Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1-a trimestro 1990

Elŝuti 0.61 Mb.

1-a trimestro 1990
paĝo10/23
Dato14.03.2017
Grandeco0.61 Mb.

Elŝuti 0.61 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

Jen la adreso: Take – Entrepreno Lucĉina Rue de Tiefenbaĉ F-68920 Wintzenheim

  • Nancy - Kursoj plu normale funkcias. La elementa finiĝis dum marto kaj tuj komenciĝis daŭriga per «Gerda malaperis” (ĉiumerkrede). Ĥaŭde je la 18-a alterne funkcias 2a kaj 3a grado kaj konversacio. Ĉiufoje ĉeestas de 3 ĝis 10 personoj. Nova triagrada kurso – Post enketo al diversaj interesatoj, tia kurso povos starti oktobre. Estis proponitaj la lundo, la mardo aŭ la sabato posttagmeze. La plej multaj interesatoj (8-9 personoj) elektis la lundon posttagmeze unufoje monate. Principe ĝi povus starti la lundon 11-an de oktobro. La horaro proponita estus de la 14-a (aŭ 14h15 gis la 17-a (aŭ 17a15). La diversaj interesatoj bonvolu informi min, ĉu tiuj dato kaj horaro taŭgas. Se ne ili proponu aliajn daton kaj horaron. Estas koncernataj gesinjoroj. Hubert, s-inoj Nardi, Moureaux, François, Rougieux, Fricot, Tomasi, s-ro Moitrier. Ĝi funkcios per libro "Faktoj kaj Fantazioj". - Perkoresponda kurso: 53 komunikoj al la gazetaro (plus 11 preparataj la 15-an de aprilo): el ili aperis almenaŭ 21. Ĉirkaŭ 70 personoj petis informojn. Sed ĝis nun aliĝis nur 14. El ili jam 2 finlernis. - Gazet-artikoloj pri Esperanto kaj la lingvo-problemo. Dankon al tiuj el vi, kiuj sendas al mi la artikolojn pri tio. Ĉi jare mi jam povis liveri al niaj instancoj 26 paĝojn laŭ formato A4 (lastjare 22 paĝoj). Okazis en tuta Francio relative multaj reagoj al diversaj artikoloj malfavoraj al Esperanto, tiel ke la revuo «Science et Vie» ekzemple dediĉis paĝon dum 4 monatoj por aperigi resumojn el tiuj leteroj. Ni ankaŭ rilatis kun la skipo Cousteau, kun kiu kunlaborado ŝajnas ebla (ĉi–ene en tiu bulteno vi trovos la tekston en esperanto de la peticio, kiun iniciatis tiu skipo, pri la «rajtoj de la venontaj generacioj»). La franclingvan tekston (peticio «rajtoj») vi povas mendi al «Equipe Cousteau» - Pétition, 75809 – Paris Cedex 17 Atentu! … La peticio finiĝos en septembro, oni devas antaŭ tiu dato sendi la plenigitajn foliojn. - Sabataj staĝoj en Nancy: Daŭre ekzistas la ebleco funkciigi tiajn staĝojn unu sabaton monate, ĉu de la 10-a gis la 17-a, ĉu de la 14-a ĝis la 18-a. Interesatoj bonvolu konigi sin al la respondeculo. Tri gradoj estas eblaj tamen por la 3a-grado, nun ekzistos la lunda kurso. Sed kompreneble staĝo funkcios nur se, sufiĉe frue, sufiĉa nombro da interesatoj anoncos sin. - Pri la turisma prospekto:. . . . vi jam legis en ĉiuj lastaj «La Informilo»; venis multe da mendoj el la tuta mondo… krom el nia regiono! Se vi deziras ĝin, bonvolu skribi al "Office de Tourisme, 14 pl. Stanislas, 54000 Nancy". Ne forgesu peti la prospektojn en Esperanto!… kaj petu plurajn: por viaj korespondantoj, gelernantoj… bopatrinoj ktp! Tiu turisma prospekto ne estis tute senutila. Pro ĝi, la «internacia centro de restado» (kaj junulgastejo en kastelo Remicourt, Nancy) kontaktis min kaj proponis kunlaboron. El tio rezultas la jeno: = Prelego pri Esperanto la vendredon 13-an de junio, je la 20a30 en la kastelo Rémicourt. = Ekspozicio pri Esperanto estos elmontrata en la kastelo laŭ la disponebleco de la materialo, principe meze de julio ĝis fine de aŭgusto. Dum tiu periodo, lastjare, tranoktis tie 2500 ĝis 3000 gejunuloj el multaj landoj. Tiu ekspozicio estos montrata en la enirejo. Krom la tranoktantoj, loĝantoj de la sudaj kaj okcidentaj kvartaloj de la «nancia distrikto», ofte vizitas la kastelon, ĉar ĝi situas en ripoziga 9-hektara parko, kaj la eventoj estas anoncataj ne nur de la gazetaro sed plie de la specifaj urbaj paneloj elektronikaj. Vesperaj provlecionoj povos foje okazi se sufiĉaj interesatoj. = Plus staĝo: krome okazos (prove) 6-taga staĝo por komencantoj, de la 18-a ĝis la 24-a de julio, ĉiam en la kastelo. Mi aparte verkis franclingvan programon (ankaŭ ŝovitan en ĉi-tiun bultenon), ĉar temas pri aranĝo dediĉata al franclingvanoj. Se vi konas interesiĝemulojn. . . nepre informu ilin ! (fotokopiu la aluditan dokumenton!). = Krome pri la kastelo mem unua prospekto –nigra/blanka- tuj aperos en Esperanto, pri la Centro. Kroma kolora eldono aperos venontjare, se la intereso estos sufiĉe granda. Petu la unuan al la kastelo Rémicourt 54600 Villers-les-Nancy. Raportis J. P. Colnot

  • Bar-le-Duc - La 10 gestudentoj de la «Instituto por Fortigi la Vendistojn» -IFV 55 -, gviditaj de s-ro F. X. Gilbert, kiuj alfrontis la unua-gradan ekzamenon de franca Esperantisto-instituto, ĉiuj sukcesis. Sian Esperanto-diplomon ili ricevis kune kun la staĝ-diplomo de IFV-55, okaze de protokola evento, en salono de Amifop. Sinceran gratulon al la freŝbakitaj laŭreatoj kaj al ilia kurs-gvidinto! Aperis preskaŭ dupaĝa franclingva teksto kape de tiu numero 82 de " La Informilo" kun foto. La klubo, kiu gastigis argentinan samideanon antaŭ nelonge, denove akceptos novan «esperanto-ambasadoron», nome la prezidanton de la Esperanto-asocio de Kubo, Juan Ramon Rodriguez Gomez, kiu turneas en Belgio kaj Francio antaŭ ol viziti la universalan Esperanto kongreson en Valencia. Jen nova aŭto-ralio! la 3-a aŭtoralio okazos la dimanĉon 19-an de septembro.
3-a trimestro 1993 – 83-a "La Informilo (30 paĝoj)


  • 78-a universala kongreso en Valencia (Hispanio), 2000 partoprenintoj el 65 landoj.
  • la ĝenerala kunsido de orientfranca Esperanto-federacio okazis en la sidejo de la federacio, en la junuldomo Philippe Desforges en Nancy, dimanĉe la 13-an de junio 1993. Ĉeestis reprezentantoj de la grupoj de Bar-le-Duc, Nancy, Sarreguemines, Hettange-Thionville, Mulhouse, Colmar kaj Strasbourg. Honoris nin pro sia ĉeesto la prezidanto de UFE, Renée Triolle, kiu raportis pri la kongreso de Pau. Preskaŭ la sama skipo gvidos la federacion:

Prezidanto: Edmond Ludwig Kasisto: André Grossmann

Unua vicprezidanto: Jean-Paul Colnot Libro-Servo: Roger Degrelle*

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23


Elŝuti 0.61 Mb.

  • 3-a trimestro 1993 – 83-a "La Informilo (30 paĝoj)
  • Prezidanto : Edmond Ludwig Kasisto : André Grossmann

  • Elŝuti 0.61 Mb.