Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


33 Ekonomia scienco. Politika ekonomio ĝenerale

Elŝuti 0.53 Mb.

33 Ekonomia scienco. Politika ekonomio ĝenerale
paĝo10/17
Dato14.03.2017
Grandeco0.53 Mb.

Elŝuti 0.53 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

57. Biologio

1552


Bencsik István

Naskiĝo de nova sciencbranĉo : Molekula biologio / Stefano Bencsik – Dunaújváros ; Montevideo : Urugvaja Esperanto-Societo, 1965. – 117-124. p. ; 22 cm. Respresaĵo el Kemio internacia 1965. vol. 1.n-ro 2. 2001


1553

Biedulski, Czesław

Biogenezo en la medio de prekambio kaj kambrio / Cz. Biedulski. – Beograd : Scienca Revuo de Internacia : Scienca Asocio Esperantista, 1976. – 25-34 p. ; 24 cm. Aparta presaĵo: Scienca Revuo de Internacia Scienca Asocio el vol. 27.n.-ro 1 (117) 25.02.1976. Bibliogr. 32-33. p. 4305


1554

Egami, Fujio

La serĉado de la vivo / Fujio Egami ; el la Japana tradukis Kikunobu Matuba. – Tokio : Japana Esperanto-Instituto, 1971.167 p. : il. ; 18 cm. 3189


1555

Forst de Battaglia, Otto

La mistero de l’ Sango / de Otto Forst de Battaglia ; [el germana lingvo tradukita de Teo Jung] – Köln : Heroldo de Esperanto, 1933. – XII, 155 p., 1 tp. : il. ; 14 cm. Bibliogr. 147-154. p. 146


1556.

Hori Ŝoiĉi

La volvotigo de amikeco / de Ŝoiĉi Hori. – Maebaši ; Gunma Esperanto-Societo, 1965. – 89 p. : il. ; 21 cm. Eldonita okaze de la 50-a U.K. en Tokio. 4408


1557.

Javal, Émile

Inter blinduloj : Konsiloj por uzado de ĵus blindiĝintoj / verkita france de Émile Javal ; esperantigita de lia bofilino Jean Javal. – Paris : Hachette, 1907. – XIV, 130 p. : 17 cm 640


1558.

Keith Artur

Pri la origino de l’ homo : La prezidanta parolado farita ce la kunveno de la Brita Asocio por la antaŭenigo de scienco, en Leeds, Augusto 31an 1927, kaj lastatempaj traktatoj pri Darwinaj temoj / de Arthur Keith ; tradukis W.M. Brown kaj F.R.A. McCormick. – London : The Esperanto Publishing Co., 1928. – 64 p. ; 18 cm 173


1559

Le Monnier

Evolucio de la evoluciismo : Parolado / de Le Monnier ĉe lia akcepto en la Akademion de Stanislas, la 21-an de Majo 1908 : el la franca tradukis Noël. – Paris : Presa Esperantista Societo, 1909. – 22 p. ; 21 cm. – (Kolekto de „Lingvo Internacia”.) 2029
1560

Neergaard, Paul

Scienco kaj pseŭdoscienco pri heredo kaj raso / Paul Neergaard. – Paris : Sennacia asocio Tutmonda, 1937. - 57 p. ; 16 cm 1913


1561

Nordenstreng, Rolf

La homaj rasoj de la mondo : Scienco kontraŭ superstiĉo / de Rolf Nordenstreng. Stockholm : Förlagsföreningen Esperanto u.p.a., 1935. – 212 p. il. ; 19 cm. Bibliogr. 209-212 p. 1843


1562

Rostand, Jean

La nuna stato de l’evoluismo / Jean Rostand ; el la franca tradukis J. kaj M. Delacourt. – Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1950. – 113 p. ; 20 cm 570


1563.

Wenclewski, Alojzy

Partopreno de oksalatoj en la aktivigo de kelkaj enzimoj : Esploro rilata al la influo de oksalatoj je aktiveco de aril-sulfata sulfohidrolaso B en histaj homogenizaĵoj / Alojzy Wenclewski. – Montevideo : Urugvaja Esperanta-Societo, 1966. – 193-200. p. : il. ; 22 cm. Respresaĵo el la revuo „Kemio Internacia” Vol. 2, n-ro 3. pp 193-200 dec. 1966. 3322


7185.

BALECH, E.

Plankto kaj mara produktado / E. Balech. – Liege : Someraj Universitaj Kursoj, 1984. – 99 p. 30 cm. Bibliogr.: 75-81.p. Someraj Universitataj Kursoj (1974) (Liege) 21111
7186.

BIEDULSKI, Czesław

Bioluminesko, ĉu rezulto de plasmaj procezoj en vivaj organismoj / Czesłav Biedulski. – Beograd : Scienca Revuo, 1977. – 227-236. p. ; 22 cm. Bibliogr.: 235-236 p. Represo el la Scienca Revuo de Internacia Scienca Asocio Esperantisa vol. 28., No 6(128), 31.12.1977. 6096
7187.

BOIRAC, Emile

Pri la homa radiado / originale verkita da Emile Boirac. – Paris : Presa Esperantista Societo, 1906. – 16 p.; 15 cm 6150
7188.

CSAPLÁR Lajos

Scienca skribaĵo pri la kancero /Ludoviko Csaplár. – Pécs-Hird : [Csaplár], 1986. – [7] p. ; 30 cm. Enhavo : Elformiĝo kaj la kuracmetodo de la kancero / Lajos Csaplár. Manuskripto, tajpita, multobligita. La ekzemplero dediĉita de la aŭtoro al Károly Fajszi 20598
7189.

Ekufuturo / Supera Financa Ekonomika Instituto „D. A. Cenov” ; Bulgara Ekologia Societo Svieko ’84, Svištov ; [kunmetis Ĥristo Marinov]. Sofio : Bulgara Esperantista Asocio Ekologai Sekcio, 1984. – 418. p. : il.; 21 cm 5635


7190

Ekologio la alia verda movado : Paroladoj dum la 28-a Australia kaj 57-a Novzelanda Esperanto-Kongreso en Richmond .. 1992. /Redaktoroj Ralph Harry, Donald Broadribb. – Sidnejo : Aǔstralia Esperanta Asocio, 1992. – 64 p. 22 cm 8941


7191.

Eszperantó biológiai szöveggyűjtemény = Esperantlingva krestomatio pri biologiaj sciencoj / [publikigis] Kosstuh Lajos Tudományegyetem, Természettudományi Kar ; kompilis kaj redaktis Mészáros Béla. – Debrecen: [KLTE], 1989. – 374 p. il. ; 21 cm. Bibliogr.: 182 p. 7287


7192.

KAWAMURA, Sin’itirô

Originoj de la vivo de biokemiaj vidpunktoj/ S. Kawamura. – Liège: Someraj Universitataj Kursoj, [1976]. – 63. p. ; 30 cm – (SUK-Kajeroj ; 03.). Bibliogr.: 58-62 p. Manuskripto.

Someraj Universitataj Kursoj [1976] (Liège) 20241
7193

PANNEKOEK, A.

Antropogenezo : Studo pri la ekesto da la homo / A. Pannekoek ; [esperantigis M. Leereveld]. – Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1978. – 88.p. ; 21 cm. Bibliogr.: 87-88. p. La studo verkiĝis en 1944. 6503
7194.

ŜARAPOVA, Anna

Esperanto i vegetarianstvo = Esperanto kaj vegetarismo / de a. Ŝarapova. – Saratov : Esp. Bibl. de G.D., 1915. – 15 p., 21 cm. Nur en rusa lingvo – Kopiaĵo 8105
7195.

STØP-BOWITZ, Carl

Enkonduko en ĝeneralan biologion / C. Støp-Bowitz. – Liège : Someraj Universitataj Kursoj, 1974. – 91. p. : il.; 30 cm. – (SUK-Kursotekstoj – KT 14.). Someraj Universitataj Kursoj (1974) (Liège) 20533

58. Botaniko

1564


Bouth, Frank

Arboj de la arbaro kaj kampo / de Frank Booth ; kun ilustraĵoj de Edith R. Turlington. – Rickmansworth : The Esperanto Publishing Co., 1947. – 37 p. : il. ; 15 cm 216


1565.

Neergaard, Paul

1.-10. Aarsberetning fra J.E.Ohlsens Enkes Plantepatologiske Laboratorium : 1. februar 1935-31. juli 1945 / ved Paul Neergaard. – København : J.D.Qvist, 1936-1945. – 1.vol.p.ripetas : il. 24 cm. Kun resumoj kaj terminologia listo en Esperanto. 4420


1566

Neergaard, Paul

11.-12. Aarsberetning fra J.E.Ohlsens Enkes Plantepatologiske Laboratorium : 1. august 1945-31. juli 1950 / ved Paul Neergaard. – København : J.D.Qvist, 1951. – 2.vol.p.ripetas : il. 24 cm. Kun resumoj kaj terminologia listo en Esperanto 4421


1567.

Neergaard, Paul

Augalu. Gyvenimas / P.Nergordas ; [iš esperanto kalbos verté J. Dagys] ; [iliustravo Mads Stage]. – Vilnius : Valstybine Politines ir Mokslines, 1960. 121 p. : il. ; 24 cm. Esperantlingva titolo: Vivo de plantoj. 1286


1568

Neergaard, Paul

Danish species of alternaria and stemphylium : Taxonomy, parasitism,economical, significance / by Paul Neergaard ; [translated from the danish manuscript by Hans Andersen] – Copenhagen : Einar Munksgaard publ., 1945. – 560 p. : il. ; 24 cm. Bibliogr. 509-542 p. Esperanta resumo 431-437 p. Disertacio. 3256


1569

Neergaard, Paul

Grøn er vor jord / [tekst Paul Neergaard] ; [illustrationer Mads Stage]. – [Kopenhago] : DET Danske Forlag, [1956]. – 115 p. : il. ; 24 cm. Esperantlingva titolo: Vivo de la plantoj 1237


1570

Neergaard, Paul

Navngivning af plantesygdomme på dansk = Naming of plant diseases in Danish / Paul Neergaard. – Københav : Statens Planteavlsforsøg, 1979. – 254-276. p. ; 24 cm. ISSN 0040-7135. Bibliogr. 270 p. Aparta respreso. 5020


1571

Neergaard, Paul

La saprofita fungoflaŭro de kelkaj hortikulturaj semspecoj / de Paul Neergaard. – Kopenhago : Sciencaj Studoj, l958. – 201-207. p. ; 25 cm. Bibliogr. 207-208 p. Represo el Sciencaj Studoj 1958. 201-207 p. 1217


1572

Neergaard, Paul

Suggestions regarding the international standardizaton of translatable names of cultivars / by Paul Neergaard. – London ; Rotterdam : Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo Problemo, 1970. – 65-76 p. ; 24 cm. Aparta represo el Monda Lingvo Probl.vol. 2. 1970. Esperantlingva resumo. – Bibliogr. 74. p. 5021


1573

Neergaard, Paul

La vivo de la plantoj / Paul Neergaard ; ilustris Mads Stage. – La Laguna : Régulo, 1957. – 126 p. ; 24 cm. – (Stafeto : Popularscienca eldon-serio ; 1.) 1911


7196.

HENNIG, Erhard

Éa vivoplena grundo : vivo el la patrino Tero / Henigo Erhardo ; trad. Klieno Kristofo Joahimo. – Paderborno : Esperanto-Centro, 1988. – 31 p. ; 22 cm. ISBN 3-922570-52-6 8649
7197.

JUSTESEN, P. Th.

Rafflesia Arnoldi : Bildo kun teksto / P. Th. Justesen. – København : Chr.Justesens Bogtrykkeri, 1936. – [5] p. : il.; 28 cm 20301
7198.

LEWIN, Ralph A.

Vitamin-bezonoj de algoj / de Ralph A.Lewin. – Kopenhago : Sciencaj Studoj, l958. - 187-193. p.; 24 cm. Bibliogr.: [192].p. Represo el Sciencaj studoj 1958. 5322
7199.

MALMANCHE, A.L.

Botanika klasifiko : el la klasikaj kaj modernaj traktatoj / verkita de A. L. Malmanche,. – Rueil-Malmaison :Malmanche, [1935] (Saint Cloud : Girault). . 92 p. ; 31 cm. Aŭtografita de A.L.Malmanche 20521
7200.

MARKHEDEN, Malte

Svedaj arboj kaj arbedoj : Vortlisto : Sveda – Esperanta – latina : Espranta – sveda- latina : Latina – Esperanta – sveda / Malte Markheden. – 2. eld. – Sjöhaga: [Markheden], l988. – 26 p. ; 22 cm 7862
7201.

NEERGAARD, Paul

Seed-transmitted Crop Diseases / by Paul Neergaard. – Copenhagen : D.Reidel Publ. Comp., 1981. – 327-334 p. : il.; 22 cm. – (Contributions from the Danish Government Institute of seed Pathology .. ; No 76.). Reprinted from Science and Scientists. Aǔtobiografio de Neergaard 6483
7202.

SIMONDETTI, Mario

Kiamaniere distingi la fungojn? / Mario Simondetti. – Varese : Simondetti, 1961 (Torino : Impronta). – 39 p.: il. ; 22 cm 8386
7203.

SURÁNYI Dezső. Lyra florae: A növények örök himnusza / Surányi Dezső. – Budapest : Tankönyvkiadó, 1987. – 439 p. : il. ; 24 cm .Bibliogr.: 417-418 p. ISBN 963 17 8579 3.

La ekzemplero dediĉita al Károly Fajszi

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17


Elŝuti 0.53 Mb.

  • 58. Botaniko

  • Elŝuti 0.53 Mb.