Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1-a trimestro 1990

Elŝuti 0.61 Mb.

1-a trimestro 1990
paĝo9/23
Dato14.03.2017
Grandeco0.61 Mb.

Elŝuti 0.61 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

Colmar - Turneis tra Alzaco la zagreba pup-teatristino Nevenka Imbert. Kun Marie Barthelemy ŝi prezentis sian spektaklon antaŭ entuziasma juna publiko. En la esperanto-klubo de Colmar ŝi rakontis pri malpli ĝojaj okazaĵoj en Zagrebo. Ankaŭ emociigis la ĉeestantaron tekstoj de Spomenka Ŝtimec.

 • Mulhouse - Ĉi jare la kutima trilanda Zamenhof-festo estis organizita de la dinamika esperanto-grupo de Mulhouse. Ĝi arigis la 12-an de decembro samideanojn el Svislando, Germanio kaj Francio, do el la trilanda regiono nuntempe nomata Regio. La programo estis kaj instrua kaj distra. Prelegis la mulhouse-a samideano Roberto Kueny – teknikisto en granda svisa kemia entrepreno – pri «nutraĵo-kemio» por homoj kaj bestoj. Sekvis komuna ludo: vorto-mozaiko, dum kiu oni lotumis botelojn de speciala bordoza esperanto-vino. Ludestris André Grossmann. Poste viglis la diskutoj dum komuna vespermanĝo en la hotelo Balladins. Ŝajnas, ke pli intensiĝos la ligoj inter la tri najbaraj asocioj! Cetera informo: la komitato de la nova asocio «Mulhouse-Esperanto» deziras bonvenigi vin en la sino de tiu asocio kaj invitas vin fariĝi membro per pago de modesta kotizo je 15F por 1993. Ĝi estas pagebla al Robert Kueny, 11 rue de Battenheim, 68490 Bantzenheim, aŭ Mulhouse-Esperanto, CCP 19684 F–Strasbourg. Nia grupo regule kunvenas ĉiun unuan mardon de monato. Ĝi ankaŭ amike rilatas kun la grupoj de Bazelo kaj Frajburgo, kun kiuj ni klopodas organizi komunajn aranĝojn. Kiel membro vi estos prioritate informita pri ili. Komunikis la komitato.

 • Bar le Duc - Ĥus finiĝis la unua-gradakurso, kiun fidele partoprenis la 5 interesatoj. Cetere ankaŭ bone disvolviĝis la oficiala kurso al 10 staĝanoj de la “Institut des Forces de Ventes 55”, kurso, kiu kulminis je trapaso de la unua-grada ekzameno, kies parola parto estis prizorgita de J. P. Colnot. Ankaŭ regule okazas la monataj kunvenoj vizitataj de «eksteraj» samideanoj. Planita la 23-an de januaro la Zamenhof-posttagmezo arigis 26 personojn, kiuj ĝuis ne nur la amikan kutiman etoson sed ankaŭ la distran parton kaj la bongustaĵojn preparitajn de Renée kaj Pierre Canus. Ni sincere bedaŭris la ne -ĉeeston de niaj samideanoj François Xavier kaj Liliane Gilbert, trafitaj dufoje de familia funebro, al kiuj ni speciale direktis niajn pensojn. Ankaŭ kutimaj partoprenintoj forestis, kiujn ni esperas revidi venontjare. Dum la marta klub-kunveno François-Xavier prezentis video-bendon pri la lastjara Zamenhof-vespero.

 • Punkta federacio-ago. Laŭ iniciato de Raymond Boré el Ĉambery, ankaŭ nia federacio sendis al la deputitoj de la eŭropa parlamento de nia regiono novjarajn bondezirojn per la plurlingvaj bondezir-kartoj presitaj de la Esperanto grupo de la citita urbo. Aldonis mesaĝon la prezidanto. Respondis ĉiuj alskribitoj per antaŭpresitaj kartoj. Reliefiĝis la respondo de la eksministro François Guillaume, kiu manskribe kaj afable respondis.

 • Thionville – tutpaĝa raporto de Bruno Henry pri somera esperanto-lernejo en aŭgusto en Poprad (Slovakio).


 • Bar le Duc – raporto de F. X. Gilbert pri "expolangues " en Parizo februare.

 • Federacia financa raporto – enspezoj de la federacio: 28498fr. – elspezoj: 39569fr

enspezoj de "La Informilo": 10604fr - elspeeoj: 9511fr
2-a trimestro 1993 – 82-a "La Informilo" (36 paĝoj)

 • 35-a federacia staĝo en Haguenau
 • photo 77Okdeko imagu !…” ĝin sonis ĉe la telefono la voĉo de Odette (Odette Scheidel el Betschdorf, por la ne-esperantistaj mond-loĝantoj, kiuj ankoraŭ ne konas ŝin!), kiu brile organizis tiun renkonton. Jes, 80 esperantistoj de ĉiuj generacioj kaj de ĉiuj lingvaj niveloj ĉeestis la 35-an staĝon de orientfranca Esperanto-federacio en la nordelzaca urbo Haguenau, fine de aprilo. La staĝanoj venis de Litovio, Luksemburgio, Germanio- inter ili deko da vigle lernantaj infanoj el Boblingen – kaj Francio. Kursojn gvidis samideanoj Kueny, Colnot kaj Ludwig. La seminarion pri la vivo kaj verko de Gaston Waringhien prezentis Georges Lagrange. La distra vespero estis muzika kun la mandolina ensemblo «Mandolinata», kiu eĉ eligis el siaj arkivojn muzikaĵon speciale verkitan por internacia muzik-konkurso en Haguenau en la jaro… 1934, kun la titolo «Esperanto». Ni menciu, ke tiam impona grupo aktivis en Haguenau, kie ankaŭ instruis Lidja Zamenhof per la Cseh-metodo. Post ĉarma skeĉo de Odile kaj Dorothée, komenciĝis dua parto kun gitaristo kaj kantisto, kiu ravis per bela nuanco, riĉa voĉo senmikrofona, la gejunulajn kaj malpligejunulajn aŭskultantojn, kantante repertuaron divers-stilan. . Kia bedaŭro, ke li ne kantis esperant-lingve! Tamen kia etoso! Ĉion bonan por sinjoro Kress kaj la grupo de Haguenau! Raportis Edmond Ludwig


Aldono de J. P. Colnot: okazis 4 kursoj: A1 (E. Ludwig per M10), A2 (R. Kueny per "amuza legolibro"), B (J. P. Colnot per M15); D-seminario (G. Lagrange, vivo kaj verkaro de Gaston Waringhien).
 • Angulo de la prezidanto - La Colmar-a grupo kaj Take vin invitas al Mittelwihr! Vin inviti estas la agrabla misio de tiu «angulo de la prezidanto»: invito reveni al Alzaco, kie okazos la aŭtuna staĝo de nia federacio. Via multnombra partopreno en la printempa staĝo en norda Elzaco, ĉe sinjorino Scheidel, montris vian intereson por niaj aranĝoj. La saman amikan etoson ni deziras ĝuigi al vi en la «vin-lando», proksime de Colmar, en Mittelwihr. Kaj vinon, kaj esperantistan gajon vi ĝuos en oktobro! Al komencantoj, lernantoj kaj freŝbakitaj finlernintoj de kurso ni proponas la kutimajn tri nivelojn por intensa praktikado. La spertaj praktikantoj kaj la fidelaj aktivuloj siaflanke malkovros iom da ŝanĝo! Jen: okazos dum tiu staĝo la fondo de Take (Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj) ! La fondaktivuloj de Take estas du federacianoj, Michel Basso kaj J. P. Cancel. Ili honoras nian federacion per la kreo de fak-asocio, kiu klopodos promocii la internacian lingvon en la ekononia vivo per siaj propraj rimedoj, laborigante pagotajn esperanto-parolantojn. Sed ili ne kontentiĝos je prezento de la asocio: helpe de aliaj profesiuloj de la ekonomia vivo, ili instruos al ni varb-kaj vendoteknikojn, kiuj utilos al ĉiuj aktivuloj, bazaj membroj aŭ respondeculoj de grupoj aŭ de fakasocioj. Partopreno de esperantistoj en foiroj pli kaj pli oftas, kiom da ili lernis prezenton kaj vendon de niaj produktoj? Ofte la sekvo de simplaj reguloj jam kondukus al videbla sukceso. Take ankaŭ invitos reprezentantojn de aliaj fakasocioj, por studi kun ili komunan strategion por vastigi la uzon de Esperanto en sia ne-esperantista kolegaro. La kunlaborado de fakasocioj kun la ĝenerala movado estos alia temo de nia kunveno. Certe ankaŭ vi havas dirindan opinion pri enigo de Esperanto en la ekonomian vivon kaj pri la promociado de la fakasocioj. Ni bezonas la opinion de ĉiuj inter vi kaj ni ĝojus, se vi helpus nin per interveno por alporto de via sperto, aŭ, se hazarde vi tute ne povos partopreni, per sendo de skribaj komentoj, kiun ni prezentos. La plej realismajn ideojn ni publikigos en la gazeto «jarcento 21». Edmond Ludwig

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23


Elŝuti 0.61 Mb.

 • Colnot

 • Elŝuti 0.61 Mb.