Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1-a trimestro 1990

Elŝuti 0.61 Mb.

1-a trimestro 1990
paĝo12/23
Dato14.03.2017
Grandeco0.61 Mb.

Elŝuti 0.61 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23

Betschdorf - Ĉu ripozo post la marta sukcesa staĝo en Haguenau? Neniel! Odette Scheidel jam preparas la prezenton de Esperanto dum oktobra «hobiteko» en Betschdorf, kiu iĝis mondfama vilaĝo dank‘al siaj potfarejoj…kaj al Esperanto! Pro tio vi ne miru, ke Odette sukcesos baldaŭ havigi al la esperantistoj esperantlingvan turisman prospekton pri sia vilaĝo. E. Ludwig

  • Bar le Duc - Prelegis kiel planite la 16-an de junio, en salono de la urbdomo, antaŭ deko da klubanoj – kaj du neesperantistoj – J. R. Rodriguez Gomez, jurnalisto el Kubo. Lokaj samideanoj gastigis lin tiuokaze kaj vizitigis al li, krom la urbon la famekonatan nekrogolon de Douaumont. Kiel siatempe alia gasto el Rumanio, li iĝis ege impresata de la loko kaj ĉefe de la aŭd-vida muntaĵo demonstranta la absurdecon de l’milito. Dum la somerperiodo, inĝeniero el Ĉinio, Li-Keksi, vizitis sian korespondantinon, Mireille Dillenschneider, kiu konatiĝis kun li okaze de iama vojaĝo al Ĉinio. Li ankaŭ fruktodone rilatis kun la sekretario de la loka klubo, samideano F. X. Gilbert, direktoro de la industri- kaj komercoĉambro departementa. Eventualaj starigoj de komerc-interŝanĝoj estis memevidente pridiskutitaj. La preparoj de la Esperanto-aŭto-ralio (19-an de septembro) estas prizorgataj de la kutimaj klubanoj. Ĝi ebligos al la partoprenantoj malkovri tute originalan aspekton (ne nur geografian!) de la departementa centro. Cetere 3 klubanoj partoprenis memorindan piedmigradon tra la pirenea montaro kaj unu gastis denove en la kultur-centro de la Chaux-de-fonds (Svisio). Antaŭvidiĝas malfermo de la unua-grada kurso (eventuale 2a-grada) paralele al instruo de Esperanto al la nova staĝanaro de «IFV 55». Raportis Pol Denis

  • Metz - La tre vigla Metz-a esperanto-klubo okazigis sian solenan bankedon la 12-an de junio. En la kulturdomo de Metz renkontiĝis ĉirkaŭ 25 homoj; inter ili ĉeestis kelkaj eksterlandaj gastoj kaj la estro de la kulturdomo. Nian rondon ankaŭ partoprenis s-ro Oliver Walz, vicprezidanto de Sarlanda Esperanto-ligo. Post la financa raporto, la prezidanto de la klubo, Bernard Vivier, resumis pri la pasintjaraj (multnombraj) aktivecoj; finfine estis denove elektita unuanime la tuta klub-estraro. Ni dancis, multe babiladis kaj sufiĉe ĝuis la ĉinan manĝaĵon. Dank’ al la diligentaj helpantoj tiu festo estis tre bone aranĝita. Gratulon kaj dankon! Redaktis Sylvia Lassika el Wiernŝeim


4-a trimestro 1993 - 84-a "La Informilo" (38 paĝoj)
  • Angulo de la prezidanto - Estimataj, en tiu-ĉi numero de “La Informilo” vi legos raporton pri nia eble por iuj nekutima staĝo en Mittelwihr (68). Kiel prezidanto de la federacio mi deziras danki al la membroj de la Take–skipo, kiuj laboregis por sukcesigi tiun aranĝon. Mia danko iru unue al Jean Pierre Cancel, la motoro de Take–Esperanto, al Michel Basso la iniciinto kaj disponiganto de ejo kaj komunikiloj en sia entrepreno, al Françoise Rouault, kiu teknike zorgis pri la revuo «La Domo» kaj al Bruno Schmitt, nia kasisto kaj entajpiginto de adresoj. Aparte ĝojigas min, ke du inter ili estas komencantoj, kiuj lernis la lingvon praktikante ĝin per agado poresperanta. Cetere, jen la celo de Take–Esperanto: rekruti novajn gelernantojn kaj uzigi la lingvon tuj en aktivado pora. La komitato de nia federacio akceptis kunlabori plej intense kun Take-Esperanto. La unua ampleksa agadero estos nia kampanjo…"Esperanto surstrate – 3615 Esperanto". Pri kiu vi legos ĉi poste. Antaŭan dankon pro via helpo ! Edmond Ludwig

  • Ekskurso en Alzaco - Dum nia ĝenerala kunveno de la 13-a de junio ni decidis pri renkontiĝo turista en la alzaca urbeto Eguisheim apud Colmar. Ĝi okazis la 26-an de junio (sabate) kaj estis sukcesa, kvankam partoprenis nur 4 personoj! (Sed, se ni ne havis la kvanton, ni havis la kvaliton!). Eguisheim estas rava alzaca urbeto, certe tiel bela kiel la pli fama Riquevihr (kvankam la gvidlibro «Miĉelin» konsentas al ĝi nur unu stelon…). Tuj kiam ni alvenis, ni konstatis, ke homoj, aŭtomobiloj, busoj estis svarmantaj ĉie en la urbeto. Ni unue supozis, ke ili amase alvenis tie por bonvenigi nin, esperantistojn! Sed tute ne, oni eĉ ne atentis nin ! Ni rendevuis antaŭ la preĝejo, kaj ĝuste tie estis la plej granda popolamaso, tiel ke ni devis parki pli malproksime. Antaŭ la preĝejo atendis kaleŝo kun kvar belaj blankaj ĉevaloj. Tiam ni komprenis: estis okazanta edziĝofesto ! Ni atendis la eliron de la novaj geedzoj, al kiuj la spektantoj ĵetis rizon. Ni provis plej proksime foti, kaj finfine apenaŭ ekvidis la novedzinon… sed la ĉevaloj estis vere belaj kaj fortikaj, ankaŭ la kaleŝistino (fortika!). Tuj poste ni vidis grupon da turistoj, al kiuj gvidistino klarigis pri la vidindaĵoj. Ni iom sekvis ilin kaj finfine eniris kun ili la urban kastelon. Tie akceptis nin ĉiujn la urbestro, li manpremis al ĉiu el ni kaj paroladis pri sia urbo. Ni tamen diskrete eliris, kiam li afable proponis trinki vinon (alzacan)! Poste ni veturis al la proksimaj tri turoj super Eguisheim, kiuj fakte estas ruinaĵoj. Tie neniu urbestro akceptis nin, domaĝe! Poste ni provis viziti kvaran kastelon, bedaŭrinde ne viziteblan pro riparoj. La kvinan turon ni vizitis tre proksime (Pflixbourg) sed en ĝi estas neniu pordo kaj nur unu embrazuro ! Gi ŝajnis al ni rekonstruita nur por esti vidata el malproksime en la valo ! La ekskurso finiĝis gaje dum vizito al nia prezidanto en Stosswihr, kaj tie ni ree trinkis alzacan vinon!. La proksima turisma renkontiĝo estos la aŭto-ralio prizorgata de «Esperanto-Meuse», la 19-an de septembro, sed tie oni ne scios antaŭe pri la vidindaĵoj. Nur post solvado de enigmoj oni povos malkovri ilin! Ĉu ĉiuj ĉiam sukcesas solvi? Ni aŭdis iam pri Nancianoj, kiujn oni vane atendis por la tagmeza pikniko. Neniam ili alvenis. Ĉu oni revidos ilin? Iu flustris, ke oni vidis ilin flosantaj sur glacimonto en Norda Maro… Ĉu vere? Oni povas dubi, ĉar neniu informagentejo informis pri tio. Sed ĝenerale informagentejoj volas ignori ĉion, kio koncernas Esperanton kaj Esperantistojn ! redaktis J. P. Colnot

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23


Elŝuti 0.61 Mb.

  • 4-a trimestro 1993

  • Elŝuti 0.61 Mb.