmozgalmainak történetéhez II. / Gadanecz Béla. - [Budapest]: KÖZDOK, 1980. - 299-325. p.: il.; 29 cm. Aparta represo el lajarlibro „Vasuti Tud. Kut. Int. ", 1979. 5610
7420

GADANECZ Béla

A közlekedési és hírközlési dolgozók részvétele a KMP megszervezésében, s a munkáshatalomért folytatott harcában / Gadanecz Béla. - Budapest: Közlekedési Dokumentációs Vállalat, 1978. - 126 p. : il.; 18 cm. Rajczi Rezső. - Robicsek Pál. - Hámán Kató. 5672
7421

GARRET, Andre

Reformado de la strukturoj de la francaj fervojoj : Faka prelegeto / verkis Garret, Andre. - Gagny : [Garret], [ca

1971]. -4 p. ;30 cm. Aldono : 3 pecoj (unu landa mapo. - 41, 5x42 cm, faldite). Francujo. 20321


7422

HALÁSZ József

Tájékoztató az 1979. évi Országos Vasutas Eszperantó Találkozóról / Halász József. - Miskolc : [Loka Esperanto Grupo], 1979. - 3 p.; 30 cm. Stencilita. 20339
7423

HALÁSZ József

La evoluo de la hungara trafiko ĝis la 1100-jara datreveno de la patrujo kupado : Historio, aŭtovojoj, urba trafíko, fervojo : Fakprelego / aŭtoro Halász József. - [Pécs]: IFEF, 1995.-27 p., 16 bild. : il. ; 30 cm. Okazis en la Internacia Fervojista Esperanto Kongreso, 47. (1995)(Pécs). 21269
7424

Indikoj pri MÁV (Hungaraj Ŝtatfervojoj) / [eldonas la Ekonomia Ĉefsekcio de la Ĝeneraldirekcio de MÁV]. -Budapest: Ĝeneraldirekcio de MÁV, 1986. - [16] p. : il. ; 15 cm. 6609


7425

Indikoj pri Hungaraj Ŝtatfervojoj (MÁV) / [Eldonas la Ekonomia Ĉefsekcio de la Ĝeneraldirekcio de MÁV]. -Budapest: MÁV, 1987. - 14 p. : il.; 17 cm. 7220


7426

Indikoj pri Hungaraj Ŝtatfervojoj (MÁV) / [Eldonas la Ekonomia Ĉefsekcio de la Ĝeneraldirekcio de MÁV]. -Budapest: MÁV, 1988. - 18 p.: il.; 17 cm. 7221


7427

Indikoj pri Hungaraj Ŝtatfervojoj (MÁV) / [Eldonas la Ekonomia Ĉefsekcio de la Ĝeneraldirekcio de MÁV]. -Budapest: MÁV, 1989. - 18 p. : il.; 17 cm. 7197


7428

Indikoj pri Hungaraj Ŝtatfervojoj (MÁV) / [Eldonas la Ekonomia Ĉefsekcio de la Ĝeneraldirekcio de MÁV]. -Budapest: MÁV, 1990. - 18 p. : il. ; 17 cm. 7225


7429

Informoj pri la situacio de la E-movado inter la fervojistoj en la socialismaj landoj : Por la 14-a konsultiĝo de SLEOJ / kompilia la Centra Fervojista Fako de HEA, 1981. - 6 p.; 30 cm. Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. 20275


7430

Internacia Fervojista Esperanto-Federacio Historio 1909-1984 / [de la] Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. - [Amsterdam] : IFEF, [1984]. - 80 p. : il. ; 21 cm + aldonajo : Kongresaj insignoj 1949-1984. - 1 p. ; 42x29 cm. 6453


7431

Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF) Statuto kaj regularoj / Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. - [S.l.] : IFEF, [1989]. - 32 p.; 21 cm Validas ekde: la 1-a de januaro 1990 por ĉiuj IFEF-membroj. 7261


7432

Internacia Fervojista Esperanto-Federacio Statuto kaj regularoj de la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio, valida ekde la 1-a de januaro 1973. - [Bern] : IFEF, [1972].-40 p. ; 21 cm. 7596


7433

Internacia Filatelista Federacio. Kongreso, 48. (1979) (Sofia) Tutmonda Filatelista Ekspozicio: Informa bulteno / Panajot Kurdalanov. - [Sofiä] : [Organiza Komitato], [1978]. - 2 p.; 30 cm. Filaserdika '79. 20382


7434

KENSING, Ingvard

La historio de Dana Esperantista Fervojista Asocio, 1948-1973 / [kompilinto Ingvard Lensing]. - Arhaus: DEFA, 1973. - 24 p., aldonoj 32 : il.; 21 cm. 5629
7435

Komuna internacia tarifo por la transporto de pasaĝeroj kaj pakaĵoj (TCV): Kajero 1: Ĝeneralaj transport-kondiĉoj / [esperantígis Nils Gösta Narvala]. - [Helsinki]: Internacia Fervojista Esperanto-Federacio, 1977. - 32 p. ; 30 cm. 20349


7436

Komunaj ekspedreguloj por la Internacia Fervoja Pasager- kaj Pakaĵtrafikoj (I.E.P.): Aplikebla de post la 1-a de oktobro 1938 / Internacia Fervoja Transportkomitato. - [S.l.] : [Internacia Fervoja Transportkomitato], 1938. - 19 p.; 29 cm. Stencilita. 20197


7437

Konvencio pri distribuo de kompensoj kaj repagoj en la internacia fervoja pasaĝer- kaj pakaĵtrafíko (I.R.P.) : Aplikebla de post la 1-a de oktobro 1928. / Internacia Fervoja Transportkomitato. - [S.l.] : Internacia Fervoja Transport-komitato, 1928. - 6 p.; 30 cm. Aldono IV - (7-17. p.). Stencilita - 20195


7438

LABORDUS, J. J.

Fervojista Esperantísta Rondo Nederlanda /F.E.R.N./: Historio de F.E.R.N. 1946-1971. / [kompilis J. J. Labordus]. - Utrecht: [FERN], 1971.- 13 p. ; 30 cm - 20348
7439

LEEUWEN, W. L. van

Feria trajno por biciklistoj / [verkis W. L. van Leeuwen. - [Amsterdam]: [Fervojista Esperantista Rondo Nederlanda], 1986.-2 p. ; 29 cm - 20514
7440

MacPIKE, E. F.

Pri la prezenta Stando di Frigorizo-Transporto en Ameriko : Originala artiklo en Ido / da E. F. McPike. - München : Internaciona Pioniro, [ca 191?]. - 8 p. ; 22 cm 5223
7441

Magyar Eszperantó Szövetség Központi Vasutas Szakcsoportja (Budapest) A vezetőség beszámolója 1981-85 között végzett munkáról / a MESZ Központi Vasutas Szakcsoportja. - Budapest : MESZ K. V. Sz., 1985. - 11 p. ; 21 cm - 6352


7442

MARINOV, Ĥristo

La evoluo de la trafíko kaj ĝia polucio / [aŭtoroj] Ĥristo Marinov, Anna Székely. - Sofío : Fervojista kaj Ekologia Sekcioj de BEA, 1984. - 185 p. : il.; 20 cm - 5634
7443

Nürnberg : Jubilea ekspozicio 150 jarojn ferojoj en Germanio / [Teksto U. Kraft ; tradukis A. Wollbacher, A. Grötzner] ; la tekston kompilis kaj tradukis A. Hartwig. -Nürnberg : Esperanto Gruppe Nürnberg, 1985. - [4], 12 p.; 30, 21 cm - 21376


7444

Pionirfervojo en Budapeŝto. - Budapest: MÁV Jegynyomda, 1962. - [8] p. : il. ; 22 cm. Eldonita okaze de la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio Kongreso, 14. (1962)(Budapest) Fervojo por infanoj - 7188


7445

Pionirfervojo en Budapest. - Budapest : MÁV, [1966]. -[8]p. : il. ;21 cm Eldonita okaze de la 51-a UK en Budapeŝto 1966 Informilo Universala Kongreso de Esperanto, 51. (1966)(Budapest) - 6443


7446

Priručnik za konverzaciju, za osoblje koje prati vozove sa prevozom putnika, radi lakšeg sporazumevanja s inostranim putnicima / [priredili Vojislav Radović, Boško Radovanović, Gvozden Sredić] ; [urednik Milan Krković]. - Beograd : Zavod za novinsko-izdavaćku i propagandnu delatnost JŽ, 1965. - 38 p.; 20 cm. - 7654


7447

RADNAI Vilmos

Glumarkoj: Porokazaj kaj sigelmarkoj / [kompilis] Radnai Vilmos. - Budapest: Radnai, 1991. - 151 p. : il.; 29 cm I. volumo - 20365
7448

RADNAI Vilmos

Katalogo de hungarlandaj Esperantaj poŝtstampoj / kompilis Vilmos Radnai. - Budapest; Dunaharaszti: Radnai, 1987. - 21 p.; il. ; 20 cm. - 6775
7449

RADNAI Vilmos

Katalogo de hungarlandaj Esperantaj poŝtstampoj : En originalaj grandecoj / kompilis Vilmos Radnai. - 2a ampleksigita eldono. - Budapest; Dunaharaszti : [Radnai Vilmos], 1990 (Budapest: Gábor Belovári). - 62 p.: il.; 21 cm - 7260
7450

SAGET, Georges

Katalogo de oficialaj poŝtaĵoj kun Esperanta teksto : Kovertoj, kartoj, markoj / G. Saget. - Paris : La Interligilo, [ca 1946]. - 16 p.: il.; 24 cm Speciala eldono de IFEK= Internacia Filatela Esperanto-Klubo - 6851
7451

Sameca konvencio inter fervojaj administracioj pri Internacia Fervoja Fretaĵtrafiko (S.K.F.): Aplikebla de post la 1-a de aprilo 1932 / Internacia Fervoja Transportkomitato. - [S.l.]: Internacia Fervoja Transportkomitato. 1932. - 20 p. ; 30 cm + Modelo V. ([6] p.). Stencilita - 20196


7452

SINIGEROV, Rad

Stato kaj perspektivo de disvolvo de la fervoja transporto en P. R. Bulgario / [verkis Rad Sinigerov]; [tradukis Georgi Dolapĉiev]. - [Sofia]: LKK de 36-a IFEF kongreso, 1984. - 14 p. ; 21 cm Fakprelego dum la kongreso - 5663
7453

SREDIĆ, Gvozden

Esperanto na JŽ : Razvoj, suština, i zadaci esperantskog pokreta medđu jugoslovenskim železničarima / Gvozden Sredić. 3. izd. - Beograd : JAFE, 1985. - 31 p.; 20 cm. - 6087
7454

SREDIĈ, Gvozden

Internacia transporta merkato de facile pereemaj varoj, komuna aktiveco de eŭropaj fervojoj en kadro de la societo INTEFRIGO : Fakprelego ... / Gvozden Sredić. - Beograd ; Skopje : Unuiĝo de Jugoslaviaj Fervojoj, 1986. - 23 p.: il.; 20 cm. Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (1986)(Skopje) - 6085
7455

Széchenyi Muzeofervojo en Nagycenk. - [Sopron] : [La Gastigadservo de GySEV], [196?]. - [2] p. : il. ; 30 cm Nagycenk (Hungario) - 20037


7456

THUESEN, G.

Eksterordinaraj transportoj: Planado helpe de komputero / verkinto G. Thuesen. - Kopenhago : [Thuesen], 1985. - 9 p. : il.; 30 cm + Resumo. Fakprelego okaze de la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio Kongreso. 37. (1985)(Vejle) - 20420
7457

Tra tuta Danlando / Danaj Ŝtatfervojoj. - [Kopenhago?] : [Danaj Ŝtatfervojoj], [196?]. - [4] p. : il.; 15 cm. Kun mapo. - 7118


7458

Tramista Heroldo : 30 jaraĝa estas nia Esperanto Fakrondo / eldonas Tramista Esperanto Fakrondo, Budapest. - Budapest: Tramista Esp. Fakrondo, [ca 1958]. -14 p.; 21 cm - 5254


7459

TSCHOM, Friedrich

,,Alpa transit trafiko" : Historio - nuntempo - problemoj - solvoj / Friedrich Tschom. - Krems a.d. Donau : Aŭstria Fervojista E-o Asocio, 1994. - 18, 5 p., 24 bildoj; 30 cm. Fakprelego. Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 46. (1994) (Krems a.d. Donau) - 21176
7460

VÁŇA, Vladimír

Kiel elkrei fílatelan ekspoĵon je la temo Esperanto / Vladimír Váňa. - [Valtice] : Esperanto Sekce Komise námetové filatelie, [1977]. - 19 p. ; 21 cm - 6877
7461

Vizitu Japanujon : La lando de gusto, gracio kaj koloro. -[Tokio]: Ministrejo de Japana Ŝtatfervojo, [ca 1935]. - 19 p. : il.; 23 cm. 54741   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Elŝuti 0.53 Mb.

  • 655 Libropresado. Tipografio. Libroeldonado. Librokomerco
  • 656 Funkciigo de la trafiko kaj poŝto

  • Elŝuti 0.53 Mb.