Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1 Kolektiĝas pacaj batalantoj

Elŝuti 0.65 Mb.

1 Kolektiĝas pacaj batalantoj
paĝo27/30
Dato14.03.2017
Grandeco0.65 Mb.

Elŝuti 0.65 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Post malvarma milito.En 1993, post longa esploro kaj precizema, la PEN internacia klubo akceptas Esperanta PEN-Centro en ĝia sino. Dum 1996 Prague manifesto, ŝajnas preni la kontraŭaĵo de la Raùma manifesto, inskibinte por la esperantkolektivo de la plivastiga celadoj.


La plej famaj verkistoj de nia nuntempo, kies ni povas citi : la romanistoj Trevor Steele (Aŭstralio), Istvan Nemere (Hongrio) kaj Spomenka Shtimec (Kroacia) ; la poetoj William Auld (Ecosse), Mikail Gishpling (Rusio- Islaero) kaj Abel Montagut (Catalogne) ; la provistoj kaj tradukistoj Probal Dashgupta (Hindujo) kaj Kurisu Kei (Jananio). Auld estis proponita al kandidaturo por la Nobel- premiito pri la literaturo en 1999 kaj 2000 por lia kotribuo al la poezio. Inter la literaturaj tradukaĵoj eldonitaj tiuj lastaj tempoj, oni mensios ‘le seigneur des anneau’ de Tolkien, ‘cento de soleco’ de Garcie Marquez, ‘Rubaiyat’ de Umar Khayyam, ‘La tamburo’ de Grass, ‘La mirindaĵaj libroj’ de Marco Polo, la Nobel- premiito ‘Sen destino (sans destinée) de Kertesz, ‘Henri V’ de Shakespeare, ‘Eugeno Onéguine’ de Pouchkine, kaj du ĉefverkoj en tri volumoj venis el Ĉinio : la granda familia saĝo de Cao Xuegin ‘ Revado pri la ruĝa domo ‘ kaj tradicia romano pri heroa leviĝo kontraŭ opresa registaro ‘aŭ ekvfundo. Oni trovas en la serion ‘Oriento –Okcidento’ kiu parais de 1961, tradukaĵo de la alta nivelo de faroj la plej karakterizaj de la naciaj literaturoj

ĈAPITRO Iv.


Sur neutrala lingva fundamento47

Komprenante unu la alian,

La popoloj faros en konsento

Unu granda rondon familian.


1. Esperanto pruvis ke ĝi respondas al ĉiuj bezonoj.


Esperanto montras unue, diris la skeptikuloj, ke ĝi respondas al tio, kion oni atendas de ĝi! Fakte, jam de pli ol kvardek jaroj, ĝi abunde montris tion. Ĝi unue pruvis, ke oni povas ĝin paroladi. En 1905, por ke oni povu konstati publike, ke la esperantistoj sin reciproke komprenas en ia malfacilaĵo, ĉi tiuj decidis kunveni en tutmonda kongreso en Boulonge- sur- Mer.

La unuaj pioniuroj petis, ke ĉiuj debatoj senescepte okazu per Esperanto, kaj ke, dum la ekskursoj sekvontaj la kongreson, nur Esperanto estu uzata. Oni ne povis cetere agi alimaniere, tial ke la kongresoj apartenis al dudek diverslingvaj landoj.

La rezulto estis de decidiga. Antaŭe elmontro, kaj pruvu la eblecon, ke lingvo artefarita estu parolata tiel same, kiel vivanta lingvo. Fakte, ĝi estis triumfa sukceso. Tuj kiam la kongresanoj ekvidis, ke ili komprenas unu la alian kun facileco multege pli granda, ol ili farus per iu ajn vivanta lingvo, nepriskribebla entuziasmo ĉiujn ekposedis. Unuanime ili volis, ke ĉiujare similatajn en frata unuiĝo, kaj ke ĉi tiuj kunsidu ankaŭ laŭprofesie kaj laŭideale, por pristudi siajn apartajn interesojn meze de la granda ĝenerala kongreso.

Oni esprimis la deziron, ke propagandaj grupoj stariĝu ĉiulande kaj diskonigu la bonan novaĵon ĝis la plej modestaj centroj de l’kamparo. Oni opinis konvenan, ke la tuta mondo povu profiti progreson tiel grandan, pro ĝiaj materiaj kaj moralaj konsekvencoj, kiel estis la invento de la presarto, farite de Gutenberg.


2. La lingvo de la kongresoj.


Depost 1905, dezirante akiri kiel eble plej grandan praktikon de sia lingvo, kaj trankviligite pri estonteco de sia movado, la esperantistoj, fervore organizis ĉiujare internacian kongreson, kiu kunvenigis plurajn milojn da adeptoj ĉirkaŭ la kreinto de la lingvo, Doktoro Zamenhof. Subtenite de ĉirkaŭ du mil grupoj, vesta kongreso estis okazinta en Parizo la 2-an de aŭgusto 1914. Pli ol kvar mil delegistoj estis tien entuziasme alirindaj, fidante je proksima venko. Sed la Dioj alimaniere estis decidintaj : la kongreso estis malfermita, sed fermita en tiu sama tago, kaj la pacpilgrimantoj devis iri malĝoje vojon, kiu estis la vojo de la milito.

Ĉi tiun fininte, la adeptoj fidele revenis, malpliigitaj, al esperanto, kaj reorganizis siajn grupojn en ĉiu lando. Malpermesite de Adolfo Hitler en la germanlingvoj landoj, la esperantista movado rekomencis tamen la serion de siaj internaciaj kongresoj, kaj ĝiaj progresoj rapide pliiĝis.

La organizo de tiuj kongresoj, estis detale reguligita, kaj interne de la ĝenerala kongreso, kiu estis komisiita por pristudi la ĉefajn problemojn de propagando kaj instruo, la kongresoj de specialistoj multiĝis en mallonga tempo : advokatoj, profesoroj, instruistoj, kuracistoj, sciencunoj, beletruloj, filozofoj, juristoj, religiaj katolikoj, protestantoj, framasonoj, socialistoj, teozofoj, k.t.p.

Decideme, la esperantistaj organizantoj rapide antaŭeniris kaj etendis sian agadon en ĉiujn kampajn de la ekonomia kaj morala vivo, senhezite kaj metode.

Bedaurinde, en 1939 la milito okazis de 1939 interrompis iliajn progresojn. Sed ĉi tiuj rekomenciĝis dum 1945, pli vaste ol iam, kaj la multo de la lernantoj en la ĉie malfermitaj kursoj antaŭvidigas rapidegan restarigon de la esperantista movado.

Hodiaŭj Esperanto estas parolata tra la tutmonde. La konferenco nomata "Internacia" estas ĝenerale pli spektaklaj eventoj kiun ĝi uzas ĉar ne povas partopreni en tiuj kiuj havas la eblecon esprimi sin ĝuste en unu el la oficialaj lingvoj teknikisto nur parolas la Svedan, Portugalan aŭ Nederlandan estos silenta por la profito de kolego, kiu praktikas malpli erudiciulo sed sufiĉa la franca aŭ la angla.

Ĉiuj scias la mirigan sistemon uzita dum la kunsidoj de UN. Samtempa traduko en alian lingvon estas konvenas komplika, multekosta kaj ĝena por la aŭtoro, kiuj devas konstante gardi la aŭskultanton la orelon, estas plejparte riĉa mino de mistranslatio kies nuancojn delikata kaj subtila paroladoj pagas. Ili kunvenas anojn de ĉiuj landoj, kiuj dum multe tagoj, devas inter ili paroli diskuti, ŝerci, konkurenci kelkfoje en Esperanto.Dum la diskutadkunsidoj, interŝanĝa sukcesiĝas ĉar diversecaj de partoprenantoj el diversaj landoj parolas nur en esperantoj, kies ili komprenas unu la aliaj per ĝia bela sono, regula gramatiko,sen escepto.

Kiel profitodona ankaŭ babilas, dividi manĝoj, marŝoj, ekskursoj. Infanojn, dank’ al la "infana kongreseto" okazigita en la benko de la konferenco plenkreskuloj lernas , renkontas sin, konatiĝas unu la alian, ili ludas kune kun kaj tiel fari signifan progreson en kelkaj tagoj.

Dum ĉi tiuj esperantsemajnoj, vi povas senti kiom estis pro Zamenhof, kiu dum sia vivo batalis kontraŭ tiuj, kiuj konsideras nur kiel Esperanto-lingvo kaj ĝia impetega apostrofo ĉe la Ĝeneva kongreso, kiu ne estis en la kutima maniero ĉi tiu pacienca kaj afabla viro, montras kiel li estis dolore vundita de tiu kompreno.

Feliĉe, Zamenhof havis kun li la tuta popolo, esperantistoj kiu savis Esperanton en malpermesitante fali en la manoj de teoriistoj kiuj delonge disigo. Zamenhof ne nur estis geniula lingvisto, sed li estis ĉefe viro kiu sciis enblovi animon al ĝi kreado.

Dum multaj aliaj teoriaj projektoj de la logika lingvo, skribante Edmond Privat, restis rigidigita sur papero, pro tio Esperanto ŝajnas havi vivon enkorpigas tiun novan spiriton kiu serĉas esprimi ekstere kaj super la nacia spirito . "Sen voli plene subtenas la sloganon" Kiam ili komprenos sin homoj unuiĝi, " oni povas argumenti, ke la praktiko de krei komunan lingvon inter viroj fortaj ligoj de amikeco kaj frateco.

Estas scivola, diris ne esperantista instruisto kiu partoprenis en ronda vojaĝo organizita de lia sindikato, multaj esperantistoj havis plurajn okazojn, en Aŭstrio, Ĉeĥoslovakio, ĉeesti renkontiĝojn de Esperanto, ili ĉiam aspektas tiel feliĉa vidi, paroli, eĉ se ili ne sciis antaŭ kvin minutoj.

Kulturo kaj edukado : UEA funkciigas diversajn agadojn, kiuj celas altigi la lingvan nivelon kaj kontribui al internacia kultura interŝanĝo : belartaj konkursoj, internaciaj ekzamenoj kongresa universatato, seminarioj, kongresoj programoj kaj eldonaĵoj, koresponda servo kaj aliaj multaj servoj.1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


Elŝuti 0.65 Mb.

  • ĈAPITRO Iv.
  • 2. La lingvo de la kongresoj.

  • Elŝuti 0.65 Mb.