Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1-a trimestro 1990

Elŝuti 0.61 Mb.

1-a trimestro 1990
paĝo11/23
Dato14.03.2017
Grandeco0.61 Mb.

Elŝuti 0.61 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

Dua vicprezidanto: François-Xavier Gilbert Redaktoro: Pol denis

Sekretario : Catherine Gallego Helpsekretario : Armand Hubert **

* kun helpo de Jean-Luc Thibias

** Armand Hubert estas freŝbakita esperantisto, brila lerninto de la perkoresponda kurso.

La komitato decidis investi en moderna materialo por budo en foiroj kaj iri al la publiko. La celo estos ankaŭ vendo de informiloj provizitaj de UFE, kaj reklamo por la perkoresponda kurso. La federacio ankaŭ decidis helpi la agadon de samideanoj en Malagasio per sendo de libroj kaj gazetoj. Kroma aŭtuna agado estos la informado pri la perkoresponda kurso per flavkoloraj bone videblaj afiŝoj, provizitaj de la Poŝto. En studo estas ebleco larĝskale reklami pri la minitel-servo de UFE, «3615 Esperanto».

  • Colmar - Certe vi legis jam pri la naskiĝo de T. A. K. E. (Tutmonda Asocio de konstruistoj esperantistaj). La 1-an de junio 1993, la surloka skipo de Take invitis al sia sidejo en Wintzenheim, en la firmao de Michel Basso, la grupojn de Mulhouse, Freiburg kaj Bazelo. Dudeko da personoj aŭskultis la bonvenigajn vortojn kaj klarigojn de Michel Basso, Jean-Pierre Cancel kaj Edmond Ludwig. Baldaŭ naskiĝos la numero «nulo» de la asocio-bulteno. Jam estiĝis interesaj kontaktoj kun konstruistoj tra la tuta mondo, kaj video-bendo prifaka el Pollando estos prezentata dum la aŭtuna staĝo de orientfranca federacio kaj TAKE, En Mittelwihr, la 16/17-ajn de oktobro 1993. La vespero plu-daŭris per komuna kantado de esperanto-repertuaro kun akordiona akompano de Edmond Ludwig. Ĉio finiĝis per gaja babilado antaŭ glaso da elzaca ŝaŭmvino”cremant”.

  • Angulo de la prezidanto Edmond Ludwig- Ĉi-foje mi ne bezonis cerbumi tro longe por verki mian ĉeangulan mesaĝon! Antaŭ iom da tempo mi ricevis la riĉenhavan, 36 paĝan «la Informilo», kiun mi tralegis ĝisfine. Du semajnojn poste venis la somera numero de «JeunEsperanto», la nova bulteno de Jefo. Allogis min la prezento kaj la enhavo. Bedaŭrinde ili iom troigas rilate la malhonoradon de la –ni diru– pli maturaj movadanoj… sed kiu vivos, vidos! Mi, kiel mezaĝulo, diru al ili, ke por sukceso nepras ankaŭ la formika laboro de silentaj laborantoj! Malgraŭ tiuj bemoloj de mezaĝulo, mi havas la impreson, ke io moviĝas ĉe Jefo, kaj mi opinias, ke indas subteni iliajn entreprenojn. Subteno eblas per monhelpo, per patroneco aŭ per reklamado ĉe gejunuloj. Por informoj, turnu vin al Jefo, 4 bis rue de la Cerisaie 75004 Paris.

  • Milttelwihr – kolokvo por prepari la 21-an jarcenton de Esperanto. «La Esperanto-movado rigardu antaŭen tra lorno, ne en retrospegulo». Proponi pli, restante en la tradicio, jen titolo taŭga por la kolokvo en Mittelwihr (apud Colmar), la 16/17-ajn de oktobro 1993. Ĝi estas organizita de orientfranca Esperanto-federacio (prezidanto: Edmond Ludwig) kaj Take (Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj) gvidata de Michel Basso kaj Jean-Pierre Cancel. La temo de la kolokvo estas: «Esperanto kaj la 21-a jarcento» kaj ĝi ambicias proponi pli! La tri unuaj niveloj de kursoj respektos la tradicion de niaj staĝoj. Ilin gvidos Renée Triolle, Edmond Ludwig, Jean-Paul Colnot kaj André Grossmann, sed en alia, por esperantistoj, nova kunteksto: la ĉiesa ambicio estas la progresigo de Esperanto dank'al teknikoj pri komunikado. Dum tiu kolokvo «Take» prezentos la analizon realigitan por UFE ĉe ĝiaj membroj. Cifero demonstras la intereson de la membraro por tiu noviga metodo: 46% de la enketitoj respondis. . . jen nekutima sukceso! La skipo de Take ĉirkaŭ Jean-Pierre Cancel prezentos prelegon pri la teknikoj de komunikado kaj pri komercaj strategioj por la Esperanto-asocioj kaj la fakasocioj. Animos la debatojn kaj trejnos Jean-Louis Texier. Nun kunlaboros intervenantoj el diversaj sektoroj: lingvaj, komercaj, ekonomikaj. Jen la «pluso» por Esperanto. Eĉ la mondo parolos al vi dank’al samideano Sĉleŭitz de la Mulhous-a grupo kaj membro de Ilera (Internacia ligo de Esperantistaj radio-Amatoroj). Partopreni en tiu kolokvo signifos por spertaj esperantistoj la deziron restrukturi sukcese la francan Esperanto-movadon. Vi amas Esperanton kaj deziras progresigi la lingvon. Partoprenu la preparon al la efika utiligo de la lingvo en la 21a jarcento.

  • Nancy - Vesperaj kursoj – la unuagrada kurso bedaŭrinde finiĝis pli frue ol atendite: mi volis prepari la gelernantojn al la trapaso de "Atesto pri lernado“. Pro tio unuafoje mi faris al ili diktaĵon. Unu el la gelernantoj pro aŭdaj problemoj nenion komprenis (sed li normale legis kaj respondis kun teksto sub la okuloj). Li tuj forlasis la kurson kun sia edzino. Alia, kies hezitojn mi rimarkis, kaj al kiu mi rimarkigis, ke Esperanto estas fonetika lingvo, skribis. . laŭ la franca fonetiko (. . . “djardeno !“). Rezulto, 3 gelernantoj el 6 malaperis. La 3-aliaj sukcese trapasis la ekzamenon kaj brile sukcesis: s-ro Genot Roland, s-ro Jacquot Damien, f-ino Kulinicz Emmanuelle. Konkludo: estonte mi verŝajne ne plu trapasigos ekzamenon, almenaŭ ne plu sisteme. La gelernantoj praktiku laŭplaĉe la lingvon prefere ol celi plibonigon de iliaj konoj. Estas fakte, ke pro akuzativo, pro la refleksivoj, pro la transitiveco de la verboj, Esperanto povas aperi kiel lingvo ne tiel facila por tro multaj homoj. Duagrada kurso alterne kun konversacio okazis ĝis la fino de junio kun 3 ĝis 10 partoprenantoj. Ni preparis reeldonon de nia kantaro, kaj afable prizorgis la tajpadon per komputilo Betty Moureaux. – Venonta laborsezono Ĝi kredeble komenciĝos per kunveno la 22-an de septembro. Ĉiu interesato ricevos cirkuleron ĝustatempe. La kurso por komencantoj komenciĝos la 13-an de oktobro: la 2a grado kaj konversacio povos rekomenciĝi ekde la ĵaŭdo 30-a de septembro. La posttagmeza triagrada komenciĝos la lundon 11-an de oktobro je la 14-a horo, kun partoprenantoj de aliaj urboj en departementoj 54 kaj 57, helpe de la libro «faktoj kaj fantazioj». - Sabataj staĝoj en Nancy: se vi interesiĝas pri staĝoj en Nancy, unu sabaton monate ekde aŭtuno (1a 2a aŭ 3a grado) nepre anoncu vin kiel eble plej frue al la respondeculo. - Vizito de kuba esperantisto: La 17-an de junio vizitis nin s-ro Juan Ramon Rodriguez Gomez, ĵurnalisto el Havano. Lian viziton ni anoncis al 2 gazetoj kaj 3 radioj. Nur post 4 telefonadoj al gazeto «l'Est républicain», tiu gazeto konsentis pri intervjuo kun fotoj, kiu okazis tuj post lia alveno en la stacidomo. Bedaŭrinde, la intervjuo, laŭ nia scio, neniam aperis en la gazeto! (Aperis nur mallonga komuniko 7 tagojn antaŭe). Ni 4-ope vizitis Nancion dum la ĵaŭdo posttagmeze. Je la 18-a nia gasto prelegis en la junuldomo pri la influo de la afrikaj lingvoj en la hispana lingvo de Kubo, kun projekciado de dokumentoj; li plue respondis multajn demandojn pri la tiea loka vivo. ĉeestis 15 esperantistoj sed neniu ekstera publiko interesiĝis. Ni poste komune manĝis 12-ope en picejo kaj revizitis Nancion nokte… - Pri la proponita julia staĝo en Nancy: Al tiu por komencantoj mi provis aldoni staĝon pri dua grado. Por informi pri tio, mi dissendis ĉirkaŭ 80 cirkulerojn. “La Informilo 82" informis pri la unua grado sed bedaŭrinde ne pri la 2a grado, kiu estis decidita nur poste. Tri personoj aliĝis por ĉiu kurso, ne sufiĉe por mobilizi 2 gvidantojn kaj pagi ĉiujn elspezojn por tutsemajna instruado. La 6-an de julio estis decidite rezigni pri la evento. - Perkoresponda kurso: Nun 75 komunikoj al la gazetaro, preskaŭ 90 informpetoj, 17 gelernantoj. Ni anoncis en la lasta «La Informilo», ke 2 gelernantoj finlernis «M 11». Nun 3 pliaj finlernis ĝin: inter ili S-ro Lucien Hodapp en Ĉavannes (68210), kaj s-ro Pierre Salingue en Saulnes (54650). Ekspozicio pri Esperanto en Nancy – Ĝi estis videbla en «Kastelo Remicourt» en Villers-les-Nancy (tie, kie ne okazis la proponita somera kurso) de la 7-a de julio ĝis la fino de aŭgusto. Ni provis interesi ĉefe turistojn, kiuj tranoktas dumsomere en la junulgastejo. Provleciono estis proponata, se pluraj personoj dezirintus tion…sed ne montriĝis intereso (krom por poŝtmarkoj de la ekspozicio, kiujn iuj ŝtelis!) Raportis J. P. Colnot

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23


Elŝuti 0.61 Mb.


Elŝuti 0.61 Mb.