Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


" humanitas " Monata komunikilo de Ligo "Humanitas"

Elŝuti 35.3 Kb.

" humanitas " Monata komunikilo de Ligo "Humanitas"
Dato18.03.2017
Grandeco35.3 Kb.

Elŝuti 35.3 Kb.


" H U M A N I T A S "
Monata komunikilo de Ligo "Humanitas"
www.adhumanitatem.com
N-ro 12 (februaro 2003)

------------------------------------------------------


- RAPORTOJ DE LA KUNORDIGANTO POR JARO 2002

- DEFINITIVA INFORMO PRI JARKUNVENO 2003 DE LIGO "HUMANITAS"

- ADRESARO DE LA LIGO POR JARO 2003

- KOMUNIKILO DE LIGO "HUMANITAS" EK DE NUMERO 12

- REKONSTRUITA TTT-EJO DE LIGO "HUMANITAS"

- MARKO TULIO CICERONO EN TTT-EJO DE LIGO "HUMANITAS"

- SERVOJ KAJ VAROJ POR MEMBROJ DE LIGO "HUMANITAS" LAU SPECIALE FAVORAJ KONDICHOJ

- ANKAU FAMILIAJ NOMOJ EN TTT-PAGHO DE MEMBROJ DE LIGO "HUMANITAS"

- RABATO EN LIBROBROKANTEJO KAJ LIBROVENDEJO "STUDIO" (ZAGREB, KROATIO)

- RABATO EN ELDONEJO "MARKA" (VELIKA GORICA, KROATIO)

- RABATO EN ELDONEJO "LIBRO" (PULA, KROATIO)

- NOVAJ MEMBROJ DE LIGO "HUMANITAS"

- EKSIGHO

- DONACANTOJ


------------------------------------------------------
- RAPORTOJ DE LA KUNORDIGANTO POR JARO 2002
Fine de la januaro 2003 al chiuj membroj de la ligo estis dissenditaj raportoj de la kunordiganto pri agado kaj pri financa funkciado de la ligo en jaro 2002. Kun la jarraportoj estis dissenditaj ankau propono de la kunordiganto pri agado de la ligo en jaro 2003 kaj anketilo-vochdonilo. Ili estis dissenditaj per la elektronika poshto al membroj havantaj retposhtajn adresojn, kaj per la kutima poshto (surtera kaj surmara) al membroj ne havantaj retposhtajn adresojn. La anketilo-vochdonilo ebligas al chiuj membroj, sendepende de tio kiu povos kaj kiu ne povos persone partopreni Jarkunvenon de la ligo 31.05.2003 en Pag (Kroatio), esprimi siajn opiniojn en formo de vochdonado kaj doni siajn rimarkojn koncerne la raportoj kaj la propono pri agado en jaro 2003. Limdato por resendi la anketilojn-vochdonilojn al la sidejo de la ligo, por ke ili povu esti konsiderataj dum la Jarkunveno, estas 30.04.2003.
- DEFINITIVA INFORMO PRI JARKUNVENO 2003 DE LIGO "HUMANITAS"
La Jarkunveno de Ligo "Humanitas" chi-jare okazos la 31-an de majo en urbo Pag (insulo Pag, Adriatiko, Kroatio) kadre de "Printempaj humanismaj tagoj en Pag" (30.05-01.06.2003) sub organizo de Ligo "Humanitas" kaj kun financa kaj alia apogo de la loka urbestraro kaj turisma komunumo.
Temo de la tuta arangho estas: "HUMANISMO - RADIKOJ KAJ PERSPEKTIVOJ"
La arangho konsistos el prezento de la ligo, jarkunveno, humanisma seminario, muzika kaj literatura programo, amikado, konatigho kun la insulo.
Insulo Pag estas unu el la plej grandaj insuloj sur Adriatiko. Ghi estas longa 63 kaj vasta 5 kilometrojn. La bordo estas pitoreska kaj chirkaurandigita per gruzaj kaj sablaj plaghoj kaj kaboj sur kristalpura maro. La insulo kushas sub rokoj de la nacia parko - monto Velebit. Kreskajhoj sur la insulo estas mediteraneaj. Arboj maloftas. Tamen, kelkloke sur la insulo estas arbaroj el maljunaj pinoj kaj estas sur ghi ankau richaj vinberejoj. Insulo Pag estas la plej granda shtonreghlando sur Adriatiko. Multloke el shtonejoj shprucas fontoj de la trinkebla akvo. Sur la shtonejoj kreskas bonodorantaj mediteraneaj kreskajhoj. Iuj el ili estas shatata mangajho por la insulaj shafoj, dank' al kio fromagho de sur insulo Pag estighis vastkonata kaj fama. Sur la insulo oni produktas bongustegan mielon. La insulo famas ankau per produktado de la marakva salo. Sur insulo Pag estas populara nautika kaj submarnagha turismo. En la maro chirkau insulo oni povas trovi dronintajn shipojn kaj richan faunon, kiuj allogas skafandristojn. Naturprotektitaj valoj estas idealaj por marsportoj au por sunumado kaj naghado ĉe izolitaj plaghoj. Sur la insulo eblas ankau montgrimado kaj montpiedirado sur mirindaj rokoj, elstarantaj super belegaj gruzplaghoj en pitoreskaj golfoj. Entuta longeco de insulaj "mountain bike" biciklovojetoj estas 115 km, sed ili estas shatataj ankau de piedirantoj. Urbeto Novalja sur insulo Pag elkreskas en prestighan turistan apartamentaron. Apud ghi kushas arkeologiaj restajoj el la epoko de Romana imperio, inter aliaj - restajhoj de la romana akvedukto. La insulo famas per puntarto.
Urbo Pag estas kultura centro de la insulo. La urbo kushas en pitoreska golfo kun dudekkilometraj gruzplaghoj. Pag akiris statuson de la libera reghurbo jam en jaro 1244. Mezepoka urba kerno prezentas artverkon de la fama konstruisto kaj skulptisto Juraj Dalmatin (15-a jrc.) kaj abundas per kulturhistoriaj vidindajhoj (princa palato, monahejo, turo ktp.). La plej altvalora kulturhistoria vidindajho en Pag estas episkopa preghejo. La urbo havas richan kulturhistorian heredajhon kaj ghia logantaro konservas iujn jam kelkjarcentajn tradiciajn kutimojn. En Pag naskighis unu el plej elstaraj kroataj gramatikistoj - Bartol Kashic. El inter humanistoj, nasighintaj sur la insulo, elstaras Joso Felicinovic.
Pli detale pri Pag oni povas, kelklingve, ekscii en TTT-ejo
PROGRAMO DE LA RENKONTIGHO
RENKONTIGHEJO: Taverno "Pag" (50 m de la maro, 300 m de centro de la urbo).
LABORLINGVO: la kroata (kaj esperanto se estos ankau partoprenantoj el aliaj landoj).
PARTORPENO: Partopreni la renkontighon povos chiu, kiu pri ghi interesighas. Antauanoci partprenon ne estas devige, sed estas rekomendinde ne pli malfrue ol ghis la 30-a de aprilo 2003. Adreso de sidejo de la ligo estas: Liga "Humanitas", Ostarijska 8, HR-10000 Zagreb, Croatia - Kroatio; tel. (01) 3635090, rete: info@adhumanitatem.com).
KOTIZO: Ne estas kotizo por partopreni la renkontighon.
PROGRAMO:
30.05.2003

15.00-17.00 Akcepto kaj loghigo de partoprenantoj

17.00-18.30 Mato Spekuljak EUROPA HUMANISMO DE ANTIKVECO GIS 21-a JARCENTO

19.00-21.00 Komuna vespermangho


31.05.2003

09.00-12.00 JARKUNVENO DE LIGO "HUMANITAS"

pauzo por tagmangho

15.00-16.30 Josip Balabanic PRI EGALECO KAJ NEEGALECO INTER HOMOJ (el la vidpunkto de bilogo)

16.30-18.00 Vesna Stankovic Benak PRI PUBLIKECO KAJ PUBLIKA OPINIO (el la vidpunkto de politologino)

18.00-19.30 Geza Zake PERSPEKTIVOJ DE HUMANISMO EN KOMENCO DE 21-a JARCENTO

20.00-23.00 Amikeca vespero (komuna vespermangho "Donacoj de maro", amuzado, kantado, dancado kun partopreno de loka tradicia kantgrupo "klapa" kaj muzika grupo)
01.06.2003

09.00-15.00 Komuna ekskurso (konatigho kun la insulo Pag)15.00 Fermo de la renkontigho, disigho de partoprenantoj
RESTADO: Eblos restado (tranoktado kaj manghado) lau escepte favoraj kondichoj (en la taverno au en apudaj domoj). Tranoktado eblos kontrau nur 12 EUR. Interkonsento en esperanto kun la sidejo de la ligo, kaj en la kroata lingvo rekte kun s-ro Jandro Miskovic, la posedanto de Taverno "Pag" (Ante Starcevica 1, 23250 Pag, Kroatio; tel. (023) 611 363, port. (098) 853 414).
- ADRESARO DE LA LIGO POR JARO 2003
La adresaro de la ligo tiomgrade pliampleksighis ke ek de nun ghi estos preparata kaj al chiuj membroj dissendata nur foje jare, kune kun materialoj por la Jarkunveno. Tion praktikas ankau similaj organizajhoj, sed nur malmultaj kiel Ligo "Humanitas" - senpage. Al chiu membro de la ligo ne posedanta retadreson en la sama koverto kun la jarraportoj, propono pri agado de la ligo en jaro 2003, informo pri la Jarkunveno, anketilo-vochdonilo, fotokopio de la numero 11 de "Humanitas" kaj fotokopio de unu broshuro dedichita al unu elstara humanisto estis sendita ankau ekzemplero de la adresaro de la ligo por jaro 2003 (lau stato fine de januaro 2003). Tiu sendajho, senpaga por ricevintoj, estis ebla dank' al donacantoj. Membroj de la ligo havantaj retposhtajn adresojn ricevos la adresaron chi-jare kun chi numero de la komunikilo, kaj poste same kiel aliaj membroj, kune kun materialoj por la Jarkunveno.
- KOMUNIKILO DE LIGO "HUMANITAS" EK DE NUMERO 12
Komunikilo de Ligo "Humanitas" ek de chi-numero, konforme kun Propono pri agado de la ligo en jaro 2003, aperas en pli modesta (t.n. tekst-formata) formo. Tio esence simplikigas preparadon kaj malplialtigas kostojn de ghia presado kaj dissendado. Se kaj kiam estos pli da abonantoj de la presita versio kaj kiam financaj rimedoj tion permesos, la revueto denove aperados en pli richa formo. Momente la presitan version abonas nur 5 membroj: 4 membroj abonas la kroatlingvan presitan eldonon kaj 1 membro abonas la esperantlingvan presitan eldonon. Ke estas tiom malmultaj abonantoj je la presita versio ne estas mirinde, ja ega plimulto da membroj de la ligo uzas elektronikan poshton kaj, kompreneble, preferas ricevadi la komunikilon en la elektronika versio, kiu estas senpaga.
Kvankam en la Propono pri agado de la ligo en jaro 2003 estis proponita ke la komunikilo aperadu chiun duan monaton, la redaktanto decidis fari kompromison: la komunikilo restos daure chiumonata (krom por julio-augosto), sed al abonantoj je ghia presita versio, por malplialtigi sendokostojn, estos dissendataj po du numeroj chiun duan monaton. Krome, la komunikilo ne plu estos distribuata per retposhto, sed pere de la dissendolistoj (elektronikaj forumoj) de la ligo (adreso de la esperantlingva dissendolisto estas kaj adreso de la kroatlingva dissendolisto estas ). Alighintoj al la dissendolistoj ricevados la komunikilon automate, kune kun aliaj mesaghoj aperantaj en la dissendolisto. Kiu ne volas ricevadi aliajn mesaghojn, ne abonu la dissendoliston sed vizitu foje monate ghian hejmpaghon, malfermu kaj laudezire elshutu en sian komputilon lauvican numeron de la komunikilo. La komunikilo estos sendata al la dissendolisto komence de chiu monato (ne pli malfrue ol la 10-an tagon en la monato). Dank' al tiuj kompromisoj eblos daura chiumonateco de la komunikilo. En proksima estonteco nunaj dissendolistoj estos anstatauigitaj per la novaj, ne enhavantaj enugiajn reklamojn.
Ghisnunajn rubrikojn "Aktuale" (la unua pagho) kaj "El leteroj al la ligo" (lasta pagho de la ghisnuna versio de komunikilo) ek de nun transprenas sur sin la dissendolistoj, kie membroj povas mem senpere sendi siajn artikolojn, opiniojn kaj reagojn. La artikolojn, opiniojn, reagojn kiujn la sidejo de la ligo ricevos per la kutima postho en la dissendolistojn transsendados la kunordiganto. Rubrikon "Elstaraj humanistoj kaj iliaj pensoj" (la dua kaj parto de la tria pagho de la ghisnuna versio de komunikilo) transprenos TTT-ejo (retpaghejo) de la ligo (el la hejmpagho: oni eniru konkretlingvan pagharon, kaj la paghon "Historio" en tiu lingvo, kie, ene de la teksto, estas retligiloj al paghoj en kiuj estas prezentataj unuopaj elstaraj humanistoj kaj iliaj pensoj). Laudezire malfermadu, elshutadu en sian komputilon kaj presadu kion kiu volas! Kiu ne posedas propran komputilon kaj aliron al Interreto povas tion fari en publikaj Interretejoj kiuj chiam pli kaj pli multas en urboj de la tuta mondo, au che siaj amikoj posendantaj la komputilon kaj havantaj la aliron al Interreto. La komunikilo regule informos pri aldonado de novaj paghoj en retpaghejo de la ligo kaj pri iliaj adresoj. Tiamaniere, la komuniklo ek de nun enhavos nur novajhojn el la ligo (kiuj ne mankas).
- REKONSTRUITA TTT-EJO DE LIGO "HUMANITAS"
Krom ke havas novan TTT-adreson kaj ne plu enhvas enuigajn reklamojn de "Yahoo Geocities", la TTT-ejo de la ligo estas esence rekonstruita. La rekonstruo, kaj precipe plibeligo, estos daurigota. Tuj post la ghenerala hejmpagho, oni eniras diverslingvajn subpagharojn. Elirpunkta por esperantlingvaj subpaghoj estas TTT-pagho , elirpunkta por kroatlingvaj subpaghoj estas TTT-pagho ktp. Char kvanto de TTT-paghoj konstante kreskas kaj, krome, char la ligo planas agi en ankau aliaj lingvoj, la disbranchigo estis neevitebla. Ne plu eblas chiuj ligiloj teni sur nur unu enirpagho (hejmpagho).
- MARKO TULIO CICERONO EN TTT-EJO DE LIGO "HUMANITAS"
La TTT-ejo de Ligo "Humanitas", dank' al kroatia latinisto d-ro Jozo Marevic, estas plirichigita per TTT-pagho dedichita al elstara romana oratoro kaj filozofo - Marko Tulio Cicerono (106-43 a.K.). Kelkdek da liaj famaj eldirajhoj estas publikigitaj en la pagho en la latina originalo kaj en la esperanto traduko. Multaj eldirajhoj de Cicerono eniris mondan trezorejon de la humanisma pensaro. Cicerono estas alte taksata kaj respektata en humanista mondo. Adreso de TTT-pagho: .
- SERVOJ KAJ VAROJ POR MEMBROJ DE LIGO "HUMANITAS" LAU SPECIALE FAVORAJ KONDICHOJ
Koloraj ikonetoj (bildetoj) kiun oni povas vidi sur la hempagho de la ligo ne estas reklamoj, sed retligiloj al TTT-paghoj de organizajhoj kun kiuj la ligo starigis kunlaboraj rilatoj kaj kiuj, regule, proponas al membroj de la ligo siajn servojn kaj varojn lau speciale favoraj kondichoj Do, retpaghoj de tiaj organizajhoj estas nepre vizitindaj kaj la servoj uzindaj! Ankau se kaj kiam tiuj organizajhoj havas proprajn TTT-paghojn, la ligiloj unue kondukas al pontopaghoj ene de TTT-pagharo de la ligo, en kiu tiu organizajho, kaj tio kion ghi proponas, estas priskribita en la konkreta nacia lingvo (dependa de la lando en kiu la organizajho sitauas) kaj en esperanto.
En nuna momento estas kelkaj tiaj organizajhoj, chiuj el Kroatio, sed ilia nombro daurigos kreski, kaj espereble, dank' al engaghigho de membroj de la ligo en la tuta mondo, siajn servojn kaj varojn lau speciale favoraj kondichoj en ne tre malproksima estonteco poponados al membroj de la ligo dekoj, eble ech pli da organizajhoj el la tuta mondo. Tio dependas de vi, karaj membroj de la ligo! Proponu al organizajhoj en via urbo, en via lando, unuavice al tiuj kiuj havas iun rilaton kun humanismaj valoroj, ebligon de specialaj favoraj kondichoj, rabatoj ktp. por membroj de Ligo "Humanitas" kaj interkonsentu kun ili pri ilia prezento en TTT-ejo de la ligo en via nacia lingvo kaj en esperanto! Kontaktu tiucele la sidejon de la ligo, de kiu vi ricevos maksimuman apogon, interalie en formo de la oficiala stampita letero - propono pri la kunlaboro (en esperanto, kompreneble). La organizajhoj ne nur proponu konkretlokajn servojn kaj varojn lau favoraj kondichoj surbaze de la persone montrita membrokarto, sed ebligu ankau mendadon de siaj servoj kaj varoj lau favoraj kondichoj surbaze de listo de membroj de la ligo, malfermebla lau TTT-adreso: .
- ANKAU FAMILIAJ NOMOJ EN TTT-PAGHO DE MEMBROJ DE LIGO "HUMANITAS"
Pro konstanta kresko de membraro, kaj ankau por plifaciligo de laudezira mendado de servoj kaj varoj el la tuta mondo lau speciale favoraj kondichoj, TTT-pagho de membroj de Ligo "Humanitas" ghis fino de la februaro 2003 enhavos indikitajn ne nur la personajn (kiel ghis nun) sed ankau la familiajn nomojn kaj landokodojn de chiuj membroj de la ligo. Plu da informoj en la pagho de membroj de la ligo ni, kompreneble, ne povas publikigi por protekti privatecon de la membraro, kaj ech tion ni ne faros koncerne membroj kiuj tion eksplicite malakceptas. Kiu, do, tion eksplicite malakceptas bonvolu pri la malakcepto informi sidejon de la ligo ghis fino de la februaro 2003. Membroj kiuj ne konsentas pri publikigo en la menciita TTT-pagho de ankau siaj familiaj nomoj kaj landokodoj, estos daure indikataj kun nur personaj nomoj kaj, se kaj kiam estas necese pro kelkaj samnomaj membroj, per ankau la komencaj literoj de iliaj familiaj nomoj.

- RABATO EN LIBROBROKANTEJO KAJ LIBROVENDEJO "STUDIO" (ZAGREB, KROATIO)


Libroj kaj humanismo estas nedisigeblaj ek de siaj komencoj. Ghuste post aperado de presejoj en Europo komencis, pere de libroj, disvastigado de humanismo kiel la kultura kaj intelekta movado. Membroj de Ligo "Humanitas" ekde nun ghuas 10% da rabato che achetado de libroj en kaj pere de Librobrokantejo kaj librovendejo "Studio" en centro de la kroatia chefurbo (str. Masarykova 20, HR-10000 Zagreb, Croatia - Kroatio, tel./fax: ++385 (0)1 487 25 98, mob. (091) 5908959). Che achetado per kreditaj kartoj la rabato estas 5%. Kontakti Librobrokantejon kaj librovendejon "Studio" eblas en la angla, germana, rusa, itala kaj kroata lingvoj, rekomendinde per faksilo char ne chiam estas en ghi librovendistoj regantaj per chiuj kvin menciitaj lingvoj. TTT-pagho: (en konstruo).
- RABATO EN ELDONEJO "MARKA" (VELIKA GORICA, KROATIO)
Eldonejo MARKA (Marka d.d., Kralja S. Tomasevica 9, HR-10410 Velika Gorica, Croatia - Kroatio, tel. ++385 (0)1 622 57 30, faksilo (0)1 622 10 76, mob. (098) 382 350), interalie, aperigas fundamentajn verkojn de la latina-kroata leksikografio, kies autoro estas d-ro Jozo Marevic, membro de Ligo "Humanitas". Chiuj leksikografiaj verkoj de d-ro Jozo Marevic estas detale prezentitaj (en la kroata kaj angla lingvoj) en TTT-pagho de la autoro: . Unu ekzempleron de, lau la autoro, unika en la mondo per sia amplekseco kolekto de latinaj eldirajhoj (18 632 aforismoj, frazeologismoj, eldiroj, neologismoj...) la edonejo donacis al la ligo. Eblas kontrakto kun la autoro pri acheto de autoraj rajtoj por publikigo de liaj latinaj leksikografiaj verkoj en aliaj lingvoj. TTT-pagho: .
- RABATO EN ELDONEJO "LIBRO" (PULA, KROATIO)
"Libro" (Libro d.o.o., Kandlerova 3, HR-52100 Pula, Croatia - Kroatio, tel./faksilo ++385 (0)52 502 209, 224 215) estas malgranda, sendependa eldonejo en Pula (Kroatio), eldonanta speciale verkojn de kontraumilitisma kaj multkulturisma karaktero. La eldonejon fondis grupo da entuziasmuloj. Pri eldonajhoj de "Libro" oni povas informighi kroatlingve en TTT-ejo de la eldonejo < www.naklada-libro.net> kaj en la angla, germana kaj itala lingvoj en TTT-ejo de ghia kunposedanto Drazan Gunjaca, advokato, verkisto kaj membro de Ligo "Humanitas" . Por sia romano "Balkanaj disighoj" Drazan Gunjaca estis premiita de la Internacia literatura konkurso "Satyagraha 2002" en Riccione (Italio). La romano kaj ankau aliaj verkoj de la autoro estas tradukataj kaj eldonataj ankau ekster Kroatio (en la angla, germana kaj itala lingvoj). Membroj de la ligo ghuas 50% rabaton je chiuj eldonajhoj de la eldonejo. TTT-pagho:
- NOVAJ MEMBROJ DE LIGO "HUMANITAS"
En periodo 24.11.2002 - 24.01.2003 al la ligo alighis jenaj novaj membroj:
Ajurzana (Mongolio), Otgontsetseg (Mongolio), Tsogbadral (Mongolio), Victor (Kameruno), prof.d-ro Tvrtko (Kroatio), Giuseppe V. (Italio), Tjasa (Slovenio), Barhas (Mongolio), Bajarbat (Mongolio), Narangarav (Mongolio), Bajarbold (Mongolio), Bjambaa (Mongolio), Enhtsetseg (Mongolio), Otgon (Mongolio), Urantuja (Mongolio), Tsolmongerel (Mongolio), Bajarsajhan (Mongolio), Ivan D. (Kroatio), Drazan (Kroatio), Tuul (Mongolio), m-rino Ksenija (Kroatio), Antal (Rumanio), Frantisek (Chehio), Claudio Marcelo (Brazilo), Mohamed (Maroko), Wallace George (Kanado), Dario (Kroatio), prof. d-ro Vjaceslav (Estonio), Jasmina (Kroatio), Josip B. (Kroatio), Vesna (Kroatio), Jefim (Ukrainio), Vladmir F. (Kroatio), Salvador (Hispanio), Gereltogtoh (Mongolio), Lhagvaa (Mongolio), Marie-France (Francio), Paul G. (Venezuela), Lisette (Venezuela), Petra (Kroatio), Maja (Kroatio), Mariana (Bulgario), Eduardo (Brazilo), Albert (Belgio)
En la ligo momente (la 8-an de februaro 2003) membras 190 plenrajtaj + 6 neplenrajtaj membroj (en kies alighiloj plej ofte mankas kompetaj naskighdatoj) el entute 51 landoj.

- EKSIGHIS EL LIGO "HUMANITAS"
La 26-an de decembro 2002 el la ligo eksighis Denes (Rumanio). En sia eksighpeto li ne menciis la kialon. Li eksighis post ricevo de la 11- a numero de "Humanitas", eble malkontenta per ghia enhavo.

- DONACANTOJ


La ligon helpis:
Kresimir (Kroatio) 95 KN, Mato (Kroatio) 50 KN
Rim. Bankaj kontoj de Ligo "Humanitas" estas: por nekroatia valuto: 7030-978-433561 (Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb), por kroatia valuto: 2484008-1101250450 (Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb). Se oni ne sendas monajn donacojn rekte al la banka konto de la ligo, sed enmanigas au alimaniere alsendas ilin al sidejo de la ligo, la donacoj malplialtighas per bankaj kostoj de enpago de mona donaco je konto de la ligo far de la sidejo. Por absolute transperenta financa funkciado kaj konforme kun leĝaj postuloj la Ligo tenas ĉiujn siajn monrimedojn nur en la banka konto.
------------------------------------------------------
ENHAVO DE LA KOMUNIKILO ESTAS REPRODUKTEBLA EN ALIAJ KOMUNIKILOJ NUR KUN PERMESO DE LA REDAKTANTO.
Adreso:

"Humanitas", Ostarijska 8, HR-10000 Zagreb, Kroatio


telefono/faksilo ++ 385 (0)1 3635090 (akcepto de faksoj eblas nur post la antaua telefona intetkonsento)
rete: humanitas@adhumanitatem.com
Elŝuti 35.3 Kb.


Elŝuti 35.3 Kb.