Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1/ apero de Esperanto 1903 1914

Elŝuti 2.03 Mb.

1/ apero de Esperanto 1903 1914
paĝo45/55
Dato15.03.2017
Grandeco2.03 Mb.

Elŝuti 2.03 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   55

Nancy - Vesperaj kursoj – la unuagrada kurso bedaŭrinde finiĝis pli frue ol atendite: mi volis prepari la gelernantojn al la trapaso de "Atesto pri lernado“. Pro tio unuafoje mi faris al ili diktaĵon. Unu el la gelernantoj pro aŭdaj problemoj nenion komprenis (sed li normale legis kaj respondis kun teksto sub la okuloj). Li tuj forlasis la kurson kun sia edzino. Alia, kies hezitojn mi rimarkis, kaj al kiu mi rimarkigis, ke Esperanto estas fonetika lingvo, skribis.. laŭ la franca fonetiko (...“djardeno !“). Rezulto, 3 gelernantoj el 6 malaperis. La 3-aliaj sukcese trapasis la ekzamenon kaj brile sukcesis: s-ro Genot Roland, s-ro Jacquot Damien, f-ino Kulinicz Emmanuelle. Konkludo: estonte mi verŝajne ne plu trapasigos ekzamenon, almenaŭ ne plu sisteme. La gelernantoj praktiku laŭplaĉe la lingvon prefere ol celi plibonigon de iliaj konoj. Estas fakte, ke pro akuzativo, pro la refleksivoj, pro la transitiveco de la verboj, Esperanto povas aperi kiel lingvo ne tiel facila por tro multaj homoj. Duagrada kurso alterne kun konversacio okazis ĝis la fino de junio kun 3 ĝis 10 partoprenantoj. Ni preparis reeldonon de nia kantaro, kaj afable prizorgis la tajpadon per komputilo Betty Moureaux. – Venonta laborsezono Ĝi kredeble komenciĝos per kunveno la 22-an de septembro. Ĉiu interesato ricevos cirkuleron ĝustatempe. La kurso por komencantoj komenciĝos la 13-an de oktobro: la 2a grado kaj konversacio povos rekomenciĝi ekde la ĵaŭdo 30-a de septembro. La posttagmeza triagrada komenciĝos la lundon 11-an de oktobro je la 14-a horo, kun partoprenantoj de aliaj urboj en departementoj 54 kaj 57, helpe de la libro «faktoj kaj fantazioj». - Sabataj staĝoj en Nancy: se vi interesiĝas pri staĝoj en Nancy, unu sabaton monate ekde aŭtuno (1a 2a aŭ 3a grado) nepre anoncu vin kiel eble plej frue al la respondeculo. - Vizito de kuba esperantisto: La 17-an de junio vizitis nin s-ro Juan Ramon Rodriguez Gomez, ĵurnalisto el Havano. Lian viziton ni anoncis al 2 gazetoj kaj 3 radioj. Nur post 4 telefonadoj al gazeto «l'Est républicain», tiu gazeto konsentis pri intervjuo kun fotoj, kiu okazis tuj post lia alveno en la stacidomo. Bedaŭrinde, la intervjuo, laŭ nia scio, neniam aperis en la gazeto! (Aperis nur mallonga komuniko 7 tagojn antaŭe). Ni 4-ope vizitis Nancion dum la ĵaŭdo posttagmeze. Je la 18-a nia gasto prelegis en la junuldomo pri la influo de la afrikaj lingvoj en la hispana lingvo de Kubo, kun projekciado de dokumentoj; li plue respondis multajn demandojn pri la tiea loka vivo. ĉeestis 15 esperantistoj sed neniu ekstera publiko interesiĝis. Ni poste komune manĝis 12-ope en picejo kaj revizitis Nancion nokte… - Pri la proponita julia staĝo en Nancy: Al tiu por komencantoj mi provis aldoni staĝon pri dua grado. Por informi pri tio, mi dissendis ĉirkaŭ 80 cirkulerojn. “La Informilo 82" informis pri la unua grado sed bedaŭrinde ne pri la 2a grado, kiu estis decidita nur poste. Tri personoj aliĝis por ĉiu kurso, ne sufiĉe por mobilizi 2 gvidantojn kaj pagi ĉiujn elspezojn por tutsemajna instruado. La 6-an de julio estis decidite rezigni pri la evento.- Perkoresponda kurso: Nun 75 komunikoj al la gazetaro, preskaŭ 90 informpetoj, 17 gelernantoj. Ni anoncis en la lasta «La Informilo», ke 2 gelernantoj finlernis «M 11». Nun 3 pliaj finlernis ĝin: inter ili S-ro Lucien Hodapp en Ĉavannes (68210), kaj s-ro Pierre Salingue en Saulnes (54650). Ekspozicio pri Esperanto en Nancy – Ĝi estis videbla en «Kastelo Remicourt» en Villers-les-Nancy (tie, kie ne okazis la proponita somera kurso) de la 7-a de julio ĝis la fino de aŭgusto. Ni provis interesi ĉefe turistojn, kiuj tranoktas dumsomere en la junulgastejo. Provleciono estis proponata, se pluraj personoj dezirintus tion…sed ne montriĝis intereso (krom por poŝtmarkoj de la ekspozicio, kiujn iuj ŝtelis!) Raportis J.P. Colnot

 • Betschdorf - Ĉu ripozo post la marta sukcesa staĝo en Haguenau? Neniel! Odette Scheidel jam preparas la prezenton de Esperanto dum oktobra «hobiteko» en Betschdorf, kiu iĝis mondfama vilaĝo dank‘al siaj potfarejoj…kaj al Esperanto! Pro tio vi ne miru, ke Odette sukcesos baldaŭ havigi al la esperantistoj esperantlingvan turisman prospekton pri sia vilaĝo. E. Ludwig

 • Bar le Duc - Prelegis kiel planite la 16-an de junio, en salono de la urbdomo, antaŭ deko da klubanoj – kaj du neesperantistoj – J.R. Rodriguez Gomez, jurnalisto el Kubo. Lokaj samideanoj gastigis lin tiuokaze kaj vizitigis al li, krom la urbon la famekonatan nekrogolon de Douaumont. Kiel siatempe alia gasto el Rumanio, li iĝis ege impresata de la loko kaj ĉefe de la aŭd-vida muntaĵo demonstranta la absurdecon de l’milito. Dum la somerperiodo, inĝeniero el Ĉinio, Li-Keksi, vizitis sian korespondantinon, Mireille Dillenschneider, kiu konatiĝis kun li okaze de iama vojaĝo al Ĉinio. Li ankaŭ fruktodone rilatis kun la sekretario de la loka klubo, samideano F.X. Gilbert, direktoro de la industri- kaj komercoĉambro departementa. Eventualaj starigoj de komerc-interŝanĝoj estis memevidente pridiskutitaj. La preparoj de la Esperanto-aŭto-ralio (19-an de septembro) estas prizorgataj de la kutimaj klubanoj. Ĝi ebligos al la partoprenantoj malkovri tute originalan aspekton (ne nur geografian!) de la departementa centro. Cetere 3 klubanoj partoprenis memorindan piedmigradon tra la pirenea montaro kaj unu gastis denove en la kultur-centro de la Chaux-de-fonds (Svisio). Antaŭvidiĝas malfermo de la unua-grada kurso (eventuale 2a-grada) paralele al instruo de Esperanto al la nova staĝanaro de «IFV 55». Raportis Pol Denis

 • Metz - La tre vigla Metz-a esperanto-klubo okazigis sian solenan bankedon la 12-an de junio. En la kulturdomo de Metz renkontiĝis ĉirkaŭ 25 homoj; inter ili ĉeestis kelkaj eksterlandaj gastoj kaj la estro de la kulturdomo. Nian rondon ankaŭ partoprenis s-ro Oliver Walz, vicprezidanto de Sarlanda Esperanto-ligo. Post la financa raporto, la prezidanto de la klubo, Bernard Vivier, resumis pri la pasintjaraj (multnombraj) aktivecoj; finfine estis denove elektita unuanime la tuta klub-estraro. Ni dancis, multe babiladis kaj sufiĉe ĝuis la ĉinan manĝaĵon. Dank’ al la diligentaj helpantoj tiu festo estis tre bone aranĝita. Gratulon kaj dankon! Redaktis Sylvia Lassika el Wiernŝeim


4-a trimestro 1993 - 84-a "La Informilo" (38 paĝoj)
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   55


Elŝuti 2.03 Mb.

 • Roland, s-ro Jacquot Damien, f-ino
 • Sabataj staĝoj en Nancy : se vi interesiĝas pri staĝoj en Nancy, unu sabaton monate ekde aŭtuno (1a 2a aŭ 3a grado) nepre anoncu vin kiel eble plej frue al la respondeculo.
 • Pri la proponita julia staĝo en Nancy
 • : Nun 75 komunikoj al la gazetaro, preskaŭ 90 informpetoj, 17 gelernantoj. Ni anoncis en la lasta «La Informilo», ke 2 gelernantoj finlernis «M 11». Nun 3 pliaj finlernis ĝin: inter ili S-ro Lucien
 • Betschdorf - Ĉu ripozo post la marta sukcesa staĝo en Haguenau Neniel! Odette
 • , kiu konatiĝis kun li okaze de iama vojaĝo al Ĉinio. Li ankaŭ fruktodone rilatis kun la sekretario de la loka klubo, samideano F.X.
 • el Wiernŝeim

 • Elŝuti 2.03 Mb.