Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1/ apero de Esperanto 1903 1914

Elŝuti 2.03 Mb.

1/ apero de Esperanto 1903 1914
paĝo44/55
Dato15.03.2017
Grandeco2.03 Mb.

Elŝuti 2.03 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   55

Bar-le-Duc - La 10 gestudentoj de la «Instituto por Fortigi la Vendistojn» -IFV 55 - , gviditaj de s-ro F.X. Gilbert, kiuj alfrontis la unua-gradan ekzamenon de franca Esperantisto-instituto, ĉiuj sukcesis. Sian Esperanto-diplomon ili ricevis kune kun la staĝ-diplomo de IFV-55, okaze de protokola evento, en salono de Amifop. Sinceran gratulon al la freŝbakitaj laŭreatoj kaj al ilia kurs-gvidinto! Aperis preskaŭ dupaĝa franclingva teksto kape de tiu numero 82 de " La Informilo" kun foto. La klubo, kiu gastigis argentinan samideanon antaŭ nelonge, denove akceptos novan «esperanto-ambasadoron», nome la prezidanton de la Esperanto-asocio de Kubo, Juan Ramon Rodriguez Gomez, kiu turneas en Belgio kaj Francio antaŭ ol viziti la universalan Esperanto kongreson en Valencia. Jen nova aŭto-ralio! la 3-a aŭtoralio okazos la dimanĉon 19-an de septembro.
3-a trimestro 1993 – 83-a "La Informilo (30 paĝoj)


  • 78-a universala kongreso en Valencia (Hispanio), 2000 partoprenintoj el 65 landoj.
  • la ĝenerala kunsido de orientfranca Esperanto-federacio okazis en la sidejo de la federacio, en la junuldomo Philippe Desforges en Nancy, dimanĉe la 13-an de junio 1993. Ĉeestis reprezentantoj de la grupoj de Bar-le-Duc, Nancy, Sarreguemines, Hettange-Thionville, Mulhouse, Colmar kaj Strasbourg. Honoris nin pro sia ĉeesto la prezidanto de UFE, Renée Triolle, kiu raportis pri la kongreso de Pau. Preskaŭ la sama skipo gvidos la federacion:

Prezidanto: Edmond Ludwig Kasisto: André Grossmann

Unua vicprezidanto: Jean-Paul Colnot Libro-Servo: Roger Degrelle*

Dua vicprezidanto: François-Xavier Gilbert Redaktoro: Pol denis

Sekretario : Catherine Gallego Helpsekretario : Armand Hubert **

* kun helpo de Jean-Luc Thibias

** Armand Hubert estas freŝbakita esperantisto, brila lerninto de la perkoresponda kurso.

La komitato decidis investi en moderna materialo por budo en foiroj kaj iri al la publiko. La celo estos ankaŭ vendo de informiloj provizitaj de UFE, kaj reklamo por la perkoresponda kurso. La federacio ankaŭ decidis helpi la agadon de samideanoj en Malagasio per sendo de libroj kaj gazetoj. Kroma aŭtuna agado estos la informado pri la perkoresponda kurso per flavkoloraj bone videblaj afiŝoj, provizitaj de la Poŝto. En studo estas ebleco larĝskale reklami pri la minitel-servo de UFE, «3615 Esperanto».

  • Colmar - Certe vi legis jam pri la naskiĝo de T.A.K.E. (Tutmonda Asocio de konstruistoj esperantistaj). La 1-an de junio 1993, la surloka skipo de Take invitis al sia sidejo en Wintzenheim, en la firmao de Michel Basso, la grupojn de Mulhouse, Freiburg kaj Bazelo. Dudeko da personoj aŭskultis la bonvenigajn vortojn kaj klarigojn de Michel Basso, Jean-Pierre Cancel kaj Edmond Ludwig. Baldaŭ naskiĝos la numero «nulo» de la asocio-bulteno. Jam estiĝis interesaj kontaktoj kun konstruistoj tra la tuta mondo, kaj video-bendo prifaka el Pollando estos prezentata dum la aŭtuna staĝo de orientfranca federacio kaj TAKE, En Mittelwihr, la 16/17-ajn de oktobro 1993. La vespero plu-daŭris per komuna kantado de esperanto-repertuaro kun akordiona akompano de Edmond Ludwig. Ĉio finiĝis per gaja babilado antaŭ glaso da elzaca ŝaŭmvino”cremant”.

  • Angulo de la prezidanto Edmond Ludwig- Ĉi-foje mi ne bezonis cerbumi tro longe por verki mian ĉeangulan mesaĝon! Antaŭ iom da tempo mi ricevis la riĉenhavan, 36 paĝan «la Informilo», kiun mi tralegis ĝisfine. Du semajnojn poste venis la somera numero de «JeunEsperanto», la nova bulteno de Jefo. Allogis min la prezento kaj la enhavo. Bedaŭrinde ili iom troigas rilate la malhonoradon de la –ni diru– pli maturaj movadanoj… sed kiu vivos, vidos! Mi, kiel mezaĝulo, diru al ili, ke por sukceso nepras ankaŭ la formika laboro de silentaj laborantoj! Malgraŭ tiuj bemoloj de mezaĝulo, mi havas la impreson, ke io moviĝas ĉe Jefo, kaj mi opinias, ke indas subteni iliajn entreprenojn. Subteno eblas per monhelpo, per patroneco aŭ per reklamado ĉe gejunuloj. Por informoj, turnu vin al Jefo, 4 bis rue de la Cerisaie 75004 Paris.

  • Milttelwihr – kolokvo por prepari la 21-an jarcenton de Esperanto. «La Esperanto-movado rigardu antaŭen tra lorno, ne en retrospegulo». Proponi pli, restante en la tradicio, jen titolo taŭga por la kolokvo en Mittelwihr (apud Colmar), la 16/17-ajn de oktobro 1993. Ĝi estas organizita de orientfranca Esperanto-federacio (prezidanto: Edmond Ludwig) kaj Take (Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj) gvidata de Michel Basso kaj Jean-Pierre Cancel. La temo de la kolokvo estas: «Esperanto kaj la 21-a jarcento» kaj ĝi ambicias proponi pli! La tri unuaj niveloj de kursoj respektos la tradicion de niaj staĝoj. Ilin gvidos Renée Triolle, Edmond Ludwig, Jean-Paul Colnot kaj André Grossmann, sed en alia, por esperantistoj, nova kunteksto: la ĉiesa ambicio estas la progresigo de Esperanto dank'al teknikoj pri komunikado. Dum tiu kolokvo «Take» prezentos la analizon realigitan por UFE ĉe ĝiaj membroj. Cifero demonstras la intereson de la membraro por tiu noviga metodo: 46% de la enketitoj respondis... jen nekutima sukceso! La skipo de Take ĉirkaŭ Jean-Pierre Cancel prezentos prelegon pri la teknikoj de komunikado kaj pri komercaj strategioj por la Esperanto-asocioj kaj la fakasocioj. Animos la debatojn kaj trejnos Jean-Louis Texier. Nun kunlaboros intervenantoj el diversaj sektoroj: lingvaj, komercaj, ekonomikaj. Jen la «pluso» por Esperanto. Eĉ la mondo parolos al vi dank’al samideano Schlewitz de la Mulhous-a grupo kaj membro de Ilera (Internacia ligo de Esperantistaj radio-Amatoroj). Partopreni en tiu kolokvo signifos por spertaj esperantistoj la deziron restrukturi sukcese la francan Esperanto-movadon. Vi amas Esperanton kaj deziras progresigi la lingvon. Partoprenu la preparon al la efika utiligo de la lingvo en la 21a jarcento.

1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   55


Elŝuti 2.03 Mb.

  • 3-a trimestro 1993 – 83-a "La Informilo (30 paĝoj)
  • Prezidanto : Edmond Ludwig Kasisto : André Grossmann
  • * kun helpo de Jean-Luc Thibias

  • Elŝuti 2.03 Mb.