Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1/ apero de Esperanto 1903 1914

Elŝuti 2.03 Mb.

1/ apero de Esperanto 1903 1914
paĝo33/55
Dato15.03.2017
Grandeco2.03 Mb.

Elŝuti 2.03 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   55

Ludwig E, prezidanto - - Colnot J.P.,unua vic-prezidanto –- Gilbert FR.X, dua vic-prezidanto - Grossmann A., kasisto - Kueny R., sekretario - Nau M., Scheidel O., staĝoj - Reibel L, junularo - Degrelle R., Thibias J.L., libro servo - Roux C., ekzamenoj - - Denis P. redaktoro de "La Informilo"


 • Impresoj de staĝoj: ankoraŭ komencantino mi partoprenis unuafoje "parolatan kurson de Esperanto". Vere tiu simpatia kunveno tre plaĉis al mi, kun dekduo da gesamideanoj mi ĉeestis la kurson gviditan de s-ro Ludwig, kiu sincere estas bonega pedagogo. Liaopinie estas necese, ke ni multe parolu por progresi. Do li ebligis ĉiun paroli kaj pacience aŭskultis, korektis niajn balbutadojn. Sed kia teruro kiam mi devis rakonti, kiel pafmortis birdtimigilo pro stranga ĉasisto ! Perdiĝis ĉiuj miaj vortoj, varmiĝis kaj ruĝiĝis miaj vangoj : kia honto ! Feliĉe la gekamaradoj kaj s-ro Ludwig alportis grandan helpon. Tamen tiu malfacila provo pruvas, ke s-ro Ludwig pravas dirante : parolu, parolu, parolu ! Estas pli facile skribi sed hodiaŭ mi firme decidiĝas provi paroli, ĉar dank' al tiu staĝo mi bone komprenis, ke "skribi estas arĝento sed paroli estas oro" ! Multan dandon, s-ro Ludwig. Skribis Guitou Colin.

Fakte pri la aludita staĝo (la 27-a)denove aperis neniu raporto! (Verŝajne neniu kuraĝis aŭ pensis ĝin verki.) .Tiu 27-a staĝo okazis do en "la maison de l'Asnée" en Villers les Nancy kaj ĝin organizis s-ino Madeleine Roux. Ĝi proponis 4 kursojn: A, gvidis J.P. Colnot, B= s-ro Ludwig, C= P. Denis, D= prelegis pri "genia lingvisto nomita Zamenhof" E. Borsboom. Partoprenis ĉirkaŭ 70 personoj.
3-a trimestro 1989 – 67-a "La Informilo" (18 paĝoj)

 • universala kongreso en Briĝton (Britio) – 2268 partoprenantoj el 54 landoj. Aperis en tiu "La Informilo" 2 paĝa raporto de A. Grossmann.

 • La junulara kongreso de TEJO ankaŭ estis sukcesa en Kerhrade (Nederlando). Partoprenis kaj raportis Anne Ambles el Bar le Duc. Partoprenis 700 gejunuloj el 30 landoj.

 • Betschdorf - En mia vilaĝo estis akceptitaj gesamideanoj el Hungario, Germanio kaj Anglujo. Iun dimanĉon grupo el Rastatt kaj Karlsruhe biciklis ĉi-tien okaze de "kafoklaĉo". Ĉiuj temoj estis elvokitaj: gramatiko, sorabano... kaj ĉefe tiu de la estonta ebleco kunlabori. Bedaŭrinde "ŝnure pluvegis" ! Mi atendis por pretigi la tablon en la ĝardeno, sed Sankta Petro forgesis fermi la ĉielajn kranojn ! mi devis rezigni kaj instalis ĝin en la manĝoĉambro. Mi estis ĵus surmetitanta mian pluvmantelon por akcepti la biciklantojn, kiam alvenis la unua, malseka kiel spongo ! La aliaj sekvis, la flagportanto unue, tiom malsekaj kiom la unua. Kion fari ? La ŝuoj estis transformitaj en lagetoj, kie la piedoj sin banis, la akvo fluis laŭlonge de la manteloj similante rivereton... Rapide mi ekflamigis fajron por sekigi ŝuojn, ĉemizojn, pantalonojn, kiujn ni pendigis ĉirkaŭ la forno, eĉ ĉe muro. Duone vestitaj la kuraĝaj biciklantoj sidis ĉe tablo kaj gustumis kukojn, trinketante varman kafon aŭ teon. Kompreneble mi pruntedonis strangajn pantalonojn de miaj filoj, ŝuojn malnovajn. Spite al tio ni "klaĉis" ĝoje, dum la ŝtrumpetoj ornamis la seĝojn, por ke ĉiuj havu sekajn vestaĵojn por rehejmen bicikli ! ....verkis O. Scheidel.

 • Perkoresponda kurso - Dum la ĵusa lernjaro ni dissendis al la regiona gazetaro 61 komunikojn. Ni povis kontroli la aperon de nur 25. Ni respondis al 114 informpetoj. Ni finis la lernjaron kun 46 gelernantoj (lastjare 35). El ili, ĝis nun 8 finis "M11" kaj nur 5 aliĝis al "M12". Nia lasta komuniko al la gazetaro anoncis eblecon ricevi senpagan lecionon de Esperanto kontraŭ 2 pôstmarkoj. Eldonis ĝin SAT-Amikaro ; ĝi estis 16-paĝa kaj entenas multajn informojn pri Esperanto. Ĝis la 15-a de aŭgusto nur 3 gazetoj (en departementoj 70-kaj 52-54) aperigis ĝin. Venis 2 mendoj (SAT -amikaro mem ricevis 3 mendojn el nia regiono). Mi ŝatus lasi la nomojn de la 3 finlernantoj, kiuj ankoraŭ nun membras en Esperanto France-Est. Inter la finlernintoj troviĝas: Jacques Herlé – J. Claude Wollfer - Maurice Schlewitz. Lastminuta sciigo: nova kotizo : pro la plialtiĝo de la federacia kotizo kaj de la abono al "La Informilo", la kotizo de la perkoresponda kurso plialtiĝos por la nova lernjaro je 5F. Do kotizo kun libro kaj pedagogiaj slipoj: 185 F - eventuala kasedo (55 F) - 240 F.Raportis J. P. Colnot

 • Nancy - La unua kunveno de la nova laborjaro okazis en MJC Ph. Desforges la 20-an de septembro je la 20a30. Estis preparata disdono de pli ol 5000 flugfolioj pri Esperanto (2000 "metodo 4" el UFE kaj 3000 novaj prospektoj). Kurso estos denove provita en la Universitato de konstanta kulturo. En MJC ni planas funkciigi kurson por komencantoj merkrede je la 19a horo ek de la 11-a de oktobro sed tiu horaro povos adaptiĝi al la deziro de la plej multaj interesatoj. Por la septembra kunveno, invito estis dissendita al pli ol 60 personoj en kaj ĉirkaŭ Nancy. Ni planas cetere kursojn 2a-kaj 3a-gradajn, kiel lastjare.

 • La 2-an internacian pedagogian seminarion KCE organizis en La Chaux de Fonds , de la 10-a ĝis la 22-a de julio. 10 partoprenintoj el 6 landoj, laŭ la raporto de C. Roux.

 • Nekrologo – mortis en Verdun, Jean-claude Duret, prezidanto de la komercoĉambro de departemento Meuse. Li permesis la uzon de Esperanto en la indekso de la industriaj produktaĵoj de Meuse, eldonita en 1986 je 7500 ekzempleroj. Li ankaŭ iniciatis la enkondukon de la deviga lernado de Esperanto ekde 1988 en la "instituto por fortigi la vendistojn" I.F.V.55, en Bar le Duc.

 • enkonduko de Esperanto en "I.F.V.-55" (Instituto por Fortigi la Vendistojn) – 55000 Bar le Duc.

CELO: Proponi kaj adoptigi esperanton kiel pluan fakon en la lernprogramo de la instituto.

Pruvigi, ke esperanto faciligas la plulernadon de fremdaj lingvoj (ĉiokaze la angla) ; ĝi estas lingvo de kontakto : ĝi kunligiĝas kun la cetero de la programo.

LERNANTOJ : Du specaj

1/ Gejunuloj 18-26 jaraj, nivelo bakalaŭro aŭ jam laboris 3 jarojn. Homogena grupo. Ne ŝatas juron aŭ librotenadon, preferas kontaktojn, malfermecon.

2/ el diversaj devenoj, sen limaĝo, nivelo BEPC sen profesia sperto, malmulte motivigitaj, por labori kiel vendistoj en la regiono.

INSTRUADO de esperanto : 40 horoj en tri fazoj.

unua fazo (16 horoj po 4 h dum 4 tagoj), laŭ baza kurso (ĉu metodo 11, ĉu libro de Ludwig/Triolle).

dua fazo (16 horo) po 4 h dum 4 tagoj), perfektigo surbaze de komercaj tekstoj aŭ gazetartikoloj en rilato kun la intereso de la homoj kaj la aliaj kursoj.

tria fazo (8 h po 4 duontagoj aŭ du tagoj), venigo de profesiuloj el eksterlando por prelegoj, diskutoj ktp.

Post la unua fazo, eltrovi korespondantojn / adoptajn patrojn el IKEF por skribi al la lernantoj.

Fine de la staĝo, estos liverita diplomo, esperanto povus havi sian lokon, kadre de regula kontrolado de la akiritaĵoj.

BUĜETO: ĉar temas pri kurso samnivela kun la aliaj, la instruistoj kaj intervenantoj estas pagitaj. Repago de la materialo kaj investo (fotokopioj, bendoj, videobendoj ktp) eblas.

KALENDARO: en rilato kun la staĝo-ritmo de la Instituto, la kurso pri esperanto ankadriĝis en la 3/5 monata staĝo kiu komenciĝis meze de junio 88 kaj finiĝis en oktobro 89.

INSTRUANTOJ: surloke estas spertulo, kiu tre taŭgas por la unua kaj dua fazoj (Instruado + animado per bildoj kaj bendoj) starigi bazan komercan vortprovizon : trovi dokumentojn (gazet-artikolojn, paĝoj el libro ktp !


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   55


Elŝuti 2.03 Mb.

 • 3-a trimestro 1989
 • Herlé

 • Elŝuti 2.03 Mb.