Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


33 Ekonomia scienco. Politika ekonomio ĝenerale

Elŝuti 0.53 Mb.

33 Ekonomia scienco. Politika ekonomio ĝenerale
paĝo12/17
Dato14.03.2017
Grandeco0.53 Mb.

Elŝuti 0.53 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

616(800.8921-051:061.3 Medicinaj konferencoj

7258


Eŭropa Medicina Esperanto-Konferenco, 1. (1991) (Hódmezővásárhely) I-a Eŭropa Medicina Esperanto Konferenco, Hódmezővásárhely, 1991. aug. 21-25. / Faragó Katalin. - Hódmezővásárhely: Egészségügyi Eszperantó Szakcsoport, 1991. - 3 p.; 30 cm Invitilo, aliĝilo 20951
7259

Európai Egészségügyi Eszperantó Konferencia, 2. (1996) (Hódmezővásárhely) = Eŭropa Medicina Esperanto-Konferenco, 2. (1996) (Hódmezővásárhely) 2. Európai Egészségügyi Eszperantó Konferencia : 5 13-18. 07. 1996. - Hódmezővásárhely : [Loka Konferenca Komitato], 1996. - 36 p. ; 21 cm Programfüzet = Programkajero detala 9629


7260

Európai Egészségügyi Eszperantó Konferencia, 2. (1996) (Hódmezővásárhely) = Eŭropa Medicina Esperanto-Konferenco, 2. (1996) (Hódmezővásárhely) 2. Európai Egészségügyi Eszperantó Konferencia : 13-18.07. 1996 = 2. Eŭropa Medicina Esperanto-Konferenco ... - Hódmezővásárhely : [Loka Konferenca Komitato], 1996. - [8]p. ; 21 cm Invitilo, antaŭa programo 9630


7261

Internacia Medicina Esperanto-Konferenco, 2. (1979) (Hódmezővásárhely) Konferenca libro : 2-a IMEK 8-14. 07. 1979. - Hódmezővásárhely : Organiza Komitato de la 2-a IMEK, 1979. - 15 p.; 30 cm Invitilo, programo kaj listo de partoprenantoj Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA) 20136


7262

Internacia Medicina Esperanto-Konferenco, 3. (1981) (Ruse) La medicino dum 1300 jara historio de Bulgario / [red. Miladin Apostolov, Minĉo Georgiev]. - Sofio: BEA, 1981. - 97 p.; 19 cm 7969


7263

Internacia Medicina Esperanto-Konferenco, 3. (1981) (Ruse) Konferenca programo kaj adresaro / [publ.] Universala Medicina Esperanto-Asocio ; [kompilis Stojco Cankov]. - Sofío : Bulgara Esperantista Asocio, [1981]. - 23 p. ; 20 cm 6864


7264

Internacia Medicina Esperanto-Konferenco, 3. (1981) (Ruse) Sciencaj prelegoj : III. Internacia Medicina Esperanto-Konferenco (III. IMEK) / Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA); [redaktoro K. Popov]. - [Sofio]: Bulgara Esperantista Asocio, [1981]. - 203 p. : il.; 20 cm Hungarlandaj prelegoj de Ferenczy Imre, Nagy Margit Szemők Balázs, Molnár Lajos 6865


7265

Internacia Medicina Esperanto-Konferenco, 4. (1983) (Poprad) IV-a Internacia Medicina Esperanto-Konferenco, 25-29. 7. 1983 Poprad ĈSSR / [Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA)]. - Poprad: Organiza Komitato, 1983. -[4] p.; 21 cm Programo 7036


7266

Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco, 8. (1991) (Kaunas) 8-a Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco: Kaunas, 1991. 07. 19-25. - Kaunas : [Organiza Komitato], 1991. - 30 p.; 20 cm Provizora programo, prelegoj 7673


7267

Internacia Medicina Esperanto-Konferenco, 10. (1995) (Temopil) 10-a Internacia Medicina Esperanto-Konferenco: Sciencaj resumoj, programo. - Ternopil: Ukrainia Esperanto-Asocio, 1995. - 108 p.; 20 cm La ekzemplero dediĉita de Igor Galajĉhuk al Esperanto-Biblioteko de Fajszi 9358


7268

Somera Esperanto-Universitato, 24. Medicina tago (1986) (Gyula) 24-a Somera Esperanto-Universitato, Medicina tago, Gyula, 30. 06. 1986. Hungario : Invitilo / [Medicina Esperanto Fakgrupo]. - Hódmezővásárhely : M.E.F., 1986. - 8 p. : il.; 20 cm 6457


7269

Somera Esperanto-Universitato, 26. (1988)(Gyula) 25-a[!26.] Somera Esperanto-Universitato 1-8 julio 1988, Gyula. 27-a jarkunveno de U.M.E.A. 25-07-1988 ; Rotterdamo. -[Budapest] : SZOTE, 1988. - [8] p.; 20 cm Invitilo - Universala Medicina Esperanto-Asocio. Jarkunveno, 27. (1988) (Rotterdam) 9672


7270

Universala Kongreso de Esperanto, 68. (1983)(Budapest) = Eszperantó Világkongresszus, 68. (1983)(Budapest) UMEA programkajero = UMEA programfüzet. - Budapest: [Medicina Fakkomisiono de HEA], 1983. - [8] p. ; 22 cm Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA) = Orvos-Egészségügyi Eszperantó Vüágszövetség 7825


7271

Universala Medicina Esperanto-Asocio. Jarkunveno, 25. (1986) (Beijing) Programo de la 25a jarkunveno de UMEA : je 30-28 [!28-30] VII. 1986 en Pekino. - Pekino : [UMEA], 1986. - [9] p.; 26 cm - 20793


7272

YAMAZOE Saburo

Sugestoj de ĝenerala sekretario por la 22-a Jarkunveno de UMEA en Budapeŝto / Saburo Yamazoe. - [Budapest] : [UMEA], [1983]. - [2] p. ; 27 cm Universala Medicina Esperanto Asocio Jarkunveno, 22. (1983) - 20925

62 Inĝenierąj sciencoj. Tekniko. Mekaniko. Elektrotekniko

1623


Aisberg, Eugéne

Mi komprenas fine la radion! : Amnza kaj populara enkonduko en la radiotehnikon / originale en Esperanto verkis Eŭgeno Aisberg ; bildojn desegnis H. Guilhac. - Budapest : Literatura Mondo, 1934. -140 p. ; il. ; 23 cm 609


1624

La akvo kaj la homo en Hungarlando / kompilis Iván Wisnovszky kaj Endre Almássy ; [esperantigis Otto Haszpra]. - Budapest : VITUKI, 1966. -48 p. : il. ; 20 cm. Eldonis: Kontoro porAkvoafera Teknika Informado. 324


1625. Bujwid, Odo

La apliko de radioj ultraviolaj al sterilizo de l'akvo / Odo Bujwid. - Krakovo : Instituto de l'higieno de Jagelona Universitato, 1912. - 8 p. ; 21 cm. 1708


1626

Bujwid, Odo

La apliko de radioj ultraviolaj al sterilizo de l'akvo / Odo Bujwid ; [publikis] Instituto de l'Higieno de Jagelona Universitato en Krakovo. - Krakovo : Jagelona Universitato, 1912. - 8 p. ; 19 cm. Kunbindaĵo 1. 3913


1627

Energio / [kompilis I. de Bruin-Kooij kaj A.J.F. de Wit] ; [eldonis] Federacio de Esperanto-organizoj en Nederlando. - [Almelo] : Federacio de Esperanto-organizoj, 1981. - 62 p. : il. ; 21 cm. Bibliogr. 62. p. 4391


1628

Epton, Harry A.

The International radio manual / by Harry A. Epton. - London : The British Esperanto Assoc, 1925. - 80 p. : il. ; 17 cm 4485


1629

Kion oni povas vidi en ,,Evoluon"?. - [Eindhoven] : [Philips-fabriko], [post 1960 ante 1970]. - [6] p. : U. ; 21 cm 2457
1630

Suĥanov, A. A.

La unua soveta blumingo / A. A. Suĥanov ; [tradukis el rusa lingvo N. Hohlov]. - Leipzig : Ekrelo, 1932. - 38 p. : il. ; 17 cm. Supl. vortaro de la fakaj terminoj kaj esprimoj, la ordo de la lingvoj : Esperanto, rusa, angla, germana, franca 33-38. p. 3191


1631

Wüster, Eugen

Esperanto und der Techniker : Die Bedeutung der Welthilfssprache Esperanto für den Techniker ... / Eugen Wüster. - 2. Auf. - Berlin ; Dres-den : Esperanto-Verlag Ellersiek kaj Borel, 1924. - 8p. ; 23 cm. Bibliogr. 8. p. 4673


1632

Wüster, Eugen

Internationale Sprachnormung in der Technik : Besonders in der Elektrotechnik / von Eugen Wüster ; Herausgegeben mit Unterstützung der Akademie des Bauwesens. - Berlin : VDI-Verlag, cop. 1931. - 15,431 p., 41. ; 25 cm 4552


1633

Wüster, Eugen

Konturoj de la lingvonormigo en la tekniko / Eugen Wüster ; el la germana originalo esperantigis Emil Pfeffer. - Budapest : Literatura Mondo, 1936. - 123 p., 21. : il. ; 20 cm 2377


1634

Wŭster, Eugen

Konturoj de la lingvonormigo en la tekniko / EugenWüster ; el la germana originalo esperantigis Emil Pfeffer. - Aabyhøj : Dansk Esperanto-Forlag, 1975. - 130 p., [1] t. : il. ; 20 cm ISBN 87 85020 842. Represo. 1849


7273

Apliko de Esperanto en la Scienco kaj Tehniko (AEST). Konferenco, 1. (1981)(Žilina) 1-a Konferenco Apliko de Esperanto en la Scienco kaj Teĥniko : 14. 8-17. 8. 1981. - Zilina : [Scienc-Teĥniko Sekcio], 1981. - [10] p.; 21 cm + Suplemento : Nomaro de partoprenantoj. Programo 20145


7274

Apliko de Esperanto en la Scienco kaj Teĥniko (AEST). Konferenco, 1. (1981)(Žilina) Apliko de komputiloj : Kolekto de referaĵoj de la konferenco [red. Aleŝ Bednafík]. - 2. vol. - Zilina: [Scienc-Teĥnika Sekcio], 1981. - 79 p.: il.; 30 p. 20033


7275

BAKA László

La rolo de temperatura koefíciento de la kondenzatoroj, kaj ties mezurproblemo en la diversaj oscilatoroj / László Baka. - [Budapest] : [Baka], [ca 1970]. - 8 p.; 30 cm Stencilita 20143
7276

BEZBORODOV, S.

Pro kio Johann Liebhardt estis premiitaje ordeno de Lenin/S. Bezborodov ; [elrusigis T. Robiĉek]. - Leipzig : EKRELO, 1932. -32 p. ; 16 cm 5231
7277

Ĉemobil skuis la mondon =... / [kompilis Kinugasa Hiroŝi, Senda Noriko]. - [Tokio] : [Esperanto-Disvastiga Studgrupo], 1987. - 92 p. : il. ; 21 cm Japanlingve. - Esperanta eldono : 5296. 6770


7278

Ĉernobil skuis la mondon : La leteroj de eŭropanaj esperantistoj pri la atomcentrala akcidento en Sovetio kaj Paradiza interparolado pri Ĉernobil de L.L. Zamenhof kaj A. Einstein / [Kompilis kaj redaktis Kinugasa Hiroŝi, Senda Noriko]. - Tokio : Esperanto-Disvastiga Studgrupo, 1987. -92 p. : il. ;21 cm

5296
7279

Ĉinio sukcese faris novan provon de hidrogena bombo / [Centra Komitato de la Partio de Ĉinio]. - [Pekino] : [El Popola Ĉinio], [1968]. - [2] p.; 26 cm 20928


7280

Ĉinio ree faris sukcese novan nuklean eksplodigon. -[Pekino]: [El Popola Ĉinio], [1967]. - [2] p. ; 26 cm Speciala suplemento al ,,El Popola Ĉinio " 20488


7281

ELEKTRA FABRIKO GANZ (Budapest)

1878-1968 : 90 jara estas la plej malnova kaj plej granda uzino de aparatoj por forta kurento en Hungario. - [S.l.] : [s.n.], 1968. - 5 p. ; 30 cm Stencilita 21462
7282

Az első szovjet-magyar űrrepülés. - Budapest : Kossuth Könyvkiadó, [1980]. - [16] p. : il. ; 49x69 cm

La grandioza momento : 21 -a horo 20 minutoj 40 sekundoj la 26-an de Majo 1980. Esperantigita eldono Hungaraj astronaŭtoj: Farkas Bertalan, Magyari Béla 20801
7283

EPTON, Harry A.

Radio and the language difficulty / by Harry A. Epton. - London : British Esperanto Association, 1923. - 7 p. ; 18 cm 5588
7284

Fabrica Italiana Automobili (Torino)

4 novaj sport-aŭtoj : 128 sport coupé FIAT. - Torino : Fiat Reklamado Presaĵo No 3612, [198?]. - [24] p. : il.; 29 cm FIAT (Torino) 20710
7285

Fabrica Italiana Automobili (Torino)

FIAT : Tero, maro, ĉielo. - Torino : FIAT Pres-kaj Prop. Presaĵo, [ca 1966]. - [24] p. : il. ; 25 cm 7667
7286

Fabrica Italiana Automobili (Torino)

Fiat 124 / [Fiat Fabriko]. - Torino : Fiat Pres-kaj-Propagando, [ca 1960]. - [12] p. : il. ; 21 cm 6446
7287

Fabrica ItalianaAŭtomobili (Torino)

Fiat 126-Torino : Fiat Reklamado, [198?] - [24] p.: il. ;32 cm Katalogo - 20597
7288

Fabrica Italiana Aŭtomobili (Torino)

Fiat 132 GL/GLS. - Torino : Fiat Reklamado, [198?]. - [32] p.: il. ; 33 cm Katalago pri malgrandj aŭtomobiloj 20594
7289

Fabrica Italiana Aŭtomobili (Torino)

ĉi nomiĝas Fiat 125 : Elektita inter diversaj prototipoj Fiat, konstruitaj por produktadi aŭtomobilon je 1600 cm3 kun altaj laborkapabloj. - Torino : Fiat-Pres-kaj-Propagando, [198?]. - [4] p. :il. ;29 cm Katalogo - 20593
7290

Fabrica Italiana Automobili (Torino)

Torino : [FIAT] / [eldonis Fabrica Italiana Automobili Torino]. - Torino : Fabrica Italiana Automobili, [ca 1968]. - [28] p.: il.; 26 cm 7212
7291

FEDER, K.

Internaciona Radio-Lexiko en Ido e germana, angla, franca, italiana e hispana kun defini, formuli, tabeli edc. / da K. Feder, J. Nordin ; valoroze sustenita da Oscar C. Roos. -Stokholm : P. Ahlbergs Bokfórlag, 1924.- [8] p.; 16 cm 7866
7292

Federacio de Teknikaj kaj Natursciencaj Societoj = MTESZ Hungario. - Budapest: MTESZ, 1983. - [8] p.: il.; 22 cm Informoj pri organizado de aranĝoj kies gvidanto : Szabó Csaba - 5791


7293

FIATAL Dénes

Autós-turista kisszótár = Aŭto-turisma vortareto = Autoturistický slovníček = Malý slovník pre motoristov = Kleines Wörterbuch für Autoreisende = Słowniczek autoturystyczny / kompilanto Dénes Fiatal. - Budapest: [Fiatal], 1977. - [48] p. ; 28 cm Dediĉita de la kompilanto al Márton Fejes 20756
7294

FIATAL Dénes

Internacia eksperimento por pruvi, ke Esperanto povas fariĝi peranta lingvo de la teknika vivo / Fiatal Dénes. -[Budapest] : Fiatal, 1977. - [36] p.; 29 cm Betonŝtalo-tranĉmaŝino, tipo BV 40 Konstro-maŝin-produkta Entrepeno (Budapest). - Informo pri la varo, tradukita al multaj lingvoj - 20809
7295

Germana Demokratia Respubliko. - Dresden: Eldonejo Zeit im Bild, 1972. - [24] p. : il.; 22 cm Titolo sur la kovrilo : Por Tutmonda libera komerco kaj scienca-teknika progreso 7641


7296

Hibakusha : Hiroshima : Nagasaki. - Shinbashi : Nihon Hidankyo, 1982. - 19 p.: il. ; 26 cm Kun 20 fotoj. - Tri lingva. - Hibakŝa Movado 20531


7297

Instituto por Teknik-Scienca Informado (Budapest) Internacia teknika dokumentado : Produktinform / Instituto por Teknik-Scienca Informado. - Budapest: KGM MTTI Prospektustár, [197?]. - 1 p. : il.; 30 cm 20812


7298

Internacia Interkonsento pri Radio-telefonio. Konferenco.

(1924) (Genèva)

Conférence préliminaire pour une entente internationale en radio-téléphonie: Résolutions adoptées=Prepara konferenco por Internacia Interkonsento pri Radio-telefonio: Akceptita rezoluciaro. - [Versailles] : [Internacia Radio-Asocio], [1924]. - [4] p. ; 29 cm 20523


7299

Internacia Jura Komitato de Radio. Kongreso, 1. (1925) (Paris) = Internacia Unio de Radio-Amatoroj. Kongreso,

1. (1925) (Paris)

Unua kongreso de la Internacia Jura Komitato de Radio = Unua Kongreso de la Internacia Unio de Radio-Amatoroj: Parizo, Pasko 1925 (16-20. Aprilo). - Paris : Centra Presejo Esperantista, 1925. - 3 p.; 28 cm 20882


7300

KASAI, S.

Instalo de stangeframita fertrabo per ŝipo / aŭtoro S. Kasai; trad. H. Jaĵma. - Tokio : Japana Esperantista Ligo Fervojista, 1934. -12 p.: il.; 26 cra. - (Studo pri fervojaj aferoj; No 1.) 20532
7301

Kiel Nikolao Koperaik aviadisto fariĝis... / Informa Servico de LOT Varsovio : Polaj Aertrafikaj Linioj, LOT, [1973]. -9 p.; 30 cm 20105


7302

Kun LOT de Ateno ĝis Zuriĥo / Informa Servo de LOT. -[Varsovio] : [Polaj Aertrafikaj Linioj, LOT], [1974?]. - 7 p. ; 30 cm 20132


7303

MALGORN, G.

Internacia radio leksikono / [kompilis] G. Malgorn, Pierre Corret. - Paris : Étienne Chiron, [1925]. - 39 p. ; 21 cm Kopiaĵo Esperanto parton komp. Pierre, Corret 6 lingva: franca, angla, germana, itala, hispana, Esperanta 8196
7304

Maŝinfabriko en Přerov : Nacia entrepreno, premiito de Laborordeno / [eldoni Centro por dokamentado kaj propagando ĉe Maŝinfabriko]. - Přerov : [Maŝinfabriko], 1962. - [6] p. : il.; 30 cm Prospekto pri maŝinoj 20921


7305

Mikróelektronikai Vállalat (Budapest) Mikroelektronika Entrepeno ,,MEV" sin prezentas. -Budapest: MEV, [19..]. - [2] p. ; 30 cm Produktaĵ-serio ,,ICOMAT" 21185


7306

MOLNÁR Ferenc

La Budapeŝta rubobruliga uzino kaj ĝia signifo en la medioprotektado / Molnár Ferenc. - [Budapest] : Molnár, [1965?].-14 p. ;30 cm Bibliogr: 14. p. Diplomlaboraĵo, manuskripto tajpite 21302
7307

PAINLEVÉ, Paul

Aviacado ed Aeroplani : Diskurso / da Paul Painlevé ; tradukita en Ido da L. de Guesnet. - Paris : Librairie Aéronautique, 1910. - 30 p. : il.; 24 cm 5499
7308

PAPP Tibor

La injekta muldo / de Tibor Papp. - Debrecen : Papp, 1987. - 17 p.; 30 cm Diplomlaboraĵo, manuskripto tajpite 21329
7309

PATAY János

Kompletiga sanitara servo ĉe MÁV / [János Patay]. - [Budapest] : [Patay], [19??]. - 2 p.; 30 cm Ŝtencilaĵo

Magyar Államvasutak (=MÁV) Malsan-Asekura Instituto de MÁV, fondiĝis 1. de jan. 1924. Fervojista Memvole Protekta Fonduso, fondiĝis 1930. - 21271
7310

PLEHN, Joachim Hans

Sägen - Wörterbuch (Erklärungswörterbuch der Handsägen für Holzbearbeitung) / von Hans Joachim Plehn. - Wien Interaationaler Holzmarkt, 1934. - 32 p. ; 21 cm In fünf Sprachen: Deutsch - Englisch - Französisch -Italienisch - Esperanto mit deutschen Begriffsbestimmungen

5095
7311

Považské Strojárne (Považská Bystrica)

Jawa 50 : typ 20-21, 23A / Povážské Strojárne, N.P. -Považká Bystrica : Považské Strojárne, [19?]. - [4] p.: il.; 22 cm 5065


7312

Radioteknika artikolaro / [redaktis László Szilvási]. - Budapest: Scienca Eldona Centro de UEA, 1984. - 84 p.: il.; 23 cm ISBN 963 571 116 6 - 6414


7313

RYBÁR, Jan

Terminaro de hidraŭlaj meĥanismoj / Jan Rybáf. - Praha :

CEA. 1982.-52 d.: 21 cm


7314

Sukcese eksplodis la unua hidrogena bombo de nia lando. - [Pekino]: [El Popola Ĉinio?], [196?]. - [2] p.; 26 cm Speciala suplemento al ,,El Popola Ĉinio " Ĉinio 20515


7315

WÜSTER, Eugen

Internationaler Bund de Nationalen Normen-ausschüsse (ISA) : Quo es ISA? / Eugen Wüster ; [trad. Homolka]. - Chapelle : Occidental-Union, 1937. - 3 p.; 30 cm Rapport in Budapest 1936 5569
7316

WŰSTER, Eugen

Die vier Dimensionen der Terminologiearbeit und Die Intemationale terminologische Grundsatzarbeit / Eugen Wüster. - Germersheim : Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer, 1969. - 12 p. ; 30 cm Sonderdruck : Mitteilungsblatt fiir Dolmetscher und Übersetzer ; No 10, 1969. - La kvar Dimensioj de la Terminologia Laboro kaj La Ellaborado de Internaciaj bazaj terminologiaj principoj 20893

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Elŝuti 0.53 Mb.

  • 62 Inĝenierąj sciencoj. Tekniko. Mekaniko. Elektrotekniko

  • Elŝuti 0.53 Mb.