Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1-a trimestro 1990

Elŝuti 0.61 Mb.

1-a trimestro 1990
paĝo13/23
Dato14.03.2017
Grandeco0.61 Mb.

Elŝuti 0.61 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23

Kolokvo en Mittelwihr - Studemo estas la kvalifiko, kiu karakterizis la etoson de la kolokvo de Mittelwihr (apud Colmar), organizita de orientfranca Esperanto-federacio kaj Take – Esperanto, la 16/17-ajn de oktobro 1993. La ĉeestantoj partoprenis la pristudadon de diversaj strategiaj planoj, cele al kreskigo kaj valorigo de la esperanto movado. - "Esperanto = luksa produkto por ĉiuj"Sub la gvido de Edmond Ludwig, prezidanto de orienfranca Esperanto-asocio, pli ol 60 esperantistoj el 5 landoj (Bulgario, Belgio, Francio, Germanio, Luksemburgio) povis mezuri la egan gravecon de vere noviga strategio por la disvastigo de nia lingvo. En duope prezentita prelego, Edmond Ludwig kaj Jean Pierre Cancel, ĝenerala sekretario de Take–Esperanto, klarigis la grandajn liniojn de merkatika strategio, komparinte –surprizante kelkajn– la «produkton Esperanto» al «luksa produkto akirebla de ĉiu ajn”.
Photo 78 Jean Louis Texier


Photo 79 Edmond Ludwig muzikludas

Jean Louis Texier, eksprezidanto de UFE, daŭrigis laŭ la vojo montrita de la du prelegintoj kaj “malmuntis” la mekanikismojn de vendado, specife por vendado de Esperanto en kolora budo konceptita kaj fabrikita de la Take–skipo. = Esperanto naskiĝis fine de la 19a jarcento - Ĝi inundos la mondon en la 21-a jarcento =

Sinjoro Franz-Jozef Braun, prezidanto de I. K. E. F. , (Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo), akompane de Roland Rotsaert kaj François-Xavier Gilbert, estraranoj, rememoris la agaderojn de sia asocio ekde ĝia fondo, insistante kompreneble pri la flanko ekonomia kaj komerca. La interveno de la reprezentantoj de Ikef fortigis ĉe la ĉeestantaro la konvinkon, ke necesas nova strategio adoptota de la esperantistoj por daŭrigi sukcese la diskonigon de la lingvo. = Esperanto vivas! Sciigu tion!=

La distra vespero, kiun animis Edmond Ludwig kun sia akordiono, ŝanĝis la kongresanojn en grupon de geamikoj, dancantaj kaj kantantaj en esperanto kaj … en la elzaca! Tia distro estis meritita, ĉar antaŭe, Renée Triolle, prezidantino de UFE kaj vicprezidantino de Take-Esperanto, estis preleginta pri la ekonomiaj kaj sociaj malfacilaĵoj, kiujn suferas nuntempe Rusio. Dimanĉe matene, Renée Triolle prezentis la rezulton de enketo ĉe la membraro de UFE, pritraktita senpage de Jean-Pierre Cancel, kiel helpo de Take–Esperanto al la nacia asocio. Jean-Louis Texier kaj Edmond Ludwig poste intervenis por montri la decidan rolon ludotan de la fakasocioj en la plifortigado kaj ekflorado de la movado. Ili montris ke ĉiu esperantisto, sed ankaŭ ĉiu esperanto-asocio, ĉu ĝeneralmovada, ĉu faka, endas kontribui al la plivastigo de siaj nacia kaj internacia ĝenerala esperanto-asocio. = Strategio pri komunikado por subteni humanistan idearon != Fine, la partoprenantoj estis invititaj al ĉeesto kaj partopreno en ekzerco pri kreivo. Sub gvido de Edmond Ludwig, grupo de gvidantoj de Ikef, UFE, orientfranca federacio, kaj Take-Esperanto demonstris la uzon de individuaj potencialoj en kreivo. La temo proponita al pripenso la antaŭan vesperon estis: kiel rekruti novajn gelernantojn? (La sintezo de tiu dinamika ekzerco pri kreivo estas legebla en la numero 1 de «La Domo», organo de Take–Esperanto). La skipo de Take–Esperanto rememorigis siajn objektivojn resumeblajn per 3 eroj: komunikado kaj strategio en la 21-a jarcento. = Internacia interkonsentado =: Antaŭ la honorvino – kun elzaca vino! – donacita de Take-Esperanto, Moris F6HOP… (alinome Sĉleŭitz), respondeculo de la francaj radio-amatoroj esperantistaj (franca sekcio de Ilera) prezentis en perfekta esperanto siajn aparatojn kaj antenon, kiujn li uzis kun siaj amikoj en la kunvenejo, rilatinte kun la tuta mondo! Alvenis nun ankaŭ la gvidintoj de la paralele funkciantaj trinvielaj kursoj, R. Triolle, A. Grossmann kaj J. P. Colnot kun siaj gelernantoj, kaj la prizorgantoj de la kiel kutime impona libro-servo: s-ino Colnot, R. Degrelle kaj J. L. Thibias.

  • Sarreguemines - Privata urba liceo en Sarreguemines kreis junulgrupon nomitan «Ni, Eŭropanoj…». Proponinte esperanton al la estraro, nia grupo ricevis favoran inviton flanke de la direktorino, kvankam ŝi nenion precizan sciis pri nia lingvo. Nia propono:prelego kaj inicado, rezultigis pli ol nuran akcepton. Fakte, dum la venonta januaro stariĝos tri prelegoj por du klasoj (5a kaj 3a), por iaj lernant-gepatroj kaj por pli vasta publiko. Samdate, la urbo-biblioteko aranĝos ekspozicion: temos pri la internacia lingvo, pri Esperanto-literaturo kaj pri Raymond Schwartz, fama lorena verkisto. La lernejo akceptas inicadon al Esperanto por du klasoj per 10 lecionoj. Tiuj klasoj ekos lernadon en septembro 1994 je la oficiala lern-horaro. La direktorino klopodos apud siaj lingvo-instruistoj, por ke almenaŭ unu studu Esperanton perkoresponde kaj per staĝo dum la ferioj. (Ni sekvos la aferon el la proksimeco!). Estas notinde, ke la privataj lernejoj nin akceptis pli atenteme ol la publikaj. Armand Hubert

  • Betschdorf - La 2-an kaj 3-an de oktobro okazis en Betschdorf Esperanto-ekspozicio en la kadro de la «salono de la libertempo» - hobbythèque. La stando estis bonfrekventita. Multaj informoj, klarigoj estis disdonitaj dank’al sinjoroj Ludwig, Roux kaj Eckert (el Germanio). Dankon al ĉiuj pro la senmezura helpo alportita al tiu sukceso. Tiuokaze estis organizita «Esperanto-konkurso», al kiuj 10 personoj partoprenis, ĉefe infanoj. La premio estis aliĝo al la «perkoresponda kurso». La laŭreato estas sinjoro Eric Marzolf, studento pri matematiko en la universitato de Mulhouse. Li ricevis oficiale sian «aliĝilon» la 23-an de oktobro en la muzeo de Betschdorf. Ĉeestis pluraj eminentuloj kaj gesinjoroj Cancel el Colmar. La du plej junaj lernantinoj gratulis la laŭreaton per kelkaj vortoj. La ceremonio finiĝis per honor-vino kaj kukoj”.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23


Elŝuti 0.61 Mb.

  • Photo 78 Jean Louis Texier

  • Elŝuti 0.61 Mb.