Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1 Kolektiĝas pacaj batalantoj

Elŝuti 0.65 Mb.

1 Kolektiĝas pacaj batalantoj
paĝo18/30
Dato14.03.2017
Grandeco0.65 Mb.

Elŝuti 0.65 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   30

Jen la originala tekseto de Esperanto tradukita en tiuj diversaj


La celo de tiu-ĉi plurlingva vortaro estas prezenti bonveno-signon al ĉiuj fremdaj amikoj kiuj venis ĉi-tien el eksterlando kaj ne parolas la lingvon. La enmetitaj vortoj kaj frazoj utilas por laboro, aĉetoj, hejmo, sano, lernejoj, publikaj servoj : ili estis tradukitaj en la lingvojn parolatajn de la plej multnombraj fremdaj grupoj, loĝantaroj en nia provinco, kaj en esperanto, la monda helplingvo.
 1. Esperanta tekseto tradukita en Italalingvo.


Comunicare è il primo per conoscersi, accettarsi ed intergrarsi. E’ questo lo spirito che anima l’iniziativa di questo dizionario multietnico, il cui scope è offrire un segno di benvenuto a tutti ghi amici stranieri che sono arrivati nella nostra provincia da un paese straniero e non conoscono la lingua. Questo dizionario penso sia un prezioso strumentto per rendere più agevole la vita di tutti i giorni. Le parole e le frasi scelte sono quelle più utili per il lavoro, la spesa, la casa, la salute, la scuola, i servizi pubblici ; sono state tradotte nelle lingue delle comunità più numerose presenti sul nostro territorio e in esperanto, la lingua internazionale ausiliaria.
 1. Esperanta tekseto tradukita en Suahilalingvo.


Ukomo wa kamusi hii, ya luga mbalambali ni kwa kupokea wageni marafiki wanaofika katika nchi yetu, wakitoka katika nchi zingine mbalimbali za kigeni wasioelewa lugha hii ya mgini. Imewekwa kamusi hii na misemwa hutumiwayo kazini, kwa ununuzi, kwa makao, kwa kueleza hali ya mwili, kwa kunena juu ya shule, kazi za ujamii : yametafsiliwa ndani ya luga isemwayo na watu wengi, wakaaji wengi wa jimbo letu, na esperanto iliyo luga ya usaidizi.
 1. Esperanta tekseto tradukita en anglalingvo


The multiethnic dictionary is meant as a welcoming sign to all those friends arrived from other Countries to our Province and aims at providing a useful tool for those who are still not acquainted to our language. We chose to include everyday words and sentences which are typically used in a variety of environments such as: work, home, health, shopping, school, public services and so on; on the other, target languages are those spoken by the largest communities in our Provinces as to date. The dictionary also features Esperanto, widely considered as an international, auxiliary language option.
 1. Esperanta tekseto tradukita en Kigandalingvo.


Kin’ ekitabo kyaffe kyivunura mu nimi nyingi era kyiyamba abemikwano bangi abava munsi ezewala ngabajja okubeera abatuuze mukitundu kyaffe. Sinakindi, ekitabo kyaffe ekyenimi, kyamugaso nyo eri abo abatanaba kuyiga bulungi olulimi rwaffe. Okwogera kungeri ffe jetukikozesaamu, tunonyaamu ebigambo n’emisemwa ejikozesebwa bulijjo mubifo ebingi nga; kumilimu, ewaka, mumarwarilo, kumasomero, mumaduuka, n’ebifo ebilala ebyokwesanyusaamu. Kino kiyambanyo kuba, enimi zezo ezogerebwa mu bitundu ebinene ebyekyaalo kyaffe munaku zino. Okwongera kubino byona, ekitabo kyaffe kilimu olulimi olwekisperanto olukozesebwa munsi yona kubuli alwetaaze yena.
 1. Esperanta tekseto tradukita en portugalalingvo


O objetivo deste dicionário multi-étnico é oferecer um sinal de boas-vindas a todos os amigos estrangeiros que chegaram em nossa província vindos de um país estrangeiro e que não conhecem a língua. As palavras e as frases escolhidas são aquelas mais úteis para o trabalho, as compras, a casa, a saúde, a escola e os sercicos públicos : elas foram traduzidas nas línguas das comunidades mais numerosas presentes em nosso território e também em esperanto, a língua internacional auxiliar.
 1. Esperanta tekseto tradukita en Albanesalingvo.

Qëllimi i këtij fialori shumë etnik është ajo në te cilën jep një shënjë mirseardhje të gijthë miqve të huaj që kanë mbritur në provinçën tonë nga një vënd i huaj dhe nuk njohin gjuhën. Fjalët dhe fjalitë a zajedhura janë ato më të përdorura në : punë, shpenzime, shtëpi, shëndet, shkolllë, shërbime publike janë perkthyer në gjuhët e komuniteteve përkatëse me numër me të madh që ndodhen në teritor dhe në gjuhët ndërkombëtare.
 1. Esperanto rilate kun Romenalingvo.


Scopul acestui dic†ionar multietnic este acela de a oferi un semn de bun venit tuturor prietenilor străiri care au sosit în jude†ul nostru din diferite †ări şi nu cunosc limba. Cuvintele şi frazele alese sunt dintre cele mai utile pentru muncă, cumpărături, casă sănătare, şcoală şi servicii publice ; au fost traduse în limbile vorbite de majoritatea comunită†ilor prezente pe teritoriul nostru şi în esperanto, limba interna†ională auxiliară.
 1. Esperanta tekseto tradukita en Francalingvo.


Le but de ce dictionnaire multi langues est de présenter un singe d’accueil aux amis étrangers qui viennent ici, en provenance de pays étrangers et ne savent pas parler la langue. En mettant ce dictionnaire et phrases qu’on utilise au travail, pour les achats, au domicile, pour la santé, à l’école, aux travaux publics : ils sont été traduits dans les langues parlées de groupes des étrangers, habitants plus nombreux dans notre province, et en esperanto, la langue auxiliaire.
 1. Esperanta tekseto tradukita en Kinyarwandalingvo


Umugambi w’ikigitabu cindimi nyinci nukwerakana ibikorwa kuncuti ziza zituruhutse mubihugu bindi batazi urulimi rwacu kamere rwomugihugu cacu. Ikigitabu gikozwe ni misemwa yatoranyijwe, ikoreshwa mukazi, mubuguzi, gushakakisha icumbi, gusobanura ibibazo byubuzima, amashuri, na kazi kandi… : Iyi misemwa yasobanuwe mundimi zivugwa mu biterane byabanyamahanga, benshi batuye mukarere kacu nomururimi mpuza amahanga rwitwa iki esperanto.

6. Ĉu esperanta riletas kun suahila lingvo.


Ĉe multaj afrikaj esperantistoj viglas la kritikon ke Esperanto estas tro eŭropeca. Iuj, kiel Oliver Mazozde en prelego dum la kvara afrika kongreso en Tanzanio. Kibanou Halaoui dum intervjuo kiun mi faris al li kaj Eliakimu Jayrousy en sia demandaro, aldonas al tio ke urĝe afrikaj vortradikoj devas veni en ĝin. Laŭ la opinio de Mazozde kaj Halaoui precipe la afrikaj realaĵoj devas ekhavi afrikan vortradikon en Esperanto. Mazozde ricevis kiel reparolon el la publiko ke, kiam tiuj realaĵoj estos anoncitaj vaste en la mondo, la vortaro ja sekvos. Por ekhavi ideon pri tio kiuj vortoj en Esperanto jam estas derivitaj el afrikaj lingvoj, mi40 traserĉis la libreton ‘Mil ekzotaj vortoj’, kun la etimologio de 1250 Esperanto-vortoj de neeŭropa deveno. En ĝi mi trovis kvardek vortojn montritajn kiel estantajn de afrika deveno, el kiuj ok el la (malnov-)egipta. Tiuj ĉi vortoj apartenas nur al kelkaj semantikaj kampoj, inter kiuj precipe indiĝenaj plantoj kaj bestoj (ekzemple mambo el la zulua vorto imamba = speco de serpento), kulturaj propraĵoj (ekzemple faraono el la egipta), nomoj por monunitoj (ekzemple arjaro el la 14 malagaŝa ‘ariàry’ por neerigita arĝento) kaj indiĝena nutraĵo. El tio oni povus konkludi ke kion Mazozde proponis en la kvara afrika kongreso, nome la enkondukadon de afrikaj vortradikoj por afrikaj realaĵoj, jam okazas, kvankam malgrandskale. La termino ‘afrika deveno’ tamen estas tre relativa, ja tia ĉi en diversaj rilatoj kaj en du direktoj. Unuflanke afrikaj realaĵoj en la hispana, franca aŭ angla kelkfoje estas prenitaj preskaŭ rekte el iu afrika lingvo, tiel ke Esperanto-vorto aldone ankaŭ similas al afrika vorto, el kiu ajn lingvo ĝi fakte estis prenita . Tiel de la kvardek vortoj kiuj laŭ Cherpillod originas el afrikaj lingvoj, almenaŭ 21 ankaŭ estas transprenitaj en diversajn eŭropajn lingvojn, kio sendube supozigas ke ili finvenis en Esperanton tra tiuj ĉi eŭropaj lingvoj. Ekzemploj de ĝi estas banano ( deveninta de interalie la volofa kaj la mandinga, tra la portugala banana), ignamo (de bantu-vorto, tra la malnov-hispana iñame kaj la franca igname) kaj gnuo (de la hotentota nqu, tra la nederlanda gnoe). Laŭ la sama argumento ankoraŭ ok vortoj tiele finvenis en Esperanton tra la scienca latina (ekzemple kolao, el sudana vorto al la scienclatina cola) kaj unu el la araba. Tiukaze do restas nur tristige malmultaj vortoj kiuj eventuale estas transprenitaj senpere en Esperanton el afrika lingvo. Aliflanke oni ne povas nei ke, se tiuj ĉi vortoj nun rekte estas prenitaj en Esperanton, tra eŭropa lingvo aŭ tra scienclatino, tio ĉi ne faras diferencon por ilia rekonebleco por afrikanoj. Tiuj ĉi vortoj estos pli facile lernitaj de ili tiukaze samkiel alikaze. Krome ankaŭ ekzistas vortoj en Esperanto kiuj laŭ la etimologio originas el ne-afrikaj vortoj, sed jam tre longe estas prenitaj en la vortaron de afrikanoj kaj ĝustadire tute fariĝis parto de iliaj respektivaj lingvoj, tiel ke afrikanoj mem verŝajne pensos ke tiuj Esperantovortoj venas el iliaj lingvoj. Povas foje temi pri vere baza vorto. Esperanto-vorto por komerca lingvo, vaste uzata en orienta Afriko ekzemple estas sŭahila (svahila) . La ‘Waswahili’ (swahile: = swahiloj, la gento, kies lingvo vastiĝis, trad.) laŭ mia firma opinio rigardas tion ĉi kiel afrikan vorton (eĉ se ili scias de kie ĝi venis), kvankam ĝi etimologie venis de la araba ‘sawāhil’ (homoj de la marbordo). Krom tio multaj vortoj en la lastaj jardekoj fariĝis tiom internaciaj (ekzemple sciencaj aŭ modernaj terminoj) ke ili estas prenitaj en multajn, kaj do foje ankaŭ en Afrikajn lingvojn, tiel ke ankaŭ tiuj ĉi devus esti kompreneblaj por ili en Esperanto. Du ekzemploj estas: eko41 kaj ĝino, kiuj en la svahila estas nomataj cheki kaj jini. Resume oni povas konsideri ke la Esperanto-vortaro fakte en nur tre limigita parto estas de afrika origino, sed ke tamen pli granda parto devus esti rekonebla por afrikanoj.

Ĝi havas grandan nuancon kun suahila laŭ iuj trajtoj komunaj al la favora suahila telefonoj. Ambaŭ lingvoj estas fonetika, prononco estas tro malsamaj ĉar estas kie multajn problemojn por fremda lingvo al lernantoj. La sama atesto estis donita de ĉinaj studentoj kiuj lernis Esperanton en mallonga kompare kun la tempo ili devas lerni la anglan. (Unua prononcado, ke ili estas tro malfacila).


Kaj Afriko, svarmas metropola lingvo hodiaŭ havas sufiĉe da homoj en ĉiu lando, kiu parolas kaj reciproke korespondi kun la ekstera mondo de Esperanto.

Ekde la unua homo aperis en tropika Afriko hodiaŭ devis haŭton similan al tiu de plej afrikaj triboj. Kondiĉe ke ĝi rependu Afriko kaj koloniigi aliajn partojn de la mondo, ĝi adaptiĝis al la klimataj kondiĉoj kaj ĉirkaŭaĵo.


Malsamaj rasa estas bazita sur la haŭto kaj adapto al la medio kaj klimato. Ĉiuj homoj apartenas al la sama speco, kaj la originon de tiu specio falus en Afriko.

Legante tiujn ĉi alta diversajn tekstojn tradukitaj el esperanto oni konstantas ke nur suahila estas strukture pli proksima al Esperanto ol ĉiuj lingvoj (franca, itala, aŭ angla kaj tiel pli). Estas vero, ke granda parto de la vortoj en Esperanto estas kunligitaj kun eŭropaj lingvoj sed estas ankaŭ vero kaj la sonsistemo de Esperanto estas precize kiel tiu de la suahila. Dum angloj kaj francoj tre malofte sukcesas post jaroj da ekzerciĝado akiri akcepteblan elparolon de Esperanto, parolantoj de bantuaj lingvoj ne devas fari apartajn klopodojn pri tio.

Kiam temas pri la gramatikaj reguloj, ankoraŭfoje parolantoj de la suahila lingvo kapablas manovri sufiksojn diversspecajn, kiuj ŝanĝas la signifon de la baza radiko. Ekz : - Mganda = gando (udangano, laŭ la nuna Esperanto) - Baganda = gandoj - Uganda = Gandujo (Ugando, laŭ la nuna Esperanto) - Kiganda = gande, ktp.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   30


Elŝuti 0.65 Mb.

 • Esperanta tekseto tradukita en Italalingvo.
 • Esperanta tekseto tradukita en Suahilalingvo.
 • Esperanta tekseto tradukita en anglalingvo
 • Esperanta tekseto tradukita en Kigandalingvo.
 • Esperanta tekseto tradukita en portugalalingvo
 • Esperanta tekseto tradukita en Albanesalingvo .
 • Esperanto rilate kun Romenalingvo.
 • Esperanta tekseto tradukita en
 • Esperanta tekseto tradukita en Kinyarwandalingvo
 • 6. Ĉu esperanta riletas kun suahila lingvo.

 • Elŝuti 0.65 Mb.