Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1. iom da teo iom da ĉina teo

Elŝuti 19.31 Kb.

1. iom da teo iom da ĉina teo
Dato20.03.2017
Grandeco19.31 Kb.

Elŝuti 19.31 Kb.

DA ou DE ?


DA

DE

1. iom da teo.

2. iom da ĉina teo.

3. om de la (de mia, de tiu, de ĉiu) teo.

4. legi duonon de paĝo

Oni uzas da por kunigi mezur- aŭ kvanto-vortojn kun komplemento montranta nedifinitan tuton. (en la ekzemploj 1 kaj 2, oni povas subkompreni ia)

Oni uzas de:

1. Kiom da butero vi deziras ? Ĉu paketon da butero ?

Kiun (kian) paketon vi serĉas ? Ĉu paketon de butero ?

Kelkaj substantivoj kiel paketo, serio, vico, grupo, bukedo, pokalo, ktp. povas ludi la rolon de mezurvortoj (kiom da) aŭ de aĵ-nomoj (kia ? kiaspecia ?)

Ni komparu ankaŭ :dek jaroj da vivo

dek jaroj de la (de mia, de tiu, de ĉiu) vivo

taso da varma teo

taso de tiu varma teo

botelo da ruĝa vino (kiom da ?)

botelo de ruĝa vino (kiu, kia botelo ?)

bukedo da rozoj (kiom da ?)

bukedo de rozoj (kia, kiu bukedo ?)

kelke da kilometroj

parto de kilometro

Kompletigu la frazojn per da aŭ de.

La kompata sinjorino renkontis grupon _ _ _ personoj.

La grupo _ _ _ tiuj personoj provis konsilo la knabon.

Mi preferas skatolon _ _ _ alumetoj ol skatolon _ _ _ cigaredoj.

Vi trinkis plenan botelon _ _ _ ruĝa vino.

Donu al mi iom _ _ _ kafo.

Donu al mi iom _ _ _ tiu bonega vino.

Mi havas en mia kelo dekdu botelojn _ _ _ ruĝa vino.

Kiom _ _ _ homoj, tiom _ _ _ gustoj. Z

Mi ŝatas tiun bukedon _ _ _ ruĝaj rozoj.

Li donis al mi tutan bukedon _ _ _ rozoj.

Li kuris kelke _ _ _ metroj.

Li kuris parton _ _ _ kilometro.

Sintakso estas parto _ _ _ la gramatiko.

Sama ekzerco

Torento _ _ _ larmoj.

Torentoj _ _ _ amaraj larmoj.

Donu pecon _ _ _ tiu pano.

Rento _ _ _ 60 000 eŭroj.

Pri kiu grupo vi parolas ? Pri tiu grupo _ _ _ turistoj ?

Kiom _ _ _ soldatoj ? Tuta grupo _ _ _ ili.

La difinitan nombron _ _ _ brikoj liveru.

Kian paketon mi aĉetus, _ _ _ teo aŭ _ _ _ kiafo ?

Tuta vivo _ _ _ tia mizero.

Mi legis trionon _ _ _ tiu paĝo.

Dek jaroj _ _ _ ĉiu vivo.

Neniu perdo _ _ _ tempo.

Kia glutemulo ! Li englutis 2 bokalojn _ _ _ haringoj !

Ili kolektis duoble _ _ _ pano.

Sen la ombro _ _ _ dubo.

En la ombro _ _ _ arbo.

La amaso estis jam en la distancon _ _ _ dekkelke _ _ _ paŝoj.Kiel transporti tiujn ŝtonojn ? Ĉu en uzita sako _ _ _ terpomoj ?
Elŝuti 19.31 Kb.

  • 3. om de la (de mia, de tiu, de ĉiu) teo. 4. legi duonon de paĝo
  • 1. Kiom da butero vi deziras Ĉu paketon da butero Kiun (kian) paketon vi serĉas Ĉu paketon de butero

  • Elŝuti 19.31 Kb.