Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1 Kolektiĝas pacaj batalantoj

Elŝuti 0.65 Mb.

1 Kolektiĝas pacaj batalantoj
paĝo15/30
Dato14.03.2017
Grandeco0.65 Mb.

Elŝuti 0.65 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   30

16. Vojaĝu kun pasporta servo.


Delongo ĝis nun esperanta movado arangas servon kiun ĝi nomas « Pasporta Servo ». Ĝi estas reto da senpaga gastigado ĉe familioj. Pli ol 1600 esperantistoj de 70 landoj pretas gastigajn amikojn de la tuta mondo. Per tiu pasporta servo vojanĝantoj estos gastigataj ĉe familio kaj malkovri babilante kun la domaj gemastroj, tion kion preteratentis aliaj turistoj. Sufiĉas paroli Esperanton.

17. Radiofonio.


Esperanto estis tute nature utiligota plej vaste de radiofonio. Ĉiu radiofonio esperanta komunikaĵo, efektive, estas direktata plej rekte al ĉiu popolo, kia ajn estas ĝia gepatra lingvo. Ĵus antaŭmilite, Esperanto jam estis pli kaj pli itiligata en radiofonio, kaj ĝiaj kursoj, dissenditaj per preskaŭ ĉiujfrancaj stacioj, estis tiel aŭskultataj, kiel tiuj de la vivantaj lingvoj. Oni devas eĉ diri, ke la esperantaj kursoj, speciale faritaj de la lernantoj el ĉiuj lingvaj kursoj. Ĉiusemajne, en Ĉinio, ĉe Paris-P.T.T., koncerto, kun teatra esperanta dissendo, estis organizita de trupo konsistanta el diversartistaj landoj, kun trupo estis certe pli homogena ol multaj naciaj trupoj. Ĝiaj teatraj aŭdigoj estis, ĉiuokaze, almenaŭ tiel bonaj, kiel la aliaj en la sama stacio. En preskaŭ ĉiuj fremdaj landoj, kaj precipe en Italujo, en Nederlando, en Svislando, kaj en Ameriko, pli malpli gravaj dissendoj okazis ĉiutage en Esperanto, kaj sukcesis plej facile esti komprenataj de la tuta aŭdantaro. Oni baldaŭ eĉ radiofonio, des malpli manifestiĝis kritikoj kontraŭ la lingvon.

Dummilite, la esperantaj dissendoj ĉesis iom post iom, kaj ili estas malpli multaj hodiaŭ, ol en 1939. Sed ĉiumonate restariĝas malnovaj dissendoj interrompitaj, kaj certe la tempo ne estas malproksima, kiam la esperantaj dissendoj estos la plej aŭskultataj en la tuta mondo. Parte la famaradio Ĉina Internacia ni havas alian ankaŭ faman la radion Mozaikon. Ĝi elsendas en esperanto 24 sur 24 horoj.

Ni ne kapablos citi kiom da lokaj Esperantaj radioelsendoj kiuj ekzistas tra la mondo tuta, sed ni permesas nin citi iujn internaciajn Esperantajn radioelsendojn la plej famajn:

1- Radio Ĉina Internacia ( Ĉinio/Pekino) 11- Radio Lormont, (Francio)

2- Pola Radio Varsovio (Polando) 12- Radio 3zzz (Aŭstralio/ Melburno)

3- Esperanto-Radio Interreta (Koreio) 13- Radio bronka (Hispano)

4- Radio canal Sud (Francio/ Tuluzo) 14 - Radio Itala Internacia ( Italio)

5- Radio Esperanto (Sveda urbo Vasteras) 15- Radio Vatikana (Italio)

6- Radio Esperanto (Usono/Viskonsino) 16 - Radio Havano, (Kubo)

7- Radio Klara ( Hispanio-Valencio) 17- Radio FMR(Francio/ Tuluzo)

8- Rádio Rio de Janeiro (Brazilo) 18- Radio Occitania (Tuluzo)

9- Radio Dreyeckland (Germanio/ Freiburg, Badenio-Vurtembergo).


18. Esperanto per Interreto.


Nun dank’al progresado de la teknologio, tago post tago, miliono da verda stelanoj kontentigas ilian scivolemon pri Esperanto vizitante multanombrojn interretajn lokojn. Parte tiu aliaj lernas ĝis per interretaj.

19. La propagandaj grupoj.


Por venki la fortojn de rutino, kiuj kontraŭstaras plue ilian antaŭeniradon, la esperantistoj devis krei, apud ĉiu el siaj instruistoj, grupo da adeptoj komisiita por klarigi al la publiko la motivojn de la esperanta propagando, kaj varbi, en ĉiuj sociaj medioj, lernantojn por la kursoj.

Post kiam li sekvis, dum kelkaj monatoj, la kursojn de instruisto, la lernanto sentas la bezonon forlasi plumingon kaj inkujon, kaj provi apliki la ĵus rivevitajn lecionojn. Necesas do, ke li trovu medion, en kiu li praktikos la lingvon. La loka esperantista grupo donos al li, tute nature, la eblecon provi sian novan lingvon sciaĵon.

Sed tiu grupo nur malforte lin altirus, se li ne retrovus en ĝi siaj kutimajn kunlaborantojn aŭ samideanojn. Tial, la grupoj de la Unuiĝo Esperantista de Francujo havas specialigitajn sekciojn, kiuj permesas al la aliĝintoj grupiĝi laŭ siaj propraj tendencoj.

Ĉiu membro de la Unuiĝo ricevas ankaŭ la nacian ĵurnalon, kiu permesas al li legi tekstojn esperantajn rilatajn al ĉiuspecaj temoj, kaj esti konstante informata pri la progresoj de la lingvo. Ĉiu membro de la nacia asocio, fine estas plenrajte membro de la internacia organizaĵo, kaj tio estas esence grava por li. La trafenda celo estas, antaŭ ĉio efektive, interrilati kun fremduloj kaj ĉeesti internaciajn kongresojn, en kiuj oni povos senper interparoladi familiare kun personoj de iu ajn lando, esti akceptita ĉe ili, kaj poste daŭrigi korespondadon, kio praktike montriĝas treege interesa.

Tiu intereso estas tia, kiel oni konas neniun esperantiston, kiu, ĉeestinte internacian kongreson, forlasis la praktikon de Esperanto.
Jen la nekonata lingvo kiu trapentras la mallumon kaj tagon post iĝas konata tra la tutmonde. La esperantistoj estas dankegaj kontraŭ la homa, kiu renversis la baron de la lingvoj. La tereno iĝis libera antaŭ ili, kaj ĉiuj progresoj estis al ili permesitaj. De nun, ili devos ankoraŭ sendube multe penadi por venki ĉiujn fortojn de rutino, por fermi la buŝon al la dubekleruloj, kiuj pleruras kritikaĉi pri lingvo, kiun ili eĉ ne ekprovis praktiki. Sed la ideo de komuna lingvo certe iros sian vojon kaj ĉie, konkiros la plej bonajn spiritojn.

Ili fosu do kiel ili fosis sian sulkon kun sereneco ĝis la tago de la sukceso, kiu ilin atendas ! Ili trovos, en sia silentema apostoleco, motivojn de kuraĝigo kaj ĝojo, kiujn neniu alia aktiveco povus doni. Tiun ĝojon ili sentos duoble. Unue en la studado de la lingvo, daŭrigande ĝifunde tiun studadon. Vidande malmuntiĝi antaŭ si la mirindan meĥanismon de lingvo, kiu estas ĉefvoko de lerteco kaj simpleco, ili ekscios, kio estas lingvo kaj kiaj fortoj ĝin vivigas. Ili eklernos samtempe sian gepatran lingvon, ĝiajn bonajn kaj malbonajn kvalitojn, kaj ankaŭ ĝiajn strukturon kaj genion. Studado multe malpli seka, ol ĝi sajnas al multaj, kaj abunda je ĉiuspecaj eltrovoj, malfermanta neatenditajn horizontojn al historio, filozofio, sciencoj kaj artoj !

Sed la adeptoj de Esperanto, dank’ al la instrumento, kiun ili estas forĝintaj al si, havos precipe la ĝojon malkovri aliajn horizontojn : tiujn de la landoj, en kiujn ili povos, de tiam, penetri libere ; de la hejmoj, en kiuj ilia memoro restados vivanta post la fino de unu el tiuj vastaj kongresoj, kiuj ilin frate akceptas ĉiujare ; hejmoj en kiuj iliaj leteroj estos atendataj ĉiusemajne, kun la malpacienco de l’amikeco. Tie ili nodos kelkfoje ankaŭ ligilojn pli valorajn, kaj konatiĝos kun elituloj, feliĉaj forkuri spirite el tro mallarĝaj landlimoj, kaj trovi, ie ajn en la mondo, tiujn, kiuj ilin komprenos.  

Kiom da esperantistoj serĉis tiel en fremdaj landoj, kaj trovis dank’al sia lingvo, la individuon aŭ la familion deziritajn, la fortigan kaj instruegan amikecon, kiuj permesis al ili kompari filozofiajn aŭ sciencajn konceptojn, metodojn de vivo kaj laboro, aŭ simple interŝanĝi ideojn pri la taŭgaranĝo de la hejmo, la edukado de la infanoj, kaj la tuta socia vivo ! Iuj saĝuloj kaj antaŭvidantoj tia kiel :

* Mahatma Gandhi esprimiĝis favore al Esperanto definante ĝin « tutmonda helplingvo por ĉiuj popoloj ».
*Papo Pio la 10-a pri esperanto li diris: «Mi scias la bonon de Esperanto al konservo de la katolika unueco tra la tutamonde. Esperanto havas gravan estontecon ».
* Cardinalo Della Chiesa (futuro Benoit XV). « Mi dezirus, ke inter miaj pastroj estus iuj kiuj instruas Esperanton ».
*Gibier, Episkopo de Verseyo diris : «Mi estas konvenkita al la graveco de Esperanto, ke ĝi povas kaj ke ĝi estas por la disvastigo de evangelio, por la protekto de la kialo de katolika eklezio kaj elsendoj kaj literaturo kaj la preso kiel mi feliĉa pro ĝia influo kiu povas fari ĉiuj kristianoj, kiel ĉiuj ŝafidoj estos kondukita de unu paŝtisto.
*
Papo Johano Paŭlo la dua ĉiujare li prononcis en Esperanto bondeziran mesaĝon al sia fideluloj-katolikkristanoj de la tuta mondo okaze de Kristnasko kaj Pasko festoj kaj lasis ĝin kiel devison pri bonedezira mesaĝo okaze de la solanaj festoj de kristinasko kaj pasko. Nun ĉiu papo kiu estas je la trono de Vatikano okaze de la kristnasko kaj pasko papo ne mankas prononci tiun mesaĝon al katokikristanoj de la tuta mondo kiel bondeziran mesaĝon.

Ankaŭ multaj politikaj homoj kaj aŭtoritatoj deklaris sin favorajn al la Internacia Lingvo ekzemple:*Eksfranca prezidento Jacques Chirac skribis : « Temas pri kaŭzo por kiu mi estas sincere favora…Mi kredas ke Esperanto, en respekto de la kulturaj diversecoj, kio estas ĝia fundamenta principo, estas pulsa faktoro de harmonio kaj kompreno inter la popoloj ».
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   30


Elŝuti 0.65 Mb.

  • 17. Radiofonio.
  • 18. Esperanto per Interreto.

  • Elŝuti 0.65 Mb.