Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1-a trimestro 1990

Elŝuti 0.61 Mb.

1-a trimestro 1990
paĝo5/23
Dato14.03.2017
Grandeco0.61 Mb.

Elŝuti 0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Prezidanto: Ludwig Edmond – 68140 Stosswhir

Vic-prezidanto: Colnot Jean-Paul – 54520 Laxou

Vic-prezidanto: Gilbert François-Xavier – 55000 Longeville en Barrois

Sekretario: Gallego Catherine – 57330 Hettange-grande

Kasisto : Grossmann André – 68390 Baldersheim

Membroj : (libroservo) Degrelle Roger – 54490 Piennes = (La Informilo) Denis Pol – 55000 Bar le Duc = Kueny Robert – 68490 Bantzenheim = Roux Catherine – 54000 Nancy = Scheidel Odette – 67660 Betschdorf.

  • Bar le Duc – Aperis broŝuro 106 paĝa pri departemento Meuse, eldonita de la komerco-ĉambro, sub la titolo "kiu faras kion en Meuse ?" Franclingva artikolo pri tiu eldonaĵo okupas la 2 frontpaĝojn de "La Informilo" numero 78 kun foto de la iniciatinto F. X. Gilbert, direktoro de la komerca ĉambro.

  • turismo per esperanto - Starigita en 1989, "Azimuto" celas propagandi por Esperanto per la turismado. Ĝi oficiale reprezentas en Francio la asocion "monda turismo" (asocio por faciligo de la internacia turismo per la aplikado de Esperanto). Ni volas pruvi al la turism-oficoj, urbodomoj, busistoj, hotelistoj, ke Esperanto estas uzebla kaj uzata por gvidataj vizitoj kaj internaciaj interŝanĝoj (kulturaj kaj komercaj). Ni zorgas pri ĉiaj aranĝoj, kiuj ebligas komunikadon kaj renkontiĝojn kun la malsamaj kulturoj de la mondo. Dank’ al niaj esperantlingvaj gvidantoj la vojaĝoj, kiujn ni aranĝas povas lasi flanken la tro iratajn vojojn kaj manierojn, kaj oferti la malkovron de fremdaj landoj je prezoj tre malaltaj; tial ni havas sukceson apartan en Orienta Eŭropo, kie kunestas granda deziro informiĝi kaj grava manko de mono. Hodiaŭ jam deko da busoj (proksimume 500 personoj) povis, dank’ al ni, viziti Alzacon kaj Parizon. Tiu nombro estas granda, se konsideri, ke tia turismado estas tute nova, kaj ke tiuj, kiuj laboris dum la unuaj jaroj, faris ian pioniran laboron. Por pli da efikeco ni intencas starigi por la gvidantoj iujn staĝojn, en kiuj estos instruataj kaj la lingvo kaj la tekniko de la gvidado. Por plena sukceso ni deziras kontaktiĝi kun Esperantistoj en tuta Francio. La laboro estos senpaga, sed memkompreneble ĉiuj elspezoj faritaj por Azimuto estos repagitaj post la montro de pago-pruvoj. Ankaŭ senpagaj estos la vojaĝoj por reprezenti la asocion en kongresoj, same kiel la manĝoj kaj la dormoj por la gvidantoj. Esperante kalkuli vin baldaŭ inter siaj membroj, la Azimuto–teamo salutas vin tre samideane. Corinne Charton prezidanto de Azimuto, Bernard Aunis, sekretario.

  • 39-a kultura semajnfino en Hamburgo-Sarlando - Impresoj de nova esperantisto: "Ĉar mi eklernis esperanton antaŭ tri monatoj, mi volis testi miajn novajn sciojn. Do, mi iris Homburgon kun mia edzino por paroli la internacian lingvon. Antaŭe mi estis multe laborinta, multe lerninta per korespondado, tiamaniere ke mi povis konvene skribi esperante… sed ĉu mi estis lerta pri la parolado? Ve! la Germanoj, kiujn mi renkontis, parolis Esperanton kiel sian gepatran lingvon… Ili parolis rapide kaj mi komprenis nur kelkajn vortojn tie kaj tie-ĉi. Kia disreviĝo! Plie, la kursestro, kiu gvidis la kurson, kiun mi partoprenis senĉese parolis… parolis… parolis! Mi ne plu sekvis la kurson, mi ne plu aŭdis la parolemon… Unuvorte ni nenion lernis… Sed eĉ se mi nenion lernis, mi tamen memortenis, ke mi nenion scias, ke mi ne scias paroli, ke mi lernis esperantan lingvon kiel malvivan lingvon, kiel latinan lingvon. Tial mi certas, ke mi devas ankoraŭ labori. Feliĉe dum tiu staĝo mi renkontis afablajn samideanojn kaj simpatiajn eksterlandanojn, kun kiuj mi povis tre simple kaj senpere ekkomunikiĝi per parolo. Sed mi devas ankoraŭ labori. . . " skribis Robert Escriou

3-a trimestro 1992 – 79-a "La Informilo" (24 paĝoj)


  • 77-a universla kongreso en Vieno. 3053 kongresanoj el 66 landoj.

  • 34-a praktika Esperanto-staĝo – Ĝi estis sukcesa. En Hettange-Grande, la 3-4 ajn de octobro 1992, partoprenis 50 homoj. Ĝin organizis Catherine Gallego. Aperis franclingva raporto en la 2-a paĝo de la 79-a "La Informilo". Funkciis denove 4 kursoj: A (Renée Triolle per M10), B (E. Ludwig per "La ronkanta avo"), C (P. Denis: Esperanto kaj humoro) D (d-ro Hans Miĉael Maitzen: prelego pri astronomio kaj ekologio). Vespere, spektaclo de la "Rulsketilo" de la klubo de Hettange.
  • Ekzamenoj en Nancy - Okazis 2 ekzamenoj de “Atesto pri lernado”, la merdedon 17-an de junio por la “vesperaj” gelernantoj, kaj la sabaton 20-an por staĝanoj kaj perkorespondaj lernantoj. Ĉar okazis antaŭe proverkzameno pere de la tekstoj de la pasinta jaro, ĉiuj kiuj trapasis la ekzamenon, sukcesis (entute 8 personoj). Inter la sukcesintoj, estas: Robert Escriou-55300 Saint Mihiel, Eric Gueusquin-57580 Vatimont, Bruno Henry-57100 Thionville, Betty Moureaux-54000 Nancy. Franca Esperanto-Instituto ne plu donas eventualajn citojn por la sukcesintoj. Tion mi-mem tre bedaŭras, tial mi emas citi… s-ron Escriou (93 poentoj el 100), s-ron Gueusquin (87/100), d-ron Patureaux (86/100). La aliaj ricevis iom malpli da poentoj sed ne sub 63/100! Do entute sukcesa ekzameno. Raportis J. P. Colnot.

  • Nancy - La unua laborkunveno okazos la merkredon 23-an de septembro je la 19-a. Tiam ĉiuj ĉeestantoj ricevos disdonotajn flugfoliojn pri Esperanto, kaj novajn afiŝojn (kiujn afable konsentis financi «La Poŝto»). Decidoj pri la venontaj kursoj estos definitivaj nur post la kunveno, sed oni jam povas antaŭvidi kurson por komencantoj, merkrede je la 19-a horo, ek de la 7-a de oktobro, kurson 2a-gradan dufoje monate, la ĵaŭdon je la 19-a plus alterne kunveno por konversacio aŭ kanto, aŭ 3a-grada (alterne kun la 2a-grada). Ni provos funkciigi sabatan staĝon, sed ne eblas scii ĝis nun, ĉu por la 2-a aŭ 3-a grado: la 2 unuaj gradoj kolektis nur po duon-dek-duon da interesatoj. La 3-a nur 3… Perkoresponda kurso Ni finis la lastan lernjaron kun nur 15 gelernantoj, sed la rezultoj estas kontentigaj ĉar el ili, 5 jam atingis la finon de «M 11». Nova kotizo de la perkoresponda kurso: por komencantoj, ĝi estas nun 265F kun la libro, laborslipoj kaj kasedo (210F sen kasedo). Flugfolioj, cirkuleroj kaj afiŝoj estas je la dispono de ĉiuj, kiuj deziras informi pri la kurso.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Elŝuti 0.61 Mb.

  • 3-a trimestro 1992 – 79-a "La Informilo" (24 paĝoj)

  • Elŝuti 0.61 Mb.